Autolening

De autolening is zonder ook maar enige twijfel één van de vaakst afgesloten kredieten op de markt. Het overgrote merendeel van de mensen die een auto willen kopen kiezen er dan ook bewust voor om daar een lening voor af te sluiten. Op deze manier hoeven ze de aankoopprijs van hun nieuwe voertuig niet in één keer te betalen, maar kunnen ze deze spreiden over een lange(re) termijn. Het hoeft niet gezegd dat dit op financieel vlak de nodige voordelen met zich meebrengt.

Autolening
Lenen voor een auto.

De autolening is een lineaire lening op afbetaling. Dit betekent dat de bank of andere kredietverstrekker je in één keer het volledige vereiste bedrag zal lenen waarna je deze vervolgens in maandelijkse schijven moet terugbetalen. De maandelijkse betalingen die je doet bestaan voor het overgrote merendeel uit de aflossing van het kredietbedrag, maar dan wel aangevuld met de rente die je verschuldigd bent.

Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld aan de bank terugbetaald waardoor je niet langer met een afkoopsom rekening dient te houden. Indien je hebt gekozen voor bijvoorbeeld een leasing kan dat uiteraard wel het geval zijn. 

Omdat de autolening een zeer lineair krediet is zal je kunnen vaststellen dat het volledige verloop daarvan reeds van bij de start vastligt. Dit geldt niet alleen voor het bedrag dat je gaat lenen, maar ook voor de looptijd evenals voor de rente die er op de autolening zal worden aangerekend. Dit zorgt ervoor dat je met deze lening dan ook niet echt voor vervelende verrassingen kan komen te staan.

Waarom geld lenen voor een auto?

Voor verschillende investeringen die we als mensen kunnen doen geldt dat er een bepaalde financiële meerwaarde mee kan worden gecreëerd. Dit is doorgaans niet het geval bij het kopen van een auto. Wanneer je een auto nieuw aankoopt en je er de toonzaal mee uitrijdt is deze in één klap reeds heel wat van zijn initiële waarde kwijt. Dit eigenlijk zonder dat je er ook nog maar echt mee hebt gereden.

Dit is één van de redenen waarom geld lenen voor een auto in de praktijk als zeer interessant wordt bestempeld. Omdat de aankoop van een auto als een verloren investering wordt bestempeld is het in de regel niet interessant om daar jouw spaargeld voor aan te spreken. Het afsluiten van een autolening is dan ook doorgaans de beste keuze om te maken. 

Geld lenen voor een auto is door de jaren heen eigenlijk ook alleen maar steeds interessanter geworden. Dat is onder meer het gevolg van de sterk toegenomen concurrentie tussen de verschillende kredietverstrekkers onderling. Deze concurrentie heeft er dan ook in de praktijk voor gezorgd dat de gemiddelde kosten voor een autofinanciering danig zijn verlaagd. Op deze manier kan je perfect lenen voor jouw droomauto zonder dat je rekening moet houden met hoge kosten.

Hoeveel kan ik lenen voor een auto?

Wanneer je een lening wenst aan te vragen zal je tot de vaststelling komen dat er eerst door de potentiële kredietverstrekker een bepaald solvabiliteitsonderzoek zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek moet niet alleen aan het licht brengen of je over de financiële middelen beschikt om een lening af te kunnen sluiten, daarnaast moet ze ook duidelijk maken hoeveel de maandelijkse afbetaling maximaal mag bedragen. Hiervoor wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. In eerste instantie wordt er specifiek gekeken naar: 

 • Het inkomen waarover je beschikt;
 • De vaste lasten die je moet betalen; 
 • De eventuele reeds bestaande leningen; 

Wanneer het bovenstaande onderzoek is afgerond zal vervolgens de focus komen te liggen op het type voertuig dat je wenst te kopen. Afhankelijk van de kredietverstrekker waar je een beroep op gaat doen is het immers mogelijk dat er tot maximaal 100 procent van de aankoopwaarde van de auto kan worden geleend of net wat meer. Er zijn bijvoorbeeld ook banken en andere kredietverstrekkers op de markt terug te vinden die autoleningen verstrekken tot 110% zelfs nog meer. Op deze manier kan je zomaar rekenen op extra interessante voordelen. 

Waarom meer lenen dan het aankoopbedrag?

Zoals hierboven reeds aangehaald zijn er op de markt verschillende kredietverstrekkers terug te vinden die het mogelijk maken om een autolening bij af te sluiten voor een bedrag welke hoger is gelegen dan de daadwerkelijke aankoopprijs van het voertuig in kwestie. Afhankelijk van de kredietverstrekker is het dan mogelijk om tot 110 of 120 procent van het aankoopbedrag te lenen. 

Bovenstaande kan interessant zijn omdat je op deze manier bijvoorbeeld bepaalde (extra) opties mee kan laten financieren. Dit is echter niet alles. Bovendien gebruiken heel wat mensen de meerwaarde bijvoorbeeld ook om de verkeersbelasting(en) voor het eerste jaar mee te betalen. Op deze manier worden niet alleen de aankoop-, maar ook alle andere verwante kosten aan de auto een flink stuk toegankelijker gemaakt. Let uiteraard wel op, hoe meer geld je leent, des te meer kosten je op het einde van de rit zal hebben betaald. Zoveel spreekt voor zich. 

Autolening vergelijken

Zoals reeds aangegeven is het zo dat de autolening zich sinds jaar en dag één van de meest concurrentiële kredieten op de markt mag noemen. Dit heeft er op zich reeds voor gezorgd dat de auto lening vergelijken voordat je tot afsluiten over gaat ontzettend interessant is. Op deze manier zal je immers niet alleen een goed beeld krijgen van de verschillende soorten autoleningen die er allemaal op de markt worden aangeboden, maar wordt meteen ook het verschil in rente duidelijk tussen de verschillende kredietverstrekkers. Het spreekt dan ook voor zich dat het uitvoeren van een objectieve vergelijking je in de praktijk heel wat geld kan besparen. 

Een auto lening vergelijken is niet alleen zeer interessant, bovendien hoeft dit in de praktijk ook helemaal niet veel voeten in de aarde te hebben, in tegendeel. Het is dan ook zo dat je een dergelijke vergelijking gewoon zeer eenvoudig uit kan voeren op basis van de aankoopprijs van het voertuig evenals eventueel de gewenste looptijd van de autolening. Vervolgens zal je bij een objectieve vergelijking een compleet overzicht krijgen van welke leningen er allemaal aan jouw wensen weten te voldoen en vooral door welke kredietverstrekkers deze worden aangeboden.

Hoe een auto lening aanvragen?

Heb je een auto lening vergelijking uitgevoerd en wil je bijgevolg graag overgaan tot een auto lening aanvragen? Dan zal je kunnen vaststellen dat er op dit vlak rekening dient te worden gehouden met verschillende niet onbelangrijke aandachtspunten. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je er goed aan doet om voor jezelf te gaan bepalen hoe je deze aanvraag precies in gaat dienen.

autolening aanvragen
Autolening aanvragen.

Doe je dat met andere woorden online op de website van een bepaalde kredietverstrekker of ben je van plan om dat te doen in een fysiek (bank)kantoor? Dit maakt een danig verschil, niet in het minst voor wat de behandeltermijn betreft. Online een auto lening aanvragen werkt dan ook doorgaans veel vlotter.

Naast bovenstaande is het ook belangrijk om te weten over welke informatie je moet beschikken voor wat jouw auto lening aanvragen betreft. De exacte eisen die op dit vlak worden gesteld zijn in de praktijk altijd afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. In grote lijnen is het echter zo dat je er goed aan doet om rekening te houden met de onderstaande zaken: 

 • Een (ondertekende) offerte, bestelbon of factuur van de auto die je wenst te kopen;
 • Je identiteitskaart (of itsme bij online aanvragen); 
 • Een bewijs van huisvesting;
 • Een overzicht van de bestaande leningen;
 • De nodige bewijsstukken op vlak van inkomen en tewerkstelling;

Het wordt in de praktijk zeer sterk aangeraden om er altijd voor te zorgen dat je van bij de start meteen alle vereiste documenten weet voor te leggen aan de kredietverstrekker. Ontbreken er bepaalde documenten of zijn ze niet correct of volledig? Dan spreekt het voor zich dat dit jouw kredietaanvraag zomaar nodeloos heel wat langer kan doen uitvallen. 

Indien je kredietaanvraag is goedgekeurd zal je van de kredietverstrekker in kwestie een concreet voorstel ontvangen. Ga ook jij daarmee akkoord? Dan dien je deze (al dan niet digitaal) ondertekend terug te bezorgen aan de kredietverstrekker. Vervolgens zal het aangevraagde kredietbedrag op jouw bankrekening worden overgemaakt waarna je het aangekochte voertuig kan betalen. 

Autolening simulatie

Eender welke lening je wenst af te sluiten, het spreekt voor zich dat je graag een duidelijk beeld zal willen krijgen van het volledige verloop van het krediet in kwestie. De autolening vormt daar geen uitzondering op, in tegendeel. Het uitvoeren van een autolening simulatie kan daarvoor zorgen. Voor een autolening simulatie geldt dat ze zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd. Je hebt hiervoor ook helemaal niet zoveel gegevens nodig. Het gaat hierbij dan uitsluitend om de volgende:

 • Het bedrag dat je wenst te lenen voor je auto; 
 • De gewenste looptijd van de autolening; 
 • De rentevoet die geldt voor de autolening;

Aan de hand van de drie bovenstaande gegevens is het zeer eenvoudig mogelijk om jouw lening te gaan simuleren. Op deze manier achterhaal je meteen hoe de maandelijkse afbetalingen er precies uit zullen komen te zien en uit welke aflossing ze bestaan en hoeveel kosten er op worden aangerekend. Voordat je over gaat tot het aanvragen van een autolening is het dus altijd de moeite waard om een autolenig simulatie uit te voeren. Op die manier voorkom je vervelende verrassingen. 

Het uitvoeren van een autolening simulatie is in de praktijk altijd vrijblijvend. Gebruikmaken van een dergelijke tool zorgt er dan ook uitsluitend voor dat je een goed beeld krijgt van het verloop van het krediet. Dit gezegd hebbende is de gesimuleerde of aangevraagde autolening pas bindend op het ogenblik dat je de ontvangen offerte van de kredietverstrekker hebt ondertekend. 

Goedkoopste autolening 

Iedereen die graag geld zou willen lenen voor de aankoop van een nieuwe auto wil uiteraard maar wat graag kunnen rekenen op de goedkoopste autolening die er op de markt valt af te sluiten. Zoveel spreekt voor zich. Het feit dat autoleningen door de jaren heen zo concurrentieel zijn geworden heeft er in de praktijk voor gezorgd dat het vinden van de meest voordelige lening voor een auto een stuk minder voor de hand liggend is geworden. Gelukkig zijn er verschillende zaken waar je op dit vlak de nodige aandacht aan kan besteden. Het gaat hierbij meer concreet om de volgende:

 • Voer altijd een vergelijking uit tussen de verschillende autoleningen op de markt;
 • Let op het verschil in rente tussen autoleningen voor nieuwe en tweedehandse auto’s;
 • Hou rekening met de specifieke eisen voor jouw autolening; 

Voor het merendeel van de kredietverstrekkers geldt dat ze een iets hoger gelegen rente hanteren bij autoleningen die worden verstrekt voor tweedehandse auto’s. Dit althans wanneer ze ouder zijn dan pakweg 2 à 3 jaar. Vaak is het zo dat zeer jonge tweedehandse auto’s bij kredietverstrekkers gewoon onder de autolening voor nieuwe voertuigen kunnen worden geleend. In dat geval ben je dus doorgaans alsnog verzekerd van de goedkoopste autolening. Hoe oud de auto maximaal mag zijn is in de praktijk afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Hou hier beslist rekening mee. 

Wil je kunnen rekenen op de goedkoopste autolening op de markt? Hou er dan rekening mee dat banken en andere kredietverstrekkers rekening houden met tal van verschillende elementen bij het bepalen van de rente voor de autolening die ze verstrekken. Het gaat hierbij meer bepaald om:

 • Het klantenprofiel waarvan sprake is; 
 • De leeftijd van het voertuig in kwestie;
 • Het bedrag dat je wenst te lenen;
 • De looptijd van de autolening;

Op basis van de bovenstaande factoren zal door de kredietverstrekker het zogenaamde JKP of jaarlijkse kostenpercentage worden bepaald. Door het JKP te vergelijken kan je uiteindelijk achterhalen welke kredietverstrekker jou de goedkoopste autolening weet aan te bieden. 

Welke bank heeft de goedkoopste autolening?

Zoals reeds meerdere malen benadrukt is het zo dat de autolening zowat één van de meest concurrentiële kredieten is welke er op de markt zijn terug te vinden. Die concurrentie zorgt ervoor dat jij daar als consument en potentiële kredietnemer je voordeel mee kan doen. Van belang om rekening mee te houden is echter wel dat dit voordeel je niet zomaar in de schoot zal worden geworpen. Je zal er dus met andere woorden wel iets voor moeten doen. 

Goedkoopste lening voor auto
Goedkoopste lening voor je auto.

Indien je de goedkoopste autolening wil ontdekken is het belangrijk om altijd een goede vergelijking uit te voeren. Maak hiervoor bij voorkeur geen gebruik van de vergelijkingstool die je terug kan vinden op de website van een bepaalde kredietverstrekker. Doe je dat wel? Dan is de kans ontzettend groot dat het eindresultaat van die vergelijking in het voordeel uit zal draaien van de kredietverstrekker van wiens website je gebruik maakt. Eigenlijk is dat ook niet meer dan logisch. Waarom zou een kredietverstrekker immers de (voordeligere) lening van een concurrent aanprijzen?

Je moet er naast bovenstaande wel aandachtig voor zijn dat de goedkoopste autolening niet voor iedereen dezelfde kan zijn. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat er bij het verstrekken van een dergelijke lening altijd grondig aandacht wordt besteed aan de specifieke specificaties van het voertuig in kwestie. Niet in het minst de leeftijd waarover ze beschikt speelt een belangrijke rol. Dat geldt bovendien ook voor bijvoorbeeld het klantenprofiel waar jij als kredietnemer over beschikt.

In ieder geval, het sterk concurrentiële aspect waar je op kan rekenen bij de autolening zorgt ervoor dat je er altijd goed aan doet om een objectieve vergelijking uit te voeren. Enkel en alleen wanneer je dat doet zal je immers met zekerheid de interessantste en goedkoopste autolening vinden.  

Autolening tweedehands

Steeds vaker kan er in de praktijk worden vastgesteld dat mensen de keuze maken voor het kopen van geen nieuwe, maar een tweedehandse auto. Niet alleen geldt voor dergelijke voertuigen dat ze vaak financieel veel interessanter of toegankelijker zijn, bovendien is het eveneens zo dat ze in de regel nog steeds een meer dan voldoende kwaliteit weten te bieden. Dit geldt niet in het minst voor jonge occasies. Dergelijke voertuigen kenmerken zich in de praktijk niet zelden door een werkelijk uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding. Dit alles gezegd hebbende stellen veel mensen zich de vraag of ze ook voor de aankoop van een tweedehandse auto een autolening kunnen afsluiten of niet. 

Bovenstaande is sterk afhankelijk van de kredietverstrekker waar je een beroep op wenst te doen. Voor het merendeel van de kredietverstrekkers op de markt geldt dat ze er niet alleen voor kiezen om autoleningen voor nieuwe, maar ook voor tweedehandse voertuigen aan te bieden. Dit gezegd hebbende zijn er ook wel degelijk kredietverstrekkers waarbij dat niet het geval is. Controleer dus in eerste instantie altijd of de bank van jouw keuze een dergelijke autolening aanbiedt of niet. 

Naast bovenstaande is het zo dat een lening voor een tweedehands auto in de praktijk ook niet onbelangrijke verschillen kan vertonen ten opzichte van een krediet voor een gloednieuw voertuig. Denk op dit vlak in eerste instantie aan de voorwaarden waarvan sprake is. Voor heel wat kredietverstrekkers geldt dat ze voertuigen tot aan de leeftijd van 2 jaar automatisch onder de lening voor een nieuwe auto laten vallen. Bij andere kredietverstrekker is dat zelfs tot 3 jaar. Je grondig verdiepen in de geldende voorwaarden bij verschillende aanbieders van autoleningen voor tweedehands voertuigen is ook op dit vlak dus zeker en vast een aanrader. 

Is een autolening tweedehands duurder?

Wanneer je op zoek gaat naar de goedkoopste autolening voor tweedehands voertuigen zal in de praktijk onmiddellijk duidelijk worden dat deze kredieten in de regel (een stukje) duurder zijn in vergelijking met autoleningen die worden verstrekt voor splinternieuwe voertuigen. Dit gezegd hebbende hoeft dat niet per definitie het geval te zijn.

Voor elke kredietverstrekker geldt in de praktijk uiteraard dat zij over de mogelijkheid beschikt om geheel zelf te bepalen welke intrest er in rekening wordt gebracht. Wordt er dan beslist om bijvoorbeeld de rente van de lening voor een tweedehands voertuig gelijk te stellen aan deze van een nieuwe auto dan kan dat gewoon. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat dit in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks gebeurt. 

Welke waarborg bij autolening?

Bij het verstrekken van een lening is het niet zelden zo dat er een bepaalde waarborg wordt gevraagd door de kredietverstrekkende partij. Het kan hierbij gaan om tal van verschillende soorten waarborgen. Vaak is het zo dat er een waarborg wordt genomen op het goed waarvoor er wordt geleend. Bij een huis kan dat dan het pand in kwestie zijn terwijl dat bij een auto doorgaans het voertuig in kwestie is. In bepaalde gevallen beslist de kredietverstrekker dat deze waarborg niet afdoende is. In dat geval is het dan ook zo dat er een aanvullende waarborg kan zijn vereist. 

Bij het afsluiten van een bepaalde autolening is het altijd een goed idee om even in de kredietvoorwaarden te controleren van welke waarborg(en) er exact sprake is. Betreft dit immers (uitsluitend) een waarborg op het goed waarvoor je leent of kan er bijvoorbeeld ook loonbeslag worden uitgeoefend indien je gedurende enige tijd niet over de mogelijkheid beschikt om je autolening volgens de voorwaarden af te lossen? Dit is het controleren uiteraard altijd waard. 

KBC autolening 

De KBC autolening maakt het mogelijk om geld te lenen voor verschillende soorten voertuigen. Er wordt door KBC op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen: 

 • Nieuwe auto’s;
 • Tweedehandse auto’s;
 • Elektrische voertuigen;

De voordeligste KBC autolening wordt afgesloten voor elektrische voertuigen. Op deze manier hoopt de bank mee de aankoop van dergelijke, milieuvriendelijke(re) voertuigen te bevorderen. De hoogste basisrente wordt aangerekend bij het afsluiten van een autolening voor tweedehandse voertuigen die ouder zijn dan drie jaar. Dit gezegd hebbende hoef je er dus niet per se voor te kiezen om een nieuwe auto te kopen wanneer je graag de KBC autolening wenst af te sluiten. 

Bij het afsluiten van de KBC autolening wordt het benodigde aankoopbedrag voor de gewenste auto in één keer uitbetaald. Vervolgens start je vanaf de maand volgende op het ontvangen van de uitbetaling met het uitvoeren van maandelijkse terugbetalingen. 

Beobank autolening 

Bij het afsluiten van een Beobank autolening is het zo dat je een keuze dient te maken tussen twee verschillende opties. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende mogelijkheden:

 • Een autolening voor nieuwe en jonge (jonger dan 2 jaar) tweedehandse voertuigen; 
 • Een autolening voor oudere (ouder dan 2 jaar) tweedehandse voertuigen; 

Voor de eerste type Beobank autolening geldt dat ze dus zowel kan worden afgesloten voor nieuwe als voor jonge tweedehandse auto’s tot aan de leeftijd van 2 jaar. Hierbij is het mogelijk om tot 120 procent van de aankoopwaarde te lenen. Op deze manier kan je bijvoorbeeld ook enkele gewenste accessoires mee op laten nemen in de financiering. Dit kan bovendien ook gelden voor de verkeersbelastingen voor het eerste jaar evenals mogelijks voor de verzekeringspremie. 

Heb je een tweedehandse auto op het oog die beschikt over een leeftijd van meer dan 2 jaar? Ook dan kan je een Beobank autolening overwegen. Je dient er wel rekening mee te houden dat er hierbij sprake is van een kredietbedrag van ten minste 2.500 en maximaal 30.000 euro. De looptijd mag in dit geval ook maximaal 84 maanden bedragen. Voor het afsluiten van een Beobank autolening is altijd een ondertekende bestelbon of factuur vereist. Wees hier dus zeker aandachtig voor. 

Cofidis autolening 

Met de Cofidis autolening is het mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van een nieuwe of een tweedehandse auto. Kies je voor een tweedehands voertuig? Hou er dan rekening mee dat het kredietbedrag moet zijn gelegen tussen de 2.500 & 50.000 euro. Indien je kiest voor het afsluiten van een Cofidis autolening voor een compleet nieuwe auto kan je tot meer dan 100 procent van de aankoopwaarde lenen. In dat geval is het afsluiten van een krediet dan ook mogelijk tot 120 procent van de aankoopwaarde.

Op deze manier kan je dus eveneens mogelijke opties mee laten financieren. Veel mensen benutten deze mogelijkheid ook om bijvoorbeeld de wegenbelastingen voor het eerste jaar mee te laten financieren. Dit kan eventueel ook gelden voor de verzekeringspremie. 

Voor het afsluiten van de Cofidis autolening is het niet vereist om naar een specifieke bank te veranderen. Wanneer je kredietaanvraag is goedgekeurd zal het aangevraagde bedrag binnen de 48 uur op je bankrekening worden overgemaakt. Dit ongeacht bij welke bank je precies klant bent. 

Veelgestelde Vragen

Is het verstandig om geld te lenen voor een auto? 

Een auto wordt in de praktijk bestempeld als verloren kapitaal. Omwille van deze reden is het niet aan te raden om spaargeld te gebruiken voor het kopen van een auto. Geld lenen voor een auto kan omwille van die reden dan ook vaak een interessantere keuze zijn. 

Waar kun je het beste geld lenen voor een auto?

Geld lenen voor een auto is bij zowat alle kredietverstrekkers op de markt mogelijk. Voordat je bij een bepaalde partij een autolening af gaat sluiten is het uitvoeren van een vergelijking dan ook altijd interessant. Zo kan je meteen de voor jou interessantste autolening vinden.

Welke bank heeft de goedkoopste autolening?

De autolening is één van de meest concurrentiële leningen op de markt. Dit zorgt er niet alleen voor dat zowat elke kredietverstrekker ze aanbiedt, bovendien kunnen de tarieven regelmatig verschillen. Het uitvoeren van een vergelijking is dan ook altijd interessant.

Waarom krijg ik geen autolening?

Het is mogelijk dat je financiële situatie het afsluiten van een autolening niet toestaat. Het merendeel van de banken vereisen in de praktijk dat je maximaal één derde van je loon mag gebruiken voor het afbetalen van een lening. Dit geldt ook voor een lening voor een auto.

Hoeveel geld mag je lenen voor een auto? 

Hoeveel geld je mag lenen voor de aankoop van een auto is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hoe meer inkomen je beschikbaar hebt, des te meer geld je kan lenen voor je nieuwe of tweedehandse auto. Let op, ook bestaande kredieten tellen mee. 

Hoelang duurt goedkeuring autolening? 

Hoelang het duurt voordat je goedkeuring ontvangt voor jouw autolening is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij niet alleen aan de manier van aanvragen, maar ook aan jouw exacte financiële situatie evenals aan de documenten die je direct hebt aangeleverd.