Annulatieverzekering

De annulatieverzekering is een type verzekering waar veel mensen in de praktijk een beetje gemengde gevoelens over hebben. In eerste instantie is het dan ook zo dat veel mensen er vanuit gaan dat ze eigenlijk helemaal geen nood hebben aan een dergelijke dekking. Wat is namelijk de kans dat hun geboekte reis daadwerkelijk zal moeten geannuleerd worden? Helemaal niet groot toch? Helaas komt dit in de praktijk wel degelijk veel vaker voor dan je zou vermoeden.

Een annulatieverzekering afsluiten zorgt ervoor dat je bent ingedekt wanneer je geboekte reis door een onvoorziene situatie geheel of gedeeltelijk moet worden geannuleerd. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat er altijd bepaalde, concrete situaties worden aangehaald in de polisvoorwaarden. Andere situaties kunnen dan ook uitgesloten zijn waardoor er alsnog geen sprake zal zijn van een bepaalde vergoeding vanuit de verzekeraar. Alles wat je hier nu precies over dient te weten laten we je graag ontdekken hier op deze pagina.

Wat is een annulatieverzekering?

Zoals reeds aangehaald is een annulatieverzekering dus eigenlijk een soort van reisverzekering die zich in het bijzonder richt op de situatie waarin je jouw geboekte vakantie gedeeltelijk of volledig dient te annuleren. Het spreekt voor zich dat je bij het boeken van een reis altijd vastbesloten bent om ook daadwerkelijk te vertrekken. Dit gezegd hebbende komt het in de praktijk zeer vaak voor dat mensen door een onverwachte situatie hun reis alsnog dienen te annuleren.

annulatieverzekering vergelijken
Annulatieverzekering.

Indien je er dan niet voor hebt gekozen om een annulatieverzekering af te sluiten is het doorgaans zo dat jij alle kosten die gepaard gaan met de annulering zelf moet dragen. Je ziet dus met andere woorden niet alleen je vakantie in het water vallen, daarnaast is het ook nog eens zo dat je met een financiële kater zal worden opgezadeld… allebei natuurlijk niet echt leuk.

Dit brengt ons bij de vraag wat is een annulatieverzekering en hoe kan ze jou een financiële kater besparen? Zeer eenvoudig. Indien je bij het boeken van je vakantie een dergelijke verzekering hebt afgesloten zal je vast kunnen stellen dat deze een tussenkomst zal verlenen in de annuleringskosten waar je mogelijks mee kan worden geconfronteerd naar aanleiding van het moeten annuleren van je volledige reis of een gedeelte van je vakantie.

Het geld dat je van de verzekeraar terug ontvangt kan dan vervolgens worden gebruikt voor het opnieuw boeken van een andere vakantie. Zo blijven de financiële gevolgen van je annulering beperkt.

Een annulatieverzekering afsluiten

Wil je graag een annulatieverzekering afsluiten? Dan is het van belang om te weten dat dit niet zomaar op één, maar wel op tal van verschillende manieren kan gebeuren. Om te beginnen is het dan ook bijvoorbeeld zo dat je er goed aan doet om het verschil te begrijpen tussen:

 • Een tijdelijke annulatieverzekering;
 • Een doorlopende annulatieverzekering;

In het eerste geval is er sprake van een tijdelijk exemplaar welke dus uitsluitend geldt voor één specifieke vakantie die je hebt geboekt. Voor bijzonder veel mensen is dit de meest interessante keuze. Dit in het bijzonder omdat ze bijvoorbeeld slechts één keer per jaar een vakantie boeken. Ben jij iemand die meerdere malen per jaar een reis onderneemt? In dat geval zal je vast kunnen stellen dat het afsluiten van een doorlopende annulatieverzekering wellicht interessanter is.

Let ook op de dekkingen van je kredietkaart!

Een zeer belangrijke tip waar je in de praktijk altijd aandacht aan zal willen besteden heeft te maken met de dekkingen die worden aangeboden door de kredietkaart waar je gebruik van maakt. Voor heel wat mensen geldt dat ze tegenwoordig naast hun standaard debetkaart eveneens gebruikmaken van een kredietkaart.

In bepaalde gevallen is het zo dat je bij het boeken van een vakantie met deze kredietkaart automatisch bent ingedekt bij een mogelijke annulatie. Voorkom een mogelijke dubbele dekking door altijd grondig te controleren over welke verzekeringen je reeds beschikt, eventueel dus ook vanuit de kredietkaart die je gebruikt. 

Annulatieverzekering vergelijken

De annulatieverzekering vergelijken zorgt ervoor dat je als potentiële verzekeringnemer in één klap kan rekenen op een niet onaanzienlijk aantal interessante voordelen. Enkel en alleen op deze manier zal je namelijk een goed beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden die er op dit vlak op de verzekeringsmarkt zijn terug te vinden. Bovendien is het ook alleen maar op deze manier mogelijk om het voor jou beste exemplaar te vinden. Zaken waar je bij een annulatieverzekering vergelijken altijd aandacht aan zal willen besteden zijn alvast de volgende:

 • In welke situaties kan je aanspraak maken op de annulatieverzekering in kwestie? 
 • Controleer welk gedeelte van de reissom precies zal worden vergoed; 
 • Is het mogelijks interessant(er) om een bundel met diverse dekkingen af te sluiten?

In eerste instantie dien je er rekening mee te houden dat de reisannulatie altijd uitsluitend wordt goedgekeurd op het ogenblik dat de situatie perfect in lijn ligt met hetgeen er staat beschreven in de voorwaarden van je verzekeringsovereenkomst. Is dat niet het geval? Dan bestaat het risico dus dat je alsnog de kosten voor de annulatie uit je eigen zak zal moeten betalen. 

Naast bovenstaande dien je ook altijd nadrukkelijk te controleren welk gedeelte van de reissom wordt ingedekt. In bepaalde gevallen is het immers zo dat er slechts een gedeelte van de reiskosten zal worden vergoed. Bovendien is het eveneens zo dat bepaalde annulatieverzekeringen slechts de gemiste dagen zullen vergoeden terwijl anderen de volledige reis zullen vergoeden. Ook dit is uiteraard een niet onbelangrijk verschil om bij stil te staan. 

Soms voordeliger om een bundel af te sluiten

In principe is het zo dat de annulatieverzekering onder de koepel van de reisverzekeringen valt. Voor heel wat mensen geldt dan ook dat ze niet alleen graag een potentiële annulatie willen laten verzekeren, maar ook bijvoorbeeld bagage die verloren gaat, bijstand aan personen en / of voertuigen, etc. Door enkel en alleen een annulatieverzekering af te sluiten ben je dan ook zeker niet volledig verzekerd tijdens jouw vakantie.

De voorwaarden van je reisannulatieverzekering

Zoals hierboven reeds door ons werd aangegeven is het zo dat je bij een annulatieverzekering vergelijken altijd zeer grondig moet kijken naar de voorwaarden die van toepassing zijn. Het gaat hierbij dan niet in het minst om de exacte situaties waarin er dekking wordt voorzien. Lang niet alle omstandigheden zijn immers standaard ingedekt, in tegendeel. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat een annulatieverzekering hoofdzakelijk of uitsluitend een dekking zal verlenen wanneer er sprake is van één van de onderstaande situaties. 

 • Bij een sterfgeval in de (dichte) familie;
 • Bij een ongeval of ziekte;
 • Bij schade aan je woning;
 • Wanneer er sprake is van een plots ontslag;
 • Indien er sprake is van een echtscheiding; 

Voor de voorwaarden en dekkingen waar je rekening mee dient te houden bij een reisannulatieverzekering geldt dat ze vaak niet honderd procent rechtlijnig zijn. Bij een sterfgeval kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar het verwantschap met de persoon in kwestie. Komt een dicht familielid zoals een broer, een zus, je moeder of vader te overlijden? Dan biedt de annulatieverzekering doorgaans een (volledige) dekking aan. Bij het overlijden van een neef of nicht kan dat echter helemaal anders zijn. Let hier dus absoluut zeker voor op. 

Let op de mogelijks vereiste bewijslast

In de polisvoorwaarden van een reisannulatieverzekering staat doorgaans altijd opgenomen dat de verzekeringnemer dient aan te tonen dat de reis om een gegronde (en aldus ingedekte) reden wordt geannuleerd. Geef je dus met andere woorden als reden aan dat je ziek bent geworden en dat je daardoor niet op vakantie kan vertrekken? Dan is het mogelijk dat je daarvoor een briefje van de dokter voor zal moeten kunnen leggen. Kan je dat niet? Dan zal je vast kunnen stellen dat de verzekeraar alsnog zijn tussenkomst in de annulatiekosten zal betwisten. Let hier dus voor op. 

Touring annulatieverzekering

Touring annulatieverzekering
Touring.

De Touring annulatieverzekering is er één die in drie verschillende vormen wordt aangeboden. Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van één van de verschillende annulatieverzekeringen die door Touring worden aangeboden is het dan ook van cruciaal belang om eerst even de onderlinge verschillen van naderbij te gaan bekijken. In ieder geval dien je er in de praktijk rekening mee te houden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende opties:

 • De No Stop Relax annulatieverzekering;
 • De No Stop Full annulatieverzekering;
 • De No Stop Tempo annulatieverzekering;

Voor de No Stop Relax en de No Stop Full annulatieverzekeringen geldt dat ze beiden doorlopende verzekeringen zijn. Dit betekent dat je na afsluiten bent ingedekt voor alle vakanties die je verspreid over het jaar zal boeken. Hou er wel rekening mee dat de waarde die per persoon is ingedekt in geval van annulatie (aanzienlijk) kan verschillen. Denk hierbij aan:

 • Een ingedekte waarde van 1.500 euro per persoon en 12.500 euro voor de volledige reis bij de No Stop Relax Touring annulatieverzekering;
 • Een ingedekte waarde van 2.500 euro per persoon en 12.500 euro voor de volledige reis bij de No Stop Full Touring annulatieverzekering;

Uiteraard spreekt het voor zich dat ook de premie die is verbonden aan de beide type annulatieverzekeringen verschilt. Wil je liever een Touring annulatieverzekering voor een enkele reis afsluiten? Dan kies je voor de No Stop Tempo annulatieverzekering. Hierbij is het zo dat je kan rekenen op een ingedekte waarde van 1.000 euro per verzekerde en 3.500 euro per vakantie.

Europ Assistance annulatieverzekering 

Europ Assistance annulatieverzekering
Europ Assistance.

Eén van de populairste annulatieverzekeringen die op de Belgische markt wordt aangeboden is ongetwijfeld de Europ Assistance annulatieverzekering. Het gaat hierbij om een jaarlijkse verzekering wat ervoor zorgt dat elke reis die je binnen de tijdspanne van één jaar onderneemt standaard is ingedekt. Deze verzekering luistert naar de naam ‘NoGo Jaarlijks’ en dekt een onbeperkt aantal reizen in. Het maakt dus niet uit hoeveel vakanties je gaat boeken. 

Ben je van plan om de Europ Assistance annulatieverzekering af te sluiten? Dan is het van belang om te weten dat een bedrag is ingedekt per persoon van maximaal 2.500 euro. Daarnaast is het eveneens zo dat je rekening dient te houden met een ingedekt totaalbedrag voor een vakantie van 12.500 euro. Voor deze verzekering geldt dat je onder meer kan rekenen op:

 • Een terugbetaling van de wijzigingskosten bij een aanpassing van de verblijfsdata;
 • Een terugbetaling van de vakantiedagen waar je niet van hebt kunnen genieten;

Voor deze Europ Assistance annulatieverzekering betaal je één vaste verzekeringspremie die op jaarbasis dient te worden betaald. 

Wat is de beste annulatieverzekering?

Het is niet meer dan logisch dat iedereen graag de beste annulatieverzekering op de markt zal willen afsluiten. Dit gezegd hebbende is het echter nog maar zeer de vraag of er wel zoiets bestaat. Wanneer je op zoek gaat naar een interessante verzekering om af te sluiten is het altijd van cruciaal belang om specifiek stil te blijven staan bij jouw situatie. Dat geldt zeker ook voor de reisannulatieverzekering. Ben jij bijvoorbeeld iemand die slechts één keer per jaar op reis gaat? Dan zal je willen opteren voor een kortlopende verzekering voor één enkele vakantie. Het afsluiten van een doorlopende verzekering is dan immers doorgaans financieel niet interessant.

Een volledig ander verhaal wordt het natuurlijk wanneer je een fervente reiziger bent die bijvoorbeeld niet alleen een wintersportvakantie boekt, maar ook tijdens de zomer op vakantie gaat en af en toe een leuke stedentrip onderneemt. Het afsluiten van allemaal individuele annulatieverzekeringen voor deze reizen of vakanties zal er dan immers voor zorgen dat je te maken zal krijgen met significant hoger gelegen kosten dan wanneer je gewoon een doorlopende annulatieverzekering zou afsluiten die je een volledig jaar van de nodige dekkingen voorziet. 

In ieder geval, wil je met zekerheid de voor jou beste annulatieverzekering kunnen afsluiten? Hou dan altijd zeer concreet rekening met jouw persoonlijke situatie. 

Conclusie, absoluut een interessante verzekering om af te sluiten

Zoals we eerder hier op deze pagina al hebben aangehaald mag het belang van de annulatieverzekering absoluut zeker niet worden onderschat. Heel veel mensen kiezen er ook vandaag de dag nog steeds voor om deze niet af te sluiten wanneer ze een vakantie gaan boeken. In zeer veel gevallen blijkt dat echter een niet onbelangrijke fout te zijn. 

Er zijn heel wat verschillende situaties of omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je genoodzaakt bent om je vakantie te annuleren of vroegtijdig af te breken. Het niet afsluiten van een reisannulatieverzekering zorgt ervoor dat je de kosten voor de (gedeeltelijke) annulatie dan volledig uit eigen zak zal moeten betalen. Zo kan je met een stevig verlies te maken krijgen. 

Ben jij iemand die verspreid over het jaar verschillende reizen onderneemt? Zou je daarbij graag niet het risico willen lopen om tegen hoge kosten aan te kijken wanneer je genoodzaakt bent om te annuleren of vroegtijdig je vakantie af te breken? Dan kunnen we alleen maar stellen dat het afsluiten van een annulatieverzekering met zekerheid het overwegen meer dan waard is. 

Verder lezen