Minilening

Wanneer je geld wenst te lenen hoeft het lang niet altijd te gaan om een groot bedrag waar je nood aan hebt. In menig aantal verschillende situaties is het dan ook mogelijk dat je met een kleine lening al flink uit de nood kan zijn geholpen. Het afsluiten van een zogenaamde minilening maakt dit mogelijk. Voor deze kredietvorm geldt dat ze reeds kan worden afgesloten voor slechts een paar honderd euro.

minilening
Minilening.

Daardoor vormt ze een uitstekende oplossing voor mensen die bijvoorbeeld aan het einde van de maand geconfronteerd worden met te weinig financiële middelen. Om een financieel lastige periode te kunnen overbruggen kan een minilening afsluiten dan ook zeer interessant zijn. 

Het moet gezegd dat de traditionele minilening door de jaren heen is komen te verdwijnen. In het verleden was het door middel van een zogenaamd flitskrediet mogelijk om binnen slechts enkele minuten tijd een klein geldbedrag te lenen. Niet zelden ging het daarbij dan om een bedrag gaande van slechts enkele tientjes tot een paar honderd euro.

Voor deze flitskredieten geldt echter dat ze werden toegekend zonder ook maar enige vorm van controle terwijl de kosten die erop werden aangerekend zeer hoog waren gelegen. De minilening die vandaag de dag kan worden aangevraagd op de Belgische markt verschilt dan ook danig ten opzichte van de oude flitskredieten. 

Wat is een minilening?

Minileningen bestaan in tal van verschillende vormen. Wanneer je in het verleden een dergelijk krediet wenste af te sluiten was het zo dat je daarbij een keuze kon maken uit verschillende opties. Deze verschillende opties waren toen de onderstaande:

  • Een standaard minilening op afbetaling; 
  • Een sms-krediet welke volledig via sms kon worden aangevraagd;
  • Een flitskrediet welke zich voornamelijk richtte op zeer kleine leningen; 

Tussen de tweede en derde optie uit bovenstaande lijst bestaan een aantal overlappingen. Het sms-krediet kon bijvoorbeeld volledig via sms worden aangevraagd waardoor het maximale kredietbedrag vrij beperkt bleef. Niet zelden was er dan ook sprake van een kredietbedrag van slechts enkele tientallen euro’s. Dit gezegd hebbende bestonden er wel aanzienlijke verschillen tussen de standaard minilening op afbetaling en het flitskrediet. Deze laatste moest bijvoorbeeld in het merendeel van de gevallen zeer snel worden terugbetaald. De maximale looptijd bedroeg zelfs niet zelden 30 dagen. 

Bij het afsluiten van een standaard minilening op afbetaling is dat wel even anders. In principe is het dan ook zo dat het hierbij vooral gaat om een lineair krediet op afbetaling. Met andere woorden, leen je een bedrag van bijvoorbeeld slechts 500 euro? Dan kan je deze alsnog over een langere periode afbetalen. Let wel, vaak blijft deze periode wel beperkt tot bijvoorbeeld één jaar. Dit gezegd hebbende is dat nog altijd een stuk beter dan het ontvangen bedrag binnen de maand te moeten terugbetalen.

Bovendien is het zo dat ook de intresten voor dergelijke kleine leningen door de jaren heen danig lager zijn komen te liggen. De zogenaamde woekerrentes die vroeger niet zelden werden aangerekend behoren dan ook gelukkig tot het verleden. 

Wat zijn de kredietvoorwaarden?

Een minilening in België afsluiten zorgt ervoor dat je kan rekenen op gelijkaardige kredietvoorwaarden als wanneer je zou kiezen voor een gewone, persoonlijke lening. Dit betekent dat het aangevraagde kredietbedrag in één keer op je bankrekening zal worden uitbetaald. Vervolgens zal je in een bepaald aantal vaste schijven het kredietbedrag moeten terugbetalen. Voor deze vaste schijven geldt dat ze eigenlijk bestaan uit twee onderdelen, namelijk:

  • Het bedrag dat daadwerkelijk wordt afgelost van de aangevraagde kredietsom;
  • De intresten die zijn verschuldigd op de lening; 

Hoelang de looptijd van het krediet exact zal bedragen is afhankelijk van het aangevraagde kredietbedrag. In bepaalde gevallen kan deze beperkt zijn tot bijvoorbeeld 12 of 24 maanden. Hou er rekening mee dat er buiten de intrest die in rekening wordt gebracht mogelijks ook nog extra kosten aangerekend kunnen worden. Of deze extra kosten aangerekend worden en hoeveel deze exact zullen bedragen is altijd afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. 

Goedkope minilening

Het verdwijnen van de woekerrentes die vroeger nog wel eens werden gehanteerd voor minileningen heeft er uiteraard voor gezorgd dat een minilening afsluiten heel wat voordeliger is geworden. Wanneer je echter een echt goedkope minilening wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je hier toch nog een klein beetje moeite voor zal moeten doen. Het spreekt immers voor zich dat elke kredietverstrekker over de mogelijkheid beschikt om zelf te bepalen welke rente zij in rekening brengt voor haar mini krediet. Deze rente kan dus in de praktijk niet onaanzienlijke verschillen vertonen. 

Omwille van bovenstaande is het voor het bekomen van een goedkope lening altijd de interessantste keuze om een vergelijking uit te voeren. Een dergelijke vergelijking kan ervoor zorgen dat niet alleen duidelijk zal worden hoeveel intresten er betaald dienen te worden bij de verschillende kredietverstrekkers, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze je een goed beeld zal schetsen van de kredietvoorwaarden die worden gehanteerd door de verschillende financiële instellingen. 

Hou er in de praktijk in ieder geval altijd rekening mee dat het gemiddelde jaarlijkse kostenpercentage bij kleine leningen een stuk hoger is gelegen dan dat het geval is bij grote(re) persoonlijke leningen. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat het bedrag dat wordt ontleend heel wat lager is gelegen waardoor ook het rendement voor de kredietverstrekker vrij beperkt is. In bepaalde gevallen kan het omwille van deze reden dan ook alsnog interessanter zijn om te kiezen voor een iets grotere persoonlijke lening dan een echte minilening af te sluiten. 

Een kleine lening aanvragen

Wil je graag een kleine lening aanvragen die jou wel interessant lijkt? Hou er dan rekening mee dat er ook op dit vlak door de jaren heen behoorlijk wat is veranderd. Het afsluiten van een dergelijke lening door middel van het versturen van een eenvoudig sms-bericht is dan ook niet langer mogelijk. In principe kan je hiervoor nog op twee verschillende manieren te werk gaan, namelijk:

  • Je dient de aanvraag in via het internet; 
  • Je doet de aanvraag in een fysieke vestiging van een kredietverstrekker; 

Voor welke van deze twee mogelijkheden jij gaat kiezen zal voornamelijk worden bepaald door de voorkeur waarover je beschikt. Heel wat mensen vinden het bijvoorbeeld nog altijd fijn wanneer men een afspraak kan maken met een kredietadviseur die vervolgens voor hen ook meteen het vereiste papierwerk in orde maakt. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er in deze situatie rekening mee dient te worden gehouden dat de aanvraagprocedure wel enige tijd in beslag kan nemen. 

Dit laatste zorgt ervoor dat een kleine lening aanvragen vandaag de dag in België hoofdzakelijk gebeurt online op de website van de kredietverstrekker in kwestie. Dat is niet in het minst het gevolg van het feit dat veel mensen die kleine bedragen willen lenen daar vrij snel nood aan hebben. Door online je kredietaanvraag in te dienen kan je vaak meteen rekenen op een zogenaamd principeakkoord.

Dit is geen bindend akkoord, maar het zorgt er wel voor dat je een goed beeld krijgt van of je al dan niet het kredietbedrag dat je in je hoofd hebt zou kunnen lenen. Vervolgens kan je meteen alle vereiste documenten digitaal aanleveren waardoor je kredietaanvraag direct in behandeling kan worden genomen. Voor verschillende kredietverstrekkers geldt dat ze binnen de 48 uur volgend op het goedkeuren van je kredietaanvraag de gelden overmaken naar je bankrekening. 

Waar kan ik een minilening aanvragen?

Wanneer je vandaag de dag op zoek gaat naar minileningen om af te sluiten op de Belgische markt zal je tot de vaststelling komen dat het daarbij eigenlijk voornamelijk gaat om kleine persoonlijke leningen. We maken in principe een onderscheid tussen twee verschillende soorten partijen die deze aan jou kunnen verstrekken. Het gaat hierbij dan concreet om:

  • Traditionele financiële instellingen zoals banken;
  • Alternatieve kredietverstrekkers; 

Het verschil tussen beide partijen zit hem voornamelijk in de precieze voorwaarden die worden gehanteerd. Voor traditionele financiële instellingen geldt dat ze verplicht zijn om zich te houden aan een reeks van opgelegde controles. Bovendien is het bij deze partijen in het geheel niet mogelijk om geld te lenen wanneer je bijvoorbeeld staat opgenomen op de zwarte lijst. Begrijp ons niet verkeerd, ook alternatieve kredietverstrekkers zullen hier zeker moeilijk over doen, maar mogelijks zijn hun kredietvoorwaarden net wat flexibeler. Dit klinkt misschien interessant, maar er zit ook een keerzijde aan de medaille. Die keerzijde heeft vooral betrekking tot de kosten die worden aangerekend. 

Omdat alternatieve kredietverstrekkers vaak minder strenge kredietvoorwaarden hanteren spreekt het voor zich dat ze net daardoor af te rekenen krijgen met een danig hoger gelegen risico. Dat hoger gelegen risico moet op een bepaalde manier worden ingedekt en dat gebeurt dan concreet door… het in rekening brengen van hoger gelegen kosten. Wil je dus met andere woorden kunnen rekenen op de laagst mogelijke kosten voor jouw kleine lening? Dan is het doorgaans altijd de beste keuze om deze aan te vragen bij een traditionele financiële instelling zoals een bank. 

Minilening België 

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het afsluiten van een minilening in België door de jaren heen enigszins veranderd. In het verleden was het net als in andere landen ook in België mogelijk om eenvoudig een kleine lening te bemachtigen zonder dat er daar eigenlijk een grondige controle aan vooraf ging. Op vandaag is dat een behoorlijk stuk complexer geworden. De traditionele minileningen zoals deze verschillende jaren hebben bestaan op de Belgische markt zijn inmiddels verdwenen.

minilening België 
Minilening België.

Dat is het gevolg van het feit dat de Belgische overheid ervoor heeft gekozen om zeer kleine kredieten of zogenaamde flitskredieten aan banden te leggen. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat een klein bedrag lenen in België niet meer tot de mogelijkheden behoort, in tegendeel. 

Indien je een minilening in België wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat de minimale kredietbedragen die mogelijk worden gemaakt door allerhande kredietverstrekkers door de jaren heen danig zijn verlaagd. Op deze manier wordt er door deze partijen getracht om het gat dat het verdwijnen van de minilening heeft veroorzaakt op te vangen. Onder meer de bekende grootbank KBC heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om diens minimum kredietbedrag stevig te verlagen. Het afsluiten van een persoonlijke lening op afbetaling kan bij deze bank reeds vanaf slechts 500 euro. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat bijvoorbeeld 500 euro lenen in België vandaag de dag in principe geen probleem hoeft te vormen. Dit lijkt misschien een zeer beperkt bedrag om een lening voor af te sluiten, maar voor heel wat mensen geldt dat dit voldoende is om hen tijdelijk van wat extra financiële middelen te voorzien. Steeds vaker is het dan ook zo dat leningen worden afgesloten niet met als doel om een bepaalde aankoop te financieren, maar wel om even wat extra financiële ademruimte te hebben. Daar kan een minilening zich in de praktijk absoluut uitstekend voor lenen. 

500 euro lenen in België 

Toen bekend raakte dat de traditionele minilening zou komen te verdwijnen zoals die voorheen wel nog op de Belgische markt werd aangeboden zorgde dat ervoor dat veel mensen vreesden geen klein bedrag meer te kunnen lenen. Dit klopt ook gedeeltelijk. Het afsluiten van een lening voor slechts een paar tientallen euro’s is inderdaad niet langer mogelijk op de Belgische kredietmarkt. Dit gezegd hebbende betekent dit helemaal niet dat je meteen hoeft te kiezen voor een kredietbedrag van ettelijke duizenden euro’s. Heb je bijvoorbeeld voldoende aan een paar honderd euro? Wil je dan ook bijgevolg bijvoorbeeld graag 500 euro lenen in België? Dan is dat zonder probleem mogelijk. 

500 euro lenen in België behoort onder meer tot de mogelijkheden bij de kredietverstrekker KBC. Zij heeft er bovendien voor gekozen om dit mogelijk te maken door middel van de persoonlijke lening die ze aanbiedt. Op deze manier kan je jezelf niet alleen voorzien van wat extra financiële middelen, bovendien kan je er zo ook nog eens voor zorgen dat je dit kan doen tegen interessante voorwaarden en vooral tegen een beperkte intrest. Dit kan voor veel mensen het overwegen dus zeker waard zijn.

Minilening en zwarte lijst

Geld lenen terwijl je over een notering op de zwarte lijst beschikt is en blijft in de praktijk een behoorlijke uitdaging. In het merendeel van de gevallen zal je dan ook tot de vaststelling komen dat kredietverstrekkers hier eigenlijk niet toe bereid zijn. Voor de zwarte lijst geldt dat ze een lijst is welke bijgehouden wordt door het zogenaamde CKP. Het betreft hier de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Voor dit orgaan geldt dat ze deel uitmaakt van de Nationale Bank van België.

Financiële instellingen zijn in principe verplicht om zich eerst te gaan informeren bij het CKP vooraleer over te gaan tot het verstrekken van een bepaald krediet. Je wordt opgenomen op de zwarte lijst wanneer je gedurende een periode van 3 maanden je (af)betalingsverplichtingen niet bent nagekomen. 

Per definitie is het zo dat geld lenen niet langer tot de mogelijkheden behoort van zodra je opgenomen bent op de zwarte lijst. Dit gezegd hebbende leert de praktijk ons dat vooral alternatieve kredietverstrekkers nog wel eens een uitzondering toe willen staan. Veel is op dat vlak echter afhankelijk van de stappen die je reeds hebt ondernomen om je schuld recht te zetten. Ook de resterende schuld waarvan sprake is kan op dit vlak een belangrijke rol spelen. Hoe dan ook ben je in deze situatie dus duidelijk als het ware overgeleverd aan de goodwill van de kredietverstrekker. 

Krijg je een minilening ondanks een notering op de zwarte lijst? Hou er dan rekening mee dat dit voor de kredietverstrekker in kwestie altijd een niet onaanzienlijk extra risico met zich meebrengt. Dit risico zal altijd ingedekt moeten worden en dat gebeurt doorgaans door het hanteren van een aanzienlijk hoger gelegen intrest. Wil je graag zorgeloos en bovendien ook tegen zo beperkt mogelijke kosten geld kunnen lenen? Dan is het dus in principe altijd aan te raden om eerst je melding op de zwarte lijst op te lossen en pas daarna een lening af te gaan sluiten. Dat geldt overigens niet alleen voor de minilening, maar voor alle kredieten die er op de markt worden aangeboden. 

Snel geld lenen binnen 10 minuten op rekening 

Wil je graag snel geld lenen dat je binnen 10 minuten op je rekening kan hebben staan? Voor menig aantal aanbieders van minileningen geldt dat ze hier door de jaren heen mee hebben geadverteerd. In het verleden was dit in principe ook best mogelijk. Het afsluiten van een sms-krediet voor bijvoorbeeld een paar tientallen euro’s zorgde er toen voor dat je het aangevraagde kredietbedrag vaak reeds binnen enkele minuten reeds op je bankrekening kreeg gestort.

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald geldt op moment van schrijven echter dat deze flits- of sms-kredieten in België niet langer aangeboden mogen worden. Als gevolg van deze beslissing is het minimale kredietbedrag behoorlijk wat hoger komen te liggen. Bijgevolg spreekt het voor zich dat ook de voorwaarden voor het verkrijgen van de lening aardig wat strenger zijn geworden. 

Wanneer mensen op zoek zijn naar mogelijkheden om snel geld te lenen binnen 10 minuten kan dat uiteraard heel wat betekenen. Lang niet alle mensen willen in deze situatie het aangevraagde kredietbedrag binnen de 10 minuten op hun bankrekening hebben staan. Voor heel wat mensen is het dan ook vooral van belang dat ze zo snel mogelijk hun kredietaanvraag kunnen afronden. Wanneer dat eveneens geldt voor jou zal je tot de conclusie komen dat dit bij verschillende kredietverstrekkers geen probleem hoeft te zijn. De mogelijkheid om online een lening af te sluiten zorgt ervoor dat de aanvraagprocedure vandaag de dag heel wat korter is geworden dan vroeger. 

Per direct geld lenen zonder documenten

direct geld lenen zonder documenten
Direct lenen zonder documenten.

Wanneer je er aan het einde van de maand achter komt dat je geen financiële middelen meer ter beschikking hebt terwijl er wel nog sprake is van een aantal openstaande facturen spreekt het voor zich dat je daardoor even met de handen in het haar zal komen te zitten. Dit is natuurlijk zeer begrijpelijk. In deze situatie gaan mensen dan ook vaak meteen op zoek naar mogelijkheden om per direct geld te lenen zonder documenten voor te moeten leggen.

Ondanks het feit dat dit begrijpelijk is behoord dit vandaag de dag eigenlijk niet meer tot de mogelijkheden.

Bij het aanvragen van eender welke lening op de Belgische markt zal er immers naar één of meerdere documenten worden gevraagd. Deze documenten hebben dan vooral als doel om je financiële situatie in kaart te brengen. Denk hierbij dan onder meer aan het laatste aanslagbiljet of aan één of meerdere loonfiches. 

Bovenstaande gezegd hebbende is het wel zo dat je per direct geld kan lenen zonder documenten die het goed waarvoor je gaat lenen aantoont. Sloot je in het verleden een privé lening af? Dan moest je in principe altijd kunnen aantonen waar het kredietbedrag voor gebruikt ging worden. Op vandaag is dat niet langer een vereiste. Heb je dus met andere woorden tijdelijk nood aan extra financiële middelen omdat het even financieel allemaal wat minder goed gaat? Dan zou je kunnen overwegen om daarvoor een persoonlijke lening zonder bestemming af te sluiten. Het voorleggen van een ondertekende bestelbon of offerte of een factuur is hiervoor niet vereist. 

Online snel geld lenen zonder papierwerk 

Snel geld lenen zonder papierwerk hoeft tegenwoordig helemaal geen probleem meer te zijn. Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze in België alle documenten die vereist kunnen zijn bij het indienen van een kredietaanvraag wel digitaal hebben staan. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om de loonfiches, maar ook om bijvoorbeeld het laatste aanslagbiljet van de Belastingdienst.

Voor het merendeel van de kredietverstrekkers geldt daarbij eveneens dat ze de mogelijkheid aanbieden om een kredietaanvraag geheel online in te dienen via hun website. Ben je reeds een bestaande klant? Dan is het in principe mogelijk om dat rechtstreeks vanuit je klantenomgeving te doen. Voor nieuwe klanten wordt dit doorgaans mogelijk gemaakt door gebruik te maken van itsme of de eid. 

Betekent snel geld lenen zonder papierwerk voor jou echter dat je geen enkel document hoeft voor te leggen voor de lening die je wenst aan te vragen? Dan zal je kunnen vaststellen dat, dat hier in België niet langer tot de mogelijkheden behoort. Er wordt door elke kredietverstrekker immers altijd een zekere mate aan controle van je financiële situatie uitgevoerd. In principe vereist dit altijd het voorleggen van één of meerdere documenten. Dit gezegd hebbende zorgt de online aanvraagprocedure er wel voor dat het afsluiten van een krediet vandaag de dag heel wat efficiënter kan gebeuren dan in het verleden het geval was.