Groene Lening

groene lening
Groene lening.

De groene lening is een kredietvorm welke het mogelijk maakt om geld te lenen voor ‘groene’ of ‘milieuvriendelijke’ investeringen. Voor heel wat mensen geldt dat ze eigenaar zijn van een woning welke ze graag een stuk willen verduurzamen. De mogelijkheden die daarvoor vandaag de dag bestaan zijn heel wat uitgebreider dan in het verleden het geval was. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk om de isolatiewaarde van je huis danig te verbeteren, maar daarnaast is het eveneens een mogelijkheid om zelf groene energie op te wekken. Wat dit laatste betreft kan je kijken in de richting van onder meer zonnepanelen die op het dak van je huis geplaatst kunnen worden.

Omdat lang niet iedereen zomaar over voldoende beschikbare financiële middelen beschikt om de gewenste duurzame of groene investeringen te kunnen doen kan het interessant zijn om te overwegen om een groene lening af te sluiten. Het gaat hierbij om een bijzondere kredietvorm omdat ze het mogelijk maakt om geld te lenen tegen een sterk gereduceerd tarief ten opzichte van bijvoorbeeld een standaard (persoonlijke) lening.

Het feit dat je kan rekenen op een rentevoordeel zorgt er wel voor dat je de groene lening die je wenst af te sluiten moet kunnen verantwoorden. 

Waarvoor kan je een groene lening afsluiten?

Zou je graag een groene lening willen afsluiten? Dan is het in eerste instantie vooral van belang om even na te gaan voor welke investeringen dit nu allemaal tot de mogelijkheden behoort. In eerste instantie zal je kunnen vaststellen dat je kan kiezen voor het afsluiten van een groene lening voor zonnepanelen. Dit is tegenwoordig een bijzonder populaire investering onder mensen die eigenaar zijn van een woning. Een investering in zonnepanelen brengt dan ook een groot aantal verschillende voordelen met zich mee waar je aanspraak op kan maken. Dit gezegd hebbende behoort niet alleen een groene lening voor zonnepanelen tot de mogelijkheden. Enkele andere investeringen waar je mogelijks een groene lening voor kan afsluiten zijn bijvoorbeeld:

 • Allerhande vormen van (verbeterde) isolatie;
 • Energiebesparende beglazing zoals bijvoorbeeld hoogrendementsglas;
 • Oplossingen op vlak van energie-efficiëntie zoals thermostatische kranen en schakelaars;

Naast bovenstaande is het zo dat je vaak ook nog voor andere zaken in aanmerking kan komen voor het afsluiten van een groene lening. Denk op dit vlak bijvoorbeeld aan het laten uitvoeren van een zogenaamde energie-audit. Van zodra er een duurzaam effect optreedt naar aanleiding van de investeringen die je doet kan je mogelijks in aanmerking komen voor een groene lening. 

Voorwaarden groene lening

Omdat een groene lening afgesloten kan worden tegen een (sterk) gereduceerd tarief ten opzichte van andere, standaard kredieten is het zo dat er bij het aanvragen altijd rekening dient te worden gehouden met een aantal belangrijke voorwaarden. In eerste instantie is het belangrijk om te kijken naar de investeringen die in aanmerking komen voor de groene lening. Bovendien doe je er ook direct goed aan om te controleren hoeveel van de geplande investeringen ten minste over een groen of duurzaam karakter dienen te beschikken. Dit is afhankelijk van de kredietverstrekker van je keuze. 

Bij bepaalde kredietverstrekkers is het zo dat het volstaat om aan te kunnen tonen dat er minstens 50 procent van de geplande investeringen zijn voorbestemd voor het verbeteren van de energiezuinigheid of duurzaamheid van een woning. Voor andere kredietverstrekkers geldt dat dit percentage beduidend hoger kan zijn gelegen, namelijk rond de 70 à 75 procent of nog hoger. Ook dit is dus hoe dan ook een zeer belangrijke voorwaarde waar je altijd bij stil moet blijven staan. 

Naast bovenstaande is het vooral zo dat de groene lening er bekend om staat een zeer lineaire kredietvorm te zijn. Dit betekent dat het gevraagde kredietbedrag in één keer zal worden uitbetaald. Vervolgens is het zo dat deze in maandelijkse schijven zal moeten worden afgelost. Bij het afsluiten van een groene lening zijn alle kredietvoorwaarden bekend waardoor het verloop is vastgesteld. Je weet dus met andere woorden niet alleen voor welke periode je de lening afsluit, maar ook hoeveel je maandelijks dient af te lossen en hoeveel kosten je finaal zal moeten betalen. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk met groene leningen niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan. 

Moet je eigenaar zijn van een woning of niet?

Zoals reeds aangehaald is het zo dat de voorwaarden die verbonden zijn aan een groene lening danig kunnen verschillen. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld maar eens aan het feit of je verplicht eigenaar dient te zijn van een woning om ze af te kunnen sluiten of niet. Er zijn verschillende kredietverstrekkers die dit inderdaad als belangrijke voorwaarde vooropstellen.

Daarbij is het bovendien ook belangrijk om rekening te houden met het feit of je bijvoorbeeld zelf woonachtig dient te zijn in de woning of je ook in aanmerking komt voor de groene lening wanneer je ze verhuurt. Controleer ook deze zaken dus altijd grondig in de kredietvoorwaarden die gelden voor de groene lening welke je van plan bent om af te sluiten.  

Zakelijke groene lening afsluiten

Het spreekt voor zich dat groene of duurzame investeringen niet alleen maar kunnen gebeuren door particulieren, in tegendeel. Ook bedrijven kiezen er in de praktijk steeds vaker voor om de kaart van de duurzaamheid te trekken. Wanneer dat ook iets is waar jij voor jouw onderneming aan denkt is het mogelijk om het afsluiten van een zakelijke, groene lening te gaan overwegen. Hiervoor geldt dat de voorwaarden die eraan verbonden zijn duidelijk verschillen ten opzichte van deze van particuliere groene leningen. Dit kan niet alleen gelden voor de rente die wordt aangerekend, maar ook voor bijvoorbeeld de minimale en maximale bedragen die kunnen worden geleend. 

Hou er dus in ieder geval rekening mee dat de standaard groene lening zich doorgaans voornamelijk of in het bijzonder richt op particuliere kredietnemers. Indien je als een bedrijf een groene lening wenst af te sluiten zal je daarvoor dan ook doorgaans moeten kijken in de richting van een daarin gespecialiseerde kredietvorm. Voor het merendeel van de (grote) kredietverstrekkers op de markt geldt in ieder geval dat ze deze in hun kredietaanbod hebben opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er ook op vlak van groene zakelijke leningen een keuze kan worden gemaakt uit diverse opties. 

Groene lening en je belastingen, wat moet je weten?

Op moment van schrijven is het zo dat er voor groene leningen geldt dat er sprake is van een gemiddelde intrestkorting van ongeveer anderhalve procent. Deze komt ten laste van de overheid. Bovendien is het zo dat er ook een belastingvermindering geldt van 40 procent op de te betalen intrest. Het is uitermate belangrijk dat dit de situatie is op moment van schrijven. Dit gezegd hebbende staat de fiscaliteit erom bekend regelmatig onderhevig te zijn aan veranderingen.

Dit betekent dat het altijd een aanrader is om je even te vergewissen van de actuele fiscaliteit door contact op te nemen met een financiële instelling of een erkende installateur. Zij zijn doorgaans het meest geschikt om je een glashelder en correct beeld te bieden van de actuele fiscaliteit die geldt. 

De meest voor de hand liggende code om bij een groene lening gebruik van te maken op je belastingaangifte is ‘1143-21’ welke moet worden geplaatst in vak VIII, C2 van jouw belastingaangifte. Het gaat hierbij dan meer concreet om een lening die is verstrekt ter financiering van energiebesparende uitgaven. Beschik je dus met andere woorden over een groene lening? Dan doen je er met zekerheid goed aan om deze hieronder op te laten nemen. 

Fiscaal voordeel bij een groene hypotheek

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de groene lening die je hebt afgesloten op te nemen onder een andere code. Hierdoor kan het fiscaal voordeel stijgen tot wel 45 of 50 procent. Is er sprake van een groene lening die in de praktijk fungeert als hypothecair krediet? Dan zal je tot de vaststelling komen dat deze ook ingegeven kan worden in vak VIII, A bij de woonbonus onder de code 1370-85 en/of 2370-55. Belangrijk om rekening mee te houden is dat dit uitsluitend mogelijk is wanneer de groene lening een hypothecaire lening betreft met een looptijd van ten minste 10 jaar en wanneer ze werd afgesloten voor de enige, eigen woning.

Ben je de eigenaar van onroerend goed? Dan is het eveneens mogelijk om de lening aan te geven onder de code 1146-18 of 2146-85 in het vak III,C3. Het is in ieder geval altijd zo dat je verplicht bent om het zogenaamde kadastraal inkomen van al je onroerende eigendommen aan te geven. Door ook de intresten van de groene lening aan te geven is het mogelijk om ervoor te zorgen dat je onroerend inkomen vervolgens op 0 zal worden gezet. In ieder geval, het afsluiten van een groene lening zou je dus in de praktijk zomaar eens verschillende financiële en fiscale voordelen op kunnen leveren.

Goedkoopste groene lening 

De groene lening staat er zoals reeds aangehaald om bekend financieel heel wat voordeliger te zijn in vergelijking met andere alternatieve leningen die op de markt zijn terug te vinden. Dit gezegd hebbende is het zo dat er tussen de verschillende leningen die beschikbaar zijn sprake kan zijn van een niet onaanzienlijk verschil in intrest of rente. Omwille van deze reden is groene leningen vergelijken altijd een interessante keuze wanneer je van plan bent om geld te gaan lenen voor een groene of duurzame investering. Op deze manier kan je meteen rekenen op verschillende voordelen:

 • Je krijgt een goed beeld van de verschillende groene leningen die er bestaan; 
 • Het wordt meteen duidelijk welke groene lening financieel echt het interessantst is; 

Heb je de goedkoopste groene lening op de markt gevonden? Dan is het nog steeds van belang om ook even grondig aandacht te besteden aan de kredietvoorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het is dan ook zeker niet interessant om je zomaar blind te staren op alleen maar de (lage) rente waarvan sprake is. Liggen de kredietvoorwaarden bijvoorbeeld niet in lijn met jouw verwachtingen? Dan kan het mogelijks zomaar interessanter zijn om niet te kiezen voor de goedkoopste groene lening, maar in plaats daarvan te kiezen voor het afsluiten van een ander exemplaar. Dit is echter uiteraard geheel afhankelijk van jouw specifieke situatie en de voorkeur(en) waarover je beschikt. 

Hoe groene leningen vergelijken?

Met het oog op het kunnen afsluiten van de goedkoopste groene lening op de markt is het zoals hierboven reeds aangehaald altijd een interessante keuze om een vergelijking uit te voeren. Hou er wat dit betreft rekening mee dat groene leningen vergelijken op tal van verschillende manieren kan gebeuren. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 • Groene lening vergelijkingen op de websites van bepaalde kredietverstrekkers;
 • Objectieve groene lening vergelijkingen op bijvoorbeeld een vergelijkingssite; 

Wanneer je over een echt correct beeld wil beschikken van de meest interessante en de goedkoopste groene leningen die op de markt zijn terug te vinden is het altijd een aanrader om te kiezen voor een objectieve groene lening. Alleen op deze manier krijg je een duidelijk beeld van niet alleen de interessantste kredietvoorwaarden, maar ook van de laagste rentes die er worden aangeboden. Voer je een dergelijke vergelijking uit op de website van een bepaalde kredietverstrekker? Dan spreekt het voor zich dat deze vooral diens eigen groene lening zal willen aanprijzen. 

Renteloze groene lening 

De goedkoopste groene lening die er op de markt kan worden afgesloten is uiteraard een renteloze groene lening. Zoveel spreekt voor zich. Voor een dergelijke lening geldt dat er zoals de naam reeds aangeeft geen rente op wordt aangerekend. Dit heeft als gevolg dat ze in de regel niet wordt verstrekt door een financiële instelling, maar door de overheid. Om in aanmerking te komen voor een renteloze groene lening zijn er verschillende voorwaarden waaraan dient te worden voldaan. Laat ons in eerste instantie even kijken naar de partijen die deze lening kunnen afsluiten. Het gaat hierbij om:

 • Particuliere verhuurders;
 • Particuliere eigenaars en bewoners;
 • Particulieren die een woning erven; 
 • Verenigingen van mede-eigenaars;
 • Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen;

In bepaalde gevallen is het zo dat er wel sprake is van een bepaalde inkomensgrens waar aandacht aan dient te worden besteed. Deze inkomensgrens is regelmatig onderhevig aan veranderingen waardoor we ervoor hebben gekozen om deze hier niet concreet te vermelden. Controleer dus altijd wat de actuele eisen op vlak van (maximaal) inkomen zijn voordat je een renteloze groene lening aan gaat vragen. Op deze manier voorkom je vervelende verrassingen. 

Groene lening zonnepanelen

Het afsluiten van een lening voor zonnepanelen komt vandaag de dag bijzonder vaak voor. Heel wat mensen gaan namelijk op zoek naar een manier om hun vaste energiekosten te reduceren. Het kopen van zonnepanelen kan op dat gebied een bijzonder interessante meerwaarde betekenen. Niet alleen is het immers zo dat je op deze manier minder afhankelijk wordt van het stroomnet, daarnaast kunnen de periodieke (energie)kosten waarmee je wordt geconfronteerd danig worden verlaagd.

groene lening zonnepanelen.
Groene lening voor zonnepanelen.

Tegelijkertijd spreekt het voor zich dat er ook een niet onbelangrijke meerwaarde wordt gecreëerd voor het pand waar je eigenaar van bent. Mocht je er dus met andere woorden ooit voor kiezen om de woning in kwestie te gaan verkopen zal de aanwezigheid van zonnepanelen met zekerheid een extra financiële meerwaarde weten op te leveren. 

Voor zonnepanelen lenen staat erom bekend erg verstandig te zijn. Heel wat mensen twijfelen over de plaatsing van zonnepanelen omdat er een niet onaanzienlijk bedrag gepaard gaat met de aanschaf van een dergelijke installatie. Dit gezegd hebbende is het mogelijk om deze financiële kloof aanzienlijk te verkleinen simpelweg door ervoor te kiezen om daar een groene lening voor af te sluiten. Op deze manier hoef je het volledige investeringsbedrag niet in één keer op te hoesten, maar kan je het spreiden in de tijd. Bovendien kan je ook in deze situatie meteen na plaatsing rekenen op de vele interessante financiële voordelen die de beschikking hebben over zonnepanelen met zich meebrengt.

Voordelen geld lenen voor zonnepanelen

Geld lenen voor zonnepanelen brengt een aantal zeer interessante voordelen met zich mee. Het is dan ook niet voor niets dat deze investering in de praktijk de vaakst voorkomende reden vormt voor wat het afsluiten van een groene lening betreft. De voordelen waar je op kan rekenen zijn alvast:

 • Je hoeft je zuurverdiende spaargeld niet aan te spreken; 
 • Het is mogelijk om het investeringsbedrag te spreiden over meerdere maanden;
 • Een lening voor zonnepanelen kan je fiscale voordelen opleveren;
 • De intrestvoet die geldt voor dergelijke leningen ligt een flink stuk lager;

In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk renteloos te lenen voor zonnepanelen. Al deze verschillende voordelen zorgen er in combinatie met de directe besparing die kan worden gerealiseerd op de energiefactuur voor dat de keuze maken voor een zonnepanelenlening in de praktijk zeer interessant kan zijn. Het duurzame karakter en de lage kosten die eraan verbonden zijn zorgen er bovendien samen ook nog eens voor dat ze als ontzettend toegankelijk kan worden bestempeld. 

Nadelen geld lenen voor zonnepanelen

Ondanks het feit dat geld lenen voor zonnepanelen duidelijk een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich meebrengt is het uiteraard eveneens belangrijk om aandachtig te zijn voor de mogelijke nadelen waar je ook mee kan worden geconfronteerd. De voornaamste nadelen zijn de volgende:

 • Er moet doorgaans altijd een bepaalde intrest worden betaald;
 • De kredietvoorwaarden van de groene lening zijn zeer strikt en liggen dus vast;
 • Een groene lening heeft een impact op je (resterende) kredietcapaciteit; 

Zoals ook bij andere leningen het geval is geldt ook voor de groene lening dat er voordat deze goedgekeurd wordt door de kredietverstrekker in kwestie wordt gecontroleerd of er voldoende financiële reserves beschikbaar zijn om deze lening af te kunnen betalen. Hiervoor wordt uitgegaan van de inkomsten waarover je beschikt evenals alle vaste lasten waarvan sprake is. Heb je dus bijvoorbeeld reeds een hypothecaire lening of één of meerdere andere (zware) kredieten lopen? Dan kan het zeker belangrijk zijn om even te controleren of je nog voldoende kredietcapaciteit beschikbaar hebt of niet. 

Groene lening KBC 

De lening die KBC aanbiedt gaat door het leven als de ‘KBC Energielening’. Het betreft hier een lening die kan worden afgesloten wanneer er sprake is van een energiezuinige of duurzame investering. Aan het kunnen afsluiten van deze lening zijn in de praktijk wel een aantal niet onbelangrijke voorwaarden verbonden. Het betreft hier meer bepaald de onderstaande:

 • De verbouwingen dienen voor minstens 50% energiebesparend te zijn; 
 • Het is mogelijk om ze af te sluiten voor heel wat energiezuinige investeringen;
 • De energielening is een lineaire lening waar elke maand van moet worden afbetaald;

De groene lening die door KBC wordt aangeboden staat er uiteraard om bekend financieel extra voordelig te zijn. Niet alleen is er sprake van een beperkte(re) intrest, bovendien is het eveneens zo dat er geen dossier- of registratiekosten in rekening worden gebracht. De rente van deze lening is bovendien ook vastgesteld wat ervoor zorgt dat je niet voor financiële verrassingen kan komen te staan. Ben je van plan om deze lening aan te vragen bij KBC? Dan is het mogelijk om dat te doen voor allerhande verschillende soorten investeringen. Denk hierbij concreet aan onder meer:

 • Een nieuwe (energiezuinigere) verwarmingsketel;
 • Een warmtepomp;
 • Zonnepanelen;
 • Een thuisbatterij;
 • Nieuwe isolatie;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat KBC een duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds de groene lening en anderzijds de zogenaamde renovatielening. Voor een groene lening geldt dat minstens 50 procent van de investering groen of duurzaam moet zijn. Is dat niet het geval? Dan zal je de renovatielening moeten aanvragen. De intrest op deze kredietvorm ligt wel een stukje hoger. 

Voorwaarden van de KBC Energielening

Zoals hierboven reeds aangehaald is het zo dat er voldaan dient te worden aan verschillende voorwaarden bij het afsluiten van de KBC Energielening. Buiten de reeds aangehaalde voorwaarden is het zo dat deze kredietvorm slechts kan worden afgesloten voor een minimum looptijd van 6 maanden. Bovendien is het zo dat er ook een maximumtermijn geldt van 144 maanden. Belangrijk om op dit vlak rekening mee te houden is dat de maximale looptijd van de Energielening door KBC zal worden afgestemd op de economische levensduur van het goed waarvoor wordt geleend. Dit betekent dat de werkelijke duur van het krediet aanzienlijk korter uit kan vallen dan 144 maanden.

Hou er hoe dan ook rekening mee dat je altijd moet kunnen aantonen waar je de KBC Energielening voor wenst af te sluiten. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een ondertekende bestelbon, offerte of een factuur voor moet kunnen leggen. Kan dat niet? Dan zal de lening wellicht niet worden toegekend. 

Beobank Ecokrediet 

Bij Beobank een groene lening afsluiten is in de praktijk mogelijk voor verschillende soorten investeringen. Het gaat hierbij wel in het bijzonder om energetische en ecologische renovaties die worden uitgevoerd aan een woning. Beobank heeft ervoor gekozen om haar groene lening de naam ‘Ecokrediet’ te geven. Deze kredietvorm maakt het mogelijk om een bedrag te lenen welke is gelegen tussen de 1.250 & 50.000 euro. Het maximale kredietbedrag ligt bij deze groene lening beduidend hoger in vergelijking met deze bij tal van andere kredietverstrekkers.

Zeer belangrijk om rekening mee te houden bij het afsluiten van het Beobank Ecokrediet heeft te maken met het feit dat minstens 70 procent van het geleende bedrag gerechtvaardigd dient te worden door middel van minstens een ondertekende bestelbon. Deze bestelbon moet daarbij duidelijk aantonen dat er geïnvesteerd wordt in ecologische projecten. Denk hierbij concreet aan:

 • Projecten die een bepaalde energiebesparing mogelijk maken; 
 • Projecten welke een positieve klimaatimpact hebben; 
 • Investeringen die de EPC-score van de woning verbeteren;

Is er sprake van andere investeringen of heeft minder dan 70 procent van de geplande investering(en) een duurzaam of energiebesparend karakter? Dan zal je daarvoor moeten kijken in de richting van een andere kredietvorm. De Beobank lening zal je in dat geval immers worden geweigerd. 

Voorwaarden van het Beobank Ecokrediet

Zoals bij alle leningen het geval is dien je ook bij het afsluiten van de Beobank groene lening rekening te houden met bepaalde niet onbelangrijke voorwaarden die eraan verbonden zijn. Enkele van deze voorwaarden hebben we hierboven reeds aangehaald. Zo moet minstens 70 procent van de geplande investering een groen of duurzaam karakter hebben en dient het kredietbedrag te zijn gelegen tussen de 1.250 & 50.000 euro.

Bovendien is het ook van belang om te weten dat de afbetaling van de lening slechts plaats kan vinden over een maximale termijn van 84 maanden. Dit is minder dan bij andere verstrekkers van groene leningen het geval is. Ook dit is zeker een niet onbelangrijke voorwaarde om rekening mee te houden bij een Beobank Ecokrediet aanvragen. 

Veelgestelde Vragen

Wie heeft recht op een groene lening? 

Iedereen die ervoor kiest om een groene of duurzame investering te doen en voldoende financiële slagkracht heeft beschikt over de mogelijkheid om een groene lening af te sluiten. Let wel, in veel gevallen dien je eigenaar te zijn van onroerend goed. 

Wat is een groen lening?

Geld lenen door middel van een groen lening is voorbehouden voor mensen die groene of duurzame investeringen willen doen. Het kan hierbij onder meer gaan om verbeterde isolatie of om bijvoorbeeld zonnepanelen. Groene lening worden verstrekt tegen een lagere intrest. 

Is een groene lening renteloos?

De groene lening is een kredietvorm waar een lagere intrest voor geldt. Dit betekent dat ze voordeliger is ten opzichte van een standaard, persoonlijke lening. Renteloos is de groene lening echter eerder zelden. Hou er wel rekening mee dat deze rentes regelmatig veranderen.  

Kan je een groene lening krijgen voor zonnepanelen?

De groene lening wordt het vaakst afgesloten om de aankoop van (verbeterde) isolatie of zonnepanelen mee te financieren. Een groene lening krijgen voor zonnepanelen is dan ook perfect mogelijk. Vaak compenseert de maandelijkse aflossing daarbij een groot gedeelte van het maandelijks te betalen voorschot voor de energiefactuur. 

Wat kan je doen met een groene lening?

Een groene lening is een kredietvorm welke specifiek is bedoeld voor het financieren van groene of duurzame investeringen. Van zodra je, je woning gaat verduurzamen is het dus in principe mogelijk om daar een groene lening voor af te sluiten.