Huwelijkslening

De huwelijkslening is een kredietvorm die ervoor moet zorgen dat mensen het droomhuwelijk kunnen hebben waar ze altijd al van hebben gedroomd. Wanneer we trouwen met de partner waarvan we houden gaan we ervan uit dat dit voor de rest van ons leven is. Het spreekt dan ook voor zich dat veel mensen hier graag een groot feest van willen maken met alle vrienden en familieleden.

huwelijkslening
Huwelijkslening.

Een dergelijk feest kost vandaag de dag echter vaak een behoorlijke hoop geld en dus is het niet verwonderlijk dat velen overwegen om daarvoor een lening af te sluiten. De huwelijkslening is een vorm van persoonlijke lening die kan worden afgesloten bij een groot aantal kredietverstrekkers. 

Het afsluiten van een huwelijkslening zorgt er in de praktijk voor dat je ervoor kan kiezen om geld te lenen om allerhande kosten gerelateerd aan je huwelijk mee te kunnen betalen. Wat dit betreft kan er niet alleen worden gedacht aan de traiteur, maar ook aan bijvoorbeeld:

 • De fotograaf die de mooiste foto’s moet maken van jullie onvergetelijke dag;
 • De auto’s die het koppel, maar ook bijvoorbeeld de getuigen moeten vervoeren;
 • De unieke locatie die je wenst te huren; 
 • De DJ die verantwoordelijk zal zijn voor de sfeer; 

Vaak is het zo dat wordt gedacht dat een huwelijkslening louter en alleen kan worden afgesloten voor het (gedeeltelijk) financieren van de kosten die gepaard gaan met het feest. Dat is niet correct. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze deze lening ook (weliswaar) gedeeltelijk gebruiken voor het aankopen van prachtige ringen en wat verder ook te denken van de huwelijksreis? Zijn jullie van plan om op reis te gaan naar een bijzondere bestemming? Dan spreekt het voor zich dat ook daar een behoorlijk prijskaartje aan kan hangen. De huwelijkslening kan ook daarin (deels) tussenkomen.

Waarom een huwelijkslening afsluiten?

Door de jaren heen is de huwelijkslening steeds populairder geworden. Daar waar er in het verleden eerder zelden geld werd geleend voor bijvoorbeeld een trouwfeest is dat op vandaag steeds vaker wel het geval. Dat is het gevolg van het feit dat de huwelijkslening een lineaire, transparante kredietvorm is welke je kan afsluiten tegen een aantrekkelijke rentevoet. Voor heel wat mensen die gaan trouwen is het van belang om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun familie en vrienden een bijzondere dag en een onvergetelijk moment te creëren.

Wanneer de eigen financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn niet afdoende zijn kan een huwelijkskrediet een goede oplossing betekenen. Enkele belangrijke voordelen van deze kredietvorm ontdek je hieronder. 

1.) Je kan genieten van het feest waar je altijd van hebt gedroomd

Het voornaamste voordeel dat verbonden is aan het afsluiten van een huwelijkslening heeft uiteraard te maken met het feit dat jullie kunnen genieten van het feest waar jullie altijd al van hebben gedroomd. Het merendeel van de mensen trouwen ook vandaag de dag nog altijd met de veronderstelling dat ze dit slechts één keer in hun leven zullen doen. Ze willen zich het feest en alles wat met hun huwelijk te maken heeft dan ook graag blijven herinneren als een onvergetelijk moment. 

Bovenstaande kan in de praktijk lastig te realiseren zijn wanneer je van plan bent om alles met eigen financiële middelen te betalen. Het merendeel van de mensen die gaan trouwen zijn uiteraard nog vrij jong wat ervoor zorgt dat ze wellicht ook een groot aantal andere, vaste kosten hebben om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan hoge huurlasten of de afbetaling van een hypotheek. Ook het aanspreken van de aangelegde financiële reserve is vaak geen goed idee. Mocht er zich dan ooit een bepaald probleem voordoen zou dit immers zomaar kunnen leiden tot financiële problemen. Let wel, geld lenen voor je huwelijk kost uiteraard ook geld. Daarover later echter meer. 

2.) Je hoeft je spaargeld niet aan te spreken

We hebben het hierboven eigenlijk al een beetje aangegeven, maar het afsluiten van een huwelijkslening zorgt er in de praktijk eveneens voor dat je niet hoeft te raken aan het spaargeld waarover je beschikt. Vandaag de dag is het meer dan ooit van belang om een bepaalde financiële reserve aan te houden. Op deze manier is het mogelijk om onverwachte kosten het hoofd te bieden wanneer deze zich voordoen. Het aanspreken van deze reserve voor het betalen van een huwelijksfeest is dan ook in het geheel niet interessant, in tegendeel. 

Bovendien is het zo dat huwelijksleningen door het merendeel van de kredietverstrekkers worden aangeboden tegen een gunstige rentevoet. Dit betekent dat de meerprijs die de lening met zich meebrengt vrij bescheiden blijft. Uiteraard spreekt het voor zich dat je er eventueel voor kan kiezen om een stukje van je spaargeld aan te spreken voor je huwelijk, maar je spaarrekening volledig leeg halen wordt zeker niet aanbevolen.

3.) Je geniet van een transparante, lineaire lening

Zoals eerder op deze pagina reeds werd aangehaald is de huwelijkslening een soort van persoonlijke lening die kan worden afgesloten voor het volledig of gedeeltelijk financieren van een huwelijk en het gros van de daaraan verwante kosten. Omdat het hierbij gaat om een standaard, persoonlijke lening betekent dit dat je kan genieten van zeer transparante en bovendien ook nog eens lineaire voorwaarden. Voor de huwelijkslening geldt dan ook meer concreet dat:

 • De looptijd is vastgesteld;
 • Er een vaste rente wordt gehanteerd; 
 • Je exact weet wat je elke maand moet betalen;

Net omwille van die lineaire voorwaarden is het voor kredietverstrekkers ook mogelijk om het huwelijkskrediet aan te bieden tegen een zeer voordelige rente. Het spreekt voor zich dat ook dit voor jou als kredietnemer alleen maar mooi meegenomen is. 

Hoe werkt een huwelijkslening afsluiten?

Wil je graag een huwelijkslening afsluiten? Dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee zal willen houden. Om te beginnen kan het bijvoorbeeld een interessante keuze zijn om eerst even op een rijtje te zetten hoeveel je precies wil gaan lenen. Dit bepaal je aan de hand van mogelijke offertes die je reeds hebt ontvangen voor de catering, de locatie, de DJ en ga zo maar door. Voor menig aantal kredietverstrekkers geldt dat ze aan de hand van (ondertekende) offertes bepalen hoeveel je precies kan lenen met de huwelijkslening die je van plan bent om af te sluiten.

huwelijkslening afsluiten
Huwelijkslening afsluiten.

Let wel, het spreekt voor zich dat er op dit vlak ook nog andere zaken een niet onbelangrijke rol spelen. Hier vertellen we je echter meer over verder op deze pagina. 

Om een huwelijkslening af te kunnen sluiten zal je dus doorgaans bepaalde informatie dienen aan te leveren aan de kredietverstrekkende partij. Niet alleen is het van belang om deze bijvoorbeeld een goed beeld te geven van de financiële middelen waarover je beschikt (door middel van bijvoorbeeld enkele recente loonstroken), daarnaast is het eveneens zo dat je er goed aan doet om zoals hierboven reeds aangehaald de nodige bewijzen van kosten voor te leggen. In het merendeel van de gevallen is een ondertekende offerte voldoende. Je hoeft dus niet per definitie reeds over facturen te beschikken. Ook een voorschotfactuur kan uiteraard perfect als bewijsmiddel worden ingediend. 

Wordt de aangevraagde huwelijkslening door de kredietverstrekker in kwestie goedgekeurd? Dan zal het aangevraagde bedrag in één keer op je bankrekening worden uitbetaald. Vervolgens zal je vanaf de volgende maand beginnen met het afbetalen van het krediet. Op deze manier kan je het merendeel van de kosten verbonden aan je huwelijk op een efficiënte manier spreiden in de tijd. 

Hoeveel kan je lenen met een huwelijkslening?

Ongeacht het soort lening je graag wenst af te sluiten, het spreekt voor zich dat je altijd een goed beeld zal willen hebben van het bedrag dat je ongeveer kan lenen. De huwelijkslening vormt wat dat betreft geen uitzondering, in tegendeel. Hoeveel je door middel van deze kredietvorm kan lenen zal worden bepaald aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij concreet aan de volgende:

 • Het netto maandinkomen waarover je beschikt;
 • De gezinssituatie waarvan sprake is;
 • Of je een vaste of slechts een tijdelijke job hebt;
 • De andere vaste kosten waarover je beschikt;
 • Of je reeds over lopende kredieten beschikt of niet;

Er kan in de praktijk vastgesteld worden dat niet elke kredietverstrekker dezelfde voorwaarden of limieten hanteert. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de meesten de regel hanteren dat maximaal 33 procent van het besteedbare inkomen mag worden gebruikt voor het maandelijks aflossen van schulden. Voor het besteedbare inkomen geldt dat dit het bedrag is dat je overhoudt nadat er werd voldaan aan alle maandelijkse financiële verplichtingen. 

Specifiek voor de huwelijkslening geldt in de praktijk dat ze in het merendeel van de gevallen wordt afgesloten door niet één, maar wel door twee partijen. Het gaat hierbij dan uiteraard om de twee personen die van plan zijn om in het huwelijksbootje te stappen. Dit zorgt ervoor dat jullie het inkomen waar jullie over beschikken samen mogen gooien. Het spreekt echter voor zich dat dit eveneens geldt voor de vaste lasten waarvan sprake is. Hoe dan ook, indien jullie van plan zijn om samen te gaan lenen spreekt het dus voor zich dat het belangrijk is om bij het uitvoeren van een simulatie rekening te houden met de financiële situatie en middelen die jullie beiden hebben. 

Voorwaarden van huwelijksleningen

De huwelijkslening is een vorm van persoonlijke lening. Dit zorgt ervoor dat er rekening dient te worden gehouden met een aantal vrij specifieke voorwaarden. In eerste instantie is het zo dat het kredietverloop bij een huwelijkskrediet altijd zeer lineair is. Dit betekent dat alles van bij de start van het krediet bekend is. Dit geldt niet alleen voor het bedrag dat je maximaal kan lenen, maar ook voor de looptijd van de lening evenals voor de kosten die verschuldigd zijn. Het feit dat er sprake is van dergelijke lineaire voorwaarden zorgt ervoor dat er niet van afgeweken kan worden, maar daar tegenover staat dat je kan rekenen op heel wat zekerheid en bovendien ook op lage kosten. 

Hou er naast bovenstaande rekening mee dat er door kredietverstrekkers vaak ook bepaalde limieten worden opgelegd op vlak van bedragen die geleend kunnen worden. Het merendeel van de kredietverstrekkers hanteren voor persoonlijke leningen waaronder dus ook huwelijksleningen een minimum kredietbedrag van 1.000 of 1.250 euro. Het maximale kredietbedrag kan aanzienlijk verschillen. Daar waar bepaalde kredietverstrekkers het houden op 10.000 euro zijn er ook partijen op de markt terug te vinden die gaan tot wel 50.000 euro. Let wel, het spreekt voor zich dat je financiële situatie het afsluiten van een dergelijke, grote persoonlijke lening mogelijk moet maken. 

Ook de maximale looptijd die kan worden gehanteerd voor een huwelijkskrediet kan verschillen. In de regel is het zo dat het merendeel van de kredietverstrekkers vasthouden aan een maximale looptijd van 10 jaar. Deze wordt ook bij huwelijksleningen het vaakst van allemaal toegepast. 

Goedkope huwelijkslening

De lineaire voorwaarden die verbonden zijn aan huwelijksleningen zorgen er in de praktijk voor dat het standaard met de kosten die eraan verbonden zijn best goed meevalt. Dit gezegd hebbende kan het altijd interessant zijn om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende kredietverstrekkers welke een dergelijke lening aanbieden. Het uitvoeren van een dergelijke simulatie is zeer eenvoudig en wijst je op efficiënte wijze de weg richting het interessantste en vooral ook scherpst geprijsde krediet. Om zo’n simulatie uit te kunnen voeren heb je concreet nood aan: 

 • Het bedrag dat je graag zou willen lenen;
 • De termijn waarop je het kredietbedrag wil terugbetalen; 

Op basis van de bovenstaande gegevens zal het systeem dan vervolgens op zoek gaan naar huwelijksleningen die door verschillende partijen worden aangeboden. Vervolgens kan je deze op vlak van kostprijs zeer eenvoudig ten opzichte van elkaar gaan vergelijken. Let wel, zorg ervoor dat je bij het uitvoeren van een vergelijking niet alleen kijkt naar de kosten, maar ook de exacte voorwaarden die verbonden zijn aan de diverse huwelijkskredieten. Ook deze kunnen immers in de praktijk ontzettend belangrijk zijn om rekening mee te houden. 

Lenen voor de huwelijksreis 

Wanneer mensen overwegen om een huwelijkslening af te sluiten wordt er in eerste instantie vooral gekeken naar alle kosten die gepaard gaan met het huwelijksfeest. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel pas getrouwde koppels ook dromen van een onvergetelijke huwelijksreis. Tijdens een dergelijke vakantie wordt er ook vaak gebruik gemaakt van een bijzondere accommodatie zoals de bekende honeymoon suite. Niet alleen de vlucht naar een exotische vakantiebestemming, maar ook het verblijf aldaar kan ervoor zorgen dat je te maken krijgt met een behoorlijk prijskaartje. Omdat veel mensen ook voor hun huwelijksreis liever geen aangelegde financiële reserve willen opvragen kan het idee ontstaan om ook hiervoor een beroep te doen op de mogelijkheden van de huwelijkslening. 

Voor heel wat verschillende kredietverstrekkers geldt dat ze over een speciale vakantielening beschikken binnen het kredietaanbod dat ze aanbieden. Net zoals de huwelijkslening geldt ook voor deze vakantielening dat ze valt onder de noemer van de persoonlijke leningen. Of je al dan niet over de mogelijkheid beschikt om (ook) geld te lenen voor jouw droomhuwelijksreis zal in de praktijk altijd worden bepaald aan de hand van het bedrag dat je reeds hebt geleend evenals op basis van de financiële situatie waarover je beschikt.

Hou er wel altijd rekening mee, hoe meer je gaat lenen voor jouw huwelijk, des te hoger het maandelijks af te betalen bedrag zal komen te liggen. Zorg er dus altijd voor dat je jezelf hierdoor niet in de financiële problemen brengt. 

Let wel, ben je van plan om geld te lenen voor jouw huwelijksreis? Hou er dan sowieso rekening mee dat kredietverstrekkers ook hiervoor bepaalde documenten vereisen die de kostprijs van je vakantie duidelijk maken. Het bedrag dat je kan lenen voor je huwelijksreis zal hier immers op worden gebaseerd. Een offerte van een reisorganisatie kan wat dit betreft wellicht voldoende zijn. 

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Specifiek aan de huwelijkslening zijn in de praktijk eigenlijk geen nadelen verbonden. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat geld lenen altijd geld kost. Dit geldt ook voor deze situatie waarin je middels een persoonlijke lening geld gaat lenen voor je huwelijk. Dit gezegd hebbende is het zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald zo dat huwelijksleningen een vorm van persoonlijke lening zijn wat ervoor zorgt dat de verschuldigde intrest altijd vrij laag is gelegen.

De lineaire voorwaarden om rekening mee te houden bij een huwelijkslening zorgen er wel voor dat je niet zomaar van de kredietvoorwaarden af kan wijken. Dat biedt enerzijds heel wat (extra) zekerheid, maar tegelijkertijd zorgt het er eveneens voor dat je dus niet kan rekenen op een zekere mate aan flexibiliteit. Afbetaalde bedragen kan je niet meer terug opvragen en ook extra aflossingen zijn doorgans niet mogelijk tenzij er daar een boeterente voor wordt aangerekend. Dit zijn enkele kleine minpunten waar je in de praktijk toch graag bij stil zal willen blijven staan. 

Lenen voor je huwelijk of niet?

De informatie op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat de huwelijkslening je vandaag de dag eigenlijk vaak zonder probleem de mogelijkheid biedt om een bepaald bedrag te kunnen lenen voor jullie grote dag. Veel mensen stellen zich echter de vraag of het nu wel of niet een goed idee is om dit te doen. Het antwoord op deze vraag zal je toch echt vooral voor jezelf moeten uitmaken. Hierbij kan je rekening houden met de voor- en nadelen die we op deze pagina voor jou hebben opgelijst. 

Veel is als vanzelfsprekend afhankelijk van de eisen die je hebt en de financiële middelen waar je zelf over beschikt. In heel wat gevallen is het bijvoorbeeld zo dat de ouders van de beide partners er eveneens voor kiezen om financieel bij te springen in het huwelijk van hun kind(eren) waardoor de nood aan extra financiële middelen zomaar aanzienlijk af kan nemen. Niemand zegt ook dat je verplicht bent om het volledige bedrag voor je huwelijk te gaan lenen. Zo kan er een gedeelte van de kostprijs met een eigen inbreng worden betaald terwijl er voor het restant wordt geleend. 

Hoe het ook zij, de huwelijkslening heeft er door de jaren heen wel voor gezorgd dat veel mensen precies dat huwelijk hebben gekregen waar ze altijd al van hadden gedroomd. Indien ook jij over specifieke wensen beschikt voor wat de mooiste dag van je leven dient te gaan worden en je niet zelf over alle vereiste financiële middelen beschikt om aan die wensen tegemoet te kunnen komen kan het zeker een aanrader zijn om het afsluiten van een huwelijkslening te overwegen. Zoveel is zeker.