Motorlening

De motorlening is een kredietvorm die speciaal in het leven is geroepen om de aankoop van een motor mee te kunnen financieren. Voor heel wat mensen geldt dat ze op een zeker ogenblik in hun leven graag over willen gaan tot het aanschaffen van een eigen motor. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat hier een niet onaanzienlijk prijskaartje aan verbonden is. Omwille van deze reden is het zo dat veel mensen er voor de aankoop van hun motor voor kiezen om een speciale motorlening af te sluiten.

Zo kunnen ze de motor van hun dromen zonder probleem aankopen waarna deze vervolgens in maandelijkse schijven kan worden afbetaald. Overweeg jij ook om één van de motorleningen op de markt af te sluiten voor de aankoop van jouw motorlening? Verdiep je dan zeker eerst even in de informatie die je hier op deze pagina aantreft. 

Wat is een motorlening?

Voor heel wat mensen geldt dat ze dit niet weten, maar een motorlening is niet hetzelfde als een standaard, persoonlijke lening. Voor de specifieke motorlening geldt dat ze bekend staat als een zogenaamde geoormerkte lening. Dit betekent dat het kredietbedrag dat wordt aangevraagd uitsluitend kan worden aangewend voor het doeleind dat bij het indienen van de kredietaanvraag werd aangegeven. In dit geval gaat het dan uiteraard om de financiering van een bepaald type motor. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat er een bepaald bewijs moet worden aangeleverd aan de kredietverstrekker voor wat de aankoop van de motor betreft. Het kan hierbij gaan om tal van verschillende documenten. Zo kan je kiezen voor het voorleggen van een (pro-forma) factuur, maar is het ook mogelijk om een ondertekende bestelbon of offerte voor te leggen. In principe is het zo dat al deze verschillende documenten wel worden aanvaard door het gros van de kredietverstrekkers. Controleer dit echter altijd nog even extra in de kredietvoorwaarden. 

Buiten de daadwerkelijke motorlening is het ook mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van een standaard persoonlijke lening. Voor deze kredietvorm geldt dat het aangevraagde kredietbedrag niet specifiek of uitsluitend hoeft te worden gebruikt voor het financieren van een motor. Dit kan interessant zijn voor mensen die niet alleen de aankoopprijs van hun motor willen financieren, maar ook één of meerdere andere zaken. Denk hierbij dan onder meer aan de volgende zaken:

  • Het eerste onderhoud van de motor;
  • De verzekering die je moet afsluiten voor de motor;
  • Eén of meerdere accessoires die je wenst aan te kopen voor op de motor;

In ieder geval, vooraleer de kredietaanvraag voor je motor in te dienen is het dus duidelijk belangrijk om even de twee hierboven aangehaalde kredietvormen tegenover elkaar af te wegen. Alleen op die manier kan je immers bepalen welke optie voor jou nu echt de meest interessante is. 

Hoeveel kan je lenen voor je motor?

Eén van de voornaamste zaken waar je rekening mee zal willen houden bij het aanvragen van een motorlening heeft betrekking tot het bedrag dat je exact kan lenen. Er zijn twee belangrijke zaken die hier een bepaalde invloed op uitoefenen. Om te beginnen is er uiteraard jouw persoonlijke, financiële situatie. Voor kredietverstrekkers geldt dat ze altijd een solvabiliteits- of kredietwaardigheidsonderzoek uitvoeren vooraleer een bepaalde lening te verstrekken. De motorlening vormt op dit vlak geen uitzondering, in tegendeel. Dit onderzoek zal duidelijk maken hoeveel je afbetalingscapaciteit bedraagt en wat je dus exact kan lenen. Dit is echter niet alles. 

motorlening
Hoeveel lenen voor een motor.

Bij het vergelijken van de verschillende motorleningen die op de markt zijn terug te vinden zal het al vrij snel duidelijk worden dat het bedrag dat maximaal kan worden geleend verschilt afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Bij de diverse motorleningen op de markt wordt altijd aangegeven hoeveel van de waarde van de motor er maximaal geleend kan worden. Je zou misschien denken dat dit altijd maximaal 100 procent is, maar dat is zeker niet juist. Er zijn dan ook verschillende kredietverstrekkers die het mogelijk maken om tot 110 of zelfs tot 120 procent van de aankoopwaarde te lenen. Op die manier beschik je meteen over nog wat meer mogelijkheden. 

Heb je bijvoorbeeld een (nieuwe) motor op het oog welke beschikt over een kostprijs van 10.000 euro? Heb je de mogelijkheid om daarbij tot 120% van de aankoopwaarde te lenen? Dan betekent dat in de praktijk dus dat je een lening kan krijgen tot maximaal 12.000 euro. De extra 2.000 euro kan dan worden gebruikt voor de verzekering of voor het aankopen van bijvoorbeeld een nieuwe helm. Let wel, hoe meer geld je leent, hoe meer kosten je uiteindelijk zal moeten betalen. 

Lenen voor een tweedehands motor

Steeds vaker is het zo dat mensen die van plan zijn om een motor aan te kopen daarvoor kijken in de richting van tweedehands voertuigen. Op deze manier kan men zomaar overgaan tot het aankopen van een prachtige motor tegen een extra voordelig prijskaartje. Wanneer ook jij overweegt om over te gaan tot het aankopen van geen nieuwe, maar wel een tweedehandse motor is het van belang om er rekening mee te houden dat dit een bepaalde impact kan hebben op de kredietvoorwaarden. Afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie is het zo dat ook jonge tweedehands motors gefinancierd kunnen worden door middel van de standaard motorlening die wordt aangeboden.

Ben je van plan om een tweedehandse motor aan te kopen die ouder is dan twee jaar? In dat geval kan deze doorgaans niet meer onder de voorwaarden van de nieuwe motorlening worden gefinancierd. In het merendeel van de gevallen zal je kunnen vaststellen dat er hierbij dan niet wordt gekozen voor een specifieke motorlening, maar wel voor een persoonlijke lening. Dit zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat de intrest die wordt aangerekend op het krediet een stukje hoger zal zijn gelegen. Hoe dan ook behoort ook lenen voor een tweedehands motor dus tot de mogelijkheden. 

Hoe gebeurt de terugbetaling?

Of er nu sprake is van een specifieke motorlening of je ervoor gaat kiezen om geld te lenen voor de aankoop van je nieuwe of tweedehandse motor door middel van een standaard, persoonlijke lening, in beide gevallen zal de uitbetaling van het aangevraagde kredietbedrag in één keer gebeuren. Vervolgens zal je vanaf de maand die volgt op de uitbetaling beginnen met het uitvoeren van terugbetalingen. In principe is het zo dat de rente voor kredieten als deze altijd is vastgesteld. Met andere woorden, je kan gedurende de looptijd van het krediet niet voor vervelende verrassingen komen te staan. De kredietvoorwaarden liggen van bij de start van de lening vast. 

Zou je graag op bepaalde ogenblikken tijdens de looptijd van het krediet extra afbetalingen willen uitvoeren? Wees er dan zeker van om even in de kredietvoorwaarden te controleren of dit wel zomaar mogelijk is. Vaak is het immers zo dat vervroegde afbetalingen tot de mogelijkheden behoren, al wordt daarvoor dan wel niet zelden een bepaalde boetrente aangerekend. Deze boeterente kan er zomaar voor zorgen dat de totale kostprijs van je krediet merkbaar hoger zal komen te liggen. Het spreekt voor zich dat je hier in de praktijk dus altijd extra aandachtig voor zal willen zijn. 

Motorlening simulatie uitvoeren

Zou je graag tot in de puntjes te weten willen komen hoe de aflossing van jouw motorlening er exact uit zal komen te zien? Dan is een motorlening simulatie uitvoeren altijd een interessante keuze. Het merendeel van de kredietverstrekkers bieden je de mogelijkheid om deze vandaag de dag eenvoudig uit te voeren op hun website. Wanneer je dat doet krijg je niet alleen een duidelijk beeld van het bedrag dat je elke maand terug zal moeten betalen, daarnaast wordt ook meteen duidelijk hoeveel het totale kostenplaatje zal bedragen. Het uitvoeren van een dergelijke simulatie is altijd vrijblijvend en bijgevolg ook uitsluitend bedoeld om je een indicatie te geven van het kredietverloop. 

Bovenstaande betekent dat het resultaat van de motorlening simulatie nooit bindend is voor geen enkele van de betrokken partijen. Naar aanleiding van jouw kredietaanvraag zal de potentiële kredietverstrekker ervoor kiezen om je een concreet kredietvoorstel te doen. Hierin zal exact worden aangegeven hoeveel geld er zal worden geleend, over welke termijn dit kredietbedrag terugbetaald dient te worden evenals hoeveel de exacte kosten zullen bedragen. Kies je er finaal voor om dit voorstel te gaan ondertekenen? Vanaf dat moment is er sprake van een bindende kredietovereenkomst. Vervolgens zal het aangevraagde kredietbedrag zo snel mogelijk op de door jou opgegeven bankrekening worden overgemaakt. 

Goedkoopste motorlening 

Voor alle voertuigenleningen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat ze er bekend om staan behoorlijk concurrentieel te zijn. De motorlening vormt wat dat betreft geen uitzondering, in tegendeel. In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat deze lening door het merendeel van de kredietverstrekkers wordt aangeboden. Dat heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde intrest op deze lening door de jaren heen danig onder druk is komen te staan. Het uitvoeren van een vergelijking kan er dan ook voor zorgen dat je zonder probleem een aardige besparing kan realiseren. 

Ondanks bovenstaande moet het gezegd dat de intrest die wordt aangerekend op een motorlening niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen afhankelijk van het type motor welke je wenst aan te schaffen. Niet alleen het exacte kredietbedrag die je wenst oefent hier een niet onaanzienlijke invloed op uit, wat bovendien ook te denken van het verschil tussen nieuwe en tweedehandse motors?

Wil je graag de goedkoopste motorlening afsluiten? Dan spreekt het voor zich dat je er in principe ook goed aan doet om het bedrag dat je leent binnen de perken te houden. Ondanks het feit dat verschillende kredietverstrekkers je de mogelijkheid bieden om tot wel 120% te lenen voor je motor dien je jezelf dus steevast de vraag te stellen of dit wel echt interessant is of niet. 

Motorlening vergelijken

Wil je er zeker van kunnen zijn dat je kan rekenen op de goedkoopste motorlening? Dan is het altijd een vereiste om even een vergelijking uit te voeren. Alvorens je over kan gaan tot de motorlening vergelijken is het zo dat je over bepaalde gegevens zal moeten beschikken. Denk hierbij aan:

  • Het bedrag dat je wenst te lenen voor de motor;
  • De leeftijd waar het voertuig over beschikt (nieuw of niet); 
  • De aflossingstermijn die je voorkeur geniet; 

Laat ons eerst even kijken naar het bedrag dat je wenst te lenen. Bij de motorlening vergelijken kan je rekening houden met de effectieve aankoopwaarde van de motor, maar daarnaast is het ook mogelijk om een extra bedrag te lenen. Vaak is het immers mogelijk om 10 tot 20 procent boven de aankoopwaarde van de motor te lenen. Dat kan interessant zijn wanneer je bijvoorbeeld ook nog een helm en enkele andere accessoires wenst aan te kopen of indien je de verzekeringspremie voor het eerste jaar mee wenst op te nemen in je financiering. Door het uitvoeren van een vergelijking wordt meteen duidelijk bij welke kredietverstrekkers er extra kan worden geleend en bij welke niet. 

motorlening vergelijken
Motorleningen vergelijken

Hou er bij de motorlening vergelijken tevens rekening mee dat de leeftijd van het voertuig een niet onbelangrijk aandachtspunt is. Het is immers zo dat kredietverstrekkers altijd een onderscheid maken tussen motorleningen voor nieuwe en jonge tweedehandse motors en een krediet voor een wat ouder tweedehands exemplaar. Omdat de kredietvoorwaarden van deze beide kredieten niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen ten opzichte van elkaar is ook dit een aandachtspunt. 

Tijdens een motorlening vergelijken kan je als potentiële kredietnemer ook aangeven wat de door jou gewenste aflossingstermijn precies is. Je dient er wel rekening mee te houden dat kredietverstrekkers een bepaalde minimum- en maximumtermijn kunnen hanteren. In ieder geval, het uitvoeren van een vergelijking voor je toekomstige motorlening zorgt er altijd voor dat je kan rekenen op niet alleen een voordelig krediet, maar ook op een lening die op vlak van voorwaarden al jouw vooropgestelde verwachtingen zal weten in te lossen. 

Is een motorlening fiscaal interessant?

Indien je ervoor kiest om als zelfstandig ondernemer een motorlening af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat deze lening 100 procent fiscaal aftrekbaar is. Het spreekt evenwel voor zich dat dit uitsluitend het geval is wanneer je aan kan tonen dat het voertuig wordt ingezet voor zakelijke doeleinden. Voor particulieren geldt dat ze over de mogelijkheid beschikken om hun wettelijke beroepskosten te bewijzen in hun belastingaangifte. Doe je dat? Dan is het ook voor jou als particulier mogelijk om de intresten van jouw motorlening fiscaal in te brengen.

Beobank motorlening 

De Beobank motorlening maakt het mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van een nieuwe of een jonge tweedehandse motor. De motor mag in ieder geval niet ouder zijn dan 2 jaar. Omdat het hierbij gaat om een geoormerkte lening is het van belang om er rekening mee te houden dat je altijd bepaalde documenten voor moet kunnen leggen die aantonen dat het geld dat wordt geleend daadwerkelijk zal worden gebruikt voor de financiering van een motor. Voor Beobank geldt dat ze verschillende documenten accepteert. Het gaat hierbij meer concreet om:

  • Een recent ondertekende bestelbon door verkoper en koper; 
  • Een geldige aankoopfactuur; 

De Beobank motorlening is voorbehouden voor particulieren en beschikt over een maximale looptijd van 60 maanden. Er dient bovendien ook rekening mee te worden gehouden dat het maximale kredietbedrag niet meer mag bedragen dan 50.000 euro. Het minimale leenbedrag is 1.250 euro. 

Tot slot is het met behulp van de Beobank motorlening mogelijk om tot maximaal 120 procent te lenen van de waarde van de motor. Dat kan interessant zijn omdat je op deze manier niet alleen het aankoopbedrag van het voertuig kan lenen. Veel mensen benutten deze 120% kredietmogelijkheid dan ook om bijvoorbeeld ook de verzekering voor het eerste jaar te betalen. Ben je van plan om één of meerdere accessoires aan te kopen om te dragen op de motor? Dan spreekt het voor zich dat je ook het aankoopbedrag hiervan mogelijks mee op kan nemen in de motorlening die je gaat afsluiten.

KBC motorlening 

Met de KBC motorlening is het mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van zowel een nieuwe als een tweedehandse motor. Indien je kiest voor de specifieke motorlening van KBC zal je tot de vaststelling komen dat het hierbij gaat om een geoormerkte financiering. Dit betekent dat je het doel van de lening moet kunnen aantonen. Voor KBC geldt dat ze hiervoor twee verschillende soorten documenten accepteert. Het gaat hierbij enerzijds om een recent door alle betrokken partijen ondertekende bestelbon of anderzijds om een verkoopfactuur. 

Het aanvragen van de KBC motorlening kan volledig online gebeuren. De motorlening bij KBC kan bovendien afgesloten worden voor maximaal 110 procent van de aankoopwaarde van de motor. Dit betekent dat je tot 10 procent extra kan lenen. Dit extra bedrag kan in de praktijk aangewend worden voor het betalen van bijvoorbeeld de verzekeringspremie voor het eerste jaar en / of voor mogelijke accessoires die je wenst aan te schaffen om gebruik van te maken op de motor. 

Geld lenen voor de aankoop van een motor kan bij KBC ook niet uitsluitend gebeuren voor een nieuw exemplaar. Heb je een tweedehands motor op het oog? Dan kan je ook daar een lening voor aanvragen. Ben je van plan om een KBC motorlening af te sluiten? Hou er dan tot slot rekening mee dat de afbetaling van de lening slechts kan gebeuren over een periode van maximaal 72 maanden. 

Veelgestelde Vragen

Hoeveel kan ik lenen voor een motor?

Hoeveel je kan lenen voor een motor is afhankelijk van je persoonlijke, financiële situatie. Er wordt bij het bepalen van je afbetalingscapaciteit zowel rekening gehouden met het inkomen waarover je beschikt als met de vaste lasten waarvan sprake is. 

Hoe werkt financiering motor?

De financiering van een motor kan op verschillende manieren afgesloten worden. Zo kan je kiezen voor een gespecialiseerde motorlening, maar zou je ook kunnen opteren voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Beide kredietvormen werken met maandelijkse aflossingen.