Brokers vergelijken

Indien je van plan bent om te gaan beleggen zijn er verschillende partijen waar je daarvoor een beroep op kan doen. In eerste instantie zijn er uiteraard de banken. Voor nagenoeg elke bank geldt dat ze haar klanten wel bepaalde mogelijkheden aanbiedt om te beleggen. Dit gezegd hebbende is het vaak zo dat banken vrij hoge kosten in rekening brengen.

brokers vergelijken
Brokers vergelijken.

Daarnaast zijn de bedragen die je nodig hebt om te kunnen beleggen via een bank vaak vrij aanzienlijk (althans wanneer je de impact van de kosten op je potentiële rendement binnen de perken wenst te houden). Gelukkig is het zo dat je naast banken ook een beroep kan doen op de diensten van zogenaamde brokers. 

Voor brokers geldt dat ze zich specifiek richten op het aanbieden van beleggingsmogelijkheden aan mensen die een gedeelte van hun vermogen wensen te investeren. Daarbij is het zo dat het merendeel van de brokers vandaag de dag beschikken over een speciaal online platform. Dit betekent dat je niet langer zoals in het verleden het geval was genoodzaakt bent om je orders telefonisch of via fax door te geven. Je hebt eigenlijk de klok rond altijd toegang tot je portefeuille waarbij je zelf bepaalde orders kan invoeren. Let wel, het spreekt voor zich dat de verwerking van de orders pas zal gebeuren tijdens de openingsuren van de beurs in kwestie. 

Voor iedereen die graag (zelfstandig) wil beleggen geldt dus dat hij of zij genoodzaakt zal zijn om zich aan te gaan melden bij een bepaalde broker. Voordat je dat gaat doen is het altijd een interessante keuze om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende brokers die op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier kan je niet alleen achterhalen welke broker jou het meest interessante productaanbod weet aan te bieden, maar kan je bovendien ook rekenen op zo laag mogelijke kosten. In ieder geval, als belegger heb je dus sowieso behoeften aan een broker. 

Wat doet een broker?

Wat is een broker nu eigenlijk precies? Een broker is een soort van financiële instelling die ervoor zorgt dat beleggers toegang kunnen krijgen tot de mogelijkheden die worden aangeboden op de beurs. Omdat een belegger niet zelf rechtstreeks in contact kan treden met een beurshandelaar is het zo dat de broker verantwoordelijk is voor de afhandeling van de beurstransactie. Dit betekent dat ze niet alleen de transactie zelf afhandelt, maar bovendien ook alle vereiste, administratieve handelingen uitvoert. In principe kan ook een bank hetzelfde doen, alleen zijn er wel degelijk een aantal niet onaanzienlijke verschillen merkbaar tussen brokers enerzijds en banken anderzijds. 

Doordat brokers zich in de regel hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend bezighouden met de handel in effecten is het zo dat beleggen via een broker in de praktijk als financieel heel wat interessanter kan worden bestempeld ten opzichte van beleggen via een bank. Dat is uiteraard ook voor een niet onaanzienlijk deel het gevolg van het feit dat banken vaak over een fysieke vertegenwoordiging beschikken terwijl dat lang niet geldt voor alle brokers. Sterker nog, het merendeel van de brokers fungeren vandaag de dag louter en alleen als online broker. 

Dat door de jaren heen een niet onaanzienlijk aantal brokers de beleggersmarkt heeft betreden heeft in de praktijk ook een extra interessant voordeel met zich meegebracht. Het spreekt immers voor zich dat hierdoor de concurrentie sterk is toegenomen wat ervoor heeft gezorgd dat in het bijzonder de zogenaamde transactiekosten danig onder druk zijn komen te staan. Voor banken geldt dat ze een gemiddeld aanzienlijk hoger gelegen kostenpercentage in rekening brengen. Dat is grotendeels het gevolg van het feit dat zij zich ook steeds vaker toeleggen op beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Brokers vergelijken België 

Voordat je je aan gaat melden bij één van de verschillende brokers die België rijk is zal je er graag voor willen kiezen om een vergelijking uit te voeren. Brokers vergelijken zorgt er namelijk voor dat je een goed beeld zal krijgen van wat je precies wel en niet kan verwachten. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zijn er drie belangrijke punten om aandacht aan te besteden, namelijk:

 • Is de broker in kwestie betrouwbaar of niet? 
 • Welke beleggingsproducten worden er precies aangeboden? 
 • Hoe gebruiksvriendelijk is het online handelsplatform van de broker? 
 • Welke kosten worden er door de broker in kwestie in rekening gebracht? 

Overstappen naar een andere broker brengt in de praktijk niet alleen de nodige praktische problemen met zich mee, bovendien zijn hier vaak ook niet onaanzienlijke kosten aan verbonden. Omwille van deze reden is het van cruciaal belang om grondig na te denken over de broker waar je een beroep op beslist te doen. Op deze manier voorkom je immers vervelende verrassingen achteraf. De verschillende aandachtspunten waar je bij brokers vergelijken in België met zekerheid rekening mee dient te houden bespreken we hieronder graag nog even wat meer in detail. 

Is de broker betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van een broker kan op drie verschillende manieren worden getoetst. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je kan kijken naar de erkenningen waar een broker over beschikt. Om diensten aan te kunnen of mogen bieden op een bepaalde markt is het zo dat brokers vaak over een bepaalde certificering dienen te beschikken. Hier in Belgie kan dat bijvoorbeeld gelden voor de zogenaamde FSMA of de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten. Hoe meer erkenningen een broker heeft, des te betrouwbaarder deze in de praktijk uiteraard zal zijn. Dit is echter zeker niet alles.

De betrouwbaarheid van een broker test je naast bovenstaande eveneens door de ervaringen door te nemen van bestaande gebruikers. Hun reviews kunnen je een goed beeld schetsen van niet alleen de werking van het platform, maar ook van de snelheid waarmee stortingen en uitbetalingen worden afgehandeld. Let wel, hou er rekening mee dat er op het internet ook vaak valse reviews circuleren. Het spreekt dus voor zich dat je elke review met een korreltje zout dient te nemen. 

Last but not least is het ook altijd belangrijk om aandachtig te zijn voor de mogelijke verzekeringen waar een broker over kan beschikken. Zijn de gelden die op je brokersaccount staan (en dus nog niet zijn belegd) ingedekt tot een bepaalde waarde of niet? Indien ja, hoeveel bedraagt die waarde en welke verzekeraar of financiële instelling staat garant voor die dekking? Ook dit zijn zeer belangrijke punten om aandacht aan te besteden indien je de betrouwbaarheid van een broker wil aftoetsen. 

Welke beleggingsproducten worden er aangeboden?

Zou je graag willen beleggen in bepaalde, specifieke beleggingsproducten? Dan is het altijd van cruciaal belang om specifiek op zoek te gaan naar brokers die deze beleggingsproducten aanbieden. Zoveel spreekt voor zich. In het merendeel van de gevallen is het zo dat brokers over een standaard aanbod beschikken welke op zich reeds bestaat uit verschillende beleggingsproducten zoals: 

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Fondsen;
 • Forex;

Vooral wanneer je van plan bent om te gaan beleggen in iets meer “exotische” beleggingsproducten is het zo dat je er rekening mee moet houden dat je mogelijks in de richting zal moeten kijken van een meer gespecialiseerde broker. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een CFD-broker. Zou je graag in fractionele aandelen willen beleggen en dus over de mogelijkheid willen beschikken om stukjes van aandelen te kunnen kopen? Hou er dan zeker rekening mee dat deze optie lang niet door alle brokers wordt aangeboden. 

Hoe gebruiksvriendelijk is het handelsplatform?

Wanneer je gaat beleggen bij één van de verschillende online brokers die op de markt zijn terug te vinden zal je kunnen vaststellen dat je het merendeel van de handelingen welke zijn vereist zelf zal moeten uitvoeren door gebruik te maken van het handelsplatform dat wordt aangeboden. Omwille van deze reden is het zeer belangrijk om aandacht te besteden aan:

 • De gebruiksvriendelijkheid waar het platform over beschikt;
 • De functionaliteiten die het platform weet te bieden; 

Bovendien is het ook altijd een goed idee om even na te gaan of je gebruik kan maken van bijvoorbeeld een schaduwportefeuille of een gratis demo. Deze laatste kan bijzonder interessant zijn wanneer je als vrij nieuwe belegger aan de slag gaat bij een bepaalde broker. Door gebruik te maken van een gratis demo kan je gewoon beleggen zoals je op een volwaardig platform zou kunnen, maar dan wel zonder risico’s te lopen. Vaak is het uiteindelijk bij menig aantal brokers eveneens mogelijk om een gratis demo-account om te zetten naar een volwaardig account. 

Ben je geen beginnende, maar een meer ervaren belegger? In dat geval zal het voor jou vooral van belang zijn dat het platform alle mogelijke functionaliteiten weet te bieden waar je gebruik van wenst te maken. In het bijzonder de zogenaamde analysemogelijkheden die door brokers worden aangeboden kunnen op dit vlak een extra belangrijk aandachtspunt vormen. 

Broker platform
Voorbeeld van een broker platform.

Welke kosten worden er door de broker in rekening gebracht?

Kosten broker
Kosten van brokers vergelijken.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten om bij brokers vergelijken aandacht aan te besteden heeft betrekking tot de kosten die in rekening worden gebracht. Op dit vlak merken we zeer grote verschillen op tussen de verschillende brokers die op de markt zijn terug te vinden. In eerste instantie moet je er aandacht aan besteden of er vaste kosten worden aangerekend voor het gebruik van de diensten van de broker in kwestie of niet. Verschillende brokers hanteren vaste, maandelijkse kosten. Dit ongeacht of je gebruik maakt van hun platform of diensten of niet. Dergelijke, vaste kosten kunnen een enorme impact hebben op je potentiële rendement en zijn dus te vermijden. 

Naast de terugkerende kosten voor het gebruik van het beleggersplatform is het zo dat een broker ook nog op tal van andere manieren kosten in rekening kan brengen. Voor elke kost die wordt aangerekend geldt dat ze een bepaalde impact heeft op het rendement dat je met je beleggingen kan hanteren. Het is dus absoluut te vermijden om geconfronteerd te worden met veel en vooral hoog oplopende kosten. De verschillende kosten die brokers in rekening kunnen brengen zijn de volgende:

 • Een commissie op de beleggingen die worden ingelegd;
 • Transactiekosten of handelingskosten voor elke transactie die gebeurt;
 • Kosten voor valuta omwisselingen bij beleggingen in buitenlandse valuta’s;
 • Kosten voor de afhandeling en verwerking van dividenden die worden ontvangen;
 • Een fee wanneer je gedurende een bepaalde termijn geen gebruik maakt van de broker; 

Naast bovenstaande kosten is het zo dat er doorgaans ook altijd zogenaamde aansluitingskosten worden aangerekend door brokers. Deze worden vaak gehanteerd per beurs waarop je belegt. Omwille van deze reden kan het de moeite waard zijn om zoveel mogelijk van de beleggingen die je wenst te doen te bundelen op één en dezelfde beurs. Zo betaal je slechts één keer de aansluitingskosten. Beleg je op bijvoorbeeld drie verschillende beurzen? Dan zal je deze kosten ook drie keer dienen te betalen. Let hier dus zeker altijd goed voor op. 

Let ook op de specifieke kosten per belegging!

Het totale kostenplaatje waar je mee krijgt af te rekenen bij beleggen bestaat niet alleen uit de kosten die de broker in rekening brengt. Ook dit is van cruciaal belang om rekening mee te houden. Daarnaast zijn er namelijk ook nog de kosten die buiten de broker om worden aangerekend. Een bekende kost is bijvoorbeeld de beurstaks, een vorm van belasting die wordt geheven op alle transacties die plaatsvinden op de beurs. Deze roerende voorheffing zoals dit in België heet moet worden doorgestort aan de Belastingdienst (al dan niet door de broker waarbij je bent aangesloten). Het spreekt voor zich dat deze belasting je potentiële rendement sowieso reeds kan beïnvloeden. 

Naast bovenstaande dien je ook altijd goed te kijken naar de specifieke kosten die aangerekend kunnen worden bij bepaalde beleggingsproducten. Een bekend voorbeeld hiervan is de jaarlijkse kost die wordt aangerekend bij zogenaamde ETF’s of exchange traded funds. Voor deze beheersvergoeding geldt dat ze wordt verrekend in de koers van de ETF in kwestie. Omdat deze kost niet manueel dient te worden betaald zien veel beleggers ze wel eens over het hoofd. Toch is het van belang om ook deze kost mee in te calculeren. 

Bolero 

Bolero is de beleggingsservice voor particulieren vallende onder de KBC Bank. Bolero mag zich bovendien één van de oudste brokers noemen van België. Ze werd dan ook reeds opgericht in het jaar 1999. Door ervoor te kiezen om te gaan beleggen via Bolero kan je als belegger als het ware rekenen op het beste van twee werelden. Zo geniet je enerzijds van de snelheid evenals ook de prijzen van een (online) broker, maar kan je tegelijkertijd ook rekenen op de kennis van een grote financiële instelling zoals KBC. In ieder geval kan je als belegger bij Bolero rekenen op een gebruiksvriendelijk platform welke je toegang biedt tot heel wat beurzen en tal van uiteenlopende beleggingsproducten. 

Indien je gaat beleggen bij Bolero krijg je de beschikking over een Belgische effectenrekening. Dit zorgt ervoor dat de roerende voorheffing op zowel binnenlandse als buitenlandse dividenden zal worden ingehouden door de financiële tussenpersoon waarvan sprake is. Dat is een belangrijk verschil met Belgische beleggers welke beschikken over een buitenlandse effectenrekening bij een partij als MEXEM. De kosten die door Bolero worden aangerekend zijn wel net wat hoger gelegen waardoor ze niet aangemerkt kan worden als één van de voordeligste brokers op de markt.

Freedom24

De online broker Freedom24 vormt eigenlijk de Europese tak van de bekende Freedom Holding Corp. Dit aan de NASDAQ genoteerde bedrijf werd opgericht in het jaar 2008 en biedt beleggers een enorme waaier aan beleggingsmogelijkheden aan. Op moment van schrijven bestaat haar aanbod dan ook uit zomaar even meer dan een miljoen verschillende beleggingsproducten. Kenmerkend voor Freedom24 is dat ze niet alleen fungeert als broker, maar dat ze bovendien ook spaarproducten aanbiedt. Hieronder valt onder meer de zogenaamde D-rekening waarmee je geld kan sparen in verschillende valuta. De rente die je ontvangt is afhankelijk van de valuta in kwestie.

Wil je graag beleggen via Freedom24? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je toegang zal krijgen tot maar liefst 40.000 verschillende financiële instrumenten. Je krijgt dan ook als belegger bij deze partij toegang tot beurzen zoals de New York Stock Exchange, de NASDAQ, de Euronext en vele anderen. Ook indien je wil beleggen in andere beleggingsproducten buiten aandelen is dat mogelijk bij Freedom24. Zo kan je via deze broker (staats)obligaties kopen en kan je beleggen in opties, futures, etc. Handelen bij deze broker kan zowel gebeuren door middel van hun online platform als middels de Freedom24 mobiele applicatie.

DEGIRO

Eén van de populairste online brokers van Europa is ongetwijfeld DEGIRO. Deze populariteit is in het bijzonder het gevolg van het toegankelijke karakter waar deze broker bekend om staat. In tegenstelling tot bij menig aantal andere partijen is het dan ook zo dat je bij DEGIRO uitsluitend betaalt voor datgene waar je echt gebruik van maakt. Er zijn dus met andere woorden geen vaste, terugkerende bijdragen die worden aangerekend buiten de jaarlijkse beursvergoeding. Voor deze vergoeding geldt dat ze ook uitsluitend wordt aangerekend voor beurzen die je echt gebruikt. 

Kenmerkend voor DEGIRO is ook de zogenaamde kernselectie waarover ze beschikt. In deze kernselectie zijn heel wat interessante ETF’s terug te vinden. Ondanks het feit dat de samenstelling van de ETF onderhevig is aan veranderingen is het zo dat er steevast enkele vaste namen in terug te vinden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een S&P 500 ETF, maar wat ook te denken van zogenaamde All-World ETF’s? Indien je wenst te beleggen in één of meerdere van deze ETF’s zal je tot de vaststelling komen dat er geen sprake bij is van een bepaalde commissie. De enige kost die je moet betalen is (op moment van schrijven) één euro handlingskosten. 

Interactive Brokers

Interactive Brokers, vaak afgekort als IB of IBKR is een van oorsprong Amerikaanse broker. Ze werd opgericht in het jaar 1977 en is door de jaren heen flink gegroeid. Inmiddels beschikt ze ook verspreid over Europa over verschillende kantoren. Beleggen bij deze broker is mogelijk in tal van uiteenlopende beleggingsproducten. Het gaat hierbij niet alleen om aandelen en obligaties, maar wat bovendien ook te denken van beleggingsfondsen en ETF’s evenals CFD’s? Ook wanneer je wil beleggen of handelen met futures en opties ben je daarvoor bij deze partij aan het juiste adres. 

Kenmerkend voor Interactive Brokers is bovendien dat ze tevens heel wat analysemogelijkheden aanbieden aan hun beleggers. Zo kan je niet alleen verschillende analistenrapporten bekijken, maar is het ook mogelijk om een fundamentele of een technische analyse uit te voeren. Wil je graag een schaduwportefeuille aanmaken? Dan behoort ook dat tot de mogelijkheden. Belangrijk om rekening mee te houden als belegger bij Interactive Brokers is dat alleen de eerste opname van de maand gratis is. Voor elke volgende opname worden kosten in rekening gebracht. Beschik je over bepaalde vragen of loop je tegen problemen aan? Dan kan je contact opnemen met 24/7 klantenservice. 

Keytrade

Keytrade is een Belgische bank en broker die werd opgericht in het jaar 1998 en zich de eerste Belgische website mag noemen die online beleggen aanbood. In het jaar 2002 nam Keytrade ‘Real Bank’ over en inmiddels maakt ze deel uit van de zogenaamde Crélan Groep. Het productaanbod van deze broker bestaat uit veel meer dan alleen maar beleggingsproducten. Zo kan je bij haar ook een zicht- en spaarrekening afsluiten en is het zelfs mogelijk om bepaalde kredieten af te sluiten. Kenmerkend voor Keytrade is vooral dat ze een uiteenlopend aanbod aan beleggingen aanbiedt op maat van elk type belegger. Ook met een beperkt(er) budget kan je dus bij Keytrade beleggen. 

Het beleggingsaanbod van Keytrade bestaat niet alleen uit aandelen en obligaties, daarnaast biedt ze ook speciale Keyplan fondsen aan. Voor deze fondsen geldt dat ze je de mogelijkheid bieden als belegger om gratis in te stappen. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat je per definitie instapt voor minstens 5 jaar. Wil je graag vroeger uitstappen? Dan kan dat, maar hiervoor is wel een kostprijs vereist van (op moment van schrijven) 9,95 euro. Nieuwe klanten krijgen eventuele transferkosten door Keytrade tot 2.500 euro terugbetaald.

MeDirect

De broker MeDirect werd opgericht in 2013 en biedt verschillende, kwalitatieve spaar- en beleggingsproducten aan. Ondertussen is de broker vooral uitgegroeid tot een bekende fondsenbank. Voor haar aanbod geldt dan ook dat ze bestaat uit meer dan 500 verschillende fondsen en modelportefeuilles. Opvallend is dat het merendeel van deze producten worden aangeboden zonder dat er daarbij rekening moet worden gehouden met in- of uitstapkosten. Voor MeDirect geldt dat ze er bewust voor heeft gekozen om geen huisfondsen aan te bieden. In plaats daarvan heeft ze een selectie gemaakt bestaande uit meer dan 60 befaamde fondsenhuizen waaronder namen als Blackrock, Robeco en Fidelity. Ook een investering in ETF’s behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Wil je liever niet beleggen in fondsen of trackers? Ook dat is geen probleem. Binnen het productaanbod van MeDirect vallen immers ook nog tal van andere beleggingsproducten zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en trackers. Voor deze producten geldt dat ze noteren aan 15 verschillende beurzen verspreid over Europa en de Verenigde Staten. Wil je niet alleen beleggen, maar ook sparen bij MeDirect? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Deze partij staat er dan ook om bekend enkele van de hoogst rentende spaarrekeningen op de markt aan te bieden.

MEXEM

MEXEM is een internationale broker die op de Belgische en Nederlandse markt haar intrede heeft gemaakt in augustus van het jaar 2018. Voor deze broker geldt dat ze net als andere brokers zoals TradersOnly en Lynx deel uitmaakt van de Amerikaanse Interactive Brokers groep. Ondanks het feit dat deze groep het handelsplatform van MEXEM in beheer heeft beschikt de broker uiteraard wel over haar eigen klantenservice. Door de jaren heen is deze partij in ieder geval uitgegroeid tot een niet onbelangrijke, vaste waarde op de Belgische beleggersmarkt. 

Het openen van een beleggingsrekening bij MEXEM is volledig gratis. Bovendien is het zo dat deze broker er bekend om staat uiterst lage tarieven in rekening te brengen voor haar diensten. Met MEXEM beleg je verder op meer dan 120 verschillende beurzen verspreid over de wereld. Het aanbod met beleggingsproducten bestaat in de praktijk onder meer uit niet alleen aandelen en obligaties, maar ook uit bijvoorbeeld opties en futures evenals CFD’s, valuta en beleggingsfondsen. Voor de rekeningen bij MEXEM geldt dat ze bovendien door de SIPC zijn verzekerd tot een waarde van 500.000 Amerikaanse dollar. Dit alles maakt MEXEM een broker die je zeker kan overwegen.

Saxo

Saxo is een van oorsprong Deense beleggingsbank die werd opgericht in het jaar 1992. In eerste instantie ging de partij echter door het leven onder de naam ‘Midas’. Haar huidige naam verkreeg ze dan ook pas in het jaar 2001. Op moment van schrijven is deze bank en broker actief in meer dan 17 verschillende landen ter wereld. Ze verwerkt dan ook dagelijks meer dan één miljoen transacties. In ieder geval beschikt deze partij inmiddels over een meer dan uitstekende expertise.

Ze was in het jaar 1998 dan ook niet voor niets één van de eerste partijen die een online handelsplatform aanbod. Op deze manier konden niet langer alleen professionele, maar ook particuliere beleggers rekenen op tal van interessante, zeer kwalitatieve beleggingsmogelijkheden.

Saxo biedt als broker haar beleggers een zeer groot aanbod bestaande uit de meest uiteenlopende beleggingsproducten aan. Voor deze effecten geldt dat ze aangeboden worden op 30 beurzen verspreid over 26 verschillende landen. Het is mogelijk om te beleggen in traditionele beleggingsproducten zoals aandelen en obligaties, maar daarnaast kan je ook kiezen voor een belegging in beleggingsfondsen, ETF’s en ga zo maar door. 

Veelgestelde Vragen over brokers vergelijken

Wat is een broker?

Een broker is een financiële instelling die ervoor heeft gekozen om zich volledig te focussen op de effectenhandel. In principe vormen brokers het toegangsportaal tot de beurs voor de mensen die graag zouden willen beleggen. Tegenwoordig bieden het merendeel van deze partijen een online platform aan om via te beleggen.

Wat is de rol van een broker?

De rol van een broker is om beleggers toegang te verlenen tot de beurs. Als belegger kan je niet zomaar rechtstreeks naar een beurshandelaar bellen om aan- of verkopen te kunnen doen. Dit moet altijd gebeuren via een broker of een bank.

Welke broker gebruiken als Belg?

De op deze pagina aangehaalde brokers kunnen als Belg allemaal overwogen worden. Door te kiezen voor een broker met een Belgische effectenrekening kan je wel rekenen op enkele praktische voordelen op vlak van roerende voorheffing. Voer ook altijd een vergelijking uit tussen de verschillende brokers. 

Wat is de beste broker in België? 

Er zijn op de Belgische markt heel wat uitstekende brokers terug te vinden. De beste broker in België is degene die voor jou het interessantste aanbod tegen de beste prijs aan weet te bieden. Een vergelijking uitvoeren is dan ook altijd een aanrader.

Kun je beleggen zonder broker?

Het is niet mogelijk om rechtstreeks op de beurs te beleggen zonder de tussenkomst van een broker. Je zou er eventueel wel voor kunnen kiezen om geen beroep te doen op een gespecialiseerde broker, maar wel op een bank. De kosten liggen hierbij echter vaak hoger.

Is DEGIRO betrouwbaar?

DEGIRO is één van de grootste en bekendste brokers van heel Europa. Heel wat Belgische beleggers hebben ervoor gekozen om een beleggersrekening bij deze partij te openen. Ze kan over het algemeen als zeer betrouwbaar worden bestempeld.

Is Bolero te vertrouwen?

De broker Bolero valt onder de KBC Groep. Niet alleen draait deze broker reeds een behoorlijke tijd mee op de markt, bovendien zorgt de expertise van de KBC Groep ervoor dat je eigenlijk als belegger kan rekenen op het beste van twee werelden. Ze is dus zeker betrouwbaar.

Kan ik DEGIRO gebruiken in België?

In eerste instantie richtte DEGIRO zich voornamelijk op Nederlandse beleggers, maar ondertussen is het platform ook uitstekend bruikbaar voor Belgen. Je kan de roerende voorheffing bij deze broker dan ook automatisch laten inhouden en laten doorstorten.

Hoe kies je een broker?

Bij het uitkiezen van een bepaalde broker om een beroep op te doen is het zo dat je rekening dient te houden met verschillende factoren. Denk hierbij niet alleen aan het productaanbod, maar ook aan bijvoorbeeld de kosten die door de broker in rekening worden gebracht.