Tandverzekering

tandverzekering vergelijken
Tandverzekering.

Onze tanden zijn ontzettend belangrijk. Een mooi en bovendien gezond gebit zorgt ervoor dat we gespaard kunnen blijven van allerhande problemen. In eerste instantie spreekt het voor zich dat onze tanden voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de uitstraling van ons gezicht.

Dat is echter niet alles. Daarnaast kan een slecht gebit immers ook zorgen voor kauwproblemen waardoor je niet langer in staat bent om alles te eten.

Ondanks deze potentiële nadelen is het zo dat veel mensen hun tanden en gebit niet de nodige zorg en aandacht geven die ze verdienen. Dat is vooral het gevolg van het feit dat de tandartskosten behoorlijk hoog kunnen oplopen. Het afsluiten van een speciale tandverzekering kan op dit vlak echter de oplossing betekenen. 

Wat is een tandverzekering? 

Een tandverzekering is een verzekering die specifiek in het leven is geroepen om te zorgen voor terugbetalingen daar waar de wettelijke ziekteverzekering slechts een onvoldoende tussenkomst weet te bieden. Je zal tijdens je leven ongetwijfeld tot de vaststelling komen dat het afsluiten van een dergelijke verzekering absoluut niet als een overbodige luxe kan worden bestempeld. In verschillende gevallen komt ze dan ook echt uitstekend van pas. Denk hierbij aan de volgende: 

 • Wanneer je kind een beugel nodig heeft;
 • Indien er een kroon of een brug moet worden geplaatst; 
 • Wanneer er tanden getrokken dienen te worden; 
 • Indien je tanden onverwacht schade hebben opgelopen;

Het spreekt voor zich dat er standaard verschillende tandarts gerelateerde kosten zijn ingedekt door de mutualiteit of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten, maar dat geldt zeker niet voor alle kosten, in tegendeel. Wil je er zeker van zijn dat je ook bij andere (hoge) tandartskosten kan rekenen op een bepaalde tussenkomst vanuit de verzekeraar? Dan zal je daarvoor dus genoodzaakt zijn om een speciale, aanvullende tandverzekering af te sluiten. 

Waarom een tandverzekering afsluiten?

Het spreekt voor zich dat er op de markt een groot aantal verschillende soorten verzekeringen zijn terug te vinden. De tandverzekering is hier slechts één van. Omdat elke verzekering uiteraard een bepaalde premie met zich meebrengt spreekt het voor zich dat veel mensen zich afvragen of met name het afsluiten van de tandverzekering nu wel of niet een interessante keuze kan zijn. 

Het is wat bovenstaande betreft vooral van belang om er bij stil te blijven staan dat de kosten voor het laten uitvoeren van tandcorrecties zeer hoog kunnen oplopen. Moet je bijvoorbeeld een beugel dragen? Dan kan je daarbij al snel rekenen op een kostenplaatje van zo’n 3.500 à 3.750 euro. Voor zaken zoals bijvoorbeeld bruggen, kronen en prothesen geldt dat de gemiddelde kosten daarbij al snel tussen de 1.500 & 1.750 euro zijn gelegen. 

Wist je bovendien dat naar verwachting zomaar even 40 procent van de Vlaamse tandartsen en maar liefst 80 procent van de Vlaamse orthodontisten niet-geconventioneerd zijn? Dit betekent dat ze bepaalde supplementen in rekening brengen die door de wettelijk verplichte ziekteverzekering niet worden terugbetaald. Dat gebeurt wel door de mogelijke, aanvullende tandverzekering die je hebt afgesloten. 

Op welke dekkingen kan je precies rekenen?

Het aanbod aan dekkingen dat deel uitmaakt van deze verzekering staat erom bekend behoorlijk uitgebreid en bovendien ook zeer divers te zijn. Voor alle mondbehandelingen waarvoor er geen sprake is van een tussenkomst of slechts van een beperkte tussenkomst vanuit de verplichte ziekteverzekering geldt dat je ervoor kan kiezen om een beroep te doen op de tandverzekering. Daarbij kan je rekenen op de onderstaande vier dekkingen. 

1.) Conserverende behandelingen

In eerste instantie zijn er de zogenaamde conserverende behandelingen. Het betreft hier de bezoeken aan een tandarts voor bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen. Moet er een gaatje worden voorzien van een vulling of dient er een wortelkanaalbehandeling te worden uitgevoerd? Ook in al deze gevallen is het zo dat deze onder de noemer van de conserverende behandelingen vallen. Dit geldt overigens ook voor het laten trekken van een slechte tand. 

2.) Tandprotheses

Eén van de wellicht belangrijkste redenen waarom steeds meer mensen ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten heeft te maken met het feit dat ook de kosten verbonden aan het voorzien van tandprotheses worden ingedekt. Het gaat daarbij dan om:

 • Een tandimplantaat; 
 • Een brug;
 • Een kroon;

Voor tandprotheses geldt dat ze noodzakelijk kunnen zijn voor het behouden van een optimale uitstraling voor wat je gebit betreft, maar daarnaast kunnen ze ook van cruciaal belang zijn om je kauwvermogen niet aan te tasten. Helaas staan tandprotheses er ook om bekend vrij duur te zijn. Met een verzekering voor je tanden is dat gelukkig niet langer een probleem. 

3.) Paradontologische behandelingen

Naast bovenstaande twee soorten behandelingen is het zo dat je ook kan rekenen op een indekking van paradontologische behandelingen. Het betreft hier gespecialiseerde behandelingen die de focus leggen op behandelingen van het tandvlees evenals het kaakbot, het steunweefsel van de tanden, etc. Ook voor deze behandelingen geldt dat ze niet alleen zeer belangrijk zijn, maar bovendien ook vrij hoge kosten met zich meebrengen. Gelukkig dus maar dat ook deze worden ingedekt door een aanvullende tandverzekering. 

4.) Behandelingen binnen de orthodontie

Als laatste zijn er uiteraard ook nog de behandelingen uit de orthodontie. Belangrijk om weten is dat het hierbij niet alleen gaat om behandelingen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. De kosten voor een dergelijke behandeling kunnen in de praktijk erg hoog oplopen. Bovendien is het zo dat er vanuit de verplichte ziekteverzekering standaard geen dekking wordt voorzien voor volwassenen. Gelukkig kan je dat wel opvangen met een aanvullende tandverzekering. 

Tandverzekering vergelijken

Wil je de tandverzekering vergelijken? Dan zal je met twee belangrijke zaken rekening willen houden. Om te beginnen zijn er uiteraard de dekkingen die worden aangeboden. Het is zo dat de dekkingen die worden aangeboden vanuit deze verzekering niet zijn vastgesteld. Het is dus met andere woorden aan de verzekeraar in kwestie om de exacte inhoud te bepalen. Dit gezegd hebbende vertonen het merendeel van de tandverzekeringen uiteraard wel zeer grote gelijkenissen. Toch is dit zeker een eerste reden om een grondige vergelijking uit te voeren. 

Tijdens de tandverzekering vergelijken is het naast bovenstaande natuurlijk ook belangrijk om je aandacht te vestigen op de premie die is verschuldigd. Omdat dekkingen niet zijn vastgesteld spreekt het voor zich dat dit eveneens geldt voor de verschuldigde verzekeringspremie. Grondig je potentiële tandverzekering vergelijken zorgt er in de praktijk voor dat je altijd een optimaal beeld krijgt van de verhouding tussen de aangeboden dekkingen en de te betalen premie. Zo kies je met zekerheid voor één van de voor jou beste tandverzekeringen op de markt. 

Let goed op de wachttijd die van toepassing is!

Een zeer belangrijk aandachtspunt bij een tandverzekering vergelijken heeft te maken met de (eventuele) wachttijd die van toepassing is. Deze wachttijd is van cruciaal belang omdat ze ervoor zorgt dat je niet instant kan profiteren van bepaalde dekkingen die worden aangeboden door de tandverzekering. Verschillende behandelingen worden dan ook slechts vergoed na een bepaalde periode. Dit gezegd hebbende bestaat er ook zoiets als een verzekering voor je tanden zonder wachttijd.

Deze is echter zeer lastig te vinden en valt bovendien doorgaans ook heel wat duurder uit. Hoe dan ook zal je bij een tandverzekering vergelijken dus ook altijd aandacht willen besteden aan de wachttijd die geldt voor de verzekering die jij van plan bent om af te sluiten. 

Dentaplan tandverzekering 

Eén van de bekendste tandverzekeringen op de Belgische markt is ongetwijfeld de Dentaplan tandverzekering. Van deze verzekering is bekend dat ze onder meer (erg) hoge terugbetalingen mogelijk maakt per persoon, oplopend tot zomaar even 1.737 euro. Voor heel wat mensen die ervoor kiezen om de Dentaplan tandverzekering af te sluiten geldt dat ze ook kijken in de richting van de andere verzekeringen die door Solidaris worden aangeboden. Het gaat hierbij dan om:

Let wel, ben je van plan om één of meerdere van deze aanvullende verzekeringen af te sluiten? Dan dien je er wel rekening mee te houden dat je hiervoor lid dient te zijn van Solidaris. Hoe dan ook, voor mensen die op zoek zijn naar een manier om hun tandartskosten (extra) te laten verzekeren kan het afsluiten van de Dentaplan tandverzekering zeker het overwegen waard zijn.

DKV tandverzekering 

Ongetwijfeld één van de bekendste en tevens ook vaakst afgesloten tandverzekeringen op de Belgische markt is de verzekering van DKV. Indien je bij de verzekeraar DKV een verzekering voor je tandartskosten wenst af te sluiten kan je daarbij een keuze maken tussen drie opties:

 • De DKV tandverzekering Essential;
 • De DKV tandverzekering Comfort;
 • De DKV tandverzekering Premium;

Voor de preventieve tandzorg geldt dat ze door alle drie deze verzekeringen voor de volle 100 procent is ingedekt. Dit gezegd hebbende geldt dat niet voor de curatieve tandzorg. Bij deze laatste is het dan ook zo dat je bij de Essential en Comfort verzekeringen slechts kan rekenen op een tussenkomst van 70 procent in de kosten. Bij de Premium verzekering gaat het om 80 procent. Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van een DKV tandverzekering is het in ieder geval van cruciaal belang om even grondig de verschillen tussen de diverse opties in kaart te brengen. Enkel en alleen zo zal jij immers finaal kiezen voor de voor jou beste verzekering. 

Tandverzekering zonder wachttijd

Ongetwijfeld één van de redenen waarom de DKV tandverzekering zo’n grote bekendheid en populariteit geniet heeft betrekking tot het ontbreken van een wachttijd. Bij menig aantal tandverzekeringen geldt deze wachttijd wel degelijk wat als gevolg heeft dat verzekeringnemers niet meteen kunnen genieten van de tegemoetkomingen waar ze wel nood aan kunnen hebben. Dit is voor veel mensen dan ook één van de voornaamste redenen om te kiezen voor het afsluiten van één van de DKV tandverzekeringen die er worden aangeboden. 

Helan tandverzekering 

De Helan tandverzekering is een verzekering voor tandartskosten die wordt aangeboden door het Belgische bedrijf Helan welke is ontstaan als gevolg van een fusie tussen Partena en OZ. Voor de tandverzekering van Helan geldt dat ze in de praktijk bekend staat als de ‘Dentalia Plus’ verzekering. Het betreft hier een verzekering die je als verzekeringnemer de mogelijkheid biedt om tot 1.250 euro op jaarbasis terug te krijgen voor tandzorg.

Vergelijkbaar met andere tandverzekeringen op de markt geldt ook voor de Helan tandverzekering dat ze preventieve tandzorg voor de volle 100 procent indekt. Dit geldt overigens ook voor de behandelingen die vallen onder de noemer van de beginnende tandproblemen. Het gaat hierbij dan onder meer om:

 • Controle van het tandvlees;
 • Het verwijderen van tandsteen;
 • Een mondonderzoek; 

Voor de curatieve tandzorg geldt dat ze wordt ingedekt voor een waarde variërend van tussen de 50 en 80 procent. De exacte hoogte van de dekking waar je op kan rekenen zal worden bepaald door jouw persoonlijke, preventieve gedrag. Dit benadrukt het belang van het correct laten uitvoeren van preventieve controles. Op deze manier kan je immers, zeker over de middellange tot lange termijn, erg veel geld besparen.

Maandelijkse premiebetalingen mogelijk

Kies je voor het afsluiten van de Helan tandverzekering? Dan kan het ook interessant zijn om te weten dat je de verschuldigde premie voor deze verzekering per maand kan betalen. Dit kan bovendien op moment van schrijven ook reeds gebeuren voor een bedrag vanaf slechts 3,85 euro per maand. Het afsluiten van een tandverzekering was nog nooit eerder zo voordelig! 

Conclusie, verzeker jezelf van een echt prachtig gebit

Voor ontzettend veel mensen geldt dat ze onderschatten hoe duur het creëren en vooral behouden van een optimaal gezond gebit kan zijn. Het belang hiervan mag echter absoluut niet worden onderschat. Met een optimaal gebit verzeker je jezelf immers niet alleen van een echt mooie uitstraling voor je gezicht, bovendien is het ook nog eens zo dat je vervelende kauwproblemen in de toekomst kan voorkomen. Helaas stellen veel mensen bepaalde tandbehandelingen uit omwille van de kosten die ermee gepaard gaan. 

Uiteraard spreekt het voor zich dat de in België verplichte ziekteverzekering bepaalde tandheelkundige kosten indekt, maar het zal vooral de aanvullende tandverzekering zijn die de grootste kosten zal moeten indekken. Heel wat behandelingen zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een brug of kroon worden niet ingedekt door de standaard ziekteverzekering. Dit ondanks het feit dat hier toch best stevige kosten mee gepaard gaan. 

Alle informatie op deze pagina heeft het in ieder geval duidelijk gemaakt, wil je graag te allen tijde kunnen rekenen op een echt optimaal functionerend en mooi uitziend gebit? Dan is het met zekerheid een aanrader om een aanvullende tandverzekering af te sluiten.

Verder lezen