Familiale Verzekering

familiale verzekering

De familiale verzekering is ongetwijfeld één van de verzekeringen die worden aangeboden op de Belgische markt waar door de jaren heen het vaakst over is gesproken. Dat is het gevolg van het feit dat deze verzekering zich in tegenstelling tot menig aantal andere verzekeringen niet richt op een specifieke doelgroep, in tegendeel.

Voor werkelijk elke persoon of elk gezin in België geldt dat deze verzekering ontzettend belangrijk kan zijn om af te sluiten. Wil je graag meer over de familiale verzekering te weten komen? Neem dan zeker de informatie door hier op deze pagina!

Wat is een familiale verzekering?

Er wordt naar de familiale verzekering op de Belgische (verzekerings)markt ook vaak verwezen als zijnde de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin. Voor deze verzekering geldt dat ze een tussenkomst biedt voor de financiële gevolgen van je burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die jijzelf of iemand uit jouw gezin heeft toegebracht aan derden.

Er wordt in de praktijk vaak gezegd dat een ongeluk in een klein hoekje schuilt. Dat is zeker en vast niet uit de lucht gegrepen, in tegendeel. Een schadegeval dat er in eerste instantie vrij onschuldig uit kan zien zou zomaar eens in de praktijk stevige financiële gevolgen kunnen hebben. Het gebeurt dan ook niet zelden dat één enkel schadegeval zomaar eens voor altijd de financiële situatie van een gezin sterk negatief beïnvloedt.

Het afsluiten van een familiale verzekering kan dit risico in de praktijk gelukkig wel drastisch inperken.

Wat dekt de familiale verzekering?

De familiale verzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat er verschillende vormen van schade aan derden kunnen worden ingedekt of verzekerd. Het kan hierbij gaan om:

 • Lichamelijke schade;
 • Materiële schade; 

Heb je bijvoorbeeld iemand verwond? Dan zal je vast kunnen stellen dat de kosten die hieruit voortvloeien ingedekt worden door de familiale verzekering. Dat geldt echter ook voor het moment waarop je bijvoorbeeld schade toebrengt aan de auto van de buren of wanneer je een vaas laat vallen wanneer je bij iemand op bezoek bent. Belangrijk om weten is dat er twee belangrijke voorwaarden gelden voor schade om ingedekt te worden door deze verzekering. Het gaat hierbij dan meer concreet om de voorwaarden die je hieronder terugvindt:

 • Het ongeval moet zijn gebeurd in je privésfeer; 
 • De schade moet zijn toegebracht aan derden of aan de goederen van derden;

In eerste instantie mogen de kosten die voortvloeien uit dergelijke schadegevallen dan wel goed mee lijken te vallen, onderschat deze toch maar niet. In het bijzonder wanneer er sprake is van lichamelijke schade zal je immers vast kunnen stellen dat deze kosten torenhoog kunnen oplopen. Dat blijkt eveneens uit de vaak indrukwekkende bedragen die worden ingedekt door de familiale verzekeringen die op de Belgische markt worden aangeboden. 

Je huisdier? Ook deze is meeverzekerd! 

In principe is het zo dat de familiale verzekering (minstens) alle leden van het gezin indekt. Dit geldt niet alleen voor de personen die deel uitmaken van het gezin, maar ook voor de huisdieren. Maakt jouw huisdier dus met andere woorden ergens iets stuk? Of bijt hij of zij iemand tijdens het maken van een wandeling? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze verzekering daar een passende dekking voor zal verlenen. Met andere woorden, ook de financiële schade die voortvloeit uit het gedrag van je huisdier is altijd ingedekt. 

Wat met een nieuw samengesteld gezin?

Vormen jij en je huidige partner een nieuw samengesteld gezin? In dat geval is het zo dat je er in principe op kan rekenen dat alle leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen zijn ingedekt door de familiale verzekering. Dit gezegd hebbende is het altijd een aanrader om bij belangrijke wijzigingen in je persoonlijke situatie even contact op te nemen met je verzekeraar. Door de veranderingen even te bespreken voorkom je immers vervelende verrassingen achteraf. 

Wat wanneer gezinsleden tijdelijk het huis verlaten?

Het spreekt voor zich dat er zich in de praktijk verschillende situaties voor kunnen doen waarin één of meerdere leden van het gezin zich genoodzaakt zien om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een bepaalde (nieuwe) studie die ze gaan volgen, maar wat bovendien ook te denken van medische redenen? In principe is het zo dat de gezinsleden ook in een dergelijke situatie altijd verzekerd blijven. Dit gezegd hebbende kan het uiteraard absoluut geen kwaad om ook hier even over te praten met je verzekeraar. 

Wat dekt de familiale verzekering niet?

De familiale verzekering is een verzekering die heel wat risico’s weet in te dekken zodat je daar de financiële gevolgen niet zelf van hoeft te dragen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat deze verzekering ook heel wat zaken niet indekt. Wat dit betreft kan je denken aan de volgende:

 • Schade die werd veroorzaakt aan de eigen goederen; 
 • Schade ontstaan in het kader van een arbeidsovereenkomst;
 • Opzettelijke schade of schade die is ontstaan onder invloed;

Voor de familiale verzekering geldt zoals reeds verschillende malen door ons aangehaald dat ze een soort van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering betreft. Het afsluiten van deze verzekering zorgt er evenwel niet voor dat de BA-verzekering voor bijvoorbeeld een motor of een auto overbodig wordt. Ook al heb je er dus met andere woorden voor gekozen om een familiale verzekering af te sluiten, ook het afsluiten van een BA-verzekering voor je voertuig blijft een vereiste waar je zeker en vast bij stil zal moeten blijven staan. 

Met welke vrijstelling moet je rekening houden?

Een belangrijk aandachtspunt bij het afsluiten van een bepaalde verzekering heeft uiteraard te maken met de mogelijke vrijstelling die eraan verbonden is. Ook bij het afsluiten van een familiale verzekering is het van belang om er aandachtig voor te zijn dat er doorgaans een bepaalde franchise of vrijstelling van toepassing zal zijn. Hoe hoog deze precies is gelegen is evenwel volledig afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. 

Is er sprake van een vrijstelling van bijvoorbeeld 250 euro? Dan betekent dit dat je de eerste 250 euro van de geleden financiële schade zelf zal moeten vergoeden. Voor het restant kan je dan rekenen op de tussenkomst van je verzekeraar. Let op, in het bijzonder voor de familiale verzekering geldt dat de vrijstelling die wordt gehanteerd op periodieke basis, bijvoorbeeld maandelijks, kan worden geïndexeerd. Ze kan dus stelselmatig stijgen. 

Familiale verzekering vergelijken? Dat doe je zo! 

Het belang dat kan worden toegeschreven aan de familiale verzekering zorgt ervoor dat het in de praktijk ontzettend belangrijk is om een grondige vergelijking uit te voeren vooraleer deze af te sluiten. De familiale verzekering vergelijken doe je eigenlijk omwille van twee redenen, namelijk:

 • Omdat je uiteraard graag verzekerd wil zijn van de scherpst mogelijke premie;
 • Omdat je graag zal willen kunnen rekenen op de meest optimale dekkingen; 

De populariteit van deze verzekering heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ze vandaag de dag in het aanbod van nagenoeg elke verzekeraar op de Belgische markt is terug te vinden. De familiale verzekering vergelijken is daardoor eigenlijk alleen maar nog interessanter en belangrijker geworden. Waar dien je nu bij het uitvoeren van zo’n vergelijking allemaal aandacht aan te besteden? Dat maken de hieronder terug te vinden punten je meteen duidelijk. 

1.) Welke leden van het gezin zijn er precies ingedekt? 

Van cruciaal belang om bij een familiale verzekering vergelijken rekening mee te houden heeft te maken met welke leden van het gezin er precies door de verzekering zijn ingedekt en welke niet. In principe is het zo dat alle leden van jouw gezin standaard zijn verzekerd. Dat geldt dus met andere worden niet alleen voor jou als (hoofd)verzekeringnemer, maar ook voor je partner evenals voor je kinderen. Dit gezegd hebbende is het niet zelden zo dat familiale verzekeringen nog een stapje verder gaan. Ook andere personen kunnen bijvoorbeeld worden ingedekt zoals:

 • De kinderoppas;
 • De poetshulp; 

Bovendien is het zo dat veel mensen ook niet weten dat hun huisdier eveneens onder de dekkingen valt van de familiale verzekering. Dit gezegd hebbende moet er wel altijd even worden gecontroleerd om welke huisdieren het dan exact gaat. Dit wil in de praktijk immers wel eens verschillen. Zitten je kinderen op kot? Ook dan is het doorgaans zo dat ze gewoon zijn ingedekt. Ook dit moet je echter zeker altijd even in de voorwaarden van je verzekering controleren. 

2.) Is er ook sprake van een rechtsbijstand bij geschillen?

In veel gevallen is het zo dat de familiale verzekering niet alleen maar tussenkomt in de schade die je hebt geleden, daarnaast voorziet ze doorgaans ook nog eens in het verdedigen van je belangen in de rechtbank. Ben jij bijvoorbeeld de partij die schade heeft geleden, maar weigert de daarvoor verantwoordelijke partij jou te vergoeden? Dan kan je hem of haar voor de rechtbank dagen zonder de daaraan verbonden kosten te moeten vrezen. De aanwezigheid van zo’n rechtsbijstandsverzekering betekent dus in de praktijk zeker een niet onbelangrijke meerwaarde.

3.) Waar ben je precies ingedekt door deze verzekering? 

Een ontzettend belangrijk aandachtspunt waar je bij de familiale verzekering vergelijken altijd aandachtig voor dient te zijn is het gebied of de regio waarin je bent verzekerd. Het spreekt immers voor zich dat schadegevallen zich niet alleen maar voor kunnen doen in eigen land. 

Wat bijvoorbeeld wanneer je tijdens een vakantie in het buitenland ergens een beeld omgooit? Of misschien richten je kinderen wel schade aan tijdens een buitenlandse stage die ze volgen? Zorg ervoor dat je altijd bent verzekerd van een afdoende dekking ongeacht de plaats waar je, je bevindt. Het afsluiten van één van de familiale verzekeringen met werelddekking is dan ook altijd veruit de interessantste keuze om te maken.  

Is de familiale verzekering verplicht af te sluiten?

Zoals we eerder op deze pagina reeds hebben aangehaald is een andere benaming voor de familiale verzekering de zogenaamde “burgerlijke aansprakelijkheid gezin”. Dit is niet de enige type verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die op de markt is terug te vinden. Zo is er bijvoorbeeld ook nog het exemplaar voor auto- en motorrijders. Voor deze laatste, de zogenaamde BA-verzekering, geldt dat ze wettelijk verplicht is. Van zodra je een auto of een motor in het Belgische verkeer wenst te brengen moet deze altijd BA verzekerd zijn. 

Bovenstaande doet de vraag ontstaan of ook de familiale verzekering verplicht afgesloten dient te worden of niet. Hiervoor geldt op moment van schrijven van deze pagina geen wettelijke verplichting. Je bent met andere woorden als (potentiële) verzekeringnemer volledig vrij om zelf te bepalen of je de verzekering gaat afsluiten of niet. 

Ondanks bovenstaande is het zo dat het merendeel van de Belgen er wel degelijk voor kiezen om een familiale verzekering af te sluiten. Dat is het gevolg van het feit dat een dergelijke verzekering niet eens zo duur is en bovendien als onmisbaar kan worden bestempeld. In het bijzonder de kosten die gepaard gaan met opgetreden, lichamelijke letsels kunnen in de praktijk torenhoog oplopen. Niet de beschikking hebben over een familiale verzekering zou er dan voor kunnen zorgen dat de financiële situatie van de persoon die schade heeft geleden permanente schade zal ondervinden. Het spreekt voor zich dat dit absoluut niet de bedoeling kan zijn. 

Conclusie, een meer dan belangrijke verzekering voor jou en je gezin

De schade die je als individu kan veroorzaken aan een derde en dan in het bijzonder de financiële gevolgen van die schade worden in de praktijk niet zelden behoorlijk onderschat. Voor de familiale verzekering geldt echter dat ze je kan helpen om de impact daarvan op je financiële situatie danig binnen de perken te houden. Uiteraard blijft er in het geval van schade een bepaalde vrijstelling te betalen, maar het restant van de schade kan wel worden verhaald op de verzekeraar. Althans, wanneer het schadegeval in kwestie niet is uitgesloten in de polis. 

Een zeer belangrijk voordeel van de familiale verzekering is bovendien eveneens dat niet zomaar één enkel lid van het gezin is ingedekt. In plaats daarvan zijn alle leden verzekerd. Dit geldt ook niet alleen maar voor de mensen, maar ook voor de eventuele huisdieren zoals honden en katten. Bovendien is er zowel sprake van het indekken van materiële als lichamelijke schade. 

In ieder geval, ben jij ook één van de vele mensen die er graag alles aan willen doen om een optimale gemoedsrust te creëren voor zichzelf en hun gezin? Is het voor jou bovendien ook van cruciaal belang om je financiële situatie zoveel als mogelijk is te beschermen? In al deze verschillende gevallen kunnen we je alleen maar aanraden om ervoor te kiezen om een familiale verzekering af te sluiten. Zo ben je altijd optimaal verzekerd wanneer er zich schade voordoet.