Termijnrekening

Wanneer je graag een gedeelte van je spaargeld voor een lange(re) periode opzij wil zetten kan het mogelijks interessant zijn om daarvoor te kijken in de richting van een termijnrekening. Voor een dergelijke termijnrekening geldt dat ze een financieel product is welke er bekend om staat over een uitstekende betrouwbaarheid te beschikken. Je kan dus, afhankelijk van de looptijd en het bedrag dat je inlegt, rekenen op een degelijk rendement in combinatie met een zeer beperkt risico.

Overweeg jij ook het afsluiten van een termijnrekening, maar zou je daar in eerste instantie graag meer over te weten willen komen? Dan is verder blijven lezen de boodschap! 

Wat is een termijnrekening? 

Zoals de naam reeds aangeeft is een termijnrekening een type rekening waar geld op wordt geplaatst voor een op voorhand bepaalde termijn. Om welke termijn het daarbij precies gaat is geheel aan jou om te bepalen. In de praktijk kan deze termijn zeer sterk uiteenlopend zijn. Voor de kortst lopende termijn geldt dat ze bijvoorbeeld slechts enkele dagen of weken kan bedragen. In andere gevallen is er sprake van een looptijd van de termijnrekening tot zomaar even 10 jaar. In principe is het zo dat, hoe langer de looptijd van de termijnrekening is, des te hoger ook de intrest zal komen te liggen die je kan verdienen. 

Een belangrijk verschil tussen de termijnrekening en de spaarrekening heeft betrekking tot de opvraagbaarheid van het spaarbedrag. In het geval van een spaarrekening is het in principe mogelijk om deze naar eigen inzicht eender wanneer je dat maar wenst geheel of gedeeltelijk op te vragen. Je moet er daarbij alleen rekening mee houden dat de getrouwheidspremie verloren gaat op de spaartegoeden die niet minstens 12 maanden op de rekening hebben gestaan. 

Voor deze rekening geldt dat het de bedoeling is dat de spaargelden die zijn ingelegd niet worden opgenomen tot de looptijd volledig is verstreken. Kies je ervoor om deze tegoeden wel vroeger geheel of gedeeltelijk op te nemen? Dan zal je er rekening mee moeten houden dat je daardoor geconfronteerd zal worden met bepaalde kosten. Hoe hoog deze kosten precies zullen zijn gelegen is altijd afhankelijk van de partij die de termijnrekening in kwestie aanbiedt. 

Welke kosten worden er aangerekend?

termijnrekening
Kosten termijnrekening.

Spaarproducten die worden aangeboden door banken en financiële instellingen staan er doorgaans om bekend geen kosten met zich mee te brengen. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat je er als spaarder of belegger voor kiest om een gedeelte van jouw vermogen voor een bepaalde (lange) periode toe te vertrouwen aan de bank of financiële instelling van je keuze. 

In de basis is er dus geen sprake van een bepaalde kostprijs die is verbonden aan een termijnrekening afsluiten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je er rekening mee moet houden dat het bedrag dat je inlegt doorgaans vastligt voor de volledige afgesproken looptijd van de rekening. Ga je dus met andere woorden bepaalde bedragen voor de eindtijd opvragen? Dan is het wel degelijk mogelijk dat er daarvoor bepaalde kosten zullen worden aangerekend. 

Roerende voorheffing

Let op! Ondanks het ontbreken van kosten voor het afsluiten van een termijnrekening is het wel zo dat je rekening zal willen houden met de zogenaamde roerende voorheffing die is verschuldigd op de intresten die je ontvangt op deze rekening. Op moment van schrijven is het zo dat deze roerende voorheffing 30 procent bedraagt. Het is dus met andere woorden niet zo dat intresten die worden verworven uit een termijnrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bepaald bedrag zoals wel het geval is bij een traditionele spaarrekening. 

Termijnrekening vergelijken

Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van een termijnrekening is het van cruciaal belang om je even te vergewissen van de verschillende opties die er allemaal op de markt voor handen zijn. Voor dit soort rekeningen geldt immers dat ze ontzettend populaire financiële producten zijn welke bijgevolg door heel wat banken en andere financiële instellingen worden aangeboden. 

De termijnrekening vergelijken vooraleer ervoor te kiezen om een bepaald exemplaar af te sluiten is dan ook altijd een zeer interessante keuze te noemen. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal je immers in een mum van tijd kunnen achterhalen welke bank of andere financiële instelling jou het interessantste voorstel kan doen. In ieder geval is het van belang om tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking rekening te houden met: 

  • De gewenste looptijd van de termijnrekening die je wenst af te sluiten; 
  • De munteenheid waarin de termijnrekening wordt aangeboden; 
  • Het bedrag dat je wenst te beleggen; 
  • De bank of andere financiële instelling waarbij de termijnrekening zal worden afgesloten;

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat er bepaalde, extra belangrijke voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de rekening die je van plan bent om af te sluiten. Wat bijvoorbeeld te denken van de eventuele kostprijs die in rekening wordt gebracht op het moment dat je vroegtijdig een gedeelte van je inleg wenst op te nemen? De hoogte van deze kost kan danig verschillen afhankelijk van de aanbieder van de termijnrekening. Let hier dus voor op. 

Wat is de beste termijnrekening?

Bestaat er zoiets als de beste termijnrekening? Zeker en vast. Dit gezegd hebbende is het echter niet zo dat deze voor iedereen dezelfde moet zijn, in tegendeel. De eisen waar jouw rekening aan dient te voldoen kunnen immers compleet verschillend zijn van de eisen waar iemand anders over beschikt. De punten waar je op dit vlak rekening mee dient te houden zijn precies dezelfde als de aandachtspunten die gelden tijdens het uitvoeren van een vergelijking.

Zo zal je bijvoorbeeld niet alleen stil willen blijven staan bij het bedrag dat je wenst te storten, maar wat verder ook te denken van de valuta waarin de termijnrekening moet worden aangehouden, de looptijd van de rekening evenals de partij waarbij je ze gaat afsluiten? 

Dit zijn stuk voor stuk zeer belangrijke aandachtspunten die je uiteindelijk de weg zullen wijzen naar de voor jou beste termijnrekening. Om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen vinden is het dus zoals eerder reeds aangehaald altijd een goed idee om een vergelijking uit te voeren. 

Met welke risico’s dien je rekening te houden?

In principe geldt voor dit type rekeningen dat ze ontzettend betrouwbare financiële producten zijn. Het risico dat je hiermee loopt is dan ook eigenlijk sterk vergelijkbaar met het risico dat van toepassing is bij het afsluiten van een traditionele spaarrekening.

Vergelijkbaar met de tegoeden die je aanhoudt op bank- en spaarrekeningen geldt ook voor de tegoeden op termijnrekeningen dat ze worden ingedekt door het zogenaamde depositogarantiefonds. Voor dit depositogarantiefonds geldt dat ze altijd afhankelijk is van het land waarin de termijnrekening wordt afgesloten. In alle Europese landen is er echter wel een garantiefonds voor handen dat dekking verleent van tegoeden tot een bedrag van 100.000 euro. 

Let wel goed op, beschik je bij één en dezelfde bank over verschillende financiële producten waar samen meer dan 100.000 euro aan waarde op is terug te vinden? In dat geval zal het bedrag dat uitkomt boven de 100.000 euro niet zijn ingedekt. Bij een eventueel faillissement van de financiële instelling in kwestie zullen alle tegoeden boven dat bedrag dan ook verloren gaan. 

Termijnrekening KBC 

KBC termijnrekening
KBC.

Het afsluiten van een KBC termijnrekening betekent dat je ervoor kiest om een termijnrekening te openen bij toch wel één van de meest gerenommeerde banken die actief is op de Belgische markt. Er worden door KBC op dit vlak verschillende mogelijkheden aangeboden, namelijk:

  • Een rekening met een looptijd van minder dan één jaar;
  • Een rekening met een looptijd van meer dan één jaar; 

Ben je van plan om een termijnrekening af te sluiten die beschikt over een looptijd van minder dan 1 jaar? In dat geval is het van belang om er rekening mee te houden dat daarvoor op moment van schrijven een minimaal instapbedrag voor is vereist ter waarde van 10.000 euro. Je dient er dus wel altijd voor te zorgen dat je dit kapitaal voor handen hebt. 

Ben je van plan om een termijnrekening bij KBC te openen met een looptijd die meer dan 1 jaar bedraagt? In dat geval kan je kiezen voor een looptijd variërend van 1 tot en met 5 jaar. Het vereiste inlegbedrag hierbij bedraagt slechts 500 euro. Omdat de rentetarieven uiteraard onderhevig zijn aan continue veranderingen hebben we ervoor gekozen om deze niet te vermelden. Controleer deze uiteraard altijd grondig bij het openen van een rekening.

Ook termijnrekeningen in vreemde valuta mogelijk

Een rekening bij KBC openen is niet alleen maar mogelijk in euro. Je zou er dan ook perfect voor kunnen kiezen om een exemplaar te openen in één of meerdere andere valuta. Hierbij kan je onder meer kijken in de richting van: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY, USD en ZAR. Dit zijn wel altijd termijnrekeningen op minder dan één jaar. 

Naast bovenstaande heb je eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een termijnrekening in Amerikaanse dollar. Hiervoor geldt een looptijd van tussen 1 en 3 jaar. Ongeacht de termijnrekening die je bij KBC wenst te openen is het zo dat er geen in- en uitstapkosten zullen worden aangerekend. Dit tenzij je spaartegoeden voor de geplande vervaldag opvraagt. 

Termijnrekening Medirect 

Medirect rekening
Medirect.

Zou je graag sparen voor de lange(re) termijn bij Medirect? Dan is het niet alleen mogelijk om dit te doen door gebruik te maken van één van de aangeboden spaarrekeningen. Daarnaast is het immers zo dat je er ook voor kan kiezen om een termijnrekening bij deze partij af te sluiten. 

Er worden ook op het gebied van termijnrekeningen door Medirect verschillende opties aangeboden. In eerste instantie kan je bijvoorbeeld kiezen voor een variërende looptijd van tussen de 3 maanden en 5 jaar. Hoe langer de looptijd, des te hoger doorgaans de rente is gelegen die je zal ontvangen. Je dient er uiteraard wel rekening mee te houden dat er op deze rente roerende voorheffing wordt afgehouden, maar dat is bij andere banken ook het geval. 

Er worden door Medirect geen in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Je moet er wel aandachtig voor zijn dat er kosten kunnen gelden bij het vroegtijdig stopzetten van de rekening.

Af te sluiten in drie verschillende valuta’s

Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze er doelbewust voor kiezen om een rekening te openen in onze eigen Europese valuta. Dit gezegd hebbende kan het bij wijze van spreiding ook mogelijks interessant zijn om één of meerdere termijnrekeningen in andere valuta’s te overwegen. Ook dit behoort bij Medirect tot de mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om er een termijnrekening bij te openen in Britse ponden evenals in Amerikaanse dollars. Let wel, wanneer je hiervoor kiest spreekt het voor zich dat je wel ook altijd aandachtig dient te zijn voor het zogenaamde valutarisico dat hierbij van toepassing kan zijn. 

Termijnrekening BNP Paribas 

BNP Paribas
BNP Paribas.

Voor de meeste grootbanken, waaronder dus ook BNP Paribas, geldt dat ze in principe niet bekend maken welke termijnrekeningen ze precies aanbieden en welke rentes er op worden aangeboden. Om dit te kunnen achterhalen dien je dan ook doorgaans altijd een online aanvraag in te dienen of contact op te nemen met een lokaal kantoor (voor zover deze er nog zijn). 

Bovenstaande geldt helaas ook voor de termijnrekening BNP Paribas. Het is bekend dat deze afgesloten kunnen worden voor zowel een korte als een lange(re) termijn, maar om welke termijnen het daarbij precies gaat en op welke rentes je exact kan rekenen is niet bekend. Hiervoor zal je dus steevast contact moeten opnemen met een verantwoordelijke van de bank. 

In ieder geval, zou je graag jouw termijnrekening willen afsluiten bij één van de grootste en tevens ook meest betrouwbare banken van België en bij uitbreiding van heel Europa? Dan spreekt het voor zich dat het afsluiten van een termijnrekening BNP Paribas het overwegen waard kan zijn. 

Conclusie

Wanneer je geld wenst te sparen op de lange(re) termijn is het mogelijk om daarvoor een keuze te maken tussen twee verschillende soorten spaarproducten. We maken op dit vlak een onderscheid tussen enerzijds de gewone spaarrekening en anderzijds de termijnrekening. 

Wanneer je met zekerheid kan stellen dat je het geld dat je gaat inleggen niet binnen de kortste keren terug nodig zal hebben is het doorgaans altijd de interessantste keuze om te kiezen voor het afsluiten van een termijnrekening. Dit in het bijzonder omdat je altijd kan rekenen op een hoger gelegen rente die wordt aangeboden. Let wel, wanneer je twijfels hebt over het feit of je het spaargeld vroeger dan de geplande einddatum nodig zal hebben is het wellicht de beste keuze om gewoon te kiezen voor een spaarrekening (eventueel met hoge getrouwheidspremie).

Ga je uiteindelijk toch kiezen voor een termijnrekening afsluiten en ga je dat doen in een vreemde valuta? Hou er dan wel rekening mee dat je daardoor zal worden geconfronteerd met een extra risico. Het valutarisico zou er immers op het einde van de rit voor kunnen zorgen dat je een stuk van je gerealiseerde rendement in rook zal zien opgaan. Ga je een termijnrekening afsluiten bij een buitenlandse financiële instelling? Dan loont het ook altijd de moeite om de betrouwbaarheid van het geldende depositogarantiestelsel te controleren. 

In ieder geval mag het duidelijk zijn, ben je op zoek naar een manier om een gedeelte van je spaargeld voor een langere periode vast te zetten en wil je daarbij graag kunnen rekenen op een degelijk rendement? Dan is een termijnrekening afsluiten het overwegen zeker waard.  

Verder lezen