Forex

Eén van de meest besproken vormen van beleggen is naar alle waarschijnlijkheid forex trading. Voor forex geldt dat ze de afkorting vormt voor Foreign Exchange. Het betreft hier dus met andere woorden de handel in vreemde valuta of munteenheden. Het verschil welke op de markt ontstaat in de koersen van verschillende munteenheden wordt duidelijk door middel van de wisselkoers waarvan sprake is. Zelfs wanneer je niet van plan bent om specifiek een forex trading te doen kan je hiermee worden geconfronteerd. Koop je bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen die ook noteren in de Amerikaanse dollar als Europeaan? Dan zal je altijd te maken krijgen met de wisselkoers USD – EUR. 

Forex beleggen
Forex

Voor nagenoeg elke belegger geldt dus dat hij of zij in zekere mate wel eens te maken zal krijgen met wisselkoersen. Dit gezegd hebbende is forex trading echter natuurlijk nog iets helemaal anders. Bij deze vorm van handelen of beleggen is het namelijk zo dat er wordt gehandeld tussen verschillende valuta’s met als doel om de wisselkoers in jouw voordeel uit te laten vallen. 

De forex handel werkt in de praktijk eigenlijk nagenoeg hetzelfde als de verschillende andere segmenten van de beleggersmarkt. Dit betekent dat vooral het spel van vraag en aanbod er aan de grondslag van ligt. De prijzen worden dus met andere woorden bepaald door de vrije marktwerking waarvan sprake is. Bovendien is het zo dat ook de mate van concurrentie hier een niet onbelangrijke invloed op uitoefent. Voor elke aan- en verkoop die gebeurt binnen de forex markt geldt dat ze een bepaalde impact kan hebben op waarde van één of meerdere valuta’s of valutaparen. De mate waarin dit gebeurt is altijd afhankelijk van het handelsvolume dat gepaard gaat met de transactie. 

Wat is forex traden? 

De waarde of de actuele koers van een valuta wordt dus in de praktijk door verschillende factoren bepaald. Enerzijds is het spel van vraag- en aanbod zoals hierboven reeds aangehaald, maar er is meer. Ook verschillende geopolitieke gebeurtenissen die plaatsvinden kunnen immers een niet onaanzienlijke invloed hebben op de koers en bijgevolg de waarde waar valuta’s over beschikken. Denk hierbij aan:

 • Natuurrampen die plaatsvinden;
 • Gezondheidsrampen zoals epidemieën en pandemieën; 
 • Ingrijpende, politieke veranderingen; 
 • Economische gebeurtenissen zoals een beurscrash; 
 • Bekendmakingen van cijfers met betrekking tot economische groei; 
 • De rentetarieven die worden gehanteerd;

Naast bovenstaande is het zo dat ook de inflatie zich veelal laat gelden op de valutamarkt. Door in te spelen op al deze verschillende gebeurtenissen kan het voor een forex belegger mogelijk zijn om zelfs op korte termijn een aanzienlijk rendement te kunnen realiseren. Dit gezegd hebbende zorgt de volatiliteit op de (internationale) valutamarkt er tevens voor dat de risico’s niet onaanzienlijk zijn. 

Bij forex trading wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde valutaparen. Het betreft hier een combinatie van twee valuta’s die tegenover elkaar worden verhandeld. Er bestaan op de forex markt honderden verschillende combinaties, maar één van de meest populaire is toch zeker onze Europese euro tegen de Amerikaanse dollar. Ook de Amerikaanse dollar tegen de Japanse yen en de Britse Pond tegen de Amerikaanse dollar zijn populaire valutaparen. 

Voor de zogenaamde basisvaluta geldt dat ze zich altijd aan de linkerkant bevindt van het valutapaar. Voor de zogenaamde prijsvaluta geldt dat ze zich aan de rechterkant bevindt. Voor de basisvaluta geldt dat ze altijd gelijk is aan één. Voor de prijsvaluta geldt op haar beurt dat ze gelijk staat aan de huidige prijskoers van het paar. Op deze manier wordt duidelijk hoeveel prijsvaluta het kost om de basisvaluta te verkopen. Met andere woorden, wanneer je aan forex trading doet verkoop je altijd de ene valuta om vervolgens de andere te kopen.

Spread en margin

Er zijn verschillende beursgerelateerde termen waarmee je in aanraking kan komen wanneer je aan handelen in forex gaat doen. In eerste instantie is er de zogenaamde spread. Het betreft hier het verschil tussen de koop- en verkoopprijzen. Voor de koopprijs geldt dat ze bijvoorbeeld 1,3428 kan bedragen terwijl de verkoopprijs 1,3424 kan zijn.

Forex spread en marge
0.3 Spread op een EUR/USD trade.

Om je positie winstgevend te kunnen maken spreekt het voor zich dat de marktprijs ofwel boven de aankoopprijs moet stijgen ofwel onder de verkoopprijs dient te dalen. Welke van deze mogelijkheden er op jouw situatie van toepassing is, is afhankelijk van het feit of je beschikt over een short- of over een longpositie. 

Buiten de zogenaamde spread is het zo dat het eveneens belangrijk is om je bewust te zijn van de zogenaamde margin en de hefboomwerking waarvan sprake kan zijn bij forex. Voor de margin geldt dat ze verwijst naar de oorspronkelijke inleg om een bepaalde hefboompositie te kunnen openen en vooral ook open te kunnen houden. Een EUR/USD transactie vereist in de praktijk een margin van 3,33 procent om ze te kunnen openen. Dit zorgt ervoor dat je geen behoeften hebt aan 100.000 euro om een positie te kunnen openen, maar bijvoorbeeld aan 3.330 euro. Hou er wel rekening mee dat handelen met een hefboom altijd significante extra risico’s met zich meebrengt. 

Hoe doe je aan forex trading?

Op het ogenblik dat je aan forex trading wil gaan doen is het belangrijk om te weten dat er hiervoor in de praktijk gebruik kan worden gemaakt van tal van uiteenlopende beleggingsproducten. Meer concreet is het mogelijk om te kiezen voor: 

 • Turbo’s;
 • CFD’s; 
 • Opties; 
 • Barriers;

Niet alleen de manier waarop er wordt gehandeld, maar bovendien ook de risico’s die je loopt zijn afhankelijk van het gekozen beleggingsproduct. Je dient er rekening mee te houden dat de broker van jouw keuze mogelijks slechts één of enkele van deze verschillende mogelijkheden aanbiedt.

1.) Forex trading met turbo’s 

De eerste mogelijkheid waarover je beschikt voor wat trading met forex betreft is gebruikmaken van zogenaamde turbo’s. Het betreft hier derivaten die werken met een zogenaamde hefboom. De koers waarvan sprake is bij een turbo op forex zal de prijskoers van diens valutapaar een-op-een volgen. In de praktijk is het bovendien mogelijk om met behulp van turbo’s zowel short als long posities in te nemen. Het gebruik van turbo’s is bij forex trading vrij populair. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat je risico over een bepaalde limiet beschikt. Dit is zo omdat elke turbo beschikt over een ingebouwde knock-outlimiet.

Eenmaal dit punt wordt bereikt zal je automatisch uitstappen wanneer de markt de foute richting uitgaat. Jijzelf als belegger bent verantwoordelijk voor het uitkiezen van dit knock-outniveau bij het openen van een nieuwe positie. Dit is zeker iets om goed over na te denken. 

EURUSD Forex Turbo
Voorbeeld van Forex Turbo’s.

2.) Forex trading met CFD’s

Een tweede optie waarover je beschikt op vlak van forex trading is door te handelen met behulp van zogenaamde CFD’s. Wanneer je dit beleggingsproduct gaat traden ga je ermee akkoord om het prijsverschil van een bepaalde positie te ruilen van zodra deze wordt geopend tot op het ogenblik dat ze terug wordt gesloten.

Om een trade te kunnen openen dien je een kleine margin te betalen. Dit gebeurt op voorhand en is een vereiste om blootstelling te kunnen krijgen aan de grotere positie waarvan sprake is. Dit heeft als gevolg dat niet alleen je potentiële winsten, maar ook de mogelijke verliezen heel wat hoger kunnen oplopen. Let hier dus voor op. Voor de CFD-koersen geldt dat ze op dezelfde manier weergegeven worden als de reguliere prijsvaluta waar een forexpaar over beschikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1,31425. 

Ook voor forex trading door middel van CFD’s geldt dat je als forex trader over de mogelijkheid beschikt om zowel te speculeren op een stijging als op een daling van de koersen. Voor de standaard forex-CFD’s geldt dat ze over een waarde beschikken van 100.000 eenheden van de eerstgenoemde valuta van het paar. Dit terwijl voor mini forex-CFD’s in de praktijk geldt dat ze amper over een waarde van 10.000 eenheden beschikken van de eerstgenoemde valuta.

3.) Forex trading met opties

Een derde mogelijkheid om aan forex trading te doen is door gebruik te maken van zogenaamde opties. Opties bieden je in de praktijk het recht (maar niet de verplichting) om een FX-paar aan te kunnen kopen of te verkopen tegen een bepaalde koers op een specifieke (afloop)datum. Door gebruik te maken van opties is het mogelijk om zowel calls als puts te kunnen kopen en te verkopen. Bovendien is het zo dat je ook over de mogelijkheid beschikt om een bepaalde positie zowel op als voor de afloopdatum te verlaten. 

Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat voor opties geldt dat ze vallen onder de noemer van de complexe beleggingsinstrumenten. Bijgevolg is het zo dat ze als meer geschikt worden bestempeld voor de meer ervaren traders. Ondanks het feit dat het kopen van opties een beperkt risico met zich meebrengt is het zo dat bij het verkopen van een put geldt dat het risico op verlies als het ware onbeperkt is. Let hier dus zeer goed voor op.

4.) Forex trading met barriers

Tot slot is het zo dat aan forex trading doen op de markt eveneens kan gebeuren door middel van zogenaamde barriers. Hierbij is het net als bij turbo’s zo dat er sprake is van één-op-één bewegingen ten opzichte van de koers van het onderliggende valutapaar. In een poging het risico bij het gebruik van deze beleggingsproducten in te perken is het zo dat er eveneens gebruik bij wordt gemaakt van een zogenaamde knock-outniveau. 

Het knock-outniveau waarvan sprake is zorgt ervoor dat, van zodra de markt tegen je positie in beweegt en een bepaalde limiet heeft bereikt, de order automatisch wordt beëindigd. Hou er echter rekening mee dat er op de forexmarkt niet zelden sprake is van een aanzienlijke volatiliteit. Dit betekent dat je snel heel veel geld kan verdienen, maar ook kan verliezen. Wil je graag long gaan op een bepaald valutapaar met behulp van dit beleggingsproduct? Dan koop je een barrier calloptie. Wil je liever short gaan? Dan dien je uiteraard te kiezen voor een barrier putoptie.

Belangrijkste invloeden bij forex traden

Voor de forexmarkt geldt dat ze bestaat uit tal van verschillende valuta’s van over de hele wereld. Dit zorgt ervoor dat het een behoorlijke opgave kan zijn om de wisselkoersen te voorspellen. Dit niet in het minst omwille van het feit dat menig aantal verschillende krachten de koersbewegingen kunnen beïnvloeden. In eerste instantie zijn er bijvoorbeeld de centrale banken. 

Het aanbod van een munt wordt in de praktijk door deze partijen gecontroleerd. Zij kunnen allerhande maatregelen aankondigen die de koers van de munt in kwestie danig kunnen beïnvloeden. Indien er sprake is van een zogenaamde kwantitatieve versoepeling betekent dat, dat er meer geld in de economie zal worden gepompt. Het gevolg hiervan is dat het aanbod toeneemt, maar de waarde per eenheid afneemt. Dit is voor forex traders iets erg belangrijks om in het oog te houden. 

Bovendien zijn er ook de nieuwsrapporten die verschijnen. Zowel voor commerciële banken als voor andere (grote) investeerders geldt dat ze in de praktijk voornamelijk over de neiging beschikken om hun kapitaal te gaan investeren in economieën die beschikken over goede vooruitzichten. Verschijnt er dus met andere woorden positief nieuws over een bepaalde regio? Dan zal dat er niet alleen voor zorgen dat de interesse om erin te investeren zal toenemen, bovendien zal ook de vraag naar de valuta van de regio in kwestie groeien. Is er sprake van negatief nieuws? Dan kunnen de verwachtingen daardoor uiteraard ook negatief worden beïnvloed. 

Tot slot is er uiteraard ook nog het marktsegment waar je rekening mee zal willen houden. Voor het marktsentiment geldt dat ze vaak reageert op de nieuwsberichten die verschijnen. Wanneer traders geloven dat een bepaalde valuta een specifieke koers zal varen zullen zij hier logischerwijs ook naar handelen. Bijgevolg is het mogelijk dat ook anderen hiervan overtuigd zullen raken waardoor er als het ware een soort van kettingreactie zal ontstaan. Als gevolg van het marktsentiment kan de vraag naar een bepaalde valuta aanzienlijk toe-, maar ook afnemen.

Wat is een forex trader?

Zoals eerder reeds aangehaald geldt in de praktijk voor het merendeel van de beleggers dat ze op een zeker ogenblik wel eens te maken zullen krijgen met wisselkoersen. Dit gezegd hebbende is een forex trader iemand die hier specifiek de focus op legt. Voor deze persoon geldt dat hij of zij geen echte valuta op diens rekening zal ontvangen. Het maken van winst op de FX-markt kan gebeuren door de waarde schommelingen van bepaalde valuta ten opzichte van andere valuta te benutten. 

Voor een forex trader geldt dat deze hier handig op in tracht te spelen door te speculeren over de te verwachten prijsbewegingen. Bijgevolg plaatst hij of zij hierop gefocuste orders die een mogelijk financieel voordeel kunnen opleveren. De werking van de forex markt kan worden samengevat als:

• Elke transactie die wordt uitgevoerd op de forex markt heeft een aan- en verkooporder; 

• Forex trading bestaat uit speculaties waarbij er geen sprake is van fysieke handel in valuta;

In welke mate een bepaalde transactie een impact heeft op de valutamarkt wordt in de praktijk bepaald door het handelsvolume waar de transactie in kwestie over beschikt. Des te groter de waarde van de order, des te groter logischerwijs ook de impact zal zijn op de forex marktprijs van de valuta in kwestie. Dit maakt dat er bij forex trading vaak sprake is van een niet onaanzienlijke volatiliteit. Omwille van deze reden wordt deze vorm van traden vaak ook afgeraden aan beginners. 

Forex brokers

Indien je een forex trading wenst te doen spreekt het voor zich dat dit niet mogelijk is zonder een beroep te doen op een gespecialiseerde forex broker. Voor deze partij geldt immers dat ze je toegang dient te verstrekken tot de forex markt. Voor een dergelijke broker geldt dat ze een platform aanbiedt waarop het mogelijk is om bepaalde transacties uit te voeren. 

Je dient er als forex trader rekening mee te houden dat het niet mogelijk is om rechtstreeks op de beurs in eigen persoon valutaparen te verhandelen. Het openen en sluiten van dergelijke posities is dus met andere woorden het werk van een forex broker. Voordat je aan de slag gaat bij een dergelijke partij is het altijd interessant om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende brokers die er bestaan. Bij het uitvoeren van een dergelijke vergelijking dient rekening te worden gehouden met de volgende aandachtspunten:

 • Welke stortingsmogelijkheden biedt de forex broker in kwestie aan? 
 • Krijg je bij de broker in kwestie de beschikking over bepaald voorlichtingsmateriaal? 
 • Komt het platform van de broker tegemoet aan jouw persoonlijke verwachtingen?
 • Worden er eventueel trading bots aangeboden of niet? 
 • Worden er door de broker nog meer beleggingsmogelijkheden aangeboden of niet?
 • Hoe snel worden gerealiseerde winsten uitbetaald naar bijvoorbeeld je bankrekening?
 • Beschikt de broker over een licentie of niet?

Voordat je je aan gaat melden bij een bepaalde forex broker is het altijd een goed idee om even de exacte wensen en verwachtingen waarover je beschikt in kaart te brengen. Op deze manier zal je er immers in de praktijk met zekerheid en bovendien ook heel wat sneller in slagen om een broker te kunnen vinden die perfect aan jouw vooropgestelde verwachtingen tegemoet zal weten te komen. 

Forex brokers vergelijken

Zoals de bovenstaande informatie reeds duidelijk heeft gemaakt is het zo dat er bij forex brokers vergelijken aandacht dient te worden besteed aan een niet onaanzienlijk aantal verschillende aandachtspunten. Uiteindelijk zal het echter wellicht jouw persoonlijke voorkeur zijn die de doorslag zal geven. Dat is het gevolg van het feit dat de eisen waar forex traders over beschikken in de praktijk sterk uiteenlopend kunnen zijn. In het bijzonder de ervaring waar men over beschikt is op dit vlak vaak leidend.

Voor forex traders die nog maar weinig ervaring hebben geldt bijvoorbeeld dat ze vooral op zoek zullen gaan naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijk platform. Voor de meer ervaren forex traders ligt dat anders. Hij of zij wil immers wellicht vooral veel tools ter beschikking hebben.

Wees er naast bovenstaande ook zeker van dat je tijdens forex brokers vergelijken ook even stil blijft staan bij de kosten die in rekening worden gebracht. Voor deze kosten geldt immers dat ze onderling tussen de verschillende brokers aardig kunnen verschillen. Voor deze kosten geldt dat ze uiteraard altijd afgetrokken dienen te worden van het rendement dat je weet te behalen met forex trading. Hoe minder kosten die je moet betalen, des te groter dus met andere woorden het uiteindelijke rendement kan komen te liggen. Ook dit maakt forex brokers vergelijken een absolute must. 

Forex broker platform
Forex broker platform.

Forex trading in België 

Is forex trading legaal in België of niet? Dat is een vraag die door de jaren heen ontzettend vaak werd gesteld en waar vaak verschillende antwoorden op werden gegeven. Het begon allemaal in augustus van het jaar 2016 toen duidelijk werd dat er in België een nieuwe wetgeving werd ingevoerd die onder meer de aandacht richtte op beleggingsproducten gerelateerd aan (onder meer) forex trading. 

Voor het reglement waarvan sprake is geldt dat ze een verbod heeft ingeroepen op de beroepshalve commercialisering op het Belgisch grondgebied bij één of meerdere consumenten van afgeleide instrumenten welke verhandeld kunnen worden door middel van een elektrisch handelssysteem. Het betreft hierbij onder meer: 

 • Binaire opties; 
 • Instrumenten met een looptijd van minder dan één uur; 
 • Instrumenten die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden; 

Voor beleggers die aan forex trading willen doen zijn vooral de laatst genoemde bijzonder belangrijk. Onder deze noemer vallen immers niet alleen maar de CFD’s, maar ook de forex-producten die er bestaan. De vraag is echter wat betekent dit nu eigenlijk concreet? Houdt dit dus met andere woorden in dat het voor Belgen illegaal is geworden om aan forex trading te doen? Neen!

Concreet betekent deze regelgeving dat het met ingang van 18 augustus 2016 is verbonden voor bedrijven om de hierboven aangehaalde producten actief aan te gaan bieden op het Belgische grondgebied. Het commercialiseringsverbod waarvan sprake is houdt echter helemaal niet in dat het voor Belgische consumenten bij wet is verboden om te investeren of te handelen in dergelijke producten. Met andere woorden, forex trading is in België gewoon nog steeds legaal mogelijk. 

Lees meer op de FSMA website >

Forex Factory 

Het unieke karakter waar de forex-markt over beschikt heeft ervoor gezorgd dat er niet veel communities rond bestaan. Dit gezegd hebbende vormt de zogenaamde Forex Factory een aangename uitzondering op die regel. Forex Factory is er dan ook in geslaagd om een groot aantal forex enthousiastelingen bij elkaar te brengen met eigenlijk slechts één doel voor ogen, namelijk het hoogst mogelijke rendement behandelen met de handel in forex. Voor dit bedrijf geldt dat ze op verschillende manieren een niet onbelangrijke meerwaarde heeft weten te creëren voor forex traders. Dit onder meer onder de vorm van de vaak gebruikte forex fabriekskalender. 

 Voor de forex-kalender van Forex Factory geldt dat ze een verscheidenheid aan filtercategorieën aanbiedt waarmee je kunt filteren op zeer specifieke marktgebeurtenissen. Op deze manier kan je er alleen die gebeurtenissen uithalen die voor jouw investeringen van belang zijn. Sinds het jaar 2005 is deze kalender erin geslaagd om de absolute standaard te zetten voor de economische kalenders die er wereldwijd terug te vinden zijn. Dit exact vanwege de doorgedreven filtermogelijkheden die worden aangeboden. Dit zorgt er wel voor dat je eerst even met de filters zal moeten leren werken. Enkele van de vele filters die ingesteld kunnen worden in de Forex Factory kalender zijn onder meer:

 • Groei;
 • Inflatie;
 • Munteenheid;
 • Huisvesting;
Forex Factory kalender
Forex Factory kalender.

Hoe belangrijk en interessant de Forex Factory kalender ook mag zijn, er worden ook nog heel wat andere interessante tools aangeboden. Denk hierbij onder meer aan de gedetailleerde grafieken waarvan sprake is met betrekking tot de forexmarkten. Zogenaamde marktsentimentfoto’s kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks in grafiekvorm worden bekeken door middel van de Forex Markets-tool. Er zijn verschillende grafiektypen waar voor kan worden gekozen. Denk hierbij meer concreet aan:

 • OHLC-kaarten;
 • Kaarsgrafieken;
 • Lijndiagrammen; 
 • Bergkaarten;

Op het forum van de Forex Factory worden bovendien gedachten uitgewisseld tussen verschillende forex traders waardoor er ook sprake is van een vorm van social trading. Door gedachten uit te wisselen kunnen niet alleen de risico’s worden ingeperkt, maar kunnen ook de potentiële winsten worden geoptimaliseerd. Zo sla je twee vliegen in één klap. 

Veelgestelde Vragen

Hoe werkt forex trading? 

Bij forex trading wordt gebruik gemaakt van zogenaamde valutaparen. Tussen de verschillende munteenheden waaruit een dergelijk paar bestaat kan sprake zijn van een waardeverschil. Dat waardeverschil trachten traders bij forex trading te benutten om hier financieel voordeel uit te kunnen halen. 

Hoe laat gaat de forex markt open?

Voor de forex markt geldt dat ze opent elke zondagavond om 23h00. Ze blijft vervolgens geopend tot vrijdagavond 22h00 onze tijd. Tussen beide tijden is het zo dat de valutamarkt constant open is voor handel. Haar openingstijden lopen dus niet gelijk met de beurs. 

Wat zijn pips forex? 

We spreken van pips forex wanneer er sprake is van een doorgaans ééncijferige beweging in de vierde decimaalpositie van een valutapaar. Beweegt de EUR/USD dus met andere woorden van 1,35361 dollar naar 1,35371 dollar, dan is ze één pip verplaatst.

Wat is een hefboom forex?

Het is binnen de FX-handel zeer gebruikelijk om gebruik te maken van een hefboom of leverage. De hefboom maakt het mogelijk om met een kleinere inleg een grotere exposure te realiseren. Dit kan de potentiële winst, maar ook het potentiële verlies danig vergroten.

Is forex trading legaal in België?

Het vercommercialiseren van bepaalde beleggingsinstrumenten waaronder degene die betrekking hebben tot forex trading is verboden op het Belgisch grondgebied. Dit gezegd hebbende mogen Belgische consumenten wel gewoon aan forex trading doen. 

Kan je veel geld verdienen met forex? 

Veel geld verdienen met forex is zeker mogelijk. Dit zeker wanneer je kiest voor het gebruik van een hefboom. Hou er echter rekening mee dat forex trading een hoog risico belegging is waardoor het bijvoorbeeld niet geschikt is voor de beginnende belegger.

Wat heb je nodig om forex te traden?

Wil je graag forex traden? Dan is de kans groot dat je daarvoor gebruik zal willen maken van CFD’s, opties of turbo’s. Een rekening bij een broker die handel in hefboomproducten aanbiedt is bijgevolg een vereiste.