Hospitalisatieverzekering

Elke inwoner van België is verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij één van de verschillende ziekenfondsen. Dit gezegd hebbende is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze standaard verzekering lang niet alle kosten dekt waarmee je kan worden geconfronteerd, in tegendeel.

hospitalisatieverzekering vergelijken

Is er sprake van een ziekenhuisopname? Dan zal je vast kunnen stellen dat de kosten daarvoor al snel zeer hoog kunnen oplopen. Dit niet in het minst wanneer je opteert voor een eenpersoonskamer.

Omwille van deze reden wordt het altijd zeer sterk aanbevolen om een (extra) hospitalisatieverzekering af te sluiten. Waarom dat nu precies zo interessant is laten we je graag ontdekken hier op deze pagina. 

Wat is een hospitalisatieverzekering?

De vraag “wat is een hospitalisatieverzekering” is er één die opvallend vaak wordt gesteld. Zoals de naam reeds laat vermoeden gaat het hierbij om een verzekering die de zogenaamde hospitalisatiekosten indekt waarmee je kan worden geconfronteerd. Een hospitalisatie hoeft beslist niet altijd het gevolg te zijn van een (ernstige) ziekte, in tegendeel. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat ze het gevolg is van een ongeval. Feit is dus dat iedereen er zomaar mee kan worden geconfronteerd en dat geldt dan bijgevolg ook voor de daarmee gepaard gaande kosten.

Het is zeer belangrijk om er aandachtig voor te zijn dat de dekkingen die worden aangeboden door hospitalisatieverzekeringen kunnen verschillen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. In principe is het zo dat er sprake kan zijn van drie verschillende soorten dekkingen, namelijk:

 • De dekking bij een ziekenhuisopname of hospitalisatie;
 • De voorzorg die plaats heeft gevonden;
 • De nazorg die mogelijks nog is vereist; 

Ondanks het feit dat de voor- en nazorg zijn inbegrepen in het merendeel van de hospitalisatieverzekeringen die op de Belgische markt zijn terug te vinden is dat niet altijd het geval. Dit betekent dat je hier zeker extra aandachtig voor zal willen zijn. 

Let op de regio waarin je hospitalisatieverzekering dekking voorziet! 

Niet alleen de exacte dekkingen die worden aangeboden door je hospitalisatieverzekering zijn van belang. Wat bovendien namelijk ook te denken van de regio waarin die dekking wordt aangeboden? In eerste instantie is het zo dat een dergelijke verzekering altijd een dekking voorziet binnen België. Dit gezegd hebbende bestaat de kans dat je er ook op één of meerdere momenten in het jaar voor kiest om een reis naar het buitenland te ondernemen. In dat geval spreekt het voor zich dat je ook graag daar op een passende dekking zal willen kunnen rekenen bij een eventuele ziekenhuisopname. Ook dit moet je dus zeker even aandachtig controleren. 

Wie wordt er allemaal ingedekt?

Voor de hospitalisatieverzekering geldt dat ze in eerste instantie jou als verzekeringnemer indekt. Dat spreekt voor zich. Dit gezegd hebbende kan het voor mensen die een gezin hebben de moeite meer dan waard zijn om de polis uit te breiden voor alle gezinsleden. Op deze manier kan bijvoorbeeld ook de partner onder dezelfde verzekering worden ingedekt en geldt dat eveneens voor de kinderen die deel uitmaken van het gezin. Je dient er uiteraard wel rekening mee te houden dat er voor het indekken van deze extra personen ook een extra premie zal worden aangerekend. Het afsluiten van een gezinspolis is in de praktijk in ieder geval doorgaans een flink stuk financieel interessanter dan het afsluiten van allemaal individuele polissen. 

Wat is het verschil met de (verplichte) ziekteverzekering?

In een poging om de inwoners van haar land een zekere (basis)bescherming te kunnen bieden tegen de impact van medische kosten heeft de regering er in België voor gekozen om een verplichte ziekteverzekering in te voeren. Voor deze verzekering geldt dat ze moet worden afgesloten via één van de verschillende ziekenfondsen die er op de Belgische markt bestaan. 

Het is echter zoals we eerder op deze pagina al hebben aangehaald van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat de ziekteverzekering alleen niet voldoende is om je optimaal te beschermen tegen de impact van bijvoorbeeld een (langdurige) hospitalisatie op je financiële situatie. Verschillende zaken worden door deze verzekering immers niet vergoed zoals:

 • De erelonen die je moet betalen;
 • Het vervoer van en naar het ziekenhuis;
 • De supplementen voor een éénpersoonskamer;

Bovenstaande zijn slechts enkele van de verschillende zaken die niet (standaard) zijn ingedekt door de wettelijk verplichte ziekteverzekering. Wil je er graag voor zorgen dat ook deze extra kosten (grotendeels) worden ingedekt? Dan is het afsluiten van een extra hospitalisatieverzekering dus altijd meer dan de moeite waard om te overwegen.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

Een hospitalisatieverzekering afsluiten is niet verplicht. Het feit dat dit geen verplicht af te sluiten verzekering is betekent evenwel in het geheel niet dat het niet erg belangrijk kan zijn om ze wel af te sluiten. Bepaalde kosten die gerelateerd zijn aan een ziekenhuisopname kunnen al snel oplopen tot ettelijke duizenden euro’s. Zonder een passende verzekering zal je het merendeel (of soms zelfs al) van deze kosten zelf moeten betalen. Indien je financiële situatie dat op dat ogenblik niet toelaat kan je uiteraard geconfronteerd worden met zeer significante gevolgen. Het mag dan ook duidelijk zijn, het afsluiten van een hospitalisatieverzekering is zeker aan te raden. 

Waar kan je deze verzekering afsluiten?

Wat veel mensen niet weten is dat je over de mogelijkheid beschikt om een hospitalisatieverzekering bij twee verschillende soorten partijen af te sluiten. Dit kan je immers zowel doen bij een ziekenfonds als bij een privéverzekeraar. In eerste instantie lijkt het er misschien naar uit te zien dat er maar weinig tot geen verschillen bestaan tussen beide opties, maar vergis je op dit vlak absoluut niet. Die verschillen zijn er immers wel degelijk.

In de praktijk kan er steevast worden vastgesteld dat het afsluiten van één van de verschillende hospitalisatieverzekeringen bij een privéverzekeraar ervoor zorgt dat je kan rekenen op de meest optimale dekkingen. Bij de exemplaren die worden aangeboden door ziekenfondsen is het immers zo dat met name het remgeld niet voor 100 procent wordt terugbetaald. Dat is bij verzekeringen aangeboden door privéverzekeraars doorgaans wel degelijk het geval.

Hoeveel bedraagt de hospitalisatieverzekering prijs?

Het spreekt voor zich dat je graag een duidelijk beeld zal willen hebben van de hospitalisatieverzekering prijs die je kan verwachten wanneer je een dergelijke verzekering gaat afsluiten. Dit gezegd hebbende is het ontzettend moeilijk om deze premie zomaar aan te geven. Dat is het gevolg van het feit dat er meerdere verschillende factoren zijn die deze prijs beïnvloeden. Het gaat hierbij dan meer concreet om de volgende:

 • De leeftijd waar je als verzekeringnemer over beschikt;
 • De privéverzekeraar of het ziekenfonds van je keuze;
 • De exacte dekkingen die je wenst voor je hospitalisatieverzekering;

Vooraleer je een hospitalisatieverzekering kan afsluiten is het zo dat je altijd een bepaalde vragenlijst in zal moeten vullen. Deze vragenlijst moet de (potentiële) verzekeraar een goed beeld geven van jouw gezondheid. Hoe slechter je leefgewoonten zijn, des te hoger de premie voor deze verzekering kan komen te liggen. Hou er bovendien ook rekening mee dat je leeftijd een niet onbelangrijke invloed zal hebben op je hospitalisatieverzekering prijs. Sluit deze verzekering tot slot bij voorkeur ook altijd af voor je 69ste. Heb je zo’n verzekering nog niet en wil je deze na deze leeftijd afsluiten? Dan zal je bij menig aantal verschillende verzekeraars geweigerd worden. 

Hospitalisatieverzekering vergelijken

De hospitalisatieverzekering vergelijken vooraleer over te gaan tot het afsluiten van deze verzekering is altijd een interessante keuze. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking is het zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat je bij twee elementen stil zal moeten blijven staan. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande:

 • De hospitalisatieverzekering premie die in rekening wordt gebracht; 
 • De voorwaarden en dekkingen waar je op kan rekenen met de verzekering; 

Het belang van dit type verzekering zorgt er in de praktijk voor dat het absoluut niet interessant is om enkel en alleen te focussen op de kostprijs of premie die eraan verbonden is, in tegendeel. Een (zeer) laag uitvallende verzekeringspremie kan er in de praktijk immers zomaar voor zorgen dat je genoegen dient te nemen met een beperkt aantal dekkingen en voorwaarden. Zorg er dus voor dat je op voorhand voor jezelf oplijst over welke eisen je beschikt om vervolgens op basis daarvan op zoek te gaan naar de voor jou meest interessante verzekering. 

AXA hospitalisatieverzekering 

De AXA hospitalisatieverzekering is één van de hospitalisatieverzekeringen op de Belgische markt die sinds jaar en dag ontzettend sterk wordt gewaardeerd. Heel wat mensen die een dergelijke verzekering wensen af te sluiten kiezen dan ook voor dit exemplaar. Enkele belangrijke elementen van de hospitalisatieverzekering van AXA zijn de onderstaande:

 • Je kan rekenen op een onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten; 
 • Zowel bijstand als repatriëring als vervoer zijn ingedekt; 
 • Je kan rekenen op tal van extra (digitale) gezondheidsdiensten;

Globaal gezien staat de AXA hospitalisatieverzekering erom bekend een meer dan degelijke dekking te verlenen voor iedereen die ze afsluit. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er ook sprake is van een reeks van beperkingen. Enkele belangrijke uitsluitingen die we echter eveneens zien opduiken in de polisvoorwaarden van andere verzekeringen zijn poging tot zelfmoord, een drugsverslaving, esthetische behandelingen en bepaalde vruchtbaarheidsbehandelingen. Ondanks het feit dat er dus zeker ook sprake is van een aantal beperkingen die zijn verbonden aan de AXA hospitalisatieverzekering is het over het algemeen een meer dan prima verzekering waar heel wat mensen elke dag opnieuw op vertrouwen. 

DKV hospitalisatieverzekering 

De DKV hospitalisatieverzekering wordt door velen (met recht en rede) bestempeld als de beste hospitalisatieverzekering die er op de markt is terug te vinden. Indien je van plan bent om een dergelijke verzekering bij de verzekeraar DKV af te sluiten zal je vast kunnen stellen dat je daarvoor een keuze kan maken tussen drie verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij om:

 • De DKV Hospi Essential;
 • De DKV Hospi Comfort;
 • De DKV Hospi Premium;

Kenmerkend voor alle hospitalisatieverzekeringen van DKV is dat er geen sprake is van een gedekt plafond. Bovendien is het ook zo dat hospitalisatie met overnachting altijd voor 100 procent is ingedekt. Belangrijke verschillen zijn vooral terug te vinden in de dekkingen die worden verstrekt in het buitenland. Bij de Essential polis is het immers zo dat niet geplande hospitalisaties alleen binnen de Europese Unie worden vergoed. Voor de Comfort en Premium polissen geldt dat ze deze dekking uitbreiden naar de volledige wereld. 

Let goed op het interventieplafond! 

Kies je voor het afsluiten van een DKV hospitalisatieverzekering? Dan zal duidelijk worden dat er onderling tussen de verschillende soorten verzekeringen eigenlijk slechts een aantal beperkte verschillen gelden. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er een zeer belangrijk verschil bestaat voor wat het zogenaamde interventieplafond betreft. De verschillen in bedragen tussen de drie verschillende polissen zijn hierbij toch absoluut als niet onaanzienlijk te bestempelen. 

Het interventieplafond voor zware ziekten bedraagt in de Essential polis 10.000 euro per verzekerde per jaar. In de Comfort polis ligt dit bedrag al op 25.000 euro per jaar per verzekerde terwijl het in de Premium polis op 50.000 per jaar en per verzekerde is gelegen. Dit is dus absoluut een zeer belangrijk verschil waar je met zekerheid aandachtig voor zal willen zijn. 

Helan hospitalisatieverzekering 

Indien je op het punt staat om een hospitalisatieverzekering af te sluiten is de kans zeer groot dat je op de Belgische markt ook de Helan hospitalisatieverzekering zal willen overwegen. Ook voor deze verzekeraar geldt dat ze haar potentiële verzekeringnemers de mogelijkheid biedt om een keuze te maken tussen drie verschillende soorten polissen. Het gaat hierbij dan om de volgende:

 • De Hospitalia polis;
 • De Hospitalia Medium polis;
 • De Hospitalia Plus polis;

Een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het afsluiten van één van de verschillende Helan hospitalisatieverzekeringen heeft te maken met het feit dat er slechts een beperkt supplement kan zijn inbegrepen bij een verblijf in een eenpersoonskamer. Voor de standaard Hospitalia polis bedraagt deze 80 euro terwijl ze bij de Medium & Plus polissen 125 euro bedraagt. Dit is een niet onbelangrijk verschil waar je dus zeker bij stil zal willen blijven staan.

Tot wanneer kan je de Helan hospitalisatieverzekering afsluiten?

Je dient er ook rekening mee te houden dat Helan voor haar hospitalisatieverzekering een bepaalde leeftijdslimiet heeft ingesteld. Voor de standaard polis geldt dat instap ook mogelijk is nadat de leeftijd van 65 jaar is bereikt. Dat is niet het geval bij de Medium & Plus polissen. Voor deze beide verzekeringen geldt dan ook dat ze slechts kunnen worden afgesloten tot aan de leeftijd van 65 jaar. Daarna zal het openen van een nieuwe polis niet langer mogelijk zijn. 

Conclusie, niet verplicht, wel ontzettend belangrijk

Omdat de ziekteverzekering in België wettelijk is verplicht gaan veel mensen er vanuit dat dit eveneens geldt voor de hospitalisatieverzekering. Dat is echter niet correct. Je kan er in de praktijk dan ook helemaal zelf voor kiezen om deze verzekering af te sluiten of niet. Het feit dat er geen verplichting voor geldt betekent echter zeker en vast niet dat deze verzekering niet interessant is, in tegendeel. Heel wat verzekerings- en medische experten zijn het er dan ook met elkaar over eens dat dit één van de belangrijkste verzekeringen is op de markt. 

De hospitalisatieverzekering is een medische verzekering die haar belang zal aantonen bij het plaatsvinden van tal van verschillende medische noodgevallen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een slepende ziekte, maar spreekt het voor zich dat ook een ongeval in een klein hoekje schuilt. Van zodra er sprake is van een ziekenhuisopname ben je verzekerd onder de dekkingen die deel uitmaken van je hospitalisatieverzekering. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen kan rekenen op meer comfort tijdens je opname (zo kan je probleemloos kiezen voor een dure eenpersoonskamer), daarnaast hoef je, je nooit zorgen te maken over de financiële gevolgen. 

Wil je er dus met andere woorden echt zeker van zijn dat zowel jouw financiële als jouw medische toekomst is gegarandeerd? Dan zal je alleen maar kunnen vaststellen dat het afsluiten van een hospitalisatieverzekering met absolute zekerheid een aanrader is. 

Verder lezen