Autoverzekering

De autoverzekering is een verzekering die elke eigenaar van een auto verplicht dient af te sluiten. Het spreekt dan ook voor zich dat dit type verzekering door de jaren heen is uitgegroeid tot één van de meest concurrentiële op de markt. Vooraleer je auto te verzekeren is het dan ook altijd een aanrader om je even grondig te gaan vergewissen van de verschillende soorten autoverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden.

Het uitvoeren van een grondige vergelijking kan je helpen om niet alleen de beste, maar tevens ook de meest voordelige autoverzekering te vinden. In ieder geval, alles waar je rekening mee moet houden bij het verzekeren van je auto laten we je graag ontdekken hier op deze pagina. 

Wat is de autoverzekering? 

De autoverzekering is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die kan worden afgesloten voor het indekken van schade aan een auto. Wanneer je voor de eerste keer een auto gaat verzekeren is het van cruciaal belang om er aandachtig voor te zijn dat er tal van verschillende autoverzekeringen op de markt aanwezig zijn. We maken dan ook een onderscheid tussen:

 • De BA autoverzekering;
 • De beperkte of kleine omnium autoverzekering;
 • De volledige omniumverzekering; 

De dekkingen waar je op kan rekenen kunnen in de praktijk behoorlijk verschillen afhankelijk van het type autoverzekering waarvoor je kiest. Voor wat de BA verzekering betreft geldt dat ze enkel en alleen een tussenkomst voorziet in schade veroorzaakt aan derden. Wil je graag ook andere mogelijke schadegevallen ingedekt zien worden? Dan is dat zeker mogelijk. Hiervoor zal je echter één van de zogenaamde omniumverzekeringen moeten afsluiten. 

De beperkte of kleine omniumverzekering zorgt er in de praktijk voor dat je aanspraak kan maken op een indekking van allerhande schadegevallen waarbij er sprake is van schade aan het eigen voertuig. Dit gezegd hebbende wordt zelf veroorzaakte schade altijd uitgesloten. Deze wordt dan ook enkel en alleen ingedekt door de (vrij dure) volledige omniumverzekering. 

Is de autoverzekering verplicht?

autoverzekering vergelijken

We leven in een land waar er eigenlijk maar voor een zeer beperkt aantal verzekeringen een wettelijke verplichting geldt. Veel mensen vinden dit alleen maar een goede zaak. Zeg nu namelijk zelf, eigenlijk betaalt niemand graag de premie die een verzekering met zich meebrengt. Dit gezegd hebbende zijn er bepaalde verzekeringen die je wel degelijk verplicht moet afsluiten. Eén van deze verzekeringen is de autoverzekeringf. 

Zoals we je reeds hebben aangegeven in de bovenstaande informatie is het zo dat er verschillende soorten verzekeringen op de verzekeringsmarkt zijn terug te vinden. De wettelijke verplichting waarvan sprake is in België geldt dan ook enkel en alleen voor de zogenaamde BA-verzekering. Het gaat hierbij dus om de autoverzekering die verwijtbare schade indekt die je veroorzaakt aan derden. Eén van de andere, meer uitgebreidere autoverzekeringen afsluiten is dus mogelijk, maar hiervoor geldt nooit een wettelijke verplichting. 

Autoverzekering vergelijken, hoe doe je dat?

De autoverzekering kan niet alleen wettelijk verplicht zijn, daarnaast moet het gezegd dat dit ook één van de vaakst afgesloten verzekeringen is op de markt. Omwille van deze reden spreekt het voor zich dat ze ook als ontzettend concurrentieel kan worden bestempeld. Elke verzekeraar heeft deze verzekering wel in haar aanbod opgenomen. De autoverzekering vergelijken kan dan ook alleen maar als zeer interessant worden bestempeld. Dit omwille van meerdere redenen. 

Een vergelijking uitvoeren zorgt er namelijk voor dat je niet alleen die ene autoverzekering kan vinden die beschikt over de scherpste premie, daarnaast zullen ook de voorwaarden zeer concreet zijn afgestemd op de eisen waarover je beschikt. De belangrijkste aandachtspunten waar je tijdens het uitvoeren van een vergelijking aandacht aan moet besteden zijn de volgende:

 • Het type verzekering die je wenst af te sluiten;
 • De premie die in rekening wordt gebracht voor de verzekering van je keuze;
 • Of je soms een bepaalde korting op je premie kan ontvangen of niet; 

Uiteraard spreekt het voor zich dat je de onderlinge verschillen tussen de verschillende soorten autoverzekeringen in kaart zal willen brengen. Dat is echter niet alles. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat je speciale aandacht aan de verzekeringspremie zal willen besteden. Bij welke verzekeraar is de autoverzekering van je keuze met andere woorden het voordeligst? Hou er bovendien rekening mee dat bepaalde verzekeraars ook een extra korting kunnen aanbieden in bepaalde situaties. Dit bijvoorbeeld wanneer je minder kilometers rijdt dan werd vooropgesteld.

Wat is het nut van een autoverzekering simulatie?

De autoverzekering vergelijken en het uitvoeren van een simulatie is niet precies hetzelfde. Bij het uitvoeren van een vergelijking is het namelijk zo dat je de voorwaarden en de premies van verschillende autoverzekeringen bij diverse verzekeraars tegenover elkaar gaat afwegen. Bij het uitvoeren van een autoverzekering simulatie is dat niet zo. In dat geval is het zo dat je door middel van een simulatie een goed beeld zal krijgen van de exacte inhoud van de autoverzekering waar je reeds voor hebt gekozen. Uiteraard kan je verschillende simulaties uitvoeren en daar dan vervolgens de uitkomsten van vergelijken, maar dat werkt vrij omslachtig.

De BA autoverzekering, een wettelijk verplichte verzekering

Van zodra je eigenaar wordt van een auto en je deze in het verkeer in België wenst te brengen moet je er rekening mee houden dat er hier een wettelijke verplichting aan verbonden is. Iedereen die eigenaar is van een auto dient deze immers minstens BA te laten verzekeren op het ogenblik dat hij of zij er de weg mee op wil. Voor deze BA verzekering geldt dat ze de meest beperkte autoverzekering is die er op de markt is terug te vinden. Deze afsluiten zorgt er dan ook uitsluitend voor dat je de schade die je aanricht aan derden in kan laten dekken. 

Het spreekt voor zich dat de BA autoverzekering enkel en alleen zorgt voor het indekken van schade die wordt aangericht aan derden wanneer jij daarvoor verantwoordelijk bent. Met andere woorden, de schuld moet zijn bewezen. Is dat niet het geval? Dan kan er sprake zijn van een betwisting. Er zal dan eerst moeten worden bepaald wie de verantwoordelijke is voor het ongeval waarna er vervolgens pas zal worden besloten welke BA verzekering de schade van welke partij zal moeten vergoeden. Dit kan in de praktijk best enige tijd in beslag nemen. 

Wanneer is de BA verzekering (niet) interessant?

De keuze voor de BA verzekering is er één die door mensen vooral wordt gemaakt wanneer ze gewoon willen voldoen aan de geldende, wettelijke verplichting en daarbij willen kunnen rekenen op een zo laag mogelijke verzekeringspremie. De BA verzekering zorgt ervoor dat je inderdaad wettelijk in orde bent, maar je kan op geen enkele manier aanspraak maken op een dekking van schade die je zelf aan je eigen auto ervaart. Hiervoor zal je dus altijd zelf moeten opdraaien. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat het afsluiten van enkel en alleen de BA verzekering minder interessant is voor mensen die bijvoorbeeld rijden met een (zeer) dure auto. Ben jij bovendien iemand die op jaarbasis zeer veel kilometers aflegt? Ook in dat geval zal je vast kunnen stellen dat je daardoor een significant hoger risico loopt om met schade geconfronteerd te worden. Het afsluiten van een meer uitgebreide verzekering zoals één van de omniums is dan interessanter.

Omnium vergelijken, waar moet je op letten?

Ben je van mening dat de BA autoverzekering voor jou niet voldoende is? Dan kan je er ook altijd nog voor kiezen om te kijken in de richting van één van de verschillende soorten omniumverzekeringen die afgesloten kunnen worden. Wat dit type autoverzekering betreft maken we een onderscheid tussen de twee mogelijkheden die we hieronder hebben opgelijst:

 • De beperkte of kleine omniumverzekering;
 • De volledige omniumverzekering;

Ga je de omnium vergelijken? Dan is het zeer belangrijk om je bewust te zijn van de verschillen die gelden tussen de beperkte of kleine omniumverzekering en de volledige omniumverzekering. Voor de beperkte omnium geldt dat ze de onderstaande dekkingen bevat:

 • Brandschade;
 • Schade door (poging tot) diefstal;
 • Glasbreuk waaronder een sterretje; 
 • Schade door natuurkrachten;
 • Schade door een aanrijding met dieren;

De beperkte of kleine omniumverzekering is dus reeds een vrij uitgebreide autoverzekering. Er zijn in principe slechts twee dekkingen die door deze verzekering niet worden aangeboden. Het betreft hier dan in eerste instantie schade veroorzaakt door vandalisme, maar daarnaast is er ook de (per ongeluk) zelf veroorzaakte schade. Wil je dergelijke schadegevallen ook ingedekt zien worden? Dan dien je daarvoor een volledige omniumverzekering af te sluiten. 

De omnium vergelijken is extra belangrijk!

Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van een bepaalde autoverzekering wordt het altijd aangeraden om een vergelijking uit te voeren. Dat is het gevolg van het zeer concurrentiële karakter waar dit type verzekering over beschikt. Dat geldt voor de BA-verzekering, maar wellicht nog meer voor de omniumverzekeringen. Deze staan er namelijk om bekend over een significant hoger gelegen prijskaartje te beschikken. Enkel en alleen door het uitvoeren van een concrete vergelijking is het dan ook mogelijk om de kostprijs voor jezelf zoveel mogelijk te beperken zonder dat er daarvoor moet worden geraakt aan de omvang van de dekkingen.

Een autoverzekering per kilometer, interessant of niet? 

autoverzekering per kilometer

Het afsluiten van een autoverzekering kan vandaag de dag duidelijk op tal van verschillende manieren gebeuren. Eén van de opties waarover je beschikt is onder meer kiezen voor het afsluiten van een autoverzekering per kilometer. Er wordt hier in de praktijk ook wel eens naar verwezen als zijnde een kilometerverzekering. Hoe minder kilometers je op jaarbasis rijdt, des te lager het risico komt te liggen voor de verzekeraar en dat heeft natuurlijk een directe impact op de hoogte van je verzekeringspremie. Voor veel mensen kan dit een interessante keuze zijn. 

De autoverzekering per kilometer richt zich uiteraard in het bijzonder op mensen die geen grote afstanden afleggen met hun auto. Voor menig aantal verzekeraars geldt bijvoorbeeld dat ze een (significante) korting voorzien op het ogenblik dat je minder dan pakweg 5.000 kilometer rijdt per jaar. Zolang je daaronder blijft ontvang je dus een significante korting. Ga je boven dit aantal kilometers? Dan kom je in een nieuwe schijf terecht en lopen de kosten wat hoger op. 

Het afsluiten van een autoverzekering per kilometer is interessant omwille van verschillende voordelen die eraan verbonden zijn. Zo betaal je met deze verzekering enkel en alleen voor de kilometers die je daadwerkelijk rijdt. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je op deze manier kan worden gestimuleerd om de auto vaker thuis te laten staan. Dit kan dan niet alleen gunstig uitpakken voor je portefeuille, maar is uiteraard ook positief voor het milieu. 

Wat is de voor jou beste autoverzekering?

Sta je op het punt om een autoverzekering af te sluiten? Dan is het niet meer dan logisch dat je jezelf de vraag zal stellen “wat is de beste autoverzekering”? Het probleem is echter dat er op deze vraag helemaal geen concreet antwoord kan worden gegeven. Dat is het gevolg van het feit dat de beste autoverzekering voor jou helemaal niet ook de beste autoverzekering voor je buurman hoeft te zijn, in tegendeel. Er zijn tijdens je zoektocht naar het vinden van de meest optimale verzekering voor je auto dan ook tal van verschillende zaken waar je aandachtig voor zal willen zijn. Het betreft hier meer concreet de onderstaande:

 • De waarde waar je auto over beschikt;
 • Waar je jouw auto precies (het meest) voor gebruikt; 
 • Hoeveel kilometers je op jaarbasis (ongeveer) zal rijden; 
 • Op welke dekkingen je precies wil kunnen rekenen; 

Bovendien is het ook altijd van belang om rekening te houden met de (mogelijke) ervaring waar de bestuurder van de auto al dan niet over beschikt. Gaat het bijvoorbeeld om een jongere die nog maar net is begonnen met autorijden? In dat geval kan het mogelijks ook de moeite waard zijn om gebruik te maken van een verzekeraar die een speciale jongerenverzekering aanbiedt. Zo kan je mogelijks behoorlijk wat besparen op de standaard verzekeringspremie. In ieder geval, wil je met zekerheid de voor jou beste autoverzekering kunnen afsluiten? Dan is het uitvoeren van een grondige vergelijking altijd een absolute aanrader te noemen. 

Hoe wordt je autoverzekeringspremie bepaald?

Wanneer je een autoverzekering wenst af te sluiten zal je uiteraard ook altijd grondig stil willen blijven staan bij de premie die daarmee gepaard gaat. Wat deze premie betreft is het zo dat tal van verschillende factoren hier een niet onaanzienlijke invloed op kunnen uitoefenen. De voornaamste zaken waar je op dit vlak aan moet denken staan hieronder aangegeven: 

 • Het vermogen van de auto die je wil laten verzekeren; 
 • De waarde waar het voertuig over beschikt; 
 • Het exacte gebruik van de auto (zakelijk of privé); 
 • Hoeveel kilometer er met de auto wordt gereden op jaarbasis; 
 • De leeftijd en het schadeverleden van de bestuurder van de auto;

Hou er naast bovenstaande rekening mee dat er ook nog andere elementen zijn die de premie van je autoverzekering kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verschil tussen een cabrio enerzijds en een coupé anderzijds. Verzekeraars schatten het risico op aanzienlijke lichamelijke schade bij een cabrio (terecht) heel wat hoger in en dat uit zich in een hoger gelegen verzekeringspremie. Let ook hier dus zeker en vast voor op.  

Conclusie, denk altijd goed na over jouw autoverzekering!

De autoverzekering is een zeer belangrijke verzekering. Niet alleen geldt voor de BA autoverzekering dat ze bij wet verplicht is, daarnaast is het zo dat het optimaal verzekeren van je auto van cruciaal belang is voor je (toekomstige) financiële situatie. We leven in een tijd waarin we gemiddeld met z’n allen veel meer kilometers afleggen in vergelijking met vroeger. Daardoor is ook het risico op een ongeval met aanzienlijke schade sterk toegenomen. Alleen het afsluiten van een voor jouw situatie optimale autoverzekering kan financiële verrassingen voorkomen. 

Zoals de informatie op deze pagina reeds uitgebreid duidelijk heeft gemaakt is het in ieder geval van cruciaal belang om altijd een grondige autoverzekering vergelijking uit te voeren. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om te ontdekken welke verzekeraar voor jou de interessantste autoverzekering op vlak van zowel voorwaarden als premie kan aanbieden. Regelmatig deze vergelijking opnieuw uitvoeren (er wordt aangeraden om dit één keer per jaar te doen) zorgt ervoor dat je altijd kan blijven genieten van de meest optimale autoverzekering. 

Verder lezen