Vakantielening

Iedereen heeft recht op een deugddoende, ontspannende vakantie. Dit gezegd hebbende is het zo dat lang niet iedereen zomaar over voldoende financiële middelen beschikt om in één keer het volledige bedrag van een vakantie te kunnen betalen. Dat kan natuurlijk best vervelend zijn. Dit gezegd hebbende bestaat er tegenwoordig zoiets als een speciale vakantielening. Zoals de naam van deze kredietvorm reeds aangeeft betreft het hier een lening welke het mogelijk maakt om geld te lenen voor een vakantie.

vakantielening
Lenen voor je vakantie.

Op deze manier kan je niet alleen de vlucht betalen die je wenst te boeken, maar ook de huurprijs van de accommodatie die je hebt uitgekozen. Deze lening maakt het in de praktijk een stuk eenvoudiger om eindelijk die ene droomvakantie te kunnen beleven. 

Wat is een vakantielening?

De vakantielening is een soort van persoonlijke lening. Voor deze lening geldt aldus dat je in principe niet hoeft aan te tonen voor welk doel je van plan bent om geld te lenen. Stel bijvoorbeeld dat je van plan bent om een vakantie te boeken die beschikt over een totaal kostenplaatje van 3.000 euro. Deze kost ontstaat door de combinatie van enerzijds de kostprijs van het vliegticket en anderzijds de kost van de accommodatie. Dit gezegd hebbende zal je mogelijks nog een nieuwe koffer willen aankopen en zal je wellicht ook nog wat extra geld kunnen gebruiken voor de kosten die je ter plaatse zal moeten maken.

In principe is het mogelijk om al deze verschillende bedragen te verwerken in je kredietaanvraag. Dit uiteraard op voorwaarde dat je financiële situatie dat toestaat. 

Voor heel wat mensen geldt dat ze genoodzaakt zijn om een stukje van hun aangelegde financiële reserve op te vragen voor wat het kunnen ondernemen van een vakantie betreft. Het spreekt voor zich dat dit niet zonder risico is. Doet er zich bijvoorbeeld kort na het boeken van de vakantie een onverwachte situatie voor welke niet onaanzienlijke kosten met zich meebrengt? Dan is het mogelijk dat je daardoor in de financiële problemen kan komen te zitten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het afsluiten van een vakantielening zorgt er in de praktijk dan ook voor dat je niet aan de aangelegde financiële reserve hoeft te raken. Dit op zich is reeds een zeer belangrijk voordeel. 

Voor welke vakanties kan je geld lenen?

Het afsluiten van een vakantielening kan in de praktijk gebeuren voor tal van uiteenlopende soorten vakanties. Je zou er bovendien ook uitstekend voor kunnen kiezen om slechts een gedeelte van je reis of vakantie te financieren. Wil je bijvoorbeeld de vliegtickets gewoon meteen zelf betalen, maar zou je graag een krediet willen afsluiten voor de accommodatie die je wenst te boeken? Dan is dat dus in principe perfect mogelijk. Ook het type vakantie waarvoor je geld kan lenen is zeer divers. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te lenen voor een standaard hotelvakantie, maar kan je ook lenen voor een verblijf in een luxueuze villa, een exotische vakantie of zelfs voor het beleven van een cruise. 

In eerste instantie lijkt het misschien niet echt verstandig om geld te lenen voor een vakantie. Dit gezegd hebbende is het zo dat er in de praktijk best wat uitzonderingen aangehaald kunnen worden. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze gebukt gaan onder de stress van het dagelijks leven. Voor deze personen kan het een belangrijk verschil betekenen om even te kunnen ontsnappen uit hun dagdagelijkse omgeving. Het ondernemen van een vakantie kan zowel op korte als op lange termijn een belangrijke meerwaarde betekenen waardoor de lening zichzelf terugverdient. 

Naast bovenstaande is er natuurlijk ook de huwelijksreis. Voor heel wat koppels geldt dat ze graag een mooi trouwfeest geven voor alle vrienden en familieleden. Ondanks het feit dat dit geheel te begrijpen valt moet het gezegd dat er aan een dergelijk feest uiteraard ook vrij stevige kosten verbonden kunnen zijn. Wanneer je dan ook graag nog een unieke huwelijksreis wenst te ondernemen kan het zomaar mogelijk zijn dat hier niet voldoende financiële middelen meer voor beschikbaar zijn. Ook dan kan het afsluiten van een vakantielening een interessante keuze zijn. 

Hoe verloopt lenen voor je vakantie precies?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is de vakantielening eigenlijk een soort van persoonlijke lening. Dit betekent dat je bij het afsluiten van deze lening altijd kan rekenen op zeer transparante en lineaire kredietvoorwaarden. Indien jouw kredietaanvraag voor een vakantielening is goedgekeurd zal je vervolgens vrij snel het volledige bedrag uitbetaald krijgen op jouw bankrekening. Vervolgens kan je ervoor kiezen om hier de vliegtickets evenals je accommodatie mee te betalen. Het geld dat je overhoudt kan je dan vervolgens ter plaatse gebruiken om je vakantie nog onvergetelijker te maken. De aflossing gebeurt zoals steeds het geval is bij een persoonlijke lening op maandbasis. 

De eerste terugbetaling die moet gebeuren volgt in principe altijd in de eerste maand volgend op de uitbetaling van het kredietbedrag. De maandelijkse bedragen die je moet betalen bestaan uit twee delen. We maken hierbij concreet een onderscheid tussen:

 • Het bedrag dat je daadwerkelijk aflost van het aangevraagde kredietbedrag;
 • De intrest die werd overeengekomen bij het afsluiten van de kredietovereenkomst;

Omdat de vakantielening een persoonlijke lening betreft kenmerkt ze zich door zeer lineaire voorwaarden. Dit betekent dat er in principe niet van deze voorwaarden kan worden afgeweken. Gebeurt dat wel, bijvoorbeeld doordat je vervroegde extra terugbetalingen wenst te doen? Dan is het mogelijk dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Hou hier dus zeker rekening mee. 

Wat zijn de kredietvoorwaarden?

Wil jij ook graag een vakantielening afsluiten voor de vakantie die je van plan bent om te gaan ondernemen? Dan spreekt het voor zich dat je altijd rekening dient te houden met een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van deze lening. Vooraleer een bepaald kredietbedrag toe te staan zal je kunnen vaststellen dat de kredietverstrekker een zogenaamd kredietwaardigheidsonderzoek uit zal voeren. Hier wordt ook vaak naar verwezen als een solvabiliteitsonderzoek en heeft als belangrijkste doel om te bepalen of de potentiële kredietnemer in staat is om het aangevraagde kredietbedrag volgens de vooropgestelde voorwaarden terug te kunnen betalen of niet. 

In eerste instantie geldt voor het afsluiten van een vakantielening sowieso dat de aanvrager over de leeftijd van respectievelijk 18 of 21 jaar (afhankelijk van de kredietververstrekker in kwestie) dient te beschikken. Daarnaast is het zo dat er een bewijs van inkomsten voorgelegd moet kunnen worden. Tijdens het solvabiliteitsonderzoek wordt er enerzijds rekening gehouden met het inkomen waar de potentiële kredietnemer over beschikt terwijl er vervolgens ook zal worden gekeken naar de reeds bestaande schulden en andere vaste lasten waarvan sprake is. Slechts wanneer duidelijk wordt dat er zich geen echt probleem voor kan doen met de afbetaling van het aangevraagde krediet zal deze door de kredietverstrekker in kwestie worden geaccepteerd. 

Hoeveel kan je lenen met een vakantielening?

Indien je van plan bent om een bijzondere vakantie te gaan ondernemen of wanneer je bijvoorbeeld een onvergetelijke huwelijksreis wenst te boeken zal je jezelf uiteraard de vraag willen stellen hoeveel je daar nu precies voor kan lenen. Dit is een vraag waar niet zomaar een éénduidig antwoord op kan worden gegeven.

Het exacte bedrag dat je kan lenen is immers afhankelijk van:

 • De mogelijkheden die worden aangeboden door de kredietverstrekker;
 • De persoonlijke, financiële situatie waarover je beschikt;

Om te beginnen zal je tot de vaststelling komen dat elke kredietverstrekker voor haar persoonlijke leningen bepaalde limieten hanteert. Zo is er enerzijds een minimum kredietbedrag en anderzijds ook een maximaal kredietbedrag. Het bedrag dat jij voor jouw vakantie wenst te lenen moet hier aldus tussenin zijn terug te vinden. In het merendeel van de gevallen is dat uiteraard geen enkel probleem. 

Naast bovenstaande is er dan vervolgens ook nog jouw eigen financiële situatie. Zoals eerder op deze pagina reeds vermeld is het zo dat kredietverstrekkers altijd rekening houden met de bestaande (vaste) lasten waarvan sprake is evenals de inkomsten die voor handen zijn. Hoe meer inkomen je hebt en hoe minder vaste lasten en bestaande schulden, des te meer geld je uiteraard zal kunnen lenen voor jouw droomvakantie. Let wel, hou er altijd rekening mee dat je het geld voor je vakantie nog een behoorlijke tijd zal moeten afbetalen nadat je reis reeds plaats heeft gevonden. 

Heb je bewijsstukken nodig voor een vakantielening?

In het merendeel van de gevallen is het zo dat kredietverstrekkers een vakantielening afsluiten onder de vorm van een ‘persoonlijke lening zonder reden’. Dit betekent dat er geen bewijsstukken zoals een ondertekende offerte of een factuur voorgelegd dienen te worden. Dit lijkt op het eerste zicht natuurlijk erg interessant, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Doordat er geen concrete reden dient te worden opgegeven en doordat er geen specifieke bewijsstukken zijn vereist valt het jaarlijkse kostenpercentage doorgaans aanzienlijk hoger uit in vergelijking met een persoonlijke lening waar wel een duidelijke reden voor wordt opgegeven.

Let op, er zijn kredietverstrekkers die je wel de mogelijkheid bieden om bewijsstukken voor te leggen. Doorgaans vallen de kosten dan toch lager uit. 

Kan je een vakantielening vroegtijdig terugbetalen?

De kredietvoorwaarden waar je op kan rekenen bij een persoonlijke lening en dus ook bij een vakantielening laten in principe weinig tot geen afwijkingen van de kredietvoorwaarden toe. Dit betekent dat het in de basis eigenlijk niet mogelijk is om vroegtijdig je vakantielening terug te betalen. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk worden vastgesteld dat niet elke kredietverstrekker dezelfde, strenge voorwaarden hanteert. Met andere woorden, soms worden extra aflossingen wel mogelijk gemaakt, hetzij mits betaling van een zogenaamde boeterente. 

Doordat je er als kredietnemer voor kiest om een bepaald gedeelte van het afgesloten vakantiekrediet vroeger terug te betalen loopt de kredietverstrekker een bepaalde hoeveelheid aan intresten mis. Dit wil men vaak gecompenseerd zien waardoor er een bepaalde boeterente wordt aangerekend. Ondanks het feit dat dit uiteraard een extra kost is waar je rekening mee zal willen houden kan het vroegtijdig aflossen van je bestaande vakantielening je in de praktijk uiteraard ook heel wat geld besparen. Indien je de financiële middelen voor handen hebt om dit te doen zou dit dus met andere woorden altijd een optie kunnen zijn om te overwegen. 

Goedkoopste vakantielening

Zou je graag willen kunnen rekenen op het afsluiten van de goedkoopste vakantielening? Dan is het altijd een interessante keuze om de verschillende vakantieleningen op de markt ten opzichte van elkaar te gaan vergelijken. Hierbij moet je rekening houden met twee belangrijke aandachtspunten:

 • De kredietvoorwaarden die gelden voor de verschillende vakantieleningen;
 • De kosten die worden aangerekend op de vakantieleningen; 

Het afsluiten van de goedkoopste vakantielening op de markt is uiteraard slechts één ding. Wanneer deze over kredietvoorwaarden beschikt die verder helemaal niet interessant zijn en zomaar kunnen leiden tot extra kosten (bijvoorbeeld bij vroegtijdige, extra aflossingen) kan het mogelijks alsnog de moeite waard zijn om te opteren voor een ander krediet bij een andere kredietverstrekker. 

Vakantielening vergelijken

Wil je graag kunnen ontdekken wat nu precies de interessantste en goedkoopste vakantielening is op de markt? Dan zal je er dus rekening mee willen houden dat de vakantielening vergelijken een absolute must is. Om een dergelijke vergelijking uit te kunnen voeren heb je wel nood aan bepaalde informatie. Het gaat hierbij meer concreet om de volgende:

 • Hoeveel wil je graag lenen voor je volgende vakantie? 
 • Op welke termijn wil je het kredietbedrag terugbetalen? 

Op basis van de bovenstaande eisen zal het systeem waar je gebruik van maakt vervolgens een vergelijking uit gaan voeren tussen de verschillende kredietverstrekkers. Meteen na afloop hiervan krijg je een gedetailleerde lijst voorgeschoteld met de verschillende vakantieleningen waarvan sprake is. De financieel meest interessante lening bevindt zich doorgaans helemaal bovenaan de lijst. Het uitvoeren van een dergelijke, objectieve vergelijking maakt het vinden van een echt interessante en bovendien voordelige vakantielening in de praktijk alvast een flink stuk eenvoudiger. 

Voordelen van vakantieleningen 

Zoals de informatie op deze pagina reeds duidelijk heeft gemaakt zijn er best een aantal interessante voordelen verbonden aan het afsluiten van een vakantielening. Om te beginnen is het zo dat het afsluiten van een dergelijke lening voorkomt dat je genoodzaakt bent om te raken aan je financiële reserves. Het spreekt voor zich dat dit omwille van relevante redenen zomaar de nodige gevaren met zich mee kan brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het afsluiten van één van de verschillende vakantieleningen op de markt kan dergelijke problemen vrij eenvoudig voorkomen. 

voordelen vakantielening
Voordelen vakantielening.

Naast bovenstaande is het zo dat de vakantielening doorgaans wordt verstrekt onder de vorm van een persoonlijke lening. Dit zorgt ervoor dat het jaarlijkse kostenpercentage dat erop wordt aangerekend vrij beperkt kan worden gehouden. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het hierbij gaat om een financiering zonder duidelijke reden. Tenzij er bewijsstukken worden gevraagd die betrekking hebben tot de vakantie die je wenst te ondernemen zal dat er in de praktijk steevast voor zorgen dat je geconfronteerd zal worden met een hogere dan gemiddeld gelegen intrestvoet. 

Omdat de vakantielening een zeer lineaire kredietvorm is spreekt het voor zich dat je in de praktijk eigenlijk maar weinig risico loopt om geconfronteerd te worden met onverwachte situaties. In principe ligt alles van bij de start van de kredietovereenkomst dan ook helemaal vast. Dit geldt niet alleen voor het bedrag dat wordt geleend, maar ook voor de looptijd van de kredietovereenkomst, de intrest waarvan sprake is en ga zo maar door. Je weet als kredietnemer dus exact wat je kan verwachten en tegen welke datum het krediet volledig dient te zijn terugbetaald. 

Nadelen van vakantieleningen

Het spreekt voor zich dat er niet alleen maar voordelen verbonden zijn aan het afsluiten van een vakantielening. Je dient je als (toekomstige) kredietnemer dan ook absoluut bewust te zijn van enkele nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd. Deze nadelen zijn de onderstaande:

 • Geld lenen kost altijd geld. Dat is ook het geval wanneer je gaat lenen voor een vakantie. Dit zorgt ervoor dat de totale kostprijs van je reis dus een stukje hoger zal komen te liggen.
 • In het merendeel van de gevallen moet de afgesloten vakantielening nog verder worden afbetaald wanneer de reis waarvoor werd geleend reeds in het verleden ligt. Bij heel wat kredietnemers veroorzaakt dit toch een enigszins vervelend gevoel.
 • De kredietvoorwaarden die worden gehanteerd voor een vakantielening zijn dezelfde als bij een gewone, persoonlijke lening. Dit betekent dat er in principe niet van kan worden afgeweken. Gebeurt dat wel? Dan brengt dat doorgaans altijd extra kosten met zich mee.

Ondanks het feit dat het jaarlijkse kostenpercentage dat wordt gehanteerd voor persoonlijke leningen in de praktijk behoorlijk goed meevalt spreekt het voor zich dat ze boven op de initiële kostprijs van je vakantie komt. Het is bijgevolg dus logischerwijs altijd aanzienlijk voordeliger om een vakantie gewoon in één keer te betalen dan er geld voor te lenen. 

Tracht bij het aanvragen van een vakantielening ook altijd de looptijd zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Hou daarbij in het achterhoofd dat je wellicht elk jaar (minstens) één keer een vakantie zal willen ondernemen. Het laatste wat je wil is dat de lening voor je voorgaande vakantie nog steeds loopt wanneer je eigenlijk al de volgende vakantie wenst te boeken. Wellicht kan het bestaande krediet dan zorgen voor een te beperkte afbetalingscapaciteit waardoor je, je volgende vakantie zomaar in het water kan zien vallen.

Stel jezelf bovendien ook altijd de vraag of het wel echt een goed idee is om op hetzelfde ogenblik voor twee of meer vakanties geld te lenen en af te moeten betalen. Dit niet in het minst met het oog op het mogelijks willen afsluiten van nog een ander krediet.

Hoe interessant is een vakantielening nu echt? 

De voor- en nadelen die verbonden zijn aan een vakantielening afsluiten werden hierboven reeds uitgebreid aangehaald. Op basis van deze voor- en nadelen zou in principe elke potentiële kredietnemer in staat moeten zijn om voor zichzelf te bepalen of het afsluiten van een vakantielening nu al dan niet interessant is. Heb jij echter het gevoel dat je echt nood hebt aan vakantie of ben je aanbeland op een bijzonder moment in je leven en wil je bijvoorbeeld een onvergetelijke huwelijksreis ondernemen? Dan kunnen dit alvast enkele prima redenen zijn om te overwegen om een vakantielening af te gaan sluiten.

Je dient er uiteraard wel altijd rekening mee te houden dat geld lenen altijd ook geld kost. Bovendien is het zo dat je de vakantielening wellicht nog enige tijd zal moeten afbetalen nadat je de vakantie of reis in kwestie reeds hebt ondernomen. Kan je hier echter perfect mee leven? Dan kan het afsluiten van een vakantielening voor jou mogelijks de moeite waard zijn. Het voorkomt in ieder geval dat je, je zuurverdiende spaargeld moet aanspreken.