Prepaid Kredietkaart

Met een prepaid kredietkaart kan je rekenen op de voordelen van enkele van ’s werelds beste betaalnetwerken gecombineerd met een optimale controle over jouw budget en financiële mogelijkheden. In het geval van een prepaid kredietkaart is het altijd zo dat je eerst een bepaald saldo op de kaart moet storten vooraleer er daadwerkelijk betalingen of geldafhalingen mee kunnen gebeuren.

Wil jij ook graag een prepaid kredietkaart aanvragen? Dan is het zeker de moeite waard om je even uitgebreid te gaan verdiepen in de onderstaande informatie. 

Wat is een prepaid kredietkaart? 

Indien je gebruik maakt van een standaard kredietkaart zal je vast kunnen stellen dat de betalingen die je uitvoert evenals de geldafhalingen niet per direct van je bankrekening zullen worden afgeboekt. In plaats daarvan gebeurt dit doorgaans pas aan het begin van de volgende maand of in bepaalde gevallen soms zelfs in maandelijkse schijven of termijnen. 

Indien je gebruik maakt van een prepaid kredietkaart verloopt dit toch even anders. Voor een dergelijke kaart geldt namelijk dat ze altijd over een positief saldo beschikt. Met andere woorden, je zal er eerst een bepaald bedrag op moeten storten vooraleer je er betalingen of geldafhalingen mee kan doen. Dit zorgt ervoor dat een stukje van het principe van een kredietkaart uiteraard verloren gaat, maar daar tegenover staat wel dat je kan rekenen op extra financiële zekerheid. Zo kan je bijvoorbeeld geen geld uitgeven dat je eigenlijk niet hebt. 

Voordelen van een prepaid kredietkaart

prepaid kredietkaart
Voordelen prepaid kaart.

Het moet gezegd dat er aan het gebruik van prepaid kredietkaarten in de praktijk tal van interessante voordelen verbonden zijn. Je zou er dan ook best van schrikken hoeveel mensen en bedrijven er niet elke dag opnieuw voor kiezen om van dergelijke kaarten gebruik te maken. De voornaamste voordelen verbonden aan prepaid kredietkaarten ontdek je alvast hieronder. 

Iedereen kan een prepaid kredietkaart aanvragen

Aan het aanvragen van een standaard kredietkaart zijn altijd bepaalde (strenge) voorwaarden verbonden. Je moet je er dan ook bewust van zijn dat je met een prepaid kaart eigenlijk de beschikking krijgt over een soort van krediet. Om deze te kunnen verstrekken zijn financiële instellingen en banken verplicht om je kredietwaardigheid te controleren. Er zal dan ook vaak een inkomensonderzoek plaatsvinden. Bij een prepaid kredietkaart is dat niet het geval. 

Je kan rekenen op een optimale controle over je financiën 

Met een standaard kredietkaart is het mogelijk om (veel) meer geld uit te geven dan dat je daadwerkelijk op je bankrekening hebt staan. Dat kan er in de praktijk al eens voor zorgen dat je voor vervelende verrassingen komt te staan en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Een prepaid kredietkaart aanvragen zorgt ervoor dat je kan rekenen op een optimale controle over je financiën. Zo kan je deze vervelende verrassingen op een zeer efficiënte manier voorkomen. 

Er is nooit rente verschuldigd 

Kies je er bij een standaard kredietkaart voor om de betaalde of afgehaalde geldbedragen in termijnen terug te betalen aan de financiële instelling in kwestie? In dat geval is het zo dat je er rekening mee moet houden dat hiervoor een bepaalde rente zal worden aangerekend. Deze rente is bij een prepaid kredietkaart aanvragen nooit verschuldigd. Dit uiteraard omdat het met een dergelijke kaart ook helemaal niet is toegestaan om een bepaalde schuld te creëren. 

Je betaalt op een veilige manier (bijna) overal ter wereld

Het feit dat er slechts zoveel kan worden betaald als het saldo op de kaart toelaat zorgt ervoor dat je kan rekenen op een extra vorm van veiligheid. Zelfs al zou er sprake zijn van fraude, dan nog spreekt het voor zich dat er slechts zoveel van de kaart kan worden afgehaald als het saldo toelaat. Hierdoor wordt een extra veiligheid gecreëerd ten opzichte van standaard kredietkaarten.

Nadelen van prepaid kredietkaarten

Het zou niet correct zijn om te stellen dat er aan het gebruik van een prepaid kredietkaart alleen maar voordelen zijn verbonden. Er zijn dan ook als gebruiker zeker en vast een aantal nadelen ook waar je rekening mee zal willen houden. Ook deze laten we je hieronder graag ontdekken.

Er zijn vaak extra kosten aan verbonden

Niet zelden gaan mensen er vanuit dat er aan prepaid kredietkaarten omwille van het prepaid karakter waarover ze beschikken geen extra kosten verbonden zijn. Dat is echter niet correct. Het is mogelijk dat er zowel een periodieke als jaarlijkse kost moet worden betaald als een extra transactiekost wanneer er bijvoorbeeld betalingen of geldafhalingen mee gebeuren. 

De transactielimiet is doorgaans beperkter

Voor standaard kredietkaarten die op de markt zijn terug te vinden geldt dat ze niet zelden beschikken over een limiet oplopend tot zomaar even 5.000 euro of nog meer. Dat geldt niet voor prepaid kredietkaarten. Deze kaarten hebben dan ook in principe slechts een limiet van rond de 1.000 euro. Dit zorgt ervoor dat je ze niet altijd voor elke (grote) transactie kan gebruiken.

Prepaid kredietkaarten worden niet overal geaccepteerd 

Een zeer belangrijk nadeel om rekening mee te houden heeft te maken met het feit dat een prepaid kredietkaart niet altijd en overal wordt geaccepteerd. Ben je bijvoorbeeld van plan om een auto te huren op vakantie? Dan is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat dit niet altijd tot de mogelijkheden behoort met een prepaid kredietkaart. 

Je kan niet rekenen op de voordelen van een kredietlijn

Het laatste nadeel spreekt uiteraard voor zich. Omwille van het feit dat een prepaid kredietkaart werkt op prepaid basis betekent dit uiteraard dat je altijd eerst geld moet storten vooraleer je betalingen uit kan voeren of geld kan afhalen. Heb je dus met andere woorden tijdelijk wat cashflowproblemen? Dan zal een prepaid kredietkaart je daar helaas niet bij kunnen helpen.

Prepaid kredietkaart aanvragen

Voor heel wat mensen geldt dat ze graag zouden willen kunnen genieten van het (wereldwijde) betaalgemak van een creditcard. Dit gezegd hebbende beschikken deze mensen jammer genoeg vaak niet over voldoende financiële middelen om aan de (inkomsten)eisen van de kaart te kunnen voldoen. In dat geval kan het een interessante(re) en vooral ook toegankelijkere keuze zijn om over te gaan tot het aanvragen van een prepaid kredietkaart. Voor een dergelijke kaart geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft werkt met een bepaald op voorhand gestort saldo.

Omdat er bij een prepaid kredietkaart gebruik wordt gemaakt van een bepaald bedrag dat op voorhand op de kaart moet worden gestort worden er geen inkomsteneisen aan verbonden. Met andere woorden, zelfs zonder een vast inkomen is het mogelijk om een dergelijke kaart aan te vragen. Bovendien zijn ook de kosten verbonden aan een dergelijke kaart doorgaans erg beperkt. 

Omdat er aan een prepaid kredietkaart aanvragen geen of in ieder geval veel minder strikte voorwaarden zijn verbonden behoort dit in principe in de praktijk voor iedereen tot de mogelijkheden. Let wel, voer altijd eerst een vergelijking uit tussen de opties die er bestaan.

Wie kan een prepaid kredietkaart aanvragen?

Het prepaid karakter waar een prepaid kredietkaart over beschikt zorgt ervoor dat ze in principe probleemloos door iedereen kan worden aangevraagd. Dit dus ook wanneer je niet over een (vast) inkomen beschikt of wanneer je bijvoorbeeld nog student bent. Voor heel wat jongeren vormt de prepaid kredietkaart dan ook een geweldig alternatief voor de standaard kredietkaart.

Prepaid Mastercard

prepaid mastercard
Mastercard prepaid.

Het Mastercard betaalnetwerk staat erom bekend één van de beste, snelste en meest betrouwbare betaalnetwerken te zijn ter wereld. Het aanvragen van een Prepaid Mastercard zorgt ervoor dat je kan rekenen op alle voordelen verbonden aan dit betaalnetwerk gecombineerd met de optimale controle over je financiën waar een prepaid kredietkaart voor zorgt. Op moment van schrijven is het zo dat de Prepaid Mastercard wordt geaccepteerd in zomaar even meer dan 36 miljoen verschillende verkooppunten verspreid over de wereld. 

Het spreekt voor zich dat een Prepaid Mastercard niet uitsluitend gebruikt kan worden in fysieke winkels, maar ook via het internet. Ben je dus met andere woorden van plan om een aankoop te doen in één van de vele webshops die door de jaren heen op het internet zijn gelanceerd? Dan zal je ook daarbij naar alle waarschijnlijkheid gebruik kunnen maken van deze interessante kaart.

Hoe een prepaid Mastercard aanvragen?

Wil je graag een prepaid Mastercard aanvragen? Dan zal je vast kunnen stellen dat je daarvoor niet hoeft te voldoen aan een waslijst aan voorwaarden zoals dat wel het geval is bij een standaard kredietkaart. Het aanvragen van een dergelijke kaart is dan ook onder meer mogelijk voor jongeren die de leeftijd van 18 (of 21) jaar nog niet hebben bereikt. Bovendien is het zo dat er doorgaans ook geen inkomenseisen worden vooropgesteld. Beschik je dus met andere woorden nog niet over vaste inkomsten? Ook dan is het mogelijk om ervoor te kiezen om de prepaid Mastercard aan te vragen en er gebruik van te gaan maken. 

Visa prepaid kaart

Prepaid visa card.
Visa prepaid.

Niet alleen Mastercard is een bekende en belangrijke uitgever van (prepaid) kredietkaarten. Dat geldt zeker ook voor Visa. Samen met Mastercard behoort deze partij dan ook zonder twijfel tot de belangrijkste betaalnetwerken die er op onze planeet zijn terug te vinden. 

Kies je voor het aanvragen van een Visa prepaid kaart? Dan zal je vast kunnen stellen dat je over de mogelijkheid komt te beschikken om hier overal ter wereld mee te betalen waar ondersteuning wordt geboden voor het Visa betaalnetwerk. Bovendien spreekt het voor zich dat je ook met deze kaart niet meer geld uit kan geven dan je daadwerkelijk ter beschikking hebt. Het is dus met andere woorden niet mogelijk om hier schulden mee te maken. 

Daar waar je absoluut meerderjarig dient te zijn om een standaard Visa kredietkaart aan te kunnen vragen geldt dat niet voor een prepaid exemplaar. Een Visa prepaid kaart kan dan ook in principe reeds worden aangevraagd vanaf de leeftijd van amper 12 jaar. 

Hoe een prepaid Visa kaart aanvragen?

Een Visa prepaid kaart wordt aangeboden door heel wat verschillende financiële instellingen die op de markt zijn terug te vinden. Je zal in eerste instantie dus even een uitgevende partij moeten vinden die weet te voldoen aan jouw wensen en verwachtingen. Heb je deze gevonden? Hou er dan rekening mee dat je bepaalde gegevens zal moeten verstrekken om de kaart aan te kunnen vragen. Anonieme Visa prepaid kaarten worden immers nooit verstrekt. Dit betekent dat de kaart dus wel altijd op jouw persoonlijke gegevens zal worden geregistreerd. 

Beschik je momenteel niet over een (vast) inkomen, maar zou je toch graag een Visa kaart willen aanvragen? Dan is dat voor wat een Visa prepaid kaart betreft absoluut geen enkel probleem. 

Prepaid kredietkaarten vergelijken

Wanneer je even een blik gaat werpen op het aanbod met prepaid kredietkaarten dat op de markt is terug te vinden zal je vast kunnen stellen dat er een keuze kan worden gemaakt tussen heel wat verschillende opties. Onder meer heeft de bovenstaande informatie je reeds aangegeven dat er minstens een onderscheid moet worden gemaakt tussen de exemplaren van ’s werelds bekendste en meest gerenommeerde betaalnetwerkproviders Visa en Mastercard. 

Naast bovenstaande is het zo dat je er sowieso altijd goed aan doet om een grondige vergelijking uit te voeren tussen de verschillende prepaid kredietkaarten die er bestaan. Tijdens het uitvoeren van zo’n vergelijking dien je dan aandacht te besteden aan onder meer:

  • De bestedingslimiet waarvan sprake is; 
  • Vanaf welke leeftijd de prepaid kredietkaart kan worden aangevraagd;
  • Welke kosten er standaard aan de kaart verbonden zijn;
  • Of je mogelijks kan rekenen op extra voordelen of niet; 

In het bijzonder de kosten vormen een belangrijk aandachtspunt bij een prepaid kredietkaart aanvragen. Veel mensen staan er namelijk niet bij stil, maar ook aan prepaid kaarten kunnen allerhande (periodieke) kosten verbonden zijn. Hier moet je dan ook zeker voor opletten. Grondig de verschillende prepaid kredietkaarten op de markt vergelijken zorgt er hoe dan ook voor dat je altijd die ene kaart zal kunnen vinden die perfect je verwachtingen zal weten in te lossen. 

Conclusie, hoe interessant is een prepaid kredietkaart?

In eerste instantie lijkt een prepaid kredietkaart haar doel misschien een klein beetje voorbij te schieten. De praktijk leert ons echter dat niets minder waar is. Er bestaat werkelijk een gigantische doelgroep die zeer sterk gebaat kan zijn bij het gebruik van een dergelijke kaart.

We gaan er in de praktijk zeer vaak zomaar vanuit dat iedereen wel over de mogelijkheid beschikt om een kredietkaart aan te vragen. Dat is echter niet juist. Er zijn verschillende eisen waar je, bijvoorbeeld voor wat je inkomen betreft, aan dient te voldoen. Deze eisen vervallen op het ogenblik dat je kiest voor het aanvragen van één van de prepaid kredietkaarten op de markt. 

Zou jij dus met andere woorden willen kunnen genieten van het betaalgemak en de betrouwbaarheid van een kredietkaart, maar dan wel zonder het risico te lopen om geconfronteerd te worden met vervelende schulden? Dan zal je tot de vaststelling komen dat de keuze voor het gebruik van een prepaid kredietkaart voor jou ontzettend interessant kan zijn. 

Verder lezen