Pechverhelping

Ontzettend veel mensen die vaak onderweg zijn overwegen om een polis pechverhelping af te sluiten. Dat blijkt in de praktijk vaak absoluut geen overbodige luxe te zijn, in tegendeel. Wanneer je plots ergens stilvalt met je voertuig spreekt het immers voor zich dat dit ontzettend vervelend is.

Niet alleen geraak je nu niet meer op je bestemming, maar wat moet er gebeuren met je voertuig? Het afsluiten van een polis pechverhelping kan er in de praktijk voor zorgen dat je in een dergelijke, vervelende situatie op de meest optimale wijze kan worden geholpen. 

Wat is pechverhelping?

Pechverhelping is één van de risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd met je voertuig die je kan laten indekken. Om pech onderweg te laten indekken ben je echter genoodzaakt om een aanvullende verzekering boven op je BA-verzekering af te sluiten. Wanneer je dit hebt gedaan kan je zowel bij pech als bij technische problemen in zowel binnen- als buitenland rekenen op bijstand. Het afsluiten van een dergelijke polis zorgt er in de praktijk voor dat: 

 • Je voertuig kan worden gesleept naar een bepaalde hersteller; 
 • Het probleem kan mogelijks ter plaatse worden gesteld zodat je verder kan rijden;

De exacte inhoud van een polis pechverhelping kan in de praktijk sterk verschillen afhankelijk van de verzekeraar waar ze bij wordt afgesloten. Van belang is bijvoorbeeld ook om even te controleren of je bijvoorbeeld zelf nog thuis geraakt of niet. In bepaalde gevallen is het immers zo dat een dergelijke polis ook zorgt voor het vervoer van de passagiers van het defecte voertuig. Dit is echter niet altijd zo waardoor je hier zeker aandacht aan zal willen besteden. 

Op welke dekkingen kan je rekenen?

Bij het afsluiten van een polis pechverhelping is het duidelijk in de praktijk zo dat je kan rekenen op allerhande verschillende soorten dekkingen. Het gaat hierbij onder meer om de volgende:

Pechverhelping vergelijken
Pechverhelping vergelijken.
 • Een dekking voor mechanische, elektronische, elektrische en hydraulische defecten; 
 • Een dekking voor wanneer je geconfronteerd wordt met een lekke band;
 • Een dekking voor een defect koelingssysteem; 
 • Een dekking voor een defect met het anti-diefstal of het alarmsysteem;
 • Een dekking bij het verliezen of gestolen worden van je sleutels;

In principe is het zo dat de basisdekkingen bij alle pechverhelping verzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden wel min of meer dezelfde zijn. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat het toch altijd van cruciaal belang is om even grondig een blik te werpen op de exacte dekkingen en voorwaarden waar je bij jouw pechverhelping verzekering op kan rekenen. Mocht er toch sprake zijn van een bepaald verschil dien je, je hier immers zeker van bewust te zijn.

Pechverhelping vergelijken

Wil je graag de voor jou meest optimale en tevens ook goedkoopste pechverhelping verzekering kunnen vinden? Dan is de polis pechverhelping vergelijken altijd een interessante keuze. Door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal je ogenblikkelijk een glashelder beeld krijgen van niet alleen de dekkingen waar je op kan rekenen, maar ook van de hoogte van de verzekeringspremie. Van cruciaal belang om rekening mee te houden tijdens het uitvoeren van een vergelijking is het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse verzekeringen. 

Ben jij iemand die enkel en alleen binnen België rijdt met diens voertuig? Dan spreekt het voor zich dat je geen nood zal hebben aan een speciale buitenlanddekking. Daardoor hou je de dekkingen net wat beperkter en kan je uiteraard ook rekenen op een lager uitvallende verzekeringspremie. Let echter wel op, moet je onverhoopt toch eens met je auto naar het buitenland of heb je bijvoorbeeld een autovakantie gepland naar een ander land? Dan dien je er rekening mee te houden dat je vanaf het overschrijden van de landsgrenzen niet langer bent ingedekt. 

Hoe dan ook, wil je er absoluut zeker van kunnen zijn dat je kan rekenen op de meest interessante polis pechverhelping voor jouw specifieke situatie? Dan spreekt het voor zich dat pechverhelping vergelijken altijd een zeer interessante keuze is om te maken. 

Touring pechverhelping 

De Touring pechverhelping verzekering is zonder twijfel één van de bekendste pechverhelping verzekeringen die er op de Belgische verzekeringsmarkt zijn terug te vinden. Kenmerkend voor deze verzekering is dat je ze zeer eenvoudig volledig naar wens kan vormgeven. Je begint in principe standaard altijd met de ‘GO België’ polis. Standaard is het zo dat deze bestaat uit:

 • Pechverhelping evenals sleping door Touring en dat overal in België; 
 • Tussenkomst bij verschillende schadegevallen zoals pech, ongeval, batterijproblemen, verkeerde brandstof, verlies van sleutels, diefstal en vandalisme;

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat Touring het eveneens mogelijk maakt om nog verschillende extra dekkingen toe te voegen aan je polis. Het gaat hierbij dan om:

 • Hulp bij problemen met je banden;
 • Een uitgebreide takeldienst;
 • Het voorzien van een vervangwagen;

Voor de uitgebreide takeldienst geldt dat ze het mogelijk maakt om je auto naar de meest geschikte garage te laten takelen. Dit kan overigens ook gewoon jouw woonplaats zijn. Voor de aanvullende vervangwagen dekking geldt dat ze op zich wel vrij beperkt is. Zo kan je slechts maximaal 5 dagen per jaar een vervangwagen ter beschikking krijgen. 

Touring pechverhelping in het buitenland

Is de dekking die de Touring pechverhelping verzekering aanbiedt binnen België voor jou niet voldoende? Dit bijvoorbeeld omdat je er ook zo nu en dan voor kiest om met je auto naar het buitenland op reis te gaan? In dat geval kan je ook nog opteren voor het afsluiten van een polis pechverhelping binnen Europa. Zo kan je rekenen op bijstand in heel Europa met repatriëring van jouw voertuig naar een garage in België. Bovendien is het zo dat je hierbij tot wel 15 dagen (per jaar) de beschikking kan krijgen over een vervangwagen. 

Indien je dat wenst kan je de Touring pechverhelping verzekering in het buitenland ook nog voorzien van een medische reisbijstand dekking. In dit geval geniet je van een onbeperkte terugbetaling van alle medische kosten evenals alle repatriëringskosten. 

AXA pechverhelping 

Kies je voor het afsluiten van de AXA pechverhelping verzekering? Dan zal je vast kunnen stellen dat het afsluiten van deze verzekering ervoor zorgt dat je in één klap de beschikking krijgt over drie verschillende soorten dekkingen. Het gaat hierbij dan meer concreet om deze dekkingen:

 • Wegenhulp;
 • Personenhulp;
 • Woninghulp;

Kenmerkend voor de AXA pechverhelping polis is dat ze standaard niet alleen maar een dekking voorziet binnen België. De standaard dekking blijft dan ook gelden tot 30 kilometer buiten de Belgische landsgrenzen. Niet alleen wordt er een dekking aangeboden bij een panne, daarnaast heb je afhankelijk van het probleem dat zich voordoet ook gedurende een bepaalde periode recht op een vervangwagen. In geval van diefstal is dat zelfs 30 dagen. Bij een herstelling is dat maximum 7 dagen.

Het valt verder eveneens op dat de AXA pechverhelping verzekering ook enkele extra dekkingen aanbiedt. Zo wordt er bijvoorbeeld een tussenkomst voorzien bij het verliezen van je sleutels of wanneer je een slotenmaker nodig hebt. Hierbij is op moment van schrijven een ingedekt bedrag voorzien ter waarde van 65 euro per verzekeringsjaar en per schadegeval. Let op! Ben je van plan om enige tijd in het buitenland te verblijven? Dan is het altijd de moeite waard om te overwegen om één of meerdere van de aanvullende buitenlanddekkingen ook af te sluiten. Let wel, het spreekt voor zich dat deze extra dekkingen ook een hogere premie met zich meebrengen. 

KBC pechverhelping 

De KBC pechverhelping verzekering is er één die wordt aangeboden in samenwerking met de VAB. Kenmerkend voor deze polis is dat ze standaard niet alleen maar een dekking voorziet in België, maar ook in Luxemburg. Het onderdeel pechverhelping bestaat bovendien ook uit:

 • Het (indien mogelijk) uitvoeren van een herstelling ter plaatse of het slepen van het voertuig naar de daarvoor meest aangewezen garage. 
 • Het vervoeren van de verzekerde personen naar hun thuiswoning. 

Ben je van plan om met je auto naar het buitenland te gaan? Dan zal je vast kunnen stellen dat er binnen het KBC pechverhelping aanbod ook nog tal van andere dekkingen mogelijk zijn. De uitgebreide voertuigbijstand zorgt er bijvoorbeeld voor dat je ook in het buitenland op de meest optimale wijze kan worden bijgestaan. Dit is niet in het minst het geval wanneer je er eveneens voor hebt gekozen om de wereldwijde personenbijstand af te sluiten. Hierbij kan je rekenen op:

 • Een dekking van medische kosten tot 250.000 euro;
 • Bijstand op reis bij ziekte of een ongeval;
 • Bijstand bij tal van verschillende ongemakken zoals het opsturen van spullen;

In het bijzonder het feit dat de KBC pechverhelping polis wordt aangeboden in samenwerking met de VAB zorgt ervoor dat ze met recht en rede kan rekenen op heel wat populariteit en interesse. Ben je dus van plan om een verzekering voor pech onderweg af te sluiten? Dan kan ook dit exemplaar met zekerheid het overwegen meer dan waard zijn. 

Tijdelijke pechverhelping

Het kan in de praktijk zomaar voorkomen dat je geen nood hebt aan een permanente verzekering die pechverhelping biedt, maar wel slechts aan een tijdelijke. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze doorgaans gebruikmaken van een fiets om zich te verplaatsen waardoor een dergelijke verzekering in het dagelijks leven niet is vereist. Dit gezegd hebbende kunnen diezelfde mensen er wel op een zeker ogenblik voor kiezen om met de auto naar het buitenland te reizen. 

In bovenstaande situatie is het zo dat er vaak wordt geopteerd voor het afsluiten van een tijdelijke pechverhelping verzekering. In het merendeel van de gevallen is dat echter uitsluitend mogelijk als onderdeel van een soort van tijdelijke reisverzekering. Het is dan ook doorgaans zo dat de dekking over een zeer beperkte geldigheid beschikt die zal lopen van het begin van de geboekte vakantie tot de einddatum. Vervolgens wordt de polis automatisch geannuleerd. 

Conclusie, is een verzekering pechverhelping interessant of niet?

Of een verzekering pechverhelping voor jou al dan niet interessant is, is altijd afhankelijk van de situatie in kwestie. Ben jij bijvoorbeeld iemand die regelmatig onderweg is? Leg je daardoor een meer dan behoorlijk aantal kilometers af op jaarbasis? Dan zal je vast kunnen stellen dat je altijd geconfronteerd kan worden met pech onderweg of met een bepaald schadegeval. Wanneer je dan niet over een polis pechverhelping beschikt ben je eigenlijk volledig op jezelf aangewezen. 

Niet alleen is het zo dat je alleen op jezelf zal zijn aangewezen, wanneer je een takeldienst in de buurt moet raadplegen kan dit verrassend hoge kosten met zich meebrengen. Dit niet in het minst wanneer je onverhoopt met pech wordt geconfronteerd tijdens het weekend of op bijvoorbeeld feestdagen. Het gebeurt dan ook niet zelden dat één enkele keer pech hebben je in één klap drie jaar of meer aan premie kost. Ben je dus met andere woorden vaak onderweg? Dan is het afsluiten van een pechverhelping verzekering zeker geen overbodige luxe, in tegendeel. 

Heb je in het dagelijks leven geen nood aan een dergelijke verzekering, bijvoorbeeld omdat je, je doorgaans verplaatst met de fiets? Ben je echter wel van plan om met de auto op vakantie te gaan met het hele gezin? Dan kan een tijdelijke pechverhelping verzekering weer interessant zijn.

Verder lezen