Motorverzekering

Zoals de naam reeds aangeeft is de motorverzekering een verzekering die wordt afgesloten voor het indekken van schade die ontstaat aan je motor. Het kan hierbij gaan om uiteenlopende vormen van schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een aanrijding met een dier, schade als gevolg van een storm of schade door bijvoorbeeld slippen of botsen.

motorverzekering vergelijken
Motorverzekering vergelijken.

Afhankelijk van de manier waarop je motor is verzekerd ben je ingedekt voor de schade die je zelf aanricht aan derden, maar kan je ook ingedekt zijn voor de schade aan je eigen motor.

Hoe dan ook, wanneer je van plan bent om een verzekering voor je motor af te sluiten zal je vast kunnen stellen dat het doornemen van de onderstaande informatie altijd de moeite waard is. 

Wat is een motorverzekering?

De motorverzekering vertoont sterke gelijkenissen met de autoverzekering. Alleen het type voertuig waarvoor ze dient te worden afgesloten verschilt uiteraard. Ook vergelijkbaar met de autoverzekering is het zo dat een verzekering voor een motor kan worden afgesloten in drie verschillende vormen. Deze drie opties bespreken we graag uitgebreid voor je hieronder. 

1.) De BA-motorverzekering 

In eerste instantie is er de BA-motorverzekering. Het betreft hier de meest eenvoudige verzekering die je voor jouw motor af kunt sluiten. Voor deze verzekering geldt dat ze bestaat uit één enkele dekking, namelijk de dekking voor schade aan derden. Dit heeft als gevolg dat ook de verzekeringspremie die eraan verbonden is zeer beperkt is. Iedereen die graag zijn of haar motor vooral op de meest voordelige manier wenst te laten verzekeren opteert voor dit type polis. 

Het afsluiten van de BA-motorverzekering zorgt ervoor dat je als eigenaar en bestuurder van een motor tegemoet weet te komen aan de geldende, wettelijke verplichting in België. Hier is echter ook alles mee gezegd. Ontstaat er dus met andere woorden op een zeker moment schade aan je motor die niet verwijtbaar is aan derden? Dan ben je daar op geen enkele manier voor ingedekt. Alle kosten die hieruit voort zullen vloeien zal je dan ook volledig zelf moeten betalen.  

2.) De Mini Omnium motorverzekering 

Een tweede type motorverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde ‘Mini Omnium’. Voor dit type verzekering geldt dat ze in eerste instantie bestaat uit de verplichte BA-dekking voor derden. Daar bovenop is het echter zo dat je doorgaans ook kan rekenen op een reeks van extra dekkingen. Enkele extra dekkingen waar je dan aan kan denken zijn onder meer:

• Brand en (soms) diefstal;

• Mogelijke glasbreuk; 

• Schade als gevolg van natuurkrachten;

• Schade door aanrijding met een dier;

Een dekking voor glasbreuk lijkt in eerste instantie misschien een beetje vreemd, maar dat is het niet. Voor deze dekking geldt namelijk dat ze zich richt op zaken zoals de koplampen, de achterlichten en de achteruitkijkspiegels van de motor. Op het ogenblik dat hier dus met andere woorden schade aan ontstaat zal deze ingedekt worden door de Mini Omnium. 

Controleer bij het afsluiten van een Mini Omnium motorverzekering altijd zeer grondig de polisvoorwaarden die ervoor gelden. Niet alleen kunnen de dekkingen immers onderling aanzienlijk verschillen, dat geldt ook voor het feit of bijvoorbeeld de accessoires wel of niet zijn ingedekt. Ook dit is dus zonder meer een erg belangrijk aandachtspunt. 

3.) De Full Omnium motorverzekering 

De meest complete motorverzekering op de markt is uiteraard de Full Omnium. Voor dit type motorverzekering geldt dat ze alle dekkingen bevat uit de BA- evenals uit de Mini Omniumverzekering. Boven op deze dekkingen zal je echter ook nog kunnen rekenen op een extra dekking voor de schade die je zelf aan je motor hebt veroorzaakt. Dit kan een bijzonder belangrijke dekking zijn. Dit niet in het minst voor mensen die ervoor hebben gekozen om bijvoorbeeld een gloednieuwe, zeer dure motor aan te kopen. Het spreekt immers voor zich dat zij bij voorkeur niets aan het toeval over zullen willen laten. 

Ondanks het feit dat de Full Omnium motorverzekering uiteraard zomaar een zeer interessante verzekering kan zijn is het zo dat de kosten die eraan verbonden zijn ook erg hoog zijn. Bedenk dan ook altijd bij jezelf of de verzekeringspremie al dan niet opweegt tegen het risico dat je loopt.

Hoeveel kost een motorverzekering?

De vraag “hoeveel kost een motorverzekering” is er natuurlijk één die in de praktijk zeer vaak wordt gesteld. Ondanks het feit dat we begrijpen dat potentiële verzekeringnemers hier graag een éénduidig antwoord op willen krijgen valt deze eigenlijk helemaal niet te geven. Het probleem is namelijk dat er verschillende factoren zijn die deze prijs danig beïnvloeden. Voor deze factoren geldt dat ze vaak zeer sterk gelinkt zijn aan de situatie in kwestie. De drie belangrijkste elementen die de premie van je motorverzekering beïnvloeden zijn: 

  • Het type motor die je graag wil laten verzekeren; 
  • Je persoonlijke rij- en schadeverleden; 
  • Het type motorverzekering die je wenst af te sluiten; 

In eerste instantie zal er door de verzekeraar bij het verstrekken van een motorverzekering altijd een zogenaamde verzekerde waarde worden bepaald. Het gaat hierbij in eerste instantie om de cataloguswaarde van het voertuig waarbij er geen rekening wordt gehouden met eventuele opties evenals met kortingen, BTW, etc. Hoe hoger deze waarde is gelegen, des te hoger de basispremie van je verzekering reeds zal komen te liggen. Ook de datum van eerste inschrijving evenals de cilinderinhoud van je motor zullen een niet onbelangrijke rol spelen. 

Welke impact heeft je persoonlijke rij- en schadeverleden?

Bij het afsluiten van een motorverzekering is het zo dat de premie die moet worden betaald eveneens zal worden beïnvloed door je persoonlijke rij- evenals schadeverleden. In het bijzonder het aantal ongevallen met verwijtbare schade speelt op dit vlak een cruciale rol. Ook de leeftijd van de bestuurder speelt overigens mee. Voor jonge bestuurders geldt dat ze standaard dan ook rekening dienen te houden met een gevoelig hoger gelegen basispremie voor hun verzekeringen. 

Motorverzekering vergelijken

Voor alle voertuigenverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden geldt dat ze over een behoorlijk concurrentieel karakter beschikken. De motorverzekering vormt op dit vlak helemaal geen uitzondering, in tegendeel. Het is dan ook omwille van deze reden dat je uiteindelijk graag zal willen kiezen voor de motorverzekering vergelijken. Het uitvoeren van een vergelijking zorgt er namelijk voor dat je een goed beeld krijgt van het volledige aanbod aan motorverzekeringen dat op de Belgische markt is terug te vinden. Bij het uitvoeren van een dergelijke vergelijking is het zo dat je aandachtig dient te zijn voor tal van verschillende factoren, zoals: 

  • De premie waar de motorverzekering van je keuze over beschikt;
  • De dekkingen die worden verstrekt door de motorverzekering van je keuze; 

Je moet er altijd rekening mee houden dat het uitvoeren van een dergelijke vergelijking je nog geen honderd procent realistisch en concreet beeld zal geven van de exacte premie die je voor het verzekeren van jouw motor kan verwachten. Dat is het gevolg van het feit dat er ook tal van andere zaken een niet onbelangrijke impact zullen hebben op je premie. Denk hierbij zoals eerder reeds aangehaald aan de specificaties van je motor, maar ook aan je leeftijd, etc. Het aanvragen van een gedetailleerde, concrete offerte na het uitvoeren van een vergelijking is dan ook in de praktijk met absolute zekerheid een aanrader. 

Wat is de beste motorverzekering?

Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van een bepaalde motorverzekering is het altijd een goed idee om jezelf de vraag te stellen welk exemplaar nu voor jou precies de interessantste optie is. In eerste instantie zal je daarbij rekening willen houden met de waarde van je motor. Heb je gekozen voor een gloednieuwe, dure motor? Dan zal je deze wellicht zo optimaal mogelijk en dus middels een volledige omniumverzekering willen laten verzekeren. Een compleet ander verhaal wordt het echter wanneer je hebt gekozen voor een voordelig, tweedehands exemplaar. 

Bij het aankopen van een tweedehandse motor spreekt het voor zich dat de waarde van het voertuig drastisch lager zal zijn gelegen. Bijgevolg is het niet meer dan logisch dat ook je eisen op het gebied van verzekering anders zullen zijn. Hou bij het bepalen van de voor jou beste motorverzekering hoe dan ook niet alleen maar rekening met de waarde van je motor, maar sta zeker ook even stil bij het gebruik van het voertuig. Hoe intensiever je de motor gebruikt en des te meer kilometers er je dus met andere woorden mee gaat afleggen, des te beter je ze zal willen verzekeren. Zoveel spreekt voor zich. 

Een goedkope verzekering voor je motor afsluiten?

Wil je graag kunnen rekenen op een echt goedkope motorverzekering die toch over de hele lijn tegemoet zal weten te komen aan jouw verwachtingen? Dan zijn er een aantal zaken waar je in de praktijk zeer graag aandachtig voor zal willen zijn. Het betreft hier: 

  • De waarde van je motor; 
  • De exacte dekkingen waar je op wil kunnen rekenen;
  • Jouw persoonlijke geschiedenis als bestuurder van een voertuig; 

Wil je graag kunnen rekenen op een echt goedkope motorverzekering? In dat geval is het altijd interessant om daar reeds bij aankoop van de motor rekening mee te houden. Hoe zwaarder je motor is en hoe hoger de waarde is gelegen, des te duurder de basispremie zal uitvallen. 

Naast bovenstaande is het natuurlijk ook zo dat je zal willen letten op de exacte dekkingen waar je aanspraak op kan maken. Heb je voldoende aan de wettelijk verplichte WA-dekking? Dan zal dat er in principe voor zorgen dat je kan rekenen op de laagst mogelijke verzekeringspremie. Echter zal dit type motorverzekering lang niet voor iedereen voldoende zijn. 

Hou er tot slot ook rekening mee dat je persoonlijke schadeverleden altijd een niet onbelangrijke impact zal hebben op de premie van je motorverzekering. In het bijzonder aan jou verwijtbare schadegevallen kunnen hier een niet onaanzienlijke invloed op hebben. Verstandig rijden en op die manier het risico op ongevallen inperken is dan ook als vanzelfsprekend altijd een goed idee.

Conclusie, verzeker jezelf altijd van een optimale motorverzekering

Ben je van plan om een motorverzekering af te sluiten voor jouw motor? Dan zal je vast kunnen stellen dat je daarvoor altijd eerst een grondige vergelijking uit zal moeten voeren. Deze vergelijking moet in de praktijk duidelijk maken bij welke verzekeraar je kan rekenen op de meest optimale polisvoorwaarden voor je motorverzekering gecombineerd met de laagste premie. 

Hou er hoe dan ook in ieder geval rekening mee dat je vooraleer een motor in het Belgische verkeer te brengen altijd moet beschikken over minstens een BA-verzekering. Het is aan jou als eigenaar en bestuurder van de motor om te bepalen of deze wettelijk verplichte dekking alleen voor jouw situatie voldoende is of niet. Is dat niet het geval? Dan kan je het afsluiten van een beperkte of een volledige omniumverzekering overwegen. 

In ieder geval, wil je graag altijd zorgeloos de weg op kunnen gaan met jouw motor? Dan mag het duidelijk zijn dat het afsluiten van een optimale motorverzekering altijd ontzettend belangrijk is. 

Verder lezen