Dierenverzekering

dierenverzekering
Dierenverzekering vergelijken

Bijzonder veel mensen kiezen er op een zeker moment voor om één of soms zelfs meerdere huisdieren te kopen. Het kan dan gaan om een kat of een hond, maar ook andere dieren zijn tegenwoordig erg populair. Wat bijvoorbeeld ook te denken van een konijn of een papegaai? Het aankopen van één of meerdere huisdieren brengt uiteraard reeds een bepaalde kostprijs met zich mee, maar dat is absoluut niet het enige.

Daarnaast spreekt het immers voor zich dat je ook geconfronteerd kan worden met bepaalde medische kosten. Het afsluiten van een speciale dierenverzekering zorgt ervoor dat deze kosten nooit een echt probleem zullen gaan vormen. 

Wat is een dierenverzekering?

Een dierenverzekering is een verzekering die instaat voor het dekken van onvoorziene dierenartskosten en / of behandelingskosten. Voor deze kosten geldt dat ze zowel het gevolg kunnen zijn van een ziekte als van een ongeval. Belangrijk om rekening mee te houden is wel dat deze kosten niet zullen worden vergoed op het ogenblik dat de ziekte of het ongeval samen met diens gevolgen reeds is opgetreden of werd vastgesteld vooraleer de verzekering werd afgesloten.

Het spreekt voor zich dat ook de zogenaamde wachttijd op dit vlak dient te worden gerespecteerd. Voor heel wat mensen geldt dat ze de vaak hoog uitvallende medische kosten van hun huisdier(en) niet kunnen betalen. Hierdoor ontstaan vaak zeer pijnlijke situaties. Het afsluiten van een huisdierenverzekering kan dergelijke situaties voorkomen. 

Welke kosten dekt een huisdierenverzekering?

Voor de huisdierenverzekering geldt dat ze een groot aantal uiteenlopende dekkingen voorziet. De exacte inhoud van de polis kan verschillen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie waardoor het altijd zeer belangrijk is om je grondig te gaan verdiepen in de polisvoorwaarden. Enkele van de verschillende dekkingen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van een dierenverzekering zijn in ieder geval de onderstaande:

 • De consultatiekosten bij de dierenarts;
 • De kosten voor de controle van de algemene gezondheid;
 • Een analyse uitgevoerd in een laboratorium; 
 • Een urineweginfectie; 
 • Gastro-enteritis;

Zoals we reeds hebben aangehaald zijn bovenstaande dekkingen zeker en vast niet de enige die worden voorzien. Controleer daarom altijd even grondig bij jouw verzekeraar op welke dekkingen je precies kan rekenen wanneer je diens dierenverzekering gaat afsluiten. 

Welke kosten worden doorgaans niet ingedekt?

Een huisdierenverzekering voorziet in de praktijk best een aardig aantal interessante dekkingen. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk logisch dat niet zomaar elk schadegeval wordt ingedekt. Er zijn dan ook absoluut bepaalde dekkingen waar je niet op zal kunnen rekenen. Enkele kosten die je bijvoorbeeld nog steeds voor je eigen rekening zal moeten nemen zijn onder meer:

 • De kosten voor bijzondere voeding zoals dieetvoeding of therapeutische voeding;
 • Identificatiekosten voor het laten plaatsen van een tatoeage of elektronische chip; 
 • De kosten verbonden aan het voorzien van een oogprothese;

De exacte dekkingen die worden uitgesloten kunnen in de praktijk verschillen afhankelijk van de verzekeraar van je keuze. Het is dan ook altijd een goed idee om deze even specifiek te gaan controleren of te gaan bespreken met je verzekeraar. 

Hondenverzekering vergelijken

Eén van de soorten dierenverzekeringen waar je voor kan kiezen is de hondenverzekering. Zoals de naam reeds aangeeft geldt voor deze verzekering dat ze zich in het bijzonder richt op de baasjes van één of meerdere honden. Bij het afsluiten van een hondenverzekering in België is het zo dat je verzekerd bent van een reeks van interessante dekkingen. Het gaat hierbij om:

 • De medische kosten na een ongeval of ziekte; 
 • Het overlijden van je hond door een ziekte of ongeval;
 • De kosten die voortvloeien uit diefstal of verlies;
 • De advertentiekosten voor wanneer je hond is weggelopen; 
 • De opvangkosten waarvan sprake kan zijn;

Een belangrijke vereiste die doorgaans altijd wordt vooropgesteld bij het afsluiten van een hondenverzekering is dat de hond waar je eigenaar van bent officieel is ingeschreven. Wanneer dat is gebeurd door je dierenarts zal je hond altijd de beschikking hebben over een speciaal hondenpaspoort. Bovendien is het tevens van belang om er op toe te zien dat je hond alle vereiste vaccinaties heeft gekregen. Is dat niet het geval? Dan is het doorgaans niet mogelijk om een hondenverzekering in België af te sluiten.

Wat zijn de uitgesloten dekkingen?

Zoals het geval is bij nagenoeg elke verzekering die op de markt is terug te vinden geldt ook voor de hondenverzekering dat er een aantal dekkingen zijn uitgesloten. Het gaat hierbij om te beginnen over de standaard kosten die een bezoek aan de dierenarts met zich meebrengt. Dat is echter niet alles. Verder is het bijvoorbeeld ook van belang om er aandachtig voor te zijn dat er ook een aantal andere dekkingen worden uitgesloten. Denk hierbij concreet aan:

 • De inentingen die je hond moet krijgen;
 • Een eventuele castratie of sterilisatie van je hond; 

Voor de castratie of sterilisatie van je hond geldt dat ze standaard dus niet is ingedekt. Dit gezegd hebbende is er wel sprake van een uitzondering op deze regel voor situaties waarin ze als medisch noodzakelijk wordt bestempeld voor het welzijn van de hond. Let wel, in dit geval is het altijd belangrijk om op voorhand goedkeuring te vragen aan je verzekeraar. Alleen op deze manier kan je immers vervelende verrassingen voorkomen. 

Hoe de hondenverzekering vergelijken?

Ben je van plan om voor jouw hond ook een hondenverzekering af te gaan sluiten? In dat geval is het altijd verstandig om te kiezen voor het uitvoeren van een vergelijking. De hondenverzekering vergelijken zorgt er in de praktijk namelijk voor dat je in één klap kan rekenen op best een aantal interessante voordelen. Het betreft hier meer concreet de onderstaande:

 • Je komt te weten bij welke verzekeraar de hondenverzekering het voordeligst is; 
 • Je krijgt een glashelder beeld van het verschil in dekkingen; 

Wil je dus over de hele lijn kunnen rekenen op de meest interessante verzekering voor jouw hond? Dan mag het duidelijk zijn dat het uitvoeren van een vergelijking absoluut als niets meer of minder dan een absolute must kan worden bestempeld. 

Kattenverzekering vergelijken

De kattenverzekering is een verzekering die onvoorziene dierenarts- en / of behandelingskosten vergoed die gerelateerd zijn aan een ziekte of ongeval bij je kat. Wanneer we een duik nemen in de polisvoorwaarden van dit type van verzekering wordt al snel duidelijk dat er best sprake is van een groot aantal verschillende soorten dekkingen. Hierbij kan je dan meer concreet denken aan:

 • De raadpleging(en) bij je dierenarts;
 • Een gezondheidscontrole van je kat; 
 • Een laboratoriumanalyse die wordt uitgevoerd; 
 • Een urineweginfectie; 
 • Gastro-enteritis;

Afhankelijk van de kattenverzekering van je keuze is het ook mogelijk dat er nog enkele extra dekkingen deel van uitmaken. Zo is het niet zelden zo dat je ook kan rekenen op een indekking van de kosten die zijn verbonden aan de vaccinaties voor katten. Ook middelen om te ontwormen zouden in principe door deze verzekering kunnen worden vergoed. 

Welke dekkingen zijn doorgaans uitgesloten?

Bij het afsluiten van een kattenverzekering in België dien je er uiteraard ook rekening mee te houden dat er tevens bepaalde dekkingen zijn uitgesloten. Een bekende dekking die bijvoorbeeld niet wordt verstrekt is er één voor de kosten die verbonden zijn aan oogprothesen. Andere kosten die je doorgaans zelf zal moeten betalen zijn degene die gerelateerd zijn aan: 

 • Dieet- of therapeutische voeding; 
 • De identificatie middels bijvoorbeeld een elektronische chip of tatoeage;

Het is sowieso altijd van belang om er bij stil te blijven staan dat de dekkingen die worden aangeboden door een kattenverzekering niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Voor de populaire Santevet dierenverzekering geldt bijvoorbeeld dat ze ook de kosten voor sterilisatie indekt. Dat geldt zeker niet voor alle kattenverzekeringen. Hier zal je dus absoluut zeker aandachtig voor moeten zijn. 

Hoe de kattenverzekering vergelijken?

We hebben het hierboven eigenlijk reeds aangegeven, de inhoud waar de kattenverzekering over beschikt kan in de praktijk niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Omwille van deze reden is de kattenverzekering vergelijken altijd als een absolute aanrader te bestempelen. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zorgt er namelijk niet alleen voor dat je meteen de voordeligste premie kan ontdekken voor de verzekering voor je kat, daarnaast is het ook nog eens zo dat je op deze manier direct een duidelijk beeld krijgt van het verschil in dekkingen tussen de verzekeraars. 

Wil je er dus honderd procent zeker van kunnen zijn dat je kan rekenen op het afsluiten van de beste kattenverzekering voor jouw huisdier? Zorg er dan altijd voor dat je in eerste instantie een grondige vergelijking uit gaat voeren. Enkel en alleen op deze manier zal je namelijk zonder zorgen een interessante verzekering voor jouw kat kunnen afsluiten. 

Figo dierenverzekering

Overweeg je het afsluiten van een dierenverzekering? Dan zal je vast kunnen stellen dat de Figo dierenverzekering één van de populairste opties is op de Belgische markt. Voor deze verzekering geldt dan ook dat ze er bekend om staat over een groot aantal zeer interessante dekkingen te beschikken. Daarnaast is het zo dat je met deze verzekering ook de kosten van verschillende (huis)dieren in kan dekken. De Figo dierenverzekering sluit je dan ook af onder de vorm van:

 • De Figo hondenverzekering;
 • De Figo kattenverzekering;
 • De Figo papegaaienverzekering;
 • De Figo konijnenverzekering;

Kenmerkend voor de Figo dierenverzekering is dat ze eigenlijk geheel op maat van jouw wensen en de noden van je huisdier kan worden samengesteld. Dat is het gevolg van het feit dat er heel wat verschillende aanvullende dekkingen of verzekeringen kunnen worden afgesloten. Enkele voorbeelden van dergelijke verzekeringen zijn onder meer de onderstaande:

 • Preventie- en SOS-budget;
 • Consultaties, medicatie evenals diagnostische onderzoeken;
 • Medisch noodzakelijke behandelingen evenals ingrepen; 
 • Specialistische onderzoeken evenals behandelingen; 
 • Alternatieve therapieën en behandelingen;

Naast de hierboven aangehaalde dekkingen kan je bij het afsluiten van de Figo huisdierenverzekering doorgaans ook nog rekenen op een aantal extra dekkingen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de kosten verbonden aan euthanasie en crematie worden ingedekt evenals een mogelijke behandeling tegen kanker, gebitsbehandelingen bij ongevallen en ga zo maar door. Dit alles maakt van de Figo dierenverzekering met absolute zekerheid één van de meest interessante dierenverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden. 

Belfius Direct dierenverzekering 

Voor het afsluiten van een verzekering voor je huisdier kan je eveneens terecht bij de verzekeraar Belfius Direct. Het afsluiten van de Belfius Direct dierenverzekering zorgt er in de praktijk voor dat je een keuze kan maken tussen twee verschillende soorten verzekeringen:

 • De Belfius Direct hondenverzekering;
 • De Belfius Direct kattenverzekering; 

Voor welke van de beide hierboven aangehaalde dierenverzekeringen van Belfius Direct je uiteindelijk zal kiezen is dus uiteraard afhankelijk van het type huisdier waarover je beschikt. Opvallend is dat er bij het afsluiten van dit type verzekering vaak een korting door de verzekeraar wordt aangeboden voor het eerste jaar. Zo is het bijvoorbeeld zo dat je vaak tijdens het eerste jaar aanspraak kan maken op een korting ter waarde van 15 procent op de standaard premie. 

Belfius Direct staat er in de praktijk om bekend een dierenverzekering te zijn die alles in het werk stelt om de kosten voor baasjes van een huisdier zo beperkt mogelijk te houden. Dit blijkt in eerste instantie bijvoorbeeld reeds uit de maandelijkse premie die moet worden betaald. Deze start bij de hondenverzekering bijvoorbeeld reeds vanaf slechts 12,50 euro. Dit betekent concreet dat je, je hond reeds kan verzekeren tegen een premie van 150 euro op jaarbasis. 

Keuze tussen verschillende formules

Ga je de Belfius Direct huisdierenverzekering afsluiten? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je hierbij een keuze kan maken tussen tal van verschillende formules. Het gaat hierbij om:

 • De Brons formule voor een indekking van de kosten tot 1.500 euro;
 • De Zilver formule voor een indekking van de kosten tot 2.500 euro;
 • De Gouden formule voor een onbeperkte indekking van de kosten;

Je dient er natuurlijk wel rekening mee te houden dat de door jou gekozen formule een significante impact kan hebben op de premie die je zal moeten betalen voor jouw huisdierenverzekering bij deze verzekeraar. In ieder geval is het wel goed om te weten dat deze verzekering je altijd van een dekking voorziet, ongeacht de dierenarts van je keuze. 

Santevet dierenverzekering 

Eén van de bekendste dierenverzekeringen op de Belgische markt is ongetwijfeld de Santevet dierenverzekering. Ook bij deze verzekeraar is het zo dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende opties. Wat deze opties betreft kan je meer concreet rekenen op:

 • De Santevet hondenverzekering;
 • De Santevet kattenverzekering; 

Bij het afsluiten van één van deze beide verzekeringen is het altijd zo dat je kan rekenen op een terugbetaling van 90% aan dierenartskosten. Dit zowel wanneer er sprake is van een ziekte als een ongeval als een chirurgische ingreep. Interessant om weten is ook dat er geen vereiste bestaat voor het voorleggen van een doktersverklaring om je huisdier te kunnen verzekeren. Heb je een terugbetalingsaanvraag ingediend? Dan zal je tot slot kunnen rekenen op een behandeling van deze aanvraag binnen de periode van 48 werkuren na ontvangst. Eenmaal je kat of hond door Santevet is verzekerd geniet je bovendien van een levenslange dekking. 

Keuze uit drie verschillende formules

Ook voor de Santevet huisdierenverzekering geldt dat je een keuze kan maken tussen drie verschillende formules. We maken hierbij een onderscheid tussen de formules:

 • Light; 
 • Comfort; 
 • Premium;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de exacte inhoud van deze verschillende formules danig kan verschillen. Voor de Light formule geldt bijvoorbeeld dat ze 50% van de behandelingskosten terugbetaald. Bij de Comfort & Premium formules is dat respectievelijk 70 en 90 procent. Let er wel voor op dat ook de franchise niet bij alle formules dezelfde is. Bij de Light formule gaat het bijvoorbeeld om een franchise van 20 euro. Bij de Comfort & Premium formules is er sprake van een franchise van respectievelijk 40 en 60 euro. Ook het bedrag dat maximum op jaarbasis aan terugbetalingen kan worden gerealiseerd verschilt per formule.

Conclusie, de dierenverzekering is ontzettend nuttig

We staan er vaak te weinig bij stil, maar het aankopen van een hond, kat of een ander huisdier brengt een zeer grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bovendien is het zo dat er hier ook niet onaanzienlijke financiële eisen aan verbonden zijn. Deze financiële eisen beperken zich niet alleen maar tot de aankoopprijs van het dier, maar ook tot bijvoorbeeld de behandelingskosten waarvan sprake kan zijn.

Vooral deze laatste blijken voor veel mensen vaak moeilijk te betalen waardoor ze hun trouwe viervoeter niet de zorg kunnen geven die hij of zij verdient. Het afsluiten van een dierenverzekering of huisdierenverzekering kan dit erg vervelende probleem voorkomen.

Verder lezen