Fietslening

De fietslening is door de jaren heen in een razend snel tempo heel wat populairder geworden. Dat hoeft ook niet te verbazen. Steeds vaker is het namelijk zo dat mensen er in de praktijk voor kiezen om een nieuwe (vrij dure) fiets te kopen. De gemiddelde aankoopprijs van een fiets is door de jaren heen een stuk hoger komen te liggen door de sterk toegenomen populariteit van de elektrische fiets. Het spreekt echter voor zich dat het kopen van een elektrisch exemplaar in vergelijking met een standaard fiets een aanzienlijk groter budget vereist. Omwille van deze reden kiezen heel wat mensen ervoor om een fiets lening af te sluiten. Dit hoeft in de praktijk zeker geen probleem te zijn. 

Fietslening
Fietslening.

Voor de fietslening geldt dat ze eigenlijk gewoon een vrij standaard lening op afbetaling betreft. Je geeft aan de kredietverstrekker dus met andere woorden aan voor welk bedrag je een bepaalde fiets wenst te kopen waarna deze jou het aankoopbedrag kan lenen. Je ontvangt het aankoopbedrag van de fiets in één keer op je bankrekening waarna je vervolgens in maandelijkse schrijven niet alleen de aflossing van het krediet doet, maar aanvullend ook een stukje van de kostprijs of intrest betaalt.

Op deze manier wordt het kopen van een nieuwe, duurdere (elektrische) fiets voor iedereen financieel een behoorlijk stuk toegankelijker gemaakt. 

Hoe werkt een fietslening?

De fietslening is een vrij lineaire lening op afbetaling. Dit betekent dat het vereiste aankoopbedrag in één keer door de kredietverstrekker zal worden uitbetaald. Op deze manier kan jij als kredietnemer direct het volledige, verschuldigde bedrag overmaken aan de verkoper van de fiets in kwestie. Wanneer dit is gebeurd zal je doorgaans als kredietnemer meteen vanaf de volgende maand beginnen met het afbetalen van de lening. Het bedrag dat je maandelijks terugbetaald bestaat uit:

 • Een stukje aflossing van het verkregen kredietbedrag; 
 • De rente die is verschuldigd op de fietslening; 

Bij het afsluiten van de fietslening wordt een bepaalde terugbetalingstermijn afgesproken. Hoelang deze termijn bedraagt is vooral afhankelijk van de hoogte van het kredietbedrag. Hoe hoger dit bedrag is gelegen des te langer doorgaans de (aangeraden) aflossingstermijn zal bedragen. 

In ieder geval is het zo dat er bij een fietslening altijd wordt gekozen voor een vastgestelde aflossingstermijn waarbij er ook sprake is van een vaste rente. Dit zorgt ervoor dat je met een dergelijke lening eigenlijk niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan. 

Wat zijn de voorwaarden voor een fietslening?

Wil je graag een fietslening afsluiten? Dan spreekt het voor zich dat er daar zoals ook bij andere kredietvormen het geval is bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. De belangrijkste kredietvoorwaarden waar je rekening mee dient te houden zijn de onderstaande:

 • Geld lenen kan voor tal van uiteenlopende soorten fietsen;
 • Kan je alleen geld lenen voor nieuwe of ook voor tweedehandse fietsen? 
 • Op welke termijn kan je het kredietbedrag afbetalen? 
 • Is er sprake van een minimum kredietbedrag of niet? 

In eerste instantie zal je er rekening mee moeten houden dat niet elke kredietverstrekker een fietslening voor elk type fiets aanbiedt. Dit gezegd hebbende is het zo dat je in de praktijk bij het afsluiten van een dergelijke lening een keuze kan maken uit opties zoals bijvoorbeeld:

 • Een gewone stadsfiets;
 • Een elektrische fiets;
 • Een mountainbike;
 • Een koersfiets; 

Bepaalde kredietverstrekkers maken het zelfs mogelijk om met behulp van een fietslening een step te kopen. Wil je liever geen geld lenen voor een nieuwe fiets, maar wel voor de aankoop van een tweedehands exemplaar? Let er dan zeker op in de kredietvoorwaarden of dit mogelijk is of niet. 

Hou er ook rekening mee dat het afsluiten van een fietslening doorgaans niet gebeurt zonder dat er een ondertekende bestelbon of aankoopfactuur wordt voorgelegd. Aan de hand van dit document kan de kredietverstrekker immers met zekerheid vaststellen dat het bedrag dat je leent daadwerkelijk zal worden gebruikt voor het aanschaffen van de fiets die je hebt aangegeven. In het merendeel van de gevallen worden fietsleningen dus niet verstrekt zonder geldig (aankoop)bewijs.

Hou er hoe dan ook rekening mee dat de kredietvoorwaarden voor de fietslening danige verschillen kunnen vertonen afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie waar je een beroep op beslist te doen. 

Fietslening voor tweedehands fiets 

Bij het afsluiten van een fietslening is het zo dat het merendeel van de kredietverstrekkers een aankoopbewijs vereisen. Beschik je niet over een aankoopfactuur? Dan kan een (ondertekende) bestelbon ook voldoende zijn. Wat echter wanneer je een tweedehands fiets wenst te kopen? In dat geval is het in eerste instantie belangrijk om na te gaan of de kredietverstrekker van je keuze een fietslening aanbiedt voor tweedehandse fietsen of niet. Dat is immers niet altijd het geval. 

Wordt deze mogelijkheid wel aangeboden? Hou er dan rekening mee dat er ook hiervoor een bepaald documentje kan zijn vereist. Vaak is een (ondertekende) kwitantie van de verkoper dan echter voldoende. Hoe strikt de voorwaarden zijn die op dit vlak gelden kan in de praktijk zeer sterk afhankelijk zijn van de kredietverstrekker waar je een beroep op beslist te doen. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om ook wat dit betreft even een objectieve vergelijking uit te voeren. 

Hoeveel kan je lenen met een fietslening?

Ben je van plan om een nieuwe fiets te kopen en wil je deze graag gespreid afbetalen? Dan is het natuurlijk van belang om in eerste instantie te achterhalen hoeveel je precies kan lenen. Ondanks het feit dat een fiets door de jaren heen dus gemiddeld een stuk duurder is geworden in vergelijking met vroeger moet het gezegd dat ze gemiddeld nog steeds heel wat goedkoper is in vergelijking met een auto. Dit zorgt ervoor dat ook het afsluiten van een fietslening doorgaans vrij toegankelijk is en voor zowat iedereen tot de mogelijkheden behoort. Dit gezegd hebbende is het toch altijd de moeite waard om even voor jouw persoonlijke situatie uit te gaan dokteren hoeveel je exact kan lenen. 

Om bovenstaande voor mekaar te krijgen moet er eerst worden gekeken naar je inkomen. Vervolgens dien je ook rekening te houden met de vaste kosten waarover je beschikt. In het merendeel van de gevallen is het zo dat kredietverstrekkers vereisen dat mensen maximaal één derde van hun maandelijks loon kunnen gebruiken voor het aflossen van kredieten. Je moet er echter wel rekening mee houden dat eventuele reeds bestaande kredieten hier nog van afgetrokken dienen te worden. Heb je dus met andere woorden al een hypothecaire lening lopen of een ander type krediet? Dan gaat de maandelijkse aflossing die je daarvoor moet doen af van je kredietcapaciteit. Let daarvoor op.

Kan je ook voor je accessoires lenen?

In eerste instantie wordt er bij het afsluiten van een fietslening uiteraard vooral gekeken naar de waarde van de fiets op zich die je wenst te kopen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat veel mensen samen met hun nieuwe fiets ook enkele extra accessoires willen kopen. Wat deze accessoires betreft kan er in de praktijk meer concreet worden gedacht aan:

 • Fietstassen;
 • Fietssloten;
 • Fietsverlichting;
 • Fietsendragers;

Indien je graag wil kunnen rekenen op de meest complete uitrusting voor jouw fiets zal je tot de vaststelling komen dat ook deze accessoires wel nog een bepaalde extra kostprijs met zich mee zullen brengen. Omwille van deze reden zouden veel mensen het graag willen zien gebeuren dat ze ook deze kosten mee kunnen opnemen in hun fietslening. Deze mogelijkheid wordt door heel wat kredietverstrekkers aangeboden. Dit hoeft dus in de praktijk zeker geen probleem te zijn. 

Hoe een goedkope fietslening vinden?

Goedkope fietslening
Goedkoop lenen voor een fiets.

Het aanbod met fietsleningen is door de jaren heen zeer sterk toegenomen. Dit heeft uiteraard voor een groot deel te maken met de opkomst van de elektrische fiets. De introductie van dit type voertuig op de markt heeft er immers onder meer voor gezorgd dat de gemiddelde aankoopprijs voor fietsen danig is gestegen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel mensen die een dergelijke fiets wensen te kopen er de voorkeur aan geven om hiervoor een lening af te sluiten. Het vinden van een goedkope fietslening is mede dankzij het concurrentiële aspect heel wat eenvoudiger geworden. 

Wil je graag met zekerheid een goedkope fietslening kunnen afsluiten die ook op vlak van voorwaarden alle vooropgestelde verwachtingen moeiteloos zal weten in te lossen? Dan is het in de praktijk altijd een must om een objectieve vergelijking uit te voeren. Op die manier krijg je direct een goed beeld van de verschillende soorten fietsleningen die er bestaan samen met de rente die erop wordt aangerekend. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om een kosteloze fietslening af te sluiten. Dit dient dan in principe wel altijd te gebeuren bij de verkoper van je nieuwe fiets. 

Bestaat er zoiets als een renteloze fietslening?

Het gebruik van de fiets wordt vanuit verschillende hoeken in de praktijk gestimuleerd. Dit heeft er in de praktijk onder meer voor gezorgd dat de kosten die worden aangerekend op een fietslening zeer sterk binnen de perken worden gehouden. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze zich de vraag stellen of er ook zoiets bestaat als een renteloze fietslening of niet. Dat bestaat zeker. 

In eerste instantie is het zo dat verschillende (grote) verdelers van fietsen ervoor kiezen om hun klanten als vorm van service ook een fietslening aan te bieden. Voor een dergelijke lening geldt dan vaak dat ze wordt verstrekt als een renteloos krediet. Hoe kan dat? Zeer eenvoudig. Voor een verkoper van fietsen geldt dat zijn winstmarge al zit ingecalculeerd in het verkoopbedrag. Indien je bij haar een bepaalde fiets aankoopt heeft ze dus reeds een bepaalde winst gerealiseerd. Wil je vervolgens het aankoopbedrag in termijnen afbetalen? Dan is dat doorgaans mogelijk zonder dat er daarvoor nog een extra rente of andere kost dient te worden betaald. 

Of de verkopende partij van een fiets er al dan niet voor kiest om een renteloze fietslening aan te bieden is uiteraard afhankelijk van die partij in kwestie. Is dat niet het geval bij de verkoper van jouw fiets? In dat geval kan je nog altijd kiezen voor het afsluiten van een onderhandse lening. In dit geval kies je voor het afsluiten van een lening bij een kennis of familielid waarna je vervolgens met dat (renteloos) kredietbedrag een fiets kan kopen. Let op, het spreekt voor zich dat er ook bij onderhandse leningen soms kosten worden aangerekend. 

Hoe interessant is een fietslening afsluiten?

Gebruikmaken van de fiets kan in de praktijk zeer interessant zijn. Niet alleen is fietsen goed voor de gezondheid, daarnaast is dit als vanzelfsprekend ook een veel milieuvriendelijker voertuig dan bijvoorbeeld de auto is. Ben je van plan om je fiets voor het woon-werkverkeer te gaan gebruiken? In dat geval zal je werkgever je daarvoor vergoeden. Dit dus zonder dat je geconfronteerd wordt met de steeds hoger wordende brandstofkosten die je zelf dient te betalen. Let wel, het is jouw werkgever zelf die zal bepalen of hij een dergelijke vergoeding wenst te betalen en hoe hoog deze dan precies is gelegen. Dit betekent dat zo’n vergoeding ook perfect geweigerd kan worden. 

Bovenstaande gezegd hebbende kan je dus zomaar een groot deel van jouw fietslening terugverdienen. Onderschat dit overigens ook zeker niet. Wanneer je werkgever bijvoorbeeld een gemiddelde kilometervergoeding betaalt van 0,23 en je op een afstand van 10 kilometer van je werk woont betekent dit dat je heen en terug een totale vergoeding van 4,60 euro zal ontvangen. Op jaarbasis loopt dit bedrag aardig op. Uitgaande van 200 werkdagen op een jaar heeft dit immers als gevolg dat je kan rekenen op een totale bijdrage van 920 euro. De kans is groot dat je hiermee (bijna) het volledige aflossingsbedrag voor je afgesloten fietslening kan betalen. 

Fietslening simulatie

Voordat je over gaat tot het afsluiten van een bepaalde fietslening is het altijd interessant om ervoor te kiezen om een fietslening simulatie uit te gaan voeren. Voor een dergelijke simulatie geldt dat ze je op basis van het gewenste kredietbedrag evenals de geplande looptijd een goed beeld zal weten te schetsen van het exacte kredietverloop. Dit betekent dat het:

 • Duidelijk wordt hoeveel de maandelijkse afbetalingen zullen bedragen;
 • Duidelijk wordt hoeveel kosten er exact dienen te worden betaald;
 • Duidelijk wordt wanneer de fietslening volledig is terugbetaald; 

Het uitvoeren van een fietslening simulatie kan vandaag de dag bijzonder eenvoudig gebeuren. Om een dergelijke simulatie uit te kunnen voeren heb je overigens ook helemaal niet veel informatie nodig. Je moet in principe alleen maar weten welk bedrag je exact nodig hebt, over welke termijn je deze wenst af te betalen en hoeveel de kosten op het krediet bedragen. 

Let wel op. De simulatie die je uitvoert kan uiteindelijk nog worden beïnvloed door een aantal verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit of je ook de aankoopprijs van bepaalde fietsaccessoires mee wenst te lenen of niet. Omwille van deze reden is het zo dat er aansluitend op het uitvoeren van een simulatie ook nog altijd een concrete offerte zal worden opgemaakt door de potentiële kredietverstrekker waar jij een beroep op gaat doen. Het is uiteindelijk het voorstel in deze offerte welke als finaal kan worden bestempeld. 

Is een dergelijke simulatie vrijblijvend?

Het uitvoeren van een simulatie voor een fietslening is geheel vrijblijvend. Deze mogelijkheid werd in de praktijk dan ook louter in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen die met het idee spelen om een fietslening af te sluiten een goed beeld krijgen van het verloop van de door hen gewenste lening. Dit geldt dan niet alleen voor wat de maandelijkse aflossingen betreft, maar ook voor wat het totale kostenplaatje betreft aan het einde van de rit. Alleen wanneer je de door de kredietverstrekker versterkte offerte voor goedkeuring ondertekent terugstuurt ben je gebonden aan de geldende kredietvoorwaarden. Een fietslening simuleren is dus hoe dan ook altijd vrijblijvend. 

Goedkoopste fietslening

Indien je een vergelijking uit gaat voeren tussen de verschillende fietsleningen die op de markt worden aangeboden zal het al snel duidelijk worden dat de kostprijs op die kredieten danig kan verschillen. Het uitvoeren van een dergelijke, objectieve vergelijking is in de praktijk dan ook de logische eerste stap richting het kunnen afsluiten van de goedkoopste fietslening.

Let wel, het loont altijd de moeite om ook eventuele financieringsmogelijkheden te bespreken met de verkoper van je fiets. Vaak is het namelijk zo dat ook zij op dit vlak enkele opties aanbiedt. Zo zijn er zelfs verkopers die ervoor kiezen om een renteloze fietslening aan te bieden. Indien je kiest voor een dergelijke vorm van financiering hoef je dus helemaal geen rekening te houden met bepaalde kosten op je krediet. 

De fietslening vergelijken kan in de praktijk op verschillende manieren gebeuren. Voor menig aantal kredietverstrekkers geldt dan ook dat ze een vergelijkingstool op hun website hebben geplaatst. Een dergelijke tool is vrij eenvoudig te gebruiken, maar wordt in de praktijk eigenlijk niet aangeraden. Dat is het gevolg van het feit dat er in dit geval eigenlijk geen sprake is van een objectieve vergelijking. Het is immers niet meer dan logisch dat de kredietverstrekker in kwestie alles in het werk zal stellen om vooral diens eigen fietslening als beste uit de bus te laten komen. Objectief de fietslening vergelijken is de beste manier om uiteindelijk het goedkoopste exemplaar af te kunnen sluiten.

Lening voor een elektrische fiets 

Indien je van plan bent om een nieuwe fiets te kopen zal je daarbij voor jezelf altijd de afweging dienen te maken tussen enerzijds een standaard fiets en anderzijds een elektrisch exemplaar. Voor ontzettend veel mensen geldt dat ze tegenwoordig de voorkeur geven aan deze laatste. Dit hoeft ook niet te verbazen. Een elektrische fiets rijdt heel wat comfortabeler in vergelijking met een traditioneel exemplaar wat ervoor zorgt dat je, je ook in minder gunstige weersomstandigheden op de meest optimale wijze kan verplaatsen.

lening elektrische fiets
Lening voor elektrische fiets.

Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat de gemiddelde kostprijs van elektrische fietsen een stuk hoger is gelegen ten opzichte van deze van standaard fietsen. Het afsluiten van een lening voor je elektrische fiets kan daardoor wenselijk zijn. 

Een lening voor je elektrische fiets afsluiten verloopt in de praktijk eigenlijk vrij eenvoudig. Voor menig aantal kredietverstrekkers geldt bovendien dat ze dit krediet verstrekken als een zogenaamde groene lening. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat je verplaatsen met de fiets een behoorlijk stuk milieuvriendelijker is in vergelijking met je verplaatsen middels een auto. Zoveel spreekt voor zich. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde rente op een lening voor een elektrische fiets bijvoorbeeld aanzienlijk lager kan zijn gelegen in vergelijking met de rente die wordt aangerekend op een autolening. Het spreekt voor zich dat dit wel afhankelijk is van de kredietverstrekker in kwestie. 

Wil je graag lenen voor de aankoop van je elektrische fiets? Bepaal voor jezelf dan bovendien ook altijd of je ervoor gaat kiezen om gewoon tot 100 procent van het aankoopbedrag te gaan lenen of je er toch de voorkeur aan geeft om een grotere lening af te sluiten. Voor verschillende kredietverstrekkers geldt dat ze het in de praktijk mogelijk maken om tot wel 110 procent van de aankoopwaarde van een elektrische fiets te lenen. Dat kan interessant zijn, want op deze manier kan je bijvoorbeeld ook de eventuele vereiste accessoires mee lenen. Let wel, niet elke kredietverstrekker biedt deze mogelijkheid aan. Wees hier dus aandachtig voor bij het doornemen van de voorwaarden.

Tot wel 120% lenen voor een elektrische fiets

Indien je een fietslening af gaat sluiten voor een elektrische fiets is het zo dat dit kredietbedrag niet noodzakelijkerwijs beperkt hoeft te zijn tot louter en alleen de aankoopwaarde van de fiets in kwestie. Er wordt in de praktijk vaak gedacht dat het mogelijk is om tot maximaal 100 procent van de aankoopprijs van een elektrische fiets te lenen. Dat is niet correct. Er zijn op de markt dan ook tal van verschillende kredietverstrekkers terug te vinden die je tot wel 110 of 120 procent willen lenen. 

Bovenstaande kan interessant zijn omwille van verschillende redenen. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze er bij het kopen van een elektrische fiets eveneens voor kiezen om meteen ook bepaalde accessoires te kopen. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om fietsverlichting, maar wat bovendien ook te denken van een kwalitatief slot? Indien je de kostprijs voor deze accessoires bij voorkeur niet meteen uit de hand wenst te betalen is het mogelijk om ervoor te kiezen om deze mee op te laten nemen in de elektrische fietslening die je gaat afsluiten.

Let op, niet elke kredietverstrekker biedt deze mogelijkheid aan. Om te kunnen achterhalen of dit wel mogelijk is bij de elektrische fietslening van jouw keuze dien je er even de kredietvoorwaarden bij te nemen. 

Elektrische fiets op afbetaling 

Sta je op het punt om een elektrische fiets te kopen? Dan zal je al vrij snel tot de vaststelling komen dat de gemiddelde kosten die daarmee gepaard gaan een flink stuk hoger zijn gelegen in vergelijking met de standaard, traditionele fietsen die op de markt zijn terug te vinden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel mensen er in de praktijk de voorkeur aan geven om te kiezen voor een elektrische fiets op afbetaling. Op deze manier hoeven ze de volledige aankoopprijs van de fiets niet in één keer te betalen, maar kunnen ze de kost spreiden over een lange(re) termijn. 

Bij een elektrische fiets op afbetaling is het zo dat je doorgaans over de mogelijkheid beschikt om een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden. Om te beginnen kan je bijvoorbeeld de volledige fiets gaan afbetalen verspreid over meerdere termijnen. Dit gezegd hebbende is het tevens mogelijk om een gedeelte van de fiets meteen te voldoen waarna je het restbedrag gaat afbetalen. De exacte mogelijkheden die op dit vlak worden aangeboden worden in de praktijk altijd bepaald door de aanbieder van de koop op afbetaling. De voorwaarden kunnen op dit vlak onderling sterk verschillen. 

De keuze maken voor het kopen van een e-bike op afbetaling zorgt er in de praktijk voor dat er gerekend kan worden op tal van interessante voordelen. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze grote fan zijn van een bepaald type elektrische fiets, maar helaas beschikken ze niet zomaar over het niet onaanzienlijke aankoopbedrag op hun bankrekening. Dat hoeft geen probleem te zijn. Door te kiezen voor een elektrische fiets op afbetaling is het immers mogelijk om de aankoopprijs te spreiden over een langere periode. Zo betaal je elke maand een stukje af waardoor je uiteindelijk toch de eigenaar kan worden van die ene elektrische fiets of e-bike van jouw dromen! 

KBC Fietslening 

Met de KBC Fietslening wordt het mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van zowel een traditionele als een elektrische fiets. KBC heeft ervoor gekozen om deze lening mogelijk te maken bij het aanschaffen van tal van uiteenlopende soorten fietsen. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Een gewone stadsfiets;
 • Een elektrische fiets of e-bike;
 • Een stadsfiets;
 • Een mountainbike; 
 • Een koersfiets; 

Heb je niet zozeer een (elektrische) fiets op het oog, maar zou je graag een (e-)step willen kopen? Ook dan is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op de KBC Fietslening. Het afsluiten van deze lening bij KBC kan bovendien ook niet alleen maar gebeuren voor nieuwe, maar ook voor tweedehandse fietsen. Let wel, het minimumbedrag voor deze lening bedraagt 500 euro. Bovendien is het zo dat de aflossingstermijn ten minste één jaar moet bedragen. 

Beobank Fietslening 

De Beobank Fietslening maakt het mogelijk om tegen een aantrekkelijke rentevoet geld te lenen voor de aankoop van je nieuwe (elektrische) fiets. Kenmerkend voor deze fietslening is dat je ze kan afsluiten tot 120 procent van de aankoopwaarde van de fiets in kwestie. Dit kan interessant zijn omdat je op deze manier niet alleen het bedrag voor de fiets, maar ook voor mogelijke accessoires kan lenen. Heb je er ook voor gekozen om een speciale verzekering af te sluiten voor jouw elektrische fiets? Dan zal je kunnen vaststellen dat je wellicht ook de eerste premie daarmee kan betalen.

De Beobank Fietslening is verder een lineaire lening op afbetaling. Dit betekent dat Beobank het aankoopbedrag (tot 120 procent) van de fiets op jouw bankrekening zal storten zodat jij de verkoper meteen kan betalen. Vervolgens dien je het ontvangen kredietbedrag in maandelijkse schijven met daar boven op de verschuldigde rente af te betalen. 

Veelgestelde Vragen

Is een fietslening fiscaal aftrekbaar?

De fietslening kan net als andere aanverwante kosten aan je elektrische fiets 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Belangrijk om op dit vlak rekening mee te houden is echter wel dat je moet kunnen aantonen de fiets nodig te hebben voor jouw job. 

Hoe werkt KBC fietslening?

De KBC fietslening is een lineaire lening op afbetaling. Dit betekent dat KBC het volledige vereiste aankoopbedrag voor je fiets in één keer op je bankrekening stort. Zo kan je de verkoper meteen het volledige bedrag overmaken. Je betaalt deze vervolgens in maandelijkse schijven terug aan KBC.

Kan je lenen voor elektrische fiets? 

Geld lenen voor een elektrische fiets is zeker mogelijk. Dit gebeurt door middel van de speciale fietslening die heel wat kredietverstrekkers in hun kredietaanbod hebben opgenomen. In bepaalde gevallen is zelfs een renteloze fietslening een mogelijkheid. 

Hoeveel schrijf je af op een elektrische fiets?

Voor een elektrische fiets geldt dat je ze vergelijkbaar met andere investeringen die langer dan een jaar meegaan niet in één keer mag afschrijven. Een fiets schrijf je in de praktijk ook steevast af over een periode van ten minst drie jaar.

Kan je als particulier een fiets leasen?

Er zijn verschillende partijen op de markt terug te vinden die een fiets leasen mogelijk maken voor particulieren. Door te kiezen voor een private lease voor particulieren wordt het mogelijk om jouw persoonlijke fiets te leasen tegen de gekende voordelen.