Kredietkaart

De kredietkaart is een type bankkaart die het mogelijk maakt om betalingen uit te voeren terwijl de waarde van die betalingen slechts uitgesteld van je bankrekening zal worden afgeboekt. Met andere woorden, de betalingen die je doorheen de maand uitvoert zullen pas aan het begin van de volgende maand daadwerkelijk worden afgeboekt.

Kredietkaart aanvragen
Kredietkaarten.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat je op een zeer efficiënte manier wat extra financiële reserve voor jezelf kan creëren. Het spreekt voor zich dat er aan een kredietkaart aanvragen ook nog heel wat extra voordelen zijn verbonden.

Wat is een kredietkaart?

Het verschil tussen een debetkaart en een kredietkaart heeft vooral betrekking tot het feit dat de betaling bij een debetkaart meteen van je bankrekening wordt afgeboekt. Dat is niet het geval bij een kredietkaart. Hierbij is het mogelijk dat de waarde van de transactie pas aan het begin van de volgende maand wordt afgeboekt of zelfs in stukken door de rekeninghouder wordt terugbetaald.

Bovendien is het zo dat je bij het uitvoeren van een betaling met een kredietkaart vaak ook kan rekenen op verschillende dekkingen die worden aangeboden door allerhande verzekeringen. Een klassiek voorbeeld hiervan is een reis- en annuleringsverzekering. 

Kredietkaarten vergelijken

Vooraleer over te gaan tot een kredietkaart aanvragen is het altijd interessant om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende kredietkaarten die op de markt zijn terug te vinden. Daarbij is het in eerste instantie belangrijk om rekening te houden met het verschil tussen:

 • Een standaard kredietkaart voor particulieren;
 • Een standaard kredietkaart voor bedrijven;
 • Een prepaid kredietkaart

Heb je een keuze gemaakt tussen één van de bovenstaande opties? Dan zal je bij kredietkaarten vergelijken ook aandacht willen besteden aan de onderstaande zaken: 

 • De limieten die zijn verbonden aan de kaart van je keuze;
 • De mogelijke verzekeringen en dekkingen waar je op kan rekenen; 
 • De eventuele voordeel- en kortingsprogramma’s die aan de kaart zijn gekoppeld; 
 • De andere mogelijke voordelen waar je op kan rekenen; 

De ene kredietkaart is dus overduidelijk de andere niet. Hou er bovendien rekening mee dat ook de kosten onderling tussen de verschillende kredietkaarten danig kunnen verschillen. Hoe hoger de limiet en des te meer voordelen er aan de kaart in kwestie zijn verbonden, des te hoger doorgaans ook de (jaarlijkse) kostprijs ervan zal komen te liggen. Hou ook hier rekening mee. 

Kosten van een kredietkaart

Een zeer belangrijk aandachtspunt bij een kredietkaart vergelijken heeft te maken met de kosten die eraan verbonden (kunnen) zijn. Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat je als houder en gebruiker van een kredietkaart geconfronteerd kan worden met tal van verschillende soorten kosten. Op dit vlak zal je concreet rekening willen houden met de volgende kosten: 

 • De maandelijkse of jaarlijkse kostprijs die is verbonden aan de kaart;
 • De extra kost voor geldafhalingen die gebeuren met de kaart;
 • De eventuele rente die wordt aangerekend bij gespreide terugbetalingen;

Wil je jouw bank gerelateerde kosten graag binnen de perken houden? Dan zal je dus zeker en vast ook altijd stil willen blijven staan bij de kredietkaartkosten waarvan sprake is. 

Kredietkaart aanvragen

Wil je graag een kredietkaart aanvragen? Dan zijn er wel een aantal zaken waar je aandachtig voor dient te zijn. Aan het aanvragen van een kredietkaart zijn dan ook verschillende voorwaarden verbonden. Het gaat hierbij onder meer om de volgende:

 • Vaak vereist de bank waarbij je ze gaat aanvragen een bepaalde financiële garantie;
 • Je mag in geen enkel geval over een notering beschikken op de zwarte lijst;
 • De aanvrager van de kredietkaart dient meerderjarig te zijn; 
 • Je moet een officiële inwoner zijn van het land waarin je de kaart aanvraagt; 

Wil je een kredietkaart aanvragen als je op de zwarte lijst staat? Dan ben je er dus doorgaans aan voor de moeite. Dit is vooral het gevolg van het feit dat kredietkaarten (terecht) worden bestempeld als een soort van krediet. Deze worden sowieso nooit verstrekt wanneer de aanvrager ervan is terug te vinden op de zwarte lijst. 

Kan je een kredietkaart aanvragen zonder bank?

Is een kredietkaart aanvragen zonder bank eveneens een mogelijkheid? Dit is een vraag die veel mensen zich stellen. Er zijn op de markt inderdaad verschillende partijen terug te vinden die dit mogelijk maken. Bij deze partijen is het mogelijk om een kredietkaart aan te vragen die volledig onafhankelijk van jouw bank kan worden verstrekt. Controleer uiteraard wel altijd grondig de voorwaarden die zijn verbonden aan een dergelijke kaart vooraleer ze aan te vragen. 

Hoe werkt een kredietkaart op afbetaling?

De manier waarop een kredietkaart precies werkt kan in de praktijk onder meer afhankelijk zijn van de regio waarin ze wordt verstrekt. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Zeer eenvoudig. Voor kredietkaarten in de Verenigde Staten geldt bijvoorbeeld dat ze doorgaans worden verstrekt met een kredietlijn. Deze kredietlijn zorgt ervoor dat de aanvrager van de kredietkaart de mogelijkheid heeft om de uitgevoerde betalingen gespreid terug te betalen aan de financiële instelling. In ruil hiervoor brengt deze laatste wel een bepaalde intrest in rekening. 

In onze regio is een kredietkaart op afbetaling niet de standaard. Doorgaans is het dan ook zo dat de betalingen die doorheen de maand worden uitgevoerd in één keer worden afgeboekt aan het begin van de volgende maand. Wil je toch graag opteren voor een gespreide terugbetaling? Dan moet je dus specifiek een kredietkaart op afbetaling aanvragen. Heb je bijvoorbeeld voor 1.000 euro aan transacties uitgevoerd en wil je deze terugbetalen in termijnen? Dan behoort dat tot de mogelijkheid tegen een op voorhand afgesproken intrestvoet.  

Mastercard Kredietkaart

Mastercard
Mastercard.

De twee belangrijkste uitgevers van kredietkaarten zijn ongetwijfeld Mastercard en Visa. In de Verenigde Staten zou je daar ook nog American Express bij kunnen tellen, maar we zijn hier natuurlijk in Europa. Ben jij van plan om een kredietkaart van Mastercard aan te vragen? Dan zal je vast kunnen stellen dat je hiervoor een keuze kan maken tussen verschillende opties. De verschillende Mastercard kredietkaarten die er bestaan zijn meer concreet de onderstaande: 

 • Mastercard Standaard;
 • Mastercard Gold;
 • Mastercard Platinum;
 • Mastercard World;
 • Mastercard World Elite;

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de bovenstaande Mastercard kredietkaarten specifiek in het leven zijn geroepen voor particulieren. Wil je dus met andere woorden een kredietkaart aanvragen als onderneming? Dan zal je daarvoor moeten kijken in de richting van de verschillende corporate kredietkaarten die door Mastercard in het leven zijn geroepen. 

Mastercard standaard, voor veel mensen voldoende 

De meest eenvoudige kredietkaart uit het aanbod van Mastercard is de ‘Standaard’. Voor dit type kaart geldt dat ze er bekend om staat je als gebruiker alle functies aan te bieden van een kredietkaart, maar dan wel zonder dat je daarvoor hoge kosten dient te betalen. Dit gezegd hebbende zijn de limieten vrij beperkt en worden er nagenoeg geen dekkingen verstrekt. 

Mastercard Gold voor een meer premium service

Voor heel wat gebruikers van kredietkaarten geldt dat ze vooral comfort en veiligheid hoog in het vaandel dragen. Wanneer je ook graag een meer premium service nastreeft kan de keuze voor de Mastercard Gold wellicht al vrij snel worden gemaakt. 

Niet alleen profiteer je met deze kaart dan ook doorgaans van hogere bestedingslimieten, daarnaast kan je ook rekenen op allerhande extra verzekeringsdiensten. Zo is onder meer een reisannuleringsdekking inbegrepen evenals een verzekering voor alle aankopen die je doet via het internet. Let wel, de kosten die zijn verbonden aan deze Mastercard Gold zijn doorgaans wel een stukje hoger gelegen in vergelijking met de kosten van de Mastercard Standaard. 

Toch maar kiezen voor een andere Mastercard? 

De Mastercard Gold is zowat de populairste creditcard die deel uitmaakt van het aanbod van Mastercard. Dit gezegd hebbende kunnen heel wat mensen toch ook gebaat zijn bij de voordelen die verbonden zijn aan de meer premium creditcards van deze aanbieder. 

Kies je voor de Mastercard Platinum? Dan kan je bijvoorbeeld rekenen op een zeer hoge verzekeringsdekking in combinatie met premium voordelen. Door te kiezen voor de Mastercard World krijg je dan weer toegang tot heel wat waardevolle ervaringen evenals tal van zeer interessante aanbiedingen. Vergelijk hoe dan ook dus zeker grondig de verschillende Mastercard kredietkaarten op de markt vooraleer een definitieve keuze te maken. 

Bekijk alle Mastercard kaarten

Visa kredietkaart

Visa
Visa kaart.

Een andere mogelijkheid waarover je beschikt is kiezen voor een Visa kredietkaart. Indien je kiest voor het afsluiten van een dergelijke kredietkaart is het mogelijk om een keuze te maken tussen tal van verschillende soorten exemplaren. Enkele opties waar je voor kan kiezen zijn:

 • Visa Classic;
 • Visa Gold;
 • Visa Platinum;
 • Visa Infinite;
 • Visa Business;
 • Visa Corporate;

Voor de meeste mensen geldt dat ze gewoon zullen kiezen voor de Visa Classic. Voor deze kredietkaart geldt dan ook dat ze het mogelijk maakt om in meer dan 200 verschillende landen en regio’s verspreid over de wereld betalingen uit te voeren. In totaliteit wordt deze kaart dan ook op niet minder dan 38 miljoen verschillende plaatsen geaccepteerd. 

Wil je graag geld afhalen? Dan is dat mogelijk bij meer dan 2 miljoen geldautomaten. Voor deze kredietkaart geldt dat ze vaak als extra wordt verstrekt bij een betaalrekening zonder dat hier per definitie extra kosten aan verbonden zijn. De limieten van deze kaart zijn dan weer vrij beperkt. 

Wanneer kiezen voor een andere Visa kredietkaart?

De Visa Classic is de meest standaard Visa kredietkaart die er op de markt is terug te vinden. Ze biedt dan ook buiten de functionaliteiten van een kredietkaart weinig extra’s. Heb je daar wel nood aan? Kies dan bijvoorbeeld voor het afsluiten van een Visa Gold kredietkaart. Voor deze kredietkaart geldt dat ze bijvoorbeeld beschikt over een reis- en bagageverzekering. Ook een verzekering voor aankopen die je doet via het internet is hierbij inbegrepen. 

De Visa Platinum kredietkaart is dan weer een exemplaar die vooral wordt aanbevolen aan personen met een hoger dan gemiddeld bestedingspatroon. Deze kaart zorgt ervoor dat je kan rekenen op heel wat extra interessante voordelen waar je bij andere kaarten alleen maar van kan dromen. Denk hierbij aan de onderstaande: 

 • Kosteloos betalen in een vreemde valuta in het buitenland; 
 • Toegang tot verschillende bonus- en kortingsprogramma’s; 
 • Dekking door allerhande verzekeringen zoals annuleringsverzekeringen;

Ook voor huurauto’s geldt dat ze één van de services kunnen vormen van de Visa Platinum kredietkaart. Dit is echter afhankelijk van de bank in kwestie die de kaart uitgeeft. 

Bekijk alle Visa kaarten

Visa Infinite, alleen verstrekt op uitnodiging

De meest exclusieve Visa kredietkaart die er op de markt is terug te vinden luistert naar de naam ‘Infinite’. Voor deze kaart geldt echter dat ze uitsluitend wordt verstrekt op uitnodiging. Deze kaart omvat niet alleen een zeer omvangrijke reisverzekering voor zowel de kaarthouder als diens gezin, daarnaast is er ook sprake van een persoonlijke conciergedienst, toegang tot de luchthavenlounges en toegang tot allerhande exclusieve evenementen.

Prepaid kredietkaart

De meest kenmerkende eigenschap waar je als gebruiker op kan rekenen bij een kredietkaart heeft uiteraard betrekking tot het feit dat betalingen die zijn uitgevoerd slechts uitgesteld van je bankrekening zullen worden afgeboekt. Dit kan zeer wenselijk zijn voor mensen die het aan het einde van de maand vaak moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat er in de praktijk ook zoiets bestaat als een prepaid kredietkaart. Voor dit type kaart geldt dat ze op een iets andere manier te werk gaat. Met deze kaart is het dan wel mogelijk om betalingen uit te voeren binnen verschillende netwerken zoals Visa en Mastercard, je kan slechts zoveel betalen als er als saldo beschikbaar is op de kaart. Je zal dus eerst geld op de kaart moeten storten vooraleer je er daadwerkelijk mee kan betalen. 

Wanneer kies je best voor een prepaid kredietkaart?

De manier waarop een prepaid kredietkaart werkt zorgt ervoor dat veel mensen zich afvragen hoe interessant een dergelijke kaart nu precies is. In eerste instantie lijkt een prepaid kredietkaart haar doel inderdaad een beetje voorbij te streven, maar niets is minder waar. 

De niet zelden vrij strenge voorwaarden die zijn verbonden aan een standaard kredietkaart zorgen ervoor dat deze niet zomaar door iedereen kan worden aangevraagd. Indien dat ook geldt voor jou kan de keuze voor een prepaid exemplaar mogelijks een interessant alternatief betekenen. Zo kan je alsnog betalen op plaatsen waar (uitsluitend) kredietkaarten worden geaccepteerd. Let wel, de mogelijkheden waarover je beschikt bij prepaid kredietkaarten kunnen beperkt zijn. Zo kan je er lang niet altijd een auto mee huren. Wees je hier zeker van bewust. 

Bekijk alle prepaid kaarten

Conclusie, hoe interessant is een kredietkaart nu echt?

In de Verenigde Staten is de kredietkaart reeds vele jaren uitstekend ingeburgerd. Amerikanen kunnen zich dan ook vaak helemaal geen leven zonder deze kaart voorstellen. Ook hier in Europa is het zo dat dit type bankkaart door de jaren heen steeds populairder is geworden. Niet alleen zijn kredietkaarten zeer veilig in gebruik, daarnaast kan je er zowat overal ter wereld betalingen mee uitvoeren en geld mee afhalen. Kan je, bijvoorbeeld omwille van financiële redenen geen standaard exemplaar aanvragen? Dan kan een prepaid kredietkaart een alternatief vormen. 

Het staat als een paal boven water dat er aan het gebruik van een kredietkaart heel wat interessante voordelen verbonden zijn. Zo worden uitgevoerde betalingen niet per direct van je bankrekening afgeboekt en kan je vaak rekenen op de dekkingen van één of meerdere verzekeringen. Daar komt bovendien ook nog eens bij dat je niet zelden toegang krijgt tot speciale voordeel- of kortingsprogramma’s die je heel wat extra rendement kunnen opleveren.

Hou er bij het gebruik van een kredietkaart alleen rekening mee dat er vrij veel kosten aan verbonden kunnen zijn. Uiteraard zijn deze kosten sterk afhankelijk van de kaart van je keuze. Probeer vooral geldafhalingen met je kredietkaart te voorkomen. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen immers behoorlijk oplopen. Hoe dan ook, alles bij elkaar gezien creëer je met een kredietkaart dus zeker een mogelijk extra voordeel voor jouw financiële situatie. 

Verder Lezen