Zichtrekening

De zichtrekening is samen met de spaarrekening één van de belangrijkste en vaakst aangevraagde rekeningen die er op de markt zijn terug te vinden. Dat hoeft niet te verbazen. Voor de zichtrekening geldt namelijk dat iedereen er vandaag de dag wel nood aan heeft. Het is immers op deze bankrekening dat je, je loon ontvangt, maar daarnaast worden ook alle betalingen van deze rekening uitgevoerd.

Heb je verschillende domiciliëringen lopen? Dan zullen ook deze op je zichtrekening in mindering worden gebracht. In ieder geval, beschik jij nog niet over een dergelijke rekening en wil je daar graag verandering in brengen? Ontdek op deze pagina dan meteen alles wat je zeker over de zichtrekening moet weten. 

Wat is een zichtrekening? 

Een zichtrekening is een type bankrekening die wordt gebruikt voor het uitvoeren van de dagelijkse transacties. Dit betekent dat er behoorlijk actief mee wordt gewerkt. Verder is het zo dat er aan deze rekening ook verschillende soorten bankkaarten kunnen worden gekoppeld. We maken wat dit betreft natuurlijk een onderscheid tussen:

Bij het gebruik van de eerste type bankkaart is het zo dat het bedrag dat je betaalt meteen in mindering wordt gebracht op de daaraan gekoppelde bankrekening. Dat is niet het geval bij een kredietkaart. Voor een dergelijke kaart geldt immers dat er een soort van kredietlijn aan verbonden is. Deze kredietlijn zorgt ervoor dat het bedrag niet direct, maar slechts uitgesteld van je rekening zal worden afgeschreven. Dit is doorgaans aan het begin van de volgende maand. 

Is een zichtrekening verplicht?

Veel mensen stellen zich in de praktijk de vraag of een zichtrekening openen in de praktijk nu wel of niet verplicht is. In principe is het zo dat er geen sprake is van een echte, wettelijke verplichting. Dit gezegd hebbende kom je hier vandaag de dag wel niet meer van onderuit. Hoe ga je bijvoorbeeld anders het loon ontvangen dat er aan je wordt uitbetaald? Of hoe ga je anders je vaste kosten betalen? Ondanks het feit dat er dus geen sprake is van een echte verplichting is het wel zo dat het afsluiten van een zichtrekening wel degelijk een absolute must is. 

Zichtrekening openen

zichtrekening openen
Zichtrekening openen.

Wil je graag een zichtrekening openen? Dan zijn er een aantal zaken waar je graag aandachtig voor zal willen zijn. Op het eerste zicht lijkt elke zichtrekening immers nagenoeg dezelfde te zijn, maar er zijn wel degelijk enkele niet onbelangrijke verschillen van toepassing. Bovendien spreekt het voor zich dat het openen van een zichtrekening vandaag de dag op twee verschillende manieren kan gebeuren. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende opties: 

 • Het openen van een online zichtrekening; 
 • Het openen van een traditionele zichtrekening; 

In het merendeel van de gevallen wordt er tegenwoordig voor geopteerd om een online zichtrekening te openen. Dit als gevolg van het feit dat het openen van een dergelijke zichtrekening gewoon eenvoudig vanuit de luie zetel kan gebeuren. Daarnaast is het zo dat ook de kosten voor online zichtrekeningen doorgaans beperkter zijn in vergelijking met de traditionele exemplaren die afgesloten dienen te worden in een fysiek bankkantoor. 

Wat heb je hiervoor nodig?

Wil je graag een (nieuwe) zichtrekening openen? Dan is het vanzelfsprekend dat je hiervoor nood zal hebben aan een aantal verschillende zaken. Het gaat hierbij concreet om de onderstaande:

 • Je identiteitskaart of een kopie daarvan;
 • Een bewijs van domicilie; 
 • Enkele loonfiches (doorgaans twee of drie); 

Ga je voor het openen van de zichtrekening niet je identiteitskaart voorleggen, maar wel een kopie? Zorg er dan altijd voor dat deze volledig goed leesbaar is. Is het zo dat er sprake is van meerdere rekeninghouders voor de bankrekening die je wenst af te sluiten? Hou er in dat geval rekening mee dat er een geldige kopie van de identiteitskaart van alle personen is vereist. 

Het bewijs van domicilie dat moet worden voorgelegd kan in principe van alles zijn. Er zijn dan ook een aantal verschillende documenten die wat dit betreft worden geaccepteerd. Enkele voorbeelden van dergelijke documenten zijn:

 • Een attest uitgereikt door de gemeente;
 • Een kopie van bijvoorbeeld de elektriciteitsfactuur; 

Vergeet bovendien ook niet om enkele loonfiches bij te hebben. Ook deze kunnen door de bank waarbij je een zichtrekening wenst te openen worden gevraagd. 

Gratis zichtrekening openen

Voor de zichtrekening geldt in principe dat ze een betalende bankrekening is. Dit betekent dat er in tegenstelling tot bij de spaarrekening doorgaans wel kosten aan verbonden zijn. Dit gezegd hebbende is het zo dat er vandaag de dag ook heel wat banken zijn die minstens één gratis bankrekening in hun aanbod hebben opgenomen. Wanneer er sprake is van een gratis zichtrekening betekent dit in principe dat er geen jaarlijkse kosten aan verbonden zijn. Met andere woorden, het is niet uitgesloten dat er wel degelijk andere kosten van toepassing zijn.

Voor heel wat banken geldt dat ze maar wat graag adverteren met een gratis zichtrekening die na het openen echter helemaal niet zo gratis blijkt te zijn. Dit is dan ook iets waar je als (toekomstige) cliënt altijd aandachtig voor dient te zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen jaarlijkse kosten worden aangerekend voor de bankrekening op zich, maar geldt dat ook voor de bankkaarten die eraan verbonden zijn? En kunnen instant overschrijvingen bijvoorbeeld gratis worden uitgevoerd of zijn hier wel kosten aan verbonden? 

Hou er naast bovenstaande ook rekening mee dat banken er bij het aanbieden van een gratis zichtrekening vanuit gaan dat ze geen omkijken zullen hebben naar deze klant. Met andere woorden, het uitvoeren van transacties aan bijvoorbeeld een bankloket is doorgaans geen optie. Wordt dit wel aangeboden? Dan zijn daar doorgaans (erg) hoge kosten aan verbonden. Wil je ook graag gebruik kunnen maken van een kredietkaart? Dan dien je er rekening mee te houden dat ook daarvoor doorgaans bepaalde kosten in rekening zullen worden gebracht. 

Hoe kunnen verrichtingen worden uitgevoerd? 

Voor het uitvoeren van verrichtingen kan er op verschillende manieren te werk worden gegaan. In eerste instantie is het natuurlijk mogelijk om gewoon betalingen te doen met de bankkaart (of kredietkaart) die is gekoppeld aan de door jou geopende zichtrekening. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het voor zich dat je vandaag de dag ook gebruik kan maken van een handige mobiele applicatie waarmee je, je zichtrekening kan beheren. Ook online banking is mogelijk. 

Naast bovenstaande is het zo dat we vandaag de dag tevens een onderscheid maken tussen manuele verrichtingen en automatische verrichtingen die kunnen worden uitgevoerd. Voor manuele transacties geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft van A tot Z helemaal zelf dienen te worden uitgevoerd. Dat is niet zo bij automatische transacties. Denk hierbij concreet aan:

 • Een domiciliëring voor bijvoorbeeld de maandelijkse energiefactuur; 
 • Een doorlopende opdracht die op vaste tijdstippen concrete betalingen uitvoert;

Wil je graag een verrichting gaan uitvoeren aan een bankloket of aan bijvoorbeeld een automaat? Dan behoort ook dat uiteraard nog altijd tot de mogelijkheden. Je moet er wel rekening mee houden dat verrichtingen die worden uitgevoerd aan het loket doorgaans bepaalde kosten met zich meebrengen. De kans bestaat bovendien ook dat deze in de toekomst zullen komen te verdwijnen naarmate er steeds meer bankloketten worden gesloten. 

Zichtrekening vergelijken

zichtrekeningen vergelijken

Wil je graag een zichtrekening openen? Dan dien je er in eerste instantie rekening mee te houden dat er een vergelijking zal moeten worden uitgevoerd tussen de verschillende zichtrekeningen die op de markt worden aangeboden.

Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking is van belang omdat je alleen op die manier bent verzekerd van niet alleen precies die mogelijkheden waar je nood aan hebt, maar ook van de mogelijks laagste kosten. Alle belangrijke aandachtspunten waar je bij een zichtrekening vergelijken aandacht aan moet besteden zijn de volgende: 

 • Gaat het om een (uitsluitend) online zichtrekening of niet?
 • Welk type zichtrekening wil je precies afsluiten? 
 • Welke (extra) kosten zijn er verbonden aan de rekening van je keuze? 
 • Hoe kan de zichtrekening worden afgesloten? 
 • Behoren (gratis) instant bankoverschrijvingen tot de mogelijkheden of niet?
 • Welke bank- en / of kredietkaarten zijn er standaard inbegrepen? 
 • Hoe kan je de rekening in kwestie beheren? 

Het vergelijken van zichtrekeningen bij verschillende banken is vandaag de dag ontzettend eenvoudig. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zorgt er altijd voor dat je kan rekenen op enkele zeer interessante voordelen. Zo kan je niet alleen rekenen op precies die mogelijkheden waar je nood aan hebt, maar is het ook mogelijk om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Het uitvoeren van een vergelijking is dus met andere woorden altijd erg interessant. 

Soorten zichtrekeningen

Zoals hierboven reeds werd aangehaald is het van zeer groot belang om er bij stil te blijven staan dat er niet zomaar één enkele type zichtrekening bestaat, in tegendeel. Binnen de financiële markt is het dan ook zo dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende soorten zichtrekeningen. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande. 

1.) Persoonlijke zichtrekening 

In eerste instantie is er de persoonlijke zichtrekening. Het betreft hier zoals de naam je reeds duidelijk maakt een zichtrekening die op naam staat van één enkele persoon. Voor deze persoon geldt dat hij of zij dus alleen de titularis is van de bankrekening in kwestie. Het openen van een dergelijke zichtrekening is ook uitsluitend bestemd voor particulieren en dus niet voor bedrijven.

2.) Zichtrekening met volmacht 

Een variant op de standaard, persoonlijke zichtrekening is de zichtrekening met volmacht. Hierbij is het zo dat één persoon de houder of eigenaar is van de rekening. Dit gezegd hebbende geldt voor deze persoon wel dat hij over de mogelijkheid beschikt om een derde persoon een volmacht te geven op die rekening. 

Zou je bijvoorbeeld graag een bankrekening willen openen voor jouw kind, maar wil je wel graag een beetje controle houden? Dan is dit alvast één voorbeeld van een situatie waarin het interessant kan zijn om te kiezen voor een zichtrekening met volmacht.

3.) Gemeenschappelijke zichtrekening 

Voor de gemeenschappelijke zichtrekening geldt dat ze een bankrekening betreft waarbij er sprake is van niet zomaar één, maar wel meerdere rekeninghouders of titularissen. De rekening zal dus met andere woorden worden gedeeld met anderen. Het kan hierbij gaan om een partner, maar ook om een persoon waar je bijvoorbeeld mee samenwoont. Het openen van een dergelijke zichtrekening zorgt ervoor dat je in staat bent om de gemeenschappelijke uitgaven van één en dezelfde rekening te betalen. Let op, het openen evenals het afsluiten van een dergelijke bankrekening dient altijd te gebeuren door allebei de personen. 

4.) Geblokkeerde zichtrekening

Een vierde type zichtrekening is de geblokkeerde zichtrekening. Het geld dat op deze bankrekening is terug te vinden is zoals de naam reeds aangeeft geblokkeerd. Wil het geld vrijgemaakt kunnen worden? Dan dienen alle titularissen van de rekening hiervoor hun goedkeuring te geven. Anders kan de bank de vrijgave van de gelden blokkeren. 

5.) Zakelijke zichtrekening

Een zichtrekening kan tot slot niet alleen over een particulier, maar ook over een zakelijk karakter beschikken. Ben je bijvoorbeeld van plan om als eenmanszaak een bankrekening te openen voor het uitvoeren van je dagelijkse transacties? In dat geval zal je altijd willen opteren voor het afsluiten van een zakelijke zichtrekening. Deze afsluiten naast je particuliere rekening zorgt ervoor dat je altijd over de mogelijkheid beschikt om je privé van je zakelijke transacties gescheiden te houden. 

Conclusie

Zoals eerder op deze pagina reeds werd aangehaald spreekt het voor zich dat je als particulier eigenlijk nooit wettelijk verplicht bent om een zichtrekening te openen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je er eigenlijk niet meer omheen kan. Lonen worden bijvoorbeeld al lang niet meer cash of met een cheque uitbetaald, maar rechtstreeks naar je bankrekening. Bovendien is het eveneens zo dat je vaak wordt geconfronteerd met verplichte domiciliëringen. Dit bijvoorbeeld voor wat het betalen van de vaste kosten voor je elektriciteit en gas betreft. Ook wat dit betreft is het dan ook eigenlijk een absolute must om de beschikking te hebben over een zichtrekening. 

Wil je graag een zichtrekening openen? Zorg er dan sowieso voor dat je altijd grondig rekening houdt met de aangehaalde informatie op deze pagina. Alleen op deze pagina zal je namelijk met zekerheid kiezen voor de best bij jou passende zichtrekening terwijl je er bovendien ook zeker en vast in zal slagen om de kosten die gepaard gaan met de bankrekening zo laag mogelijk te houden. Vergeet bovendien ook niet om mogelijks samen met je zichtrekening ook meteen een gratis spaarrekening te openen. Zo kan je meteen ook een handige, financiële buffer creëren.

Verder lezen