Uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een bepaalde verzekering is het eigenlijk zo dat je er doorgaans altijd voor kiest om een bepaald (financieel) risico voor jezelf in te gaan dekken. Er zijn echter ook situaties waarin dit niet het geval is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de uitvaartverzekering. Het betreft hier een verzekering die wordt afgesloten om de toekomstige kostprijs van je uitvaart mee in te dekken.

uitvaartverzekering vergelijken
Uitvaartverzekering.

Het bedrag dat je middels een uitvaartverzekering gaat sparen zal dus altijd worden uitbetaald aan je nabestaanden op het ogenblik dat je komt te overlijden. Alles wat je over deze uitvaartverzekering graag zou willen weten ontdek je meteen hier op deze pagina! 

Wat is een uitvaartverzekering?

Door het afsluiten van een uitvaartverzekering is het dus zoals de naam reeds aangeeft mogelijk om de toekomstige kosten die verbonden zullen zijn aan je uitvaart te laten verzekeren. Dit betekent dat niet jij als verzekeringnemer, maar wel je nabestaanden de uitbetaling vanuit de verzekering zullen ontvangen.

Met dat geld of met die diensten kan men dan vervolgens jouw uitvaart regelen en betalen. Voor deze verzekering is van toepassing dat het van belang is om te weten dat ze op tal van verschillende manieren kan worden afgesloten. Hoe? Dat ontdek je hieronder! 

1.) De natura uitvaartverzekering 

De eerste type uitvaartverzekering waar je voor kan opteren is de ‘Natura uitvaartverzekering’. Het gaat hierbij om een verzekering die je geen geld uitbetaald, maar wel een pakket aan diensten aanbiedt. Op het ogenblik dat de verzekeringnemer komt te overlijden verzorgt de verzekeraar de crematie of de begrafenis. Dit uiteraard in combinatie met een uitvaartverzorger. In het merendeel van de gevallen is het zo dat er hierbij een keuze kan worden gemaakt tussen tal van verschillende pakketten. Hoe uitgebreider het pakket en dus hoe omvangrijker de dekkingen, des te hoger de verzekeringspremie zal komen te liggen. 

Het belangrijkste voordeel van de natura uitvaartverzekering is terug te vinden in het feit dat de nabestaanden zeer weinig zelf hoeven te regelen. Het belangrijkste nadeel heeft dan weer echter betrekking tot het feit dat er sprake is van slechts een zeer beperkte keuzevrijheid. 

2.) De natura sommenverzekering 

De natura sommenverzekering is een type verzekering waarbij de nabestaanden een vast bedrag toegekend krijgen om te besteden. Dit bedrag dient in haar totaliteit gebruikt te worden voor het betalen van de kosten gerelateerd aan de uitvaart van de overledene. Het spreekt voor zich dat de nabestaanden op deze manier over meer vrijheid komen te beschikken om de uitvaart naar wens vorm te geven. Dit gezegd hebbende dient alles door hen zelf te worden geregeld en moeten de kosten ook door hen zelf worden betaald. Deze kunnen later echter (uiteraard) wel gedeclareerd worden. 

3.) De kapitaal uitvaartverzekering 

De derde optie waarover je beschikt is de kapitaal uitvaartverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze niet onaanzienlijke gelijkenissen vertoont met de natura sommenverzekering. Dit gezegd hebbende kan je rekenen op nog meer vrijheid. Nabestaanden zullen door deze verzekering een vast bedrag uitbetaald krijgen waarna ze volledig zelf mogen bepalen waar ze dit bedrag voor zullen gebruiken.

Besluit iemand anders de uitvaart te betalen? Of wordt er gewoon helemaal geen uitvaart geregeld? Dan behoort dat dus gewoon perfect tot de mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat dit type van uitvaartverzekering de meest optimale flexibiliteit weet te bieden. Dit gezegd hebbende is het wel aan de nabestaanden om alles te regelen en te betalen. 

4.) De combinatie uitvaartverzekering

De combinatie verzekering maakt het mogelijk om te genieten van het beste van twee werelden. Het gaat hierbij dan ook om een combinatie van enerzijds de natura uitvaartverzekering en anderzijds een kapitaal uitvaartverzekering. De standaard diensten zullen hierbij worden geregeld door de verzekeraar. Dit gezegd hebbende beschikken de nabestaanden wel over de mogelijkheid om een extra bedrag aan te wenden om bijvoorbeeld nog bepaalde laatste wensen van de overledene te kunnen realiseren.

Voordelen van een begrafenisverzekering?

Steeds vaker kiezen mensen ervoor om een begrafenisverzekering af te sluiten. Op het eerste zicht lijkt dit misschien een beetje vreemd. Je gaat immers een verzekering afsluiten voor een risico waar je bij leven eigenlijk nooit mee kan worden geconfronteerd. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er aan het verzekeren van je uitvaart een aantal zeer interessante voordelen zijn verbonden. Het gaat hierbij om de onderstaande:

 • Je bent je volledige leven lang verzekerd;
 • Het bedrag dat je verzekert wordt uitbetaald aan je nabestaanden;
 • Bij veel verzekeraars zijn kinderen tot 18 jaar standaard meeverzekerd; 
 • Soms is ook repatriëring bij een overlijden in het buitenland ingedekt;
 • Nabestaanden hebben direct toegang tot het door jou verzekerde bedrag; 

Voor heel wat mensen creëert het afsluiten van een uitvaartverzekering ook een zekere gemoedsrust. Dit betekent dat ze zich er bewust van zijn dat ze hun nabestaanden niet zullen opzadelen met de steeds verder oplopende en aldus zeer hoge kosten van een uitvaart. Het afsluiten van één van de uitvaartverzekeringen die op de markt worden aangeboden is daardoor absoluut iets wat je zou kunnen overwegen. 

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een belangrijke vraag die veel potentiële verzekeringnemers zich uiteraard stellen is “wat kost een uitvaartverzekering”? We begrijpen zeker het belang van deze vraag, alleen is het helaas niet zomaar mogelijk om deze kostprijs of premie concreet aan te geven. Dat is het gevolg van het feit dat de premie van deze verzekering altijd wordt bepaald door verschillende factoren zoals:

 • De verzekeraar waarbij je de uitvaartverzekering gaat afsluiten;
 • Het type begrafenisverzekering waarvoor je gaat kiezen;
 • De waarde van de uitvaart die exact zal moeten worden ingedekt;
 • De leeftijd waarop de uitvaartverzekering wordt afgesloten; 

Voor heel wat mensen geldt dat ze pas op een latere leeftijd na beginnen denken over de kosten van hun toekomstige uitvaart. Uiteraard valt dit te begrijpen, maar hoe ouder je bent wanneer je ervoor kiest om een verzekering voor je uitvaart af te sluiten, des te hoger de premie komt te liggen. Dit is iets waar je, je als verzekeringnemer zeker en vast bewust van dient te zijn. 

Invullen van een medische vragenlijst

Tevens niet onbelangrijk om te weten bij het beantwoorden van de vraag “wat kost een uitvaartverzekering” heeft betrekking tot het feit dat er doorgaans altijd door de potentiële verzekeringnemer een medische vragenlijst dient te worden ingevuld. Op basis van de antwoorden die hierin worden gegeven tracht de verzekeraar een inschatting te maken van de levensverwachting van de persoon in kwestie. Deze raming kan een belangrijke rol spelen in het bepalen van de periode waarop de premie voor de verzekering mag worden betaald. Hoe korter deze periode, des te hoger uiteraard de periodieke premie zal komen te liggen. 

Hoe kan je de verzekeringspremie betalen?

Tevens interessant om te weten is dat de premie op verschillende manieren kan worden betaald. We maken hierbij eigenlijk een onderscheid tussen twee opties. Zo kan je kiezen voor het betalen van een éénmalige premie, maar is het eveneens mogelijk om een periodieke verzekeringspremie te betalen. Kies je voor deze laatste? In dat geval is het mogelijk om de verschuldigde premie te betalen:

 • Per maand;
 • Per kwartaal;
 • Per half jaar;
 • Per jaar; 

In bovenstaande situatie zal de premie verschuldigd zijn voor de volledige periode zoals vastgelegd in de polisvoorwaarden. Kies je voor het betalen van een éénmalige premie? Dan is er sprake van een zogenaamde koopsom. Je zal dan één keer het afgesproken bedrag met de verzekeraar moeten betalen waarna je toekomstige uitvaart meteen is verzekerd. 

Is je uitvaart verzekeren fiscaal interessant?

Veel mensen die op het punt staan om een uitvaartverzekering af te sluiten stellen zich de vraag of dit nu fiscaal interessant is of niet. Dat is het op zich niet. De premies die je voor deze verzekering betaalt kunnen dus met andere woorden niet fiscaal in mindering worden gebracht.

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat voor de nabestaanden een uitvaartverzekering wel degelijk fiscaal interessant is. Voor de nabestaanden geldt namelijk dat ze geen successierechten dienen te betalen op het bedrag dat ze aanwenden voor het betalen van de kosten gerelateerd aan de crematie of de begrafenis. Let wel, is er nog sprake van een resterend bedrag nadat de uitvaartkosten zijn betaald? Wordt dat bedrag vervolgens uitbetaald aan de begunstigden? Dan zijn hier wel belastingen op verschuldigd.

Uitvaartverzekering vergelijken

Wat nu precies kan worden bestempeld als de beste uitvaartverzekering is ontzettend subjectief. Het loont omwille van deze reden altijd de moeite om op voorhand even voor jezelf te gaan bepalen wat je nu exact verwacht van jouw uitvaartverzekering. Uiteraard is het geen leuk onderwerp om over na te denken, maar daarbij is het ook zeer belangrijk om stil te blijven staan bij hoe je graag wil dat jouw uitvaart eruit komt te zien. Heb je bijvoorbeeld een voorkeur voor een traditionele begrafenis of kies je liever voor een crematie? Bovendien is het goed om ook na te denken over de omvang van je uitvaart omdat deze de kostprijs uiteraard sterk kan beïnvloeden. 

Het vinden van de beste uitvaartverzekering voor jouw toekomstige uitvaart is vooral een kwestie van een grondige vergelijking uitvoeren. Bepaal in eerste instantie voor jezelf aan welke eisen ze dient te voldoen waarna je vervolgens gericht op zoek kan gaan naar de interessantste uitvaartverzekering. Het spreekt voor zich dat je er ook altijd goed aan doet om de kosten die zijn verbonden aan de verschillende uitvaartverzekeringen tegenover elkaar af te wegen. 

Islamitische uitvaartverzekering

Door de jaren heen is de vraag naar meer specifieke uitvaartverzekeringen sterk toegenomen. Dit geldt onder meer voor de islamitische uitvaartverzekering. Tal van verschillende verzekeraars hebben er inmiddels reeds voor gekozen om een dergelijke, speciale uitvaartverzekering op te nemen in hun verzekeringsaanbod. Indien je kiest voor het afsluiten van een dergelijke polis zal je vast kunnen stellen dat er rekening wordt gehouden met onder meer:

 • Het ritueel wassen; 
 • Een begrafenis binnen de 24 uur;
 • (Deels) de eeuwigdurende grafrust;

Bij het afsluiten van een Islamitische uitvaartverzekering kies je dus met andere woorden voor een verzekering die specifiek rekening houdt met de gebruiken en wensen die gelden binnen de Islamitische cultuur. Het belangrijkste obstakel hierbij is de eeuwigdurende grafrust. Ondanks het feit dat dit in Islamitische landen de normaalste zaak van de wereld is gelden hier in ons land andere regels. Zo worden er zelden nog rechten voor eeuwigdurende grafrust verstrekt. 

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat er wel mogelijkheden voor bestaan op zogenaamde natuurbegraafplaatsen. Hier worden vaak aparte plaatsen op voorzien die zijn voorbehouden voor moslims. De eeuwigdurende grafrust wordt hier wel gerespecteerd. Ben je van plan om een specifieke, Islamitische uitvaartverzekering af te sluiten? Hou er dan in ieder geval rekening mee dat niet elke verzekeraar deze zomaar aanbiedt. 

Dela uitvaartverzekering 

Ongetwijfeld zowat de bekendste uitvaartverzekering op de Belgische markt is de Dela uitvaartverzekering. Voor dit type van verzekering is van kracht dat ze kan rekenen op zo’n aanzienlijke populariteit, onder meer omwille van het feit dat ze volledig op maat van je wensen kan worden samengesteld. Heb jij al een duidelijk beeld van hoe jouw uitvaart er precies uit moet komen te zien? Heb je bovendien ook al een bepaald bedrag in gedachten waar jouw uitvaart voor moet worden verzekerd? Hier kan bij een Dela uitvaartverzekering allemaal rekening mee worden gehouden. Dat is bij menig aantal andere verzekeraars helaas niet het geval. 

De keuze maken voor het afsluiten van een Dela uitvaartverzekering zorgt er in de praktijk eveneens voor dat je aanspraak kan maken op nog een aantal extra interessante voordelen. Zo kan je er bijvoorbeeld op rekenen dat kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar gratis zijn meeverzekerd. Bovendien staat Dela in voor een belangrijke ontzorging bij overlijden wat ervoor zorgt dat de nabestaanden zich nagenoeg volledig kunnen focussen op het rouwproces. 

Tevens niet onbelangrijk om te weten bij het afsluiten van een Dela uitvaartverzekering is dat er standaard repatriëring uit het buitenland wordt voorzien. Kom je dus met andere woorden onverhoopt te overlijden tijdens een verblijf in het buitenland? Dan is ook het terugbrengen van je lichaam naar België inbegrepen in de standaard dekkingen van deze uitvaartverzekering. 

Belfius Direct uitvaartverzekering

Ook verzekeraar Belfius Direct heeft ervoor gekozen om een soort van uitvaartverzekering in haar verzekeringsaanbod op te nemen. Belangrijk om weten is evenwel dat de Belfius Direct uitvaartverzekering een type TAK 21 verzekering is. Er wordt met andere woorden een bepaald bedrag gespaard dat vervolgens bij het overlijden van de verzekeringnemer aan de nabestaanden wordt uitbetaald. Hier kunnen dan vervolgens de uitvaartkosten mee worden betaald. Er zijn aan het afsluiten van de Belfius Direct uitvaartverzekering tal van verschillende voorwaarden verbonden. De voorwaarden waar je rekening mee moet houden zijn onder meer:

 • Het kapitaal dat kan worden verzekerd varieert van 2.500 tot 15.000 euro; 
 • De premies kunnen maximaal worden betaald over een periode van 20 jaar; 
 • De looptijd van het contract is levenslang; 
 • De minimumleeftijd bedraagt 18 jaar en de maximumleeftijd 70 jaar;

Op alle premies die worden gestort in de Belfius Direct uitvaartverzekering geldt een jaarlijkse taks van 2 procent. Van belang om rekening mee te houden als verzekeringnemer is dat er zogenaamde splitsingsvergoedingen worden aangerekend op het ogenblik dat je de keuze maakt om de verschuldigde premie niet in één keer, maar wel periodiek te betalen. Kies je voor een maandelijkse premiebetaling? Dan betaal je daar bijvoorbeeld 4% extra kosten voor. 

Uitsluiting van tussenkomst bij extreme sporten

Hou er tot slot eveneens rekening mee dat de Belfius Direct uitvaartverzekering tussenkomst uitsluit in bepaalde, concrete situaties. Denk hierbij onder meer aan een overlijden als gevolg van het beoefenen van een extreme sport. Onder deze sporten valt onder meer bergbeklimmen, motorwatersport, zeilen, etc. Ben jij iemand die vaak extreme sporten beoefent? Hou er dan dus zeker en vast rekening mee dat de uitvaartverzekeraar tussenkomst zou kunnen weigeren bij een overlijden als gevolg van het beoefenen van één of meerdere van deze sporten. 

Conclusie, hoe interessant is een uitvaartverzekering nu echt?

De uitvaartverzekering is zo’n typische verzekering waar je heel wat voor- en ook behoorlijk wat tegenstanders van hebt. Het voornaamste probleem dat zich stelt bij een dergelijke verzekering heeft te maken met het feit dat er eigenlijk geen direct risico voor de verzekeringnemer zelf wordt ingedekt, maar wel voor de nabestaanden. Heel wat mensen zijn dan ook van mening dat de nabestaanden de kosten van de uitvaart maar gewoon van de erfenis dienen te betalen. Dat zou uiteraard kunnen, maar toch biedt een uitvaartverzekering wel degelijk veel meer gemoedsrust. 

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is in het bijzonder interessant omdat je op die manier kan rekenen op een optimaal gevoel van gemoedsrust. Je bent er immers niet alleen zeker van dat je nabestaanden jouw uitvaart zullen kunnen betalen, daarnaast zal deze ook nog eens precies zo vormgegeven kunnen worden zoals jij dat wenst. Mede omwille van deze redenen kan het afsluiten van een uitvaartverzekering dan ook zeker en vast het overwegen waard zijn. 

Verder lezen