Verzekeringen

Het leven brengt heel wat verschillende risico’s met zich mee waar we als mensen vaak helaas helemaal niets tegen kunnen doen. Dit gezegd hebbende zijn er ook verschillende risico’s waar we ons wel (extra) tegen kunnen beschermen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het afsluiten van één of meerdere verzekeringen die worden aangeboden. Een verzekering kan één of meerdere dekkingen bevatten waardoor je de financiële impact van bepaalde schadegevallen drastisch kan reduceren.

Wil jij ook graag wat extra zekerheid creëren voor jouw leven en ben je daarom van plan om één of meerdere verzekeringen af te sluiten? Dan is het met zekerheid een goed idee om eerst even alle informatie door te nemen die je hieronder aantreft.  

Welke verschillende verzekeringen bestaan er allemaal?

De verzekeringsmarkt is door de jaren heen ontzettend uitgebreid. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vandaag de dag voor kan worden gekozen om een niet onaanzienlijk aantal verschillende verzekeringen af te sluiten. Voor verschillende van deze verzekeringen geldt dat ze nuttig kunnen zijn wanneer je bijvoorbeeld een woning huurt of hebt aangekocht. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de inboedel- en de brandverzekering. Ben je van plan om een auto of een motor aan te kopen? Dan zal je respectievelijk een autoverzekering of motorverzekering moeten afsluiten. 

Buiten de bovenstaande mogelijkheden is het in de praktijk uiteraard zo dat er ook nog kan worden gekozen voor het afsluiten van tal van andere verzekeringen. Denk hierbij aan: 

Welke van deze verschillende verzekeringen jij uiteindelijk af gaat sluiten is uiteraard geheel aan jou om te bepalen. Hou er wel rekening mee dat je altijd zo concreet mogelijk het risico dat je loopt probeert in te schatten. Voor elke verzekering geldt immers dat ze een bepaalde, verschuldigde verzekeringspremie met zich meebrengt. 

De familiale verzekering, werkelijk van ontzettend groot belang

De familiale verzekering is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Voor deze verzekering geldt dan ook dat ze vergelijkbaar met de BA-verzekering bij de autoverzekering zorgt voor het indekken van schade die je veroorzaakt aan derden. Dit geldt dus voor alle duidelijkheid niet voor de schade die ontstaat tijdens het autorijden. Daarvoor zal de BA-dekking van je autoverzekering tussenkomst moeten verlenen. Wel is het zo dat door de familiale verzekering doorgaans alle leden van het gezin zijn ingedekt. Dat geldt dus met andere woorden niet alleen voor de verzekeringnemer, maar ook voor diens partner, de kinderen en zelfs de huisdieren! 

verzekeringen vergelijken
Verzekeringen vergelijken.

De familiale verzekering is een ontzettend nuttige en tevens ook erg belangrijke verzekering. Ze zorgt er namelijk voor dat niet alleen materiële schade aan derden kan worden ingedekt, maar ook lichamelijke schade. Onderschat absoluut niet hoe hoog de kosten vooral bij (ernstige) lichamelijke schade kunnen oplopen. Het laatste wat je dan wil is deze kosten volledig uit eigen zak moeten betalen. Door het afsluiten van een familiale verzekering zorg je er dan ook voor dat je een zeer belangrijke meerwaarde realiseert voor jouw financiële toekomst. 

Hospitalisatieverzekering, een verzekering voor ziekenhuisopnames

We hopen allemaal om er niet mee geconfronteerd te worden, maar helaas valt een ziekenhuisopname niet altijd te voorkomen. In die situatie is het helaas zo dat je vaak niet alleen maar wordt geconfronteerd met een medisch probleem, maar ook de kosten die verbonden zijn aan een ziekenhuisopname kunnen stevig oplopen. Om ervoor te zorgen dat de impact hiervan op je financiële situatie zo beperkt mogelijk kan worden gehouden is het altijd een aanrader om ervoor te kiezen om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. 

Voor de hospitalisatieverzekering geldt dus dat ze in de praktijk een aanvullende verzekering vormt die niet alleen jou, maar ook de leden van je gezin kan beschermen tegen de kosten die gepaard gaan met een (onverwachte) ziekenhuisopname. Het kan hierbij dan zowel gaan om de kosten bij een dagopname als wanneer er sprake is van een meer langdurige opname. In ieder geval zorgt een hospitalisatieverzekering afsluiten ervoor dat je na een opname niet zal worden geconfronteerd met een hoge factuur die zou kunnen leiden tot financiële verrassingen.

Tandverzekering, verzeker jezelf altijd van het beste gebit

Standaard is het zo dat de wettelijke ziekteverzekering in België (gedeeltelijke) tussenkomst verleent voor verschillende tandheelkundige behandelingen die moeten worden ondergaan. Dit gezegd hebbende geldt dit absoluut niet voor alle behandelingen, in tegendeel. Het afsluiten van een aanvullende tandverzekering kan dan ook vaak als een prima keuze worden bestempeld. Voor een dergelijke verzekering geldt namelijk dat ze ook tussenkomst verleent bij: 

 • Een beugel voor je kind; 
 • Een kroon of een brug die moet worden geplaatst; 
 • Het trekken van tanden; 
 • Een onverwachte beschadiging van de tanden;

Op moment van schrijven is het zo dat naar verwachting ongeveer een kwart van de Vlamingen beschikt over een aanvullende tandverzekering. Dat aantal stijgt bovendien bijzonder snel. 

De autoverzekering, een wettelijk verplichte verzekering

In Vlaanderen en bij uitbreiding in heel België is het zo dat er eigenlijk haast geen verzekeringen bestaan die bij wet zijn verplicht. Dit gezegd hebbende gelden er wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Eén van deze uitzonderingen is de autoverzekering. We hebben het dan in het bijzonder om de zogenaamde BA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze verantwoordelijk is voor het indekken van de schade die je met jouw auto aanricht aan derden. Dit uiteraard wel uitsluitend wanneer jij ook de verantwoordelijke bent voor de ontstane schade.

Buiten de wettelijk verplichte BA-verzekering spreekt het voor zich dat er ook nog een aantal andere type autoverzekeringen bestaan die overwogen kunnen worden. Zo kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor het afsluiten van een beperkte of voor een volledige omniumverzekering. Voor deze verzekeringen geldt dat ze er in de praktijk bekend om staan over uitgebreidere dekkingen te beschikken, maar helaas reflecteert zich dat ook in de premie die ervoor moet worden betaald. 

Tracht bij het afsluiten van een autoverzekering in ieder geval altijd grondig rekening te houden met de situatie in kwestie. Heb je een zeer voordelige, tweedehandse auto aangekocht die je graag zo voordelig mogelijk wil kunnen verzekeren? Dan is de BA-verzekering wellicht de beste keuze. Wil je graag kunnen rekenen op uitgebreidere dekkingen en ben je bereid om daar een hoger gelegen premie voor te betalen? Dan zijn de beperkte of volledige omniumverzekeringen wellicht de beste opties om een keuze tussen te maken. 

De motorverzekering, verplicht voor motorrijders 

De verplichting die geldt voor autorijders met betrekking tot het afsluiten van een BA autoverzekering geldt ook voor mensen die eigenaar zijn van een motor. Je dient er dus ook in dit geval altijd voor te kiezen om een BA motorverzekering af te sluiten. Wil je dat niet alleen de schade die je veroorzaakt aan derden is ingedekt, maar zou je ook graag bepaalde schade aan je eigen motor willen laten indekken? Dan kan je er altijd voor kiezen om een meer uitgebreide motorverzekering af te sluiten. Of dit voor jouw situatie nu al dan niet interessant kan zijn zal vooral worden bepaald door de waarde van je motor evenals door hoe vaak je er mee rijdt. 

De brandverzekering, dekking bij brandschade 

Indien je een woning huurt of wanneer je eigenaar bent van één of meerdere panden is het in de praktijk altijd van cruciaal belang om het afsluiten van een brandverzekering te overwegen. Een dergelijke verzekering zorgt ervoor dat je altijd bent ingedekt tegen mogelijke brandschade die ontstaat. Deze schade kan zowel ontstaan aan de inboedel als aan de constructie van een woning. Het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt vaak vooropgesteld als een belangrijke vereiste bij het afsluiten van een hypothecaire lening evenals bij het ondertekenen van een huurovereenkomst. Het belang hiervan mag dan ook absoluut niet worden onderschat. 

Ook vandaag de dag is er in het merendeel van de woningen nog steeds sprake van een (significant) risico op brandschade. Mocht er op een zeker ogenblik een brand uitbreken, dan is de schade ook vaak helemaal niet te overzien. Ervoor zorgen dat je hier passend voor bent ingedekt door het afsluiten van een brandverzekering is dan ook absoluut zeer belangrijk. 

De reisverzekering, altijd met een gerust hart op reis 

De reisverzekering is in tegenstelling tot wat veel mensen vaak op het eerste zicht vermoeden geen enkele verzekering. In plaats daarvan is het eigenlijk een verzamelnaam voor allerhande verschillende soorten dekkingen waar je voor en tijdens je vakantie mogelijks aanspraak op kan maken. De verschillende dekkingen die mogelijk zijn, zijn in ieder geval de volgende:

 • Een reisannuleringsverzekering;
 • Bijstand aan personen; 
 • Bijstand aan voertuigen;
 • Een bagageverzekering;
 • Een rechtsbijstandverzekering;

Buiten de bovenstaande vrij standaard dekkingen is het zo dat een reisverzekering ook nog enkele (extra) bijzondere situaties in kan dekken. Zo is er bijvoorbeeld een speciale verzekering die kan worden afgesloten voor mensen die graag willen studeren in het buitenland. Daarnaast is het echter tevens zo dat er ook voor risicosporten zoals skiën en snowboarden speciale dekkingen bestaan die toegevoegd kunnen worden aan een reisverzekering. 

Wat is een annulatieverzekering?

Zoals hierboven reeds door ons werd aangehaald is het zo dat een reisverzekering over tal van verschillende soorten dekkingen kan beschikken. Eén van deze dekkingen is een zogenaamde annulatiedekking. Wanneer je ervoor kiest om een verzekering af te sluiten die enkel en alleen uit een dergelijke dekking bestaat spreken we doorgaans gewoon over een annulatieverzekering

Voor dit type verzekering geldt dat ze de kosten indekt in het geval je jouw vakantie door bepaalde omstandigheden dient af te breken of te annuleren. Het is daarbij van belang om er rekening mee te houden dat de exacte omvang van de dekking kan verschillen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat alleen de ongebruikte reisdagen worden vergoed, maar is het ook mogelijk dat er een financiële tussenkomst wordt voorzien voor de volledige reis. Hoe uitgebreider de dekking is, des te hoger uiteraard ook de verzekeringspremie zal zijn gelegen.

De dierenverzekering, onmisbaar voor huisdiereigenaars 

Bij het afsluiten van één of meerdere verzekeringen staan we als mensen doorgaans vooral stil bij de risico’s waar we zelf mee geconfronteerd kunnen worden. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat heel wat mensen er ook voor kiezen om één of meerdere huisdieren te kopen. Niet zelden gaat het daarbij dan om een kat of een hond. Ondanks het feit dat dieren uiteraard vaak erg sterk zijn spreekt het voor zich dat ook zij wel eens ziek kunnen worden.

De behandelingskosten van bepaalde aandoeningen swingen al snel behoorlijk de pan uit waardoor veel mensen het lastig hebben om deze te betalen. Het gevolg is dan vaak dat hun huisdier helaas niet de juiste zorg kan krijgen die hij of zij verdient en nodig heeft. 

Gelukkig bestaat er in de praktijk zoiets als een dierenverzekering of een huisdierenverzekering. Deze kan zowel worden afgesloten voor honden als voor katten. Bij het afsluiten van een dergelijke dierenverzekering kan je rekenen op tal van verschillende dekkingen zoals:

 • Een dekking van de consultatie bij de dierenarts;
 • Een dekking van de controle van de gezondheid van je huisdier;
 • Een dekking van de analyse in het laboratorium; 
 • Een dekking van een vaak voorkomende urineweginfectie;
 • Een dekking van gastro-enteritis;

Er zijn helaas wel ook verschillende dekkingen die worden uitgesloten door de dierenverzekering. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan de kosten voor oogprothesen evenals aan speciale voeding zoals dieet- of therapeutische voeding.

Uitvaartverzekering, bespaar je nabestaanden de kosten van je uitvaart

Het merendeel van de verzekeringen op de markt worden afgesloten om jezelf te behoeden van aanzienlijke kosten. Dat geldt echter niet voor de uitvaartverzekering. Met een dergelijke verzekering is het mogelijk om zelf te sparen voor de kosten van je toekomstige uitvaart. Dit doe je op zich niet zozeer voor jezelf, maar wel voor je nabestaanden. Voor ontzettend veel mensen geldt immers dat ze in de financiële problemen komen op het ogenblik dat een dierbare komt te overlijden en de kosten voor de uitvaart moeten worden betaald. Dat kan niet alleen financieel, maar zeker ook emotioneel een ontzettend grote impact hebben. 

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten? Dan moet je wel altijd even grondig de verschillende opties onder de loep nemen die op de markt zijn terug te vinden. Het is immers zo dat we voor wat deze verzekering betreft een onderscheid maken tussen:

 • Een naturaverzekering;
 • Een kapitaalverzekering; 

Welke van deze twee opties het beste zal weten te voldoen aan jouw wensen of verwachtingen is geheel afhankelijk van de voorkeuren waar je zelf over beschikt. Zorg er dus in ieder geval altijd voor dat je een grondige blik werpt op de voorwaarden en dekkingen waarvan sprake is.  

De fietsverzekering, nuttiger dan ooit

Ben je eigenaar van een fiets en maak je hier bijzonder vaak gebruik van? Dan kan het mogelijks een interessante keuze zijn om ervoor te kiezen om een fietsverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een dergelijke verzekering kan je kiezen tussen de onderstaande mogelijkheden:

 • Standaard fietsverzekering voor een dekking bij diefstal;
 • Uitgebreide fietsverzekering voor een dekking bij diefstal en schade; 

Voor veel mensen geldt dat ze zich de vraag stellen of het afsluiten van een fietsverzekering nu al dan niet als nuttig kan worden bestempeld. Dat is zeker het geval. Steeds vaker zien we het bijvoorbeeld gebeuren dat mensen geen gebruik meer maken van een auto voor het woon-werkverkeer, maar wel van de fiets. Dit onder meer omdat hier toch best een aantal extra voordelen aan verbonden zijn. Hierdoor stijgt echter ook het risico op diefstal of schade. 

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat ook de gemiddelde kostprijs van een (elektrische) fiets door de jaren heen aanzienlijk is verhoogd. Ook dit heeft als gevolg dat het meer dan ooit als zeer belangrijk kan worden bestempeld om een passende fietsverzekering af te sluiten. 

Conclusie, verzekeringen zijn ongelofelijk belangrijk!

Het spreekt voor zich dat we als mensen (helaas) nooit over de mogelijkheid beschikken om alle risico’s waar we tijdens ons leven mee geconfronteerd kunnen worden in te dekken. Dit geldt in het bijzonder voor de medische problemen waar we mee geconfronteerd kunnen worden. Dit gezegd hebbende kan het afsluiten van één of meerdere verzekeringen er wel voor zorgen dat we een belangrijke meerwaarde kunnen realiseren voor wat de financiële zekerheid van onze toekomst betreft. Zorg er dus met andere woorden in de praktijk altijd voor dat je voor jezelf gaat bepalen welke verzekeringen voor jouw leven de moeite waard kunnen zijn om af te sluiten.