Beleggen

Beleggen is iets waar mensen reed vele jaren met recht en rede een aanzienlijke interesse in hebben. Dat dit niet hoeft te verbazen spreekt eigenlijk voor zich. Beleggen staat er in de praktijk immers om bekend veruit de beste manier te zijn om vermogen op te bouwen op de middellange tot lange termijn. Bij beleggen kies je er in tegenstelling tot wat veel mensen vaak vermoeden niet altijd voor om een (klein) stukje van een bedrijf te kopen.

Beleggen in aandelen
Beleggen aandelen.

Ben jij ook van plan om te gaan beleggen? Dan is het in ieder geval zeer belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. Kies je bijvoorbeeld voor actief of toch eerder voor passief beleggen? In het laatste geval kan je bijvoorbeeld kiezen voor beheerd beleggen of je kan gewoon zelf investeren in een goed gespreide (index) ETF. Bovendien is het zo dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaam beleggen waarbij de nadruk zoals de naam aangeeft vooral komt te liggen op beleggen in duurzame bedrijven.

Eender op welke manier je ook graag een gedeelte van je vermogen wenst te investeren, de markt bied je vandaag de dag doorgaans altijd een mogelijkheid die perfect aansluit op de wensen en verwachtingen waarover je beschikt. 

Beleggen voor beginners

Je kan bijvoorbeeld ook beleggen door schuldbewijzen te kopen van ondernemingen onder de vorm van obligaties. Bovendien is het ook mogelijk om te speculeren op het koersverloop van een “mandje met aandelen” door te beleggen in een ETF of een aandelenfonds. De manieren waarop je kan beleggen zijn in ieder geval tegenwoordig erg uitgebreid.

Wil je graag beginnen met beleggen? Dan zijn er uiteraard een aantal zaken waar je rekening mee zal willen houden. In eerste instantie moet je weten dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Het vangnet waarvan sprake is bij geld sparen onder de vorm van het depositogarantiestelsel (tot 100.000 euro per persoon en per bank) ontbreekt bij beleggen. Je loopt dus met andere woorden altijd het risico om (minstens) de oorspronkelijke inleg te verliezen. Dit gezegd hebbende zijn ook de potentiële rendementen waar je op kan rekenen bij beleggen doorgaans een flink stuk groter ten opzichte van de rente die je bijvoorbeeld ontvangt op een spaarrekening of een termijnrekening

Voordat je gaat starten met beleggen is het altijd een goed idee om een risicoprofiel op te stellen. Aan de hand van dit risicoprofiel kan je vervolgens gaan bepalen in welke beleggingsproducten evenals in welke bedrijven je mogelijks wenst te gaan beleggen. Op vlak van beleggingsproducten maken we tegenwoordig een onderscheid tussen tal van verschillende opties zoals onder meer:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • ETF’s; 
 • Aandelenfondsen;
 • Opties; 

Beleggen voor beginners is door de jaren heen in ieder geval een behoorlijk stuk toegankelijker geworden. Dat is onder meer het gevolg van de introductie van online brokers op de markt. Deze maken het meer dan ooit eenvoudig mogelijk om volledig zelf je beleggingen te kunnen beheren. Bovendien kan je tegenwoordig ook in stukjes van aandelen beleggen. Dit kan je doen door te kiezen voor zogenaamde fractionele aandelen die intern bij de broker van je keuze worden verhandeld. 

Beleggen in aandelen

Eén van de bekendste beleggingsproducten op de markt zijn ongetwijfeld aandelen. Beleggen in aandelen mag op het eerste zicht dan misschien vrij complex lijken, in de praktijk valt dat best goed mee. Van belang om rekening mee te houden bij een belegging in aandelen is dat we een onderscheid dienen te maken tussen twee verschillende soorten. Het gaat hierbij dan om: 

 • Groeiaandelen;
 • Waarde-aandelen; 

Voor beide beleggingsproducten geldt dat ze uiteraard worden uitgegeven door een bepaald bedrijf en ze ervoor zorgen dat je als belegger voor een klein gedeelte mede-eigenaar wordt van de onderneming in kwestie. Dit gezegd hebbende zijn er toch ook enkele niet onbelangrijke verschillen waar je aandachtig voor dient te zijn.

Omdat groeiaandelen doorgaans worden uitgegeven door bedrijven die nog geen (of slechts een zeer beperkte) winst genereren is het zo dat deze beleggingsproducten zich in de praktijk vaak kenmerken door een aanzienlijke volatiliteit. Dat maakt ze een stuk risicovoller dan waarde-aandelen die doorgaans worden uitgegeven door gevestigde waarden op de bedrijfsmarkt. Bovendien geldt voor deze laatste ook nog eens dat ze vaak een zogenaamd dividend uitkeren waarmee ook een passief inkomen kan worden gerealiseerd. 

Hoe beleggen in aandelen? 

Beleggen in aandelen is mogelijk via de bank waar je klant bij bent of via een gespecialiseerde broker. Vandaag de dag geldt voor heel wat mensen dat ze er vooral voor kiezen om gebruik te maken van deze laatste. Dit omdat ze op die manier altijd toegang hebben tot hun portefeuille en er veranderingen aan kunnen aanbrengen wanneer nodig. Op het ogenblik dat je wenst te beleggen in een bepaald aandeel is het belangrijk om een aantal zaken grondig te controleren, namelijk:

 • Hoe zien de huidige financiën eruit van het achterliggende bedrijf?
 • Wat zijn de verwachtingen voor wat de financiële toekomst van het bedrijf betreft? 
 • Over welk zogenaamd tickersymbool beschikt het aandeel waarin je wenst te beleggen?
 • Aan welke verschillende beurzen staat het aandeel genoteerd? 

Het kan in de praktijk altijd een goed idee zijn om te trachten het aandeel waarin je wenst te beleggen te kopen aan een beurs waarop ze noteert in dezelfde munteenheid als waarin je belegt. Voor ons Europeanen is dat uiteraard de euro. Dit gezegd hebbende is het zeker ook mogelijk om te beleggen in aandelen die genoteerd staan aan de Amerikaanse beurs en dus in de Amerikaanse dollar, alleen loop je op die manier wel het (extra) wisselkoersrisico. 

Beleggen in dividendaandelen

Aandelen staan erom bekend beleggingsproducten te zijn waar op verschillende momenten een bepaalde meerwaarde mee kan worden gerealiseerd. In eerste instantie is dat het geval op het moment van verkoop. Voor heel wat beleggers geldt dat ze beleggen in aandelen met als doel om over de lange termijn een bepaalde financiële meerwaarde te kunnen creëren. Heeft het aandeel waarin je hebt belegd door de jaren heen een mooi koersverloop gekend? Dan zal je kunnen vaststellen dat je op moment van verkoop een bepaalde winst zal kunnen verzilveren. Dit gezegd hebbende is het zo dat je niet per definitie hoeft te wachten tot het moment van verkoop. 

Voor verschillende aandelen die op de beleggersmarkt zijn terug te vinden geldt dat ze een zogenaamd dividend uitkeren. Het betreft hier een stukje van de winst die bedrijven terug laten vloeien richting de aandeelhouders. Voor het merendeel van de Europese aandelen geldt dat er slechts één keer per jaar een dividend door wordt uitgekeerd. De meeste Amerikaanse bedrijven kiezen voor een uitbetaling per kwartaal en wanneer je investeert in een zogenaamde REIT kan er zelfs sprake zijn van een maandelijks dividend. Deze dividenden worden door beleggers vaak aangewend als passief inkomen waardoor er zomaar sprake is van een extra periodiek inkomen. 

Beleggen in dividendaandelen zorgt er dus in de praktijk voor dat je niet hoeft te wachten tot het moment van verkoop voordat je een bepaalde meerwaarde gaat kunnen realiseren met je aandelen.

Beleggen in ETF’s

Eén van de voornaamste nadelen waar je bij beleggen in aandelen rekening mee dient te houden heeft te maken met het feit dat je vaak een groot budget nodig hebt om een degelijke spreiding te kunnen realiseren zonder dat de beleggingskosten daarbij de pan uit swingen. Hoe interessant aandelen vaak als beleggingsproducten ook mogen zijn, er kan in de praktijk worden vastgesteld dat steeds meer mensen er toch voor kiezen om te kijken in de richting van aandelenfondsen of ETF’s. Voor beide beleggingsproducten geldt dat ze alsnog gelieerd zijn aan aandelen, maar de manier waarop ze werken verschilt toch enigszins. Onder meer de kleinere belegger kan hier gebaat mee zijn. 

ETF beleggen
ETF beleggen.

Op het ogenblik dat je gaat beleggen in één bepaald aandeel beschik je logischerwijs slechts over één enkel aandeel. Bovendien is het zo dat je per transactie een bepaalde (beurs)kost dient te betalen. Indien je een portefeuille samen wenst te stellen bestaande uit allemaal individuele aandelen betekent dat niet alleen dat je aardig wat geld moet gaan investeren, bovendien zullen er ook heel wat kosten moeten worden betaald. Deze kosten zullen uiteindelijk ten koste gaan van het rendement dat je met je beleggingen kan behalen. Tegenwoordig kan dat ook anders. 

Beleggen in een ETF zorgt ervoor dat je in één klap gaat beleggen in niet zomaar één bedrijf, maar wel in een groot aantal verschillende bedrijven. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor beleggen in een S&P 500 ETF wat ervoor zorgt dat je meteen binnen je beleggingsportefeuille kan rekenen op blootstelling aan de volledige gerenommeerde, Amerikaanse S&P 500 index. Dit betekent meer concreet dat je (weliswaar voor een klein stukje) belegt in zomaar even de 500 grootste bedrijven van de VS. 

Voor beleggen in ETF’s geldt bovendien dat het even eenvoudig mogelijk is als beleggen in aandelen. Ze kan dan ook op de beurs op precies dezelfde manier worden verhandeld. Let wel, een ETF zoals bijvoorbeeld een S&P 500 ETF kan worden uitgegeven door verschillende partijen waardoor ook de jaarlijkse kosten die verschuldigd zijn kunnen verschillen. Hier moet je zeer aandachtig voor zijn. 

Wat is een ETF?

Eén van de voornaamste vragen die in de praktijk wordt gesteld door voornamelijk nieuwe beleggers is “wat zijn ETF’s”. Vaak bestaat het vermoeden dat een ETF altijd hetzelfde is als een aandelenfonds. Dit omdat beide beleggingsproducten er bekend om staan niet zomaar de koers van één enkele asset te volgen, maar hun waarde te baseren aan een verzameling van assets. Door te beleggen in een aandelenfonds of in een ETF (een zogenaamd ‘exchange traded fund’) speculeer je dus niet zomaar op de koers van één enkel aandeel, maar wel op deze van een verzameling van aandelen. 

Het voornaamste verschil tussen beide beleggingsproducten is terug te vinden in het feit dat aandelenfondsen doorgaans de aandelen waarin ze beleggen fysiek aanhouden. Dat kan ook gelden voor ETF’s, maar niet zelden is dat niet het geval. Bovendien is het zo dat een ETF over een zeer lage instapdrempel beschikt en tijdens de openingsuren van de beurs eigenlijk altijd kan worden aangekocht of terug kan worden verkocht. Dat is niet het geval bij aandelenfondsen. 

In welke ETF beleggen?

In welke ETF je moet beleggen is een vraag die niet zomaar beantwoord kan worden. Dat is het gevolg van het feit dat heel wat verschillende zaken van invloed zijn op deze keuze. Bij het uitkiezen van een bepaalde ETF om in te gaan beleggen dien je jezelf dan ook bepaalde vragen te stellen zoals:

 • Welke spreiding moet de ETF van je keuze weten te bieden? 
 • Moet de ETF een dividend uitkeren of niet? 
 • Hoeveel mogen de kosten bedragen van de ETF? 
 • Heb je een voorkeur voor een bepaalde partij die de ETF uitgeeft of niet?
 • In welke valuta moet het exchange traded fund genoteerd staan aan de beurs? 

In het bijzonder voor de wat minder ervaren beleggers geldt dat men er in de praktijk vaak foutief vanuit gaat dat een ETF altijd een optimaal gediversifieerd beleggingsproduct is. Dat is niet helemaal correct. Vaak is het immers zo dat een exchange traded fund zich specifiek richt op een bepaald segment van de markt. Alleen door te investeren in bijvoorbeeld een index ETF zoals een S&P 500 ETF ben je verzekerd van een zo optimaal mogelijke spreiding. 

Hou er bij beleggen in een ETF bovendien ook altijd rekening mee dat er sprake kan zijn van een bepaalde overlap met de andere holdings die deel uitmaken van je portefeuille. Beschik je bijvoorbeeld reeds over enkele Amerikaanse aandelen en ga je beleggen in een S&P 500 ETF of in bijvoorbeeld een All-World ETF? Dan is de kans groot dat bepaalde holdings elkaar zullen overlappen. Dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn, maar je zal hier wel rekening mee willen houden. 

S&P 500 ETF

Zowat de bekendste en tevens ook de populairste beursindex ter wereld onder beleggers is ongetwijfeld de S&P 500. Voor deze index geldt dat ze zoals de naam reeds enigszins aangeeft bestaat uit de 500 grootste en bijgevolg ook belangrijkste bedrijven van de Verenigde Staten. 

De eenvoudigste manier om te beleggen in deze index is door middel van een S&P 500 ETF. De populariteit van deze index heeft ervoor gezorgd dat menig aantal ETF uitgevende bedrijven ervoor hebben gekozen om een S&P 500 ETF in hun aanbod op te nemen. Denk hierbij concreet aan:

 • De Vanguard S&P 500 ETF; 
 • De iShares Core S&P 500 UCITS ETF;

Uiteraard zijn de bovenstaande twee slechts enkele van de verschillende mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden, maar het vormen wel meteen de twee populairste opties. Omdat beide ETF’s de koers van de S&P 500 volgen verschillen ze niet op vlak van inhoud. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er sprake kan zijn van een verschil in jaarlijks kostenpercentage. Het loont dan ook altijd de moeite om deze evenals de andere S&P 500 ETF’s even tegenover elkaar af te wegen. Let wel, hou op dit vlak niet alleen rekening met de jaarlijkse kosten, maar ook met de liquiditeit. 

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Beleggers die over een bescheiden beleggingsbedrag beschikken, maar toch graag in één klap een grote diversiteit willen kunnen creëren binnen hun beleggingsportefeuille doen er goed aan om te kijken in de richting van een zogenaamde MSCI World ETF. Eén van de populairste mogelijkheden die op dit vlak op de markt zijn terug te vinden is de iShares Core MSCI World UCITS ETF. Zoals de naam reeds aangeeft betreft het hier een World-ETF uitgegeven door de partij iShares. 

Voor deze index geldt dat ze (op moment van schrijven) bedrijfsaandelen volgt uit 23 verschillende landen die verspreid over de wereld zijn terug te vinden. Het gaat hierbij in het bijzonder om aandelen van large- en midcap bedrijven die zich bevinden in ontwikkelde landen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat aandelen uit de Verenigde Staten het grootste deel van de taart in beslag nemen. Zo’n 68 procent van alle aandelen die deel uitmaken van de iShares Core MSCI World UCITS ETF zijn dan ook Amerikaans. De jaarlijkse beheersvergoeding van deze ETF bedraagt 0,20 procent. Zoals steeds wordt deze verrekend in de koers van de ETF en moet je deze dus niet manueel betalen.

iShares Core MSCI World
iShares Core MSCI World koers.

Euro Stoxx 50 UCITS ETF 

Beleggen in een Euro Stoxx 50 UCITS ETF betekent dat je ervoor kiest om te gaan beleggen in één van de belangrijkste graadmeters van de Europese aandelenmarkt. Voor deze ETF geldt zoals de naam reeds laat vermoeden dat ze bestaat uit de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa. Dit zorgt ervoor dat je in deze ETF een indrukwekkend aantal gerenommeerde bedrijven terug kan vinden. Het betreft hier bedrijven die luisteren naar namen als: 

 • AB Inbev; 
 • Adyen;
 • Airbus;
 • ASML;
 • BMW;
 • ING;
 • Volkswagen;

De waarde van de index wordt berekend op basis van de zogenaamde free float marktkapitalisatie van alle aandelen welke deel uitmaken van de index om ze vervolgens te delen door de zogenaamde divisor. Het is de taak van de divisor om ervoor te zorgen dat de stand van de EURO STOXX 500 niet een al te groot getal wordt. Ondanks het feit dat de eurozone op moment van schrijven bestaat uit 19 verschillende landen is niet elk land vertegenwoordigd in de index. De exacte samenstelling verandert bovendien regelmatig. Voor beleggers die graag gespreid willen beleggen in Europese bedrijven kan de keuze maken om te beleggen in een Euro Stoxx 50 UCTS ETF een prima keuze zijn om te maken.

NASDAQ ETF 

De NASDAQ is één van de belangrijkste (technologie)beurzen en indexen die er op onze planeet bestaan. Bovendien neemt de geschiedenis van de NASDAQ-beurs ons heel wat jaren mee terug in de tijd. De beurs werd dan ook als eerste elektronische beurs ter wereld opgericht in het jaar 1971. Indien je wil beleggen in een NASDAQ ETF is het zeer belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat er verschillende indexen bestaan die deze naam dragen. We maken daarbij in het bijzonder een onderscheid tussen de volgende twee mogelijkheden:

 • De NASDAQ Composite Index;
 • De NASDAQ 100 Index; 

De NASDAQ Composite is een beursindex welke bestaat uit meer dan 2.500 verschillende aandelen. Het betreft hier nagenoeg alle aandelen die genoteerd staan aan de NASDAQ-beurs. Dit is samen met de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average één van de drie grootste beursindexen van de Verenigde Staten en bijgevolg ook van heel de wereld. Een andere mogelijkheid waarover je beschikt is beleggen in de NASDAQ-100. Voor deze index geldt dat ze bestaat uit de 100 grootste bedrijven die deel uitmaken van de NASDAQ Composite. Enkele van de meest toonaangevende bedrijven uit de technologiesector maken deel uit van deze index. Het gaat hierbij onder meer om bedrijven als:

 • Amazon;
 • Alphabet (Google); 
 • Apple;
 • Meta; 
 • Microsoft;
 • Netflix;

Binnen deze ETF is vooral de technologiesector zeer stevig vertegenwoordigd. Dit gezegd hebbende tref je er ook andere gerenommeerde bedrijven in aan. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Starbucks. Let wel, de NASDAQ 100 index staat erom bekend verantwoordelijk te zijn voor meer dan 90 procent van de fluctuaties binnen de NASDAQ Composite index. Wil je graag beleggen in een NASDAQ ETF? Vergelijk dan in ieder geval grondig de verschillende opties die er op dit vlak bestaan. 

Nasdaq koers
Nasdaq ETF koers

Dividend Aristocrats ETF 

Voor heel wat beleggers geldt dat ze zweren bij beleggingsproducten die hen voorzien van een bepaalde vorm van passief inkomen. Indien je gaat beleggen in aandelen of in een ETF zal dat passief inkomen hoofdzakelijk (of eigenlijk zelfs uitsluitend) worden gerealiseerd door middel van het dividend dat wordt uitgekeerd. Dividend beleggers zijn vaak specifiek op zoek naar bedrijven om in te gaan beleggen die niet zomaar een dividend uitkeren, maar die dat dividend ook stelselmatig verhogen.

Dit geldt lang niet voor alle bedrijven die ervoor kiezen om een gedeelte van hun winst terug te laten vloeien richting de aandeelhouders, in tegendeel. Wil je niet alleen verzekerd zijn van een betrouwbaar, maar bovendien ook van een stelselmatig groeiend dividend? Dan zal je kunnen vaststellen dat beleggen in een zogenaamde dividend aristocrats ETF de beste keuze is. 

Door te beleggen in een dividend aristocrats ETF kies je voor een belegging die gebeurt in aandelen van bedrijven die erin zijn geslaagd om ten minste 25 opeenvolgende jaren hun dividend niet alleen uit te betalen, maar ook te verhogen. Dit maakt duidelijk dat voor deze aandelen en hun dividend geldt dat ze veel minder cyclisch werken. Met andere woorden, deze bedrijven dienen er tijdens een recessie bijvoorbeeld doorgaans niet voor te kiezen om hun dividend te verlagen. Alleen op deze manier is het passief inkomen dat je ontvangt uit je dividendaandelen gegarandeerd. 

Water ETF 

Een water ETF is zoals de naam reeds laat vermoeden een exchange traded fund dat ervoor heeft gekozen om de nadruk te leggen op water gerelateerde bedrijven. Het kan hierbij gaan om bedrijven die water beschikbaar stellen aan inwoners van een bepaald land of een bepaalde regio, maar bovendien kan het ook gaan om bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan een ‘schoon water industrie’. Denk hierbij dan meer concreet aan ondernemingen die zich inzetten om niet alleen vervuiling, maar ook verspilling van schoon water tegen te gaan. Dit wordt doorgaans in het bijzonder gerealiseerd door het percentage aan afvalwater waarvan sprake is terug te dringen. 

Beleggen in een water ETF kan een interessante keuze zijn voor mensen die graag duurzaam willen beleggen. Dit gezegd hebbende dien je er wel rekening mee te houden dat een dergelijke ETF slechts een zeer beperkte spreiding weet te bieden. Je investeert immers louter in water gerelateerde bedrijven. Vaak is het wel zo dat deze ondernemingen eveneens gelieerd zijn aan de energiesector. 

Beleggen in fondsen

Beleggen in fondsen wordt in de praktijk vaak verward met beleggen in een ETF of exchange traded fund. Ondanks het feit dat beide beleggingsproducten zeker over enkele overeenkomstige kenmerken beschikken is er toch wel degelijk sprake van enkele niet onbelangrijke verschillen. 

Beleggen in fondsen betekent in eerste instantie dat je altijd gaat beleggen in als het ware een verzameling van verschillende beleggingen of beleggingsproducten. Het hoeft hierbij zeker niet per definitie te gaan om alleen maar aandelen. Vaak is het zelfs zo dat beleggingsfondsen een mengeling zijn van aandelen, obligaties en mogelijks zelf nog tal van andere beleggingsproducten. Door te participeren in het fonds in kwestie zorg je bijgevolg indirect voor een belegging in alle verschillende assets die door dat fonds worden beheerd. Aan het hoofd van zo’n fonds staat een fondsbeheerder die voor zijn of haar werk en expertise een jaarlijkse beheersvergoeding in rekening brengt. 

Het voornaamste verschil tussen een beleggingsfonds en een ETF is terug te vinden in de toegankelijkheid waarover de beide beleggingsproducten beschikken. Daar waar een ETF eigenlijk altijd kan worden verhandeld op de beurs en over een zeer lage instapdrempel beschikt geldt dat niet voor beleggingsfondsen. Vaak is het dan ook zo dat beleggen in fondsen niet alleen een bepaald minimaal instapbedrag vereist, bovendien zal je ook kunnen vaststellen dat er veelal slechts een beperkt aantal participaties worden aangeboden. Snel intekenen kan dan ook vaak een must zijn. 

Beleggen in fondsen is in ieder geval een vorm van passief beleggen. Je hebt dus met andere woorden zelf helemaal geen omkijken naar je belegging(en). In ruil daarvoor dien je echter wel rekening te houden met het moeten betalen van een jaarlijkse beheerdersvergoeding. Voor deze vergoeding geldt dat ze afgetrokken dient te worden van het (mogelijks) gerealiseerde rendement. 

Dow Jones beleggen

De Dow Jones index is een Amerikaanse index waar voluit naar wordt verwezen als zijnde de ‘Dow Jones Industrial Average’ index. De koers van deze index wordt bepaald door de koersen van 30 bedrijven uit verschillende sectoren die noteren aan de New York Stock Exchange bij elkaar op te tellen. De samenstelling die wordt gehanteerd voor deze index zorgt ervoor dat je door te beleggen in een Dow Jones ETF of tracker kan rekenen op blootstelling aan enkele van ’s werelds grootste bedrijven. Het gaat hierbij dan doorgaans om namen als bijvoorbeeld:

 • Coca-Cola; 
 • Walt Disney;
 • McDonald’s; 
 • Microsoft;
 • Wallmarkt;
 • Apple;

De samenstelling van een Dow Jones ETF zorgt ervoor dat er in de praktijk vaak sprake is van een niet onbelangrijke overlapping met bijvoorbeeld een S&P 500 ETF. Beschik je reeds over een dergelijke ETF, maar wil je toch graag je positie vergroten in één of meerdere bedrijven die deel uitmaken van de Dow Jones? Dan kan je er uiteraard ook nog altijd voor kiezen om te beleggen in de losse aandelen van de bedrijven waar je specifiek interesse in hebt. 

Beleggen in goud 

Beleggen in goud is iets wat al heel wat jaren bestaat. Dit gezegd hebbende stellen veel mensen zich vandaag de dag toch nog altijd de vraag hoe beleggen in goud nu precies kan gebeuren. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen verschillende mogelijkheden. Denk hierbij concreet aan:

 • Beleggen in goudstaven en munten; 
 • Beleggen in goudtrackers;
 • Beleggen in aandelen van goudmijnen;
 • Beleggen in van goud afgeleide producten;

Het wordt door beleggingsexperts vaak aangeraden om ervoor te zorgen dat je minstens over een stukje goud in je beleggingsportefeuille beschikt. Dat is niet zonder reden. In het bijzonder in economisch moeilijke tijden is het immers vaak zo dat goud fungeert als een soort van hedge tegen de beurs. Dat geldt overigens niet alleen voor goud, maar ook voor bijvoorbeeld zilver. 

Beleggen in goud kan in de praktijk eigenlijk het best gebeuren in fysieke goudstaven en munten omdat je op deze manier het goud als het ware echt in de hand hebt. Beleggen in goud op papier brengt wat dat betreft extra risico’s met zich mee. Je kan immers in de praktijk onmogelijk inschatten of de goudvoorraden die worden aangehouden wel echt alle beleggingen kunnen dekken of niet. 

Ondanks he feit dat beleggen in fysiek goud zoals munten en goudstaven dus het meest wordt aangeraden brengt dit ook enkele niet onbelangrijke problemen met zich mee. Zo dien je uiteraard te zorgen voor een veilige opbergplaats voor je gouden munten en gouden staven. Het risico op diefstal of verlies door bijvoorbeeld een brand is uiteraard iets om mee in te calculeren. 

Duurzaam beleggen

Een steeds populairder wordende vorm van beleggen is duurzaam beleggen. Bij deze vorm van beleggen is het dan ook zo dat de belegger niet alleen rekening houdt met financiële aspecten waaronder rendement en risico, maar ook met maatschappelijke kenmerken. Zo kiest men bij duurzaam beleggen vaak voor beleggingen in met name: 

 • Ondernemingen die zich inzetten voor het leefmilieu;
 • Ondernemingen die toezien op naleving van de mensenrechten; 
 • Ondernemingen die beschikken over een deugdelijk bestuur;

Het merendeel van de beleggers die willen kiezen voor duurzaam beleggen kiezen er in de praktijk voor om daarvoor te kijken in de richting van voornamelijk groene beleggingsproducten Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de iShares Global Clean Energy ETF. Voor deze ETF geldt dat ze zich zoals de naam reeds aangeeft in het bijzonder richt op bedrijven die zich bezighouden met de opwekking of het aanleveren van groene energie. 

Buiten de bovenstaande mogelijkheid vormt ook beleggen in water een zeer populaire vorm van duurzaam beleggen. Voor deze vorm van beleggen geldt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende mogelijkheden. Denk op dit vlak meer concreet aan de volgende:

 • Het kopen van aandelen van water gerelateerde bedrijven; 
 • Het beleggen in een water ETF bestaande uit aandelen van verschillende waterbedrijven; 

Hou er wel rekening mee dat duurzame beleggingen over het algemeen over een lager dan gemiddeld rendement kunnen beschikken. Ze zouden dus zomaar het globale rendement van je beleggingsportefeuille negatief kunnen beïnvloeden. 

Veelgestelde Vragen

Wat is ETF beleggen?

ETF beleggen betekent speculeren op geen individueel aandeel, maar op een verzameling van aandelen. ETF beleggen kan eenvoudig gebeuren via een (online) broker en kent doorgaans lage kosten. De kosten worden bij deze vorm van beleggen ook verwerkt in de koers. 

Kan ik in stukjes van aandelen beleggen?

De beleggersmarkt biedt beleggers vandaag de dag de mogelijkheid om te beleggen in zogenaamde fractionele aandelen. Het betreft hier stukjes aandelen die intern bij de broker verhandeld worden. Let op, dergelijke fractionele aandelen zijn vaak extra risicovol. 

Wat is beter sparen of beleggen?

Eén van de vaakst gemaakte fouten is dat mensen kiezen voor of sparen of beleggen. Het is in de praktijk dan ook vooral het interessantst om te kiezen voor een combinatie van beiden. Sparen doe je voor een financiële buffer terwijl je belegt om je vermogen te laten groeien. 

Kun je met 100 euro beleggen?

Met 100 euro beleggen is zeker mogelijk. Wellicht zal je dan echter liever niet willen kiezen voor een belegging in aandelen omwille van de beperkte spreiding en de hoge kosten waarmee je zal worden geconfronteerd. Een goed gespreide ETF is dan wellicht de beste keuze.

Kan je veel geld verdienen met beleggen?

Beleggen is één van de beste manieren om vermogen op te bouwen op de middellange tot lange termijn. Je kan dus zeker veel geld verdienen met beleggen. Let wel, wanneer je op korte termijn veel geld wil kunnen verdienen gaat dit vaak ook gepaard met hoge risico’s. 

Waar kun je het beste in beleggen als beginner?

Als beginnende belegger wordt het vaak aangeraden om te kiezen voor een belegging in een goed gespreide ETF. Op deze manier kan je beleggen met een beperkt bedrag terwijl je er bovendien ook voor zorgt dat je direct kan genieten van een goede spreiding. 

Kun je met weinig geld beleggen?

Met weinig geld beleggen is door de komst van online brokers vandaag de dag eenvoudiger dan ooit. Ook de populariteit van ETF’s of zogenaamde exchange traded funds zit daar voor iets tussen. Met dit beleggingsproduct beleg je immers met een klein bedrag al erg gespreid. 

Hoeveel geld moet je minimaal beleggen?

Hoeveel geld je minimaal moet beleggen is afhankelijk van het beleggingsproduct waarmee je wenst te beleggen. Het vereiste minimumbedrag bij aandelen ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan bij ETF’s het geval is. Bovendien dien je ook de afweging te maken tussen een éénmalige investering en een periodieke investering welke vaak gebeurt.

Wat is grondslag sparen en beleggen?

De grondslag sparen en beleggen is de waarde van het vermogen waarover je beschikt op datum van 1 januari. Deze waarde wordt bepaald na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Is er sprake van een fiscale partner? Dan heeft de grondslag sparen en beleggen betrekking tot het gezamenlijke vermogen. 

Wat is defensief beleggen?

Defensief beleggen gebeurt door beleggers die beschikken over een defensief beleggingsprofiel. Het betreft hier beleggingen die over een beperkt risico beschikken. Zo kan je kiezen voor een belegging in waarde-aandelen, maar ook een goed gediversifieerde ETF zoals bijvoorbeeld een S&P 500 of een All-World ETF vormt een (vrij) defensieve belegging. 

Wat is opties beleggen?

Bij opties beleggen beschik je als belegger eigenlijk over het recht om een bepaalde hoeveelheid effecten zoals aandelen binnen een specifieke periode en tegen een op voorhand bepaalde prijs te verhandelen. Dit kan zowel gelden voor aan- als verkopen. Opties worden altijd verhandeld op de beurs. 

Wat is index beleggen?

Index beleggen betekent dat je gaat beleggen in één van de verschillende beursindexen die er bestaan. Een populaire vorm van index beleggen is het kopen van een S&P 500 ETF. Op deze manier beleg je (onrechtstreeks) in de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten.

Wat is beheerd beleggen?

Bij beheer beleggen is er sprake van een vorm van beleggen waarbij de beslissingen worden genomen door een expert en dus niet door jezelf. Dit gezegd hebbende gebeurt beheerd beleggen wel steeds op basis van een op voorhand bepaald risicoprofiel. 

Verder lezen