Persoonlijke Lening

Van alle verschillende kredietvormen die op de markt zijn terug te vinden is de persoonlijke lening ongetwijfeld de bekendste en populairste. Verschillende redenen zijn hiervan aan de basis gelegen. In eerste instantie zijn er de lage kosten waar je op kan rekenen bij het afsluiten van deze kredietvorm. Ten opzichte van bijvoorbeeld de geldreserve kan er worden vastgesteld dat de gemiddelde intrest bij de persoonlijke lening een behoorlijk stuk lager is gelegen. Dit zal bij het merendeel van de mensen uiteraard als muziek in de oren klinken. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. 

Het feit dat kredietverstrekkers bij een persoonlijke lening een zeer lage intrest kunnen hanteren is het directe gevolg van de uiterst lineaire, strikte voorwaarden die aan die kredietvorm verbonden zijn. Er is sprake van een vaste krediettermijn en ook de maandelijkse aflossingen en kosten liggen vast. Bedragen die reeds zijn afbetaald kunnen dus niet meer opnieuw worden opgevraagd zoals wel mogelijk is bij een doorlopend krediet. Bovendien geldt voor persoonlijke leningen eveneens dat ze standaard geen vervroegde terugbetalingen mogelijk maken. Gebeuren deze wel? Dan dien je er rekening mee te houden dat er daarvoor een zogenaamde boeterente kan worden aangerekend. 

Wat is een persoonlijke lening?

De persoonlijke lening is een lineaire lening op afbetaling. Dit betekent dat de kredietverstrekker je het aangevraagde kredietbedrag in één keer zal uitbetalen. Vervolgens zal je doorgaans vanaf de maand volgend op het ontvangen van het kredietbedrag beginnen met terugbetalen. De maandelijkse som die je gaat betalen bestaat in principe uit twee delen, namelijk:

 • Het gedeelte welke daadwerkelijk wordt afgelost van het kredietbedrag;
 • De rente die werd overeengekomen op de aangevraagde lening;

In principe is het zo dat voor persoonlijke leningen geldt dat ze altijd worden verstrekt met een vastgestelde rentevoet. Dit betekent dat het jaarlijkse kostenpercentage tijdens de aflossingsperiode niet kan veranderen. Dit creëert uiteraard een bepaalde zekerheid, maar zorgt er tegelijkertijd wel voor dat je doorgaans niet mee kan profiteren van een mogelijke daling van de kredietrentes. 

Het is in de praktijk ook zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de kredietvoorwaarden die worden gehanteerd voor persoonlijke leningen niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Dit geldt in het bijzonder voor wat de documenten betreft die eventueel voorgelegd moeten kunnen worden om de aangevraagde financiering te ondersteunen. Indien je geld wenst te lenen om jezelf te voorzien van wat extra financiële ademruimte is het in principe geen vereiste om daar bepaalde aankoopfacturen of andere soortgelijke documenten voor, voor te leggen. 

Ben je van plan om een dergelijke lening voor een specifiek doel af te sluiten? Bijvoorbeeld voor de aankoop van een motorfiets? Dan kan er wel degelijk om een aankoopfactuur of ondertekende bestelbon worden gevraagd. Let hier dus zeker op bij het controleren van de kredietvoorwaarden. 

Persoonlijke lening met bestemming 

Indien je een persoonlijke lening wenst aan te vragen is het van belang om te weten dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een persoonlijke lening met bestemming enerzijds en zonder bestemming anderzijds. Bij persoonlijke leningen met bestemming is het zo dat het aangevraagde kredietbedrag zal worden aangewend voor het financieren van een concreet, persoonlijk project. Dit heeft als gevolg dat de potentiële kredietnemer diens kredietaanvraag altijd moet staven door middel van bepaalde documenten. Het kan hierbij gaan om een ondertekende offerte of bestelbon, maar ook om een factuur. Is het niet mogelijk om dergelijke documenten voor te kunnen leggen? Dan is er sprake van een persoonlijke lening zonder bestemming. 

Persoonlijke lening zonder bestemming

De tweede optie waarover je beschikt bij een persoonlijke lening aanvragen is dus een exemplaar zonder bestemming. Het betreft hier een krediet dat kan worden afgesloten zonder dat de potentiële kredietnemer daarbij dient aan te kunnen tonen het aangevraagde kredietbedrag te gaan gebruiken voor een bepaald, specifiek doel. Een dergelijke lening afsluiten kan interessant zijn wanneer je bijvoorbeeld geconfronteerd bent met heel wat onverwachte kosten en je als gevolg daarvan wat extra financiële middelen kan gebruiken. Je moet er wel rekening mee houden dat de kosten die worden aangerekend op een persoonlijke lening zonder bestemming gemiddeld hoger zijn gelegen dan wanneer er wel degelijk sprake is van een specifieke bestemming waarvoor wordt geleend. 

Voordelen van een persoonlijke lening 

Van alle kredietvormen die er op de markt zijn terug te vinden mag de persoonlijke lening zich sinds jaar en dag veruit de populairste noemen. Dat is het gevolg van verschillende redenen. De voornaamste voordelen waar je op kan rekenen bij deze kredietvormen zijn de onderstaande:

 • Je kan geld lenen voor een groot aantal verschillende doeleinden; 
 • De intrest die wordt aangerekend staat erom bekend erg laag te zijn gelegen;
 • Je geniet van een optimale zekerheid met betrekking tot de aflossing van je krediet;

Geld lenen kost altijd geld, maar het type krediet waarvoor je kiest maakt op dit vlak een zeer aanzienlijk verschil. Wil je graag kunnen rekenen op zo flexibel mogelijke kredietvoorwaarden en kies je omwille van die reden voor een doorlopend krediet? Dan zal je tot de conclusie komen dat je in ruil voor die flexibele voorwaarden een vrij stevige kostprijs dient te betalen. Dat is bij de persoonlijke lening helemaal niet het geval. Wil je dus met andere woorden graag een veilige lening met optimale zekerheid en lage kosten afsluiten? Dan is de keuze voor een persoonlijke lening doorgaans snel gemaakt! 

Nadelen van een persoonlijke lening 

Hoe interessant een privé lening onder de vorm van de persoonlijke lening ook mag zijn, er dient in de praktijk wel rekening mee te worden gehouden dat er ook bepaalde nadelen aan verbonden zijn. De voornaamste nadelen waar je bij deze kredietvorm aandacht aan moet besteden zijn:

 • Eerder reeds afbetaalde bedragen kunnen niet meer opnieuw worden opgevraagd;
 • Er kan eigenlijk op geen enkele manier van de kredietvoorwaarden worden afgeweken;
 • Vroegtijdige terugbetalingen brengen vaak (niet altijd) extra kosten met zich mee; 
 • De vastgestelde rente zorgt ervoor dat je niet kan profiteren van mogelijke rentedalingen;

Voor heel wat mensen geldt dat ze tijdens hun leven en bijgevolg dus ook tijdens de aflossingsperiode van één of meerdere kredieten geconfronteerd worden met een financiële meevaller. Dat zou er dan voor kunnen zorgen dat je die extra financiële middelen wenst aan te wenden voor het vroegtijdig terugbetalen van (een gedeelte van) je lening. Op zich is dat een logische en nobele gedachte, maar bij een persoonlijke lening is dat eigenlijk doorgaans niet interessant. Dat is te wijten aan het feit dat vroegtijdige terugbetalingen doorgaans extra kosten met zich meebrengen.

Het spreekt voor zich dat je deze in de praktijk het liefst zal willen voorkomen. In principe moet je er bij het afsluiten van een persoonlijk krediet dus rekening mee houden dat je niet van de kredietvoorwaarden kan afwijken.

Persoonlijke lening simulatie

Alvorens over te gaan tot het aanvragen van een persoonlijke lening kan het in de praktijk ook altijd een uitstekende keuze zijn om te kiezen voor het uitvoeren van een persoonlijke lening simulatie. Een dergelijke simulatie zorgt ervoor dat je tot in detail kan achterhalen hoe jouw krediet exact zal verlopen. Met andere woorden zal op deze manier duidelijk worden gemaakt:

 • Hoeveel er maandelijks exact moet worden betaald;
 • Hoeveel het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt;
 • Hoelang de looptijd van de persoonlijke lening exact zal bedragen; 

Het uitvoeren van een persoonlijke lening simulatie is altijd geheel vrijblijvend. Ondanks het feit dat ze je kan voorzien van een uitstekend beeld van het verloop van je potentiële lening dien je er wel rekening mee te houden dat er nog bepaalde veranderingen op kunnen treden naargelang jouw persoonlijke, financiële situatie waarvan sprake is. Het is bijvoorbeeld de intrest die staat opgenomen in het kredietvoorstel of de offerte die je ontvangt die echt bindend is voor beide partijen. 

Het uitvoeren van een persoonlijke lening simulatie kan in ieder geval altijd vrij eenvoudig gebeuren. Door de uitkomst van een dergelijke simulatie bij verschillende kredietverstrekkers tegenover elkaar af te wegen zal je uiteindelijk kunnen vaststellen welke partij jouw de voordeligste persoonlijke lening kan aanbieden tegen de meest interessante voorwaarden. 

Hoe een persoonlijke lening aanvragen?

Wil je graag een persoonlijke lening aanvragen? Dan zal je daarvoor uiteraard een bepaalde aanvraagprocedure moeten doorlopen. Afhankelijk van de kredietverstrekker van je keuze kan dit gedeeltelijk of zelfs volledig online gebeuren zonder dat je daarvoor dus een afspraak hoeft te maken in een fysieke vestiging. Vooraleer over te gaan tot het aanvragen van een privé lening is het zo dat je er goed aan doet om even voor jezelf een aantal zaken op een rijtje te zetten. Denk hierbij aan:

 • De reden waarom je een privé lening wenst af te sluiten;
 • Het exacte bedrag dat je wenst te lenen;
 • De gewenste looptijd van het krediet; 

Indien je de bovenstaande zaken voor jezelf hebt bepaald is het mogelijk om je kredietaanvraag in te dienen bij de kredietverstrekker van je keuze. Je moet er wel rekening mee houden dat deze altijd een zogenaamd solvabiliteitsonderzoek uit zal voeren. Dit onderzoek moet in de praktijk duidelijk maken of de potentiële kredietnemer over voldoende financiële middelen beschikt om het aangevraagde krediet volgens de kredietvoorwaarden terug te kunnen betalen. Is dat het geval? Dan zal je kredietaanvraag in principe vrij eenvoudig en snel goedgekeurd worden. 

Wat wanneer je kredietaanvraag wordt geweigerd?

Heb je een persoonlijke lening aangevraagd, maar wordt deze geweigerd? Dan is het altijd interessant om even na te gaan wat de exacte reden voor de weigering precies is. Is de kredietverstrekker waarbij je de lening hebt aangevraagd bijvoorbeeld van mening dat het aangevraagde kredietbedrag te hoog is gelegen? Dan zou je de kredietaanvraag mogelijks wel goedgekeurd kunnen krijgen door het bedrag enigszins te verlagen. Uiteraard is het in dat geval aan jouzelf om te bepalen of het afsluiten van het krediet in kwestie nog steeds interessant is of niet. Let wel, verander je het kredietbedrag? Dan is het mogelijk dat ook de kredietvoorwaarden waaronder de intrest zullen komen te veranderen. 

Goedkoopste persoonlijke lening

Wanneer je van plan bent om geld te lenen is het niet meer dan logisch dat je daarbij in eerste instantie vooral zal willen kijken in de richting van de meest goedkope leningen die op de markt zijn terug te vinden. Indien je dat doet zal je dus al vrij snel kunnen vaststellen dat de persoonlijke lening met zekerheid één van de financieel interessantste kredietvormen is op de markt. 

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat de rentevoet die wordt gehanteerd bij persoonlijke leningen niet is vastgesteld. Met andere woorden, het is de kredietverstrekker in kwestie welke zal bepalen hoeveel rente er door haar in rekening zal worden gebracht. Wil je dus met zekerheid de goedkoopste persoonlijke lening kunnen afsluiten? Dan is objectief de persoonlijke lening vergelijken altijd een uitstekende keuze om te maken. 

Het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende persoonlijke leningen die op de markt zijn terug te vinden zorgt er in de praktijk voor dat je er dus vrij eenvoudig de goedkoopste optie tussenuit zal weten te halen. Dit gezegd hebbende moet je er wel rekening mee houden dat de potentiële kredietverstrekker ook een soort van risico-inschatting zal doen. Deze gebeurt op basis van de resultaten van het solvabiliteitsonderzoek. Hoe meer zekerheid de kredietverstrekker heeft met het oog op een probleemloze terugbetaling, des te lager de intrest doorgaans kan komen te liggen. Hou er rekening mee dat ook de hoogte van het kredietbedrag, de aflossingstermijn evenals de reden waarom je de persoonlijke lening gaat afsluiten de intrest kunnen beïnvloeden. 

Cofidis persoonlijke lening

Cofidis persoonlijke lening
Cofidis.

De Cofidis persoonlijke lening maakt het mogelijk om een bedrag te lenen variërend van ten minste 2.500 tot maximaal 50.000 euro. Het jaarlijkse kostenpercentage waarvan sprake is bij het afsluiten van de lening wordt bepaald aan de hand van het kredietbedrag en kan verder tevens worden beïnvloed door de gekozen aflossingsperiode. Kenmerkend voor deze kredietvorm is dat je niet verplicht bent om een concrete reden aan te geven waarom je het krediet wenst af te sluiten. 

Dit betekent dat je ze ook perfect kan afsluiten om jezelf tijdelijk van wat meer financiële ademruimte te voorzien. De Cofidis persoonlijke lening zorgt ervoor dat je op een zeer transparante en bovendien ook veilige manier geld kan lenen. De volledige aanvraagprocedure kan voor deze lening online gebeuren. Na het ontvangen van de definitieve goedkeuring van je aanvraag kan je het aangevraagde kredietbedrag binnen de 48 uur verwachten op de door jou opgegeven bankrekening. 

Cetelem persoonlijke lening 

Cetelem persoonlijke lening
Cetelem.

De Cetelem persoonlijke lening kan worden aangevraagd voor tal van verschillende doeleinden. Zo is het mogelijk om er een grote aankoop mee te doen, maar kan je er ook dat ene feest waar je altijd al van hebt gedroomd mee financieren. Voor heel wat potentiële kredietnemers geldt dat ze vooral de langdurige aanvraagperiode hekelen welke is verbonden aan het aanvragen van een (persoonlijke) lening. Dat is bij Cetelem goed opgelost door de aanvraagprocedure 100 procent online te maken. Op deze manier kan je niet alleen rekenen op een voordelige, persoonlijke lening op maat van jouw wensen, bovendien is ze ook nog eens op een zeer efficiënte manier af te sluiten. 

De Cetelem persoonlijke lening is een krediet dat kan worden afgesloten voor een bedrag variërend van 1.200 tot zomaar even 200.000 euro. Hoeveel je exact kan lenen zal worden bepaald door het solvabiliteitsonderzoek dat door deze kredietverstrekker zal worden uitgevoerd. Hoe meer inkomsten je hebt en hoe minder vaste lasten, des te hoger het maximale kredietbedrag zal komen te liggen. 

Bij het afsluiten van de Cetelem persoonlijke lening beschik je tevens over de mogelijkheid om een bepaalde extra bescherming af te sluiten voor onvoorziene omstandigheden. Denk hierbij in het bijzonder aan voorvallen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op je financiële situatie. Hierbij kan worden gedacht aan ontslag en ziekte, maar wat ook te denken van een ongeval of zelfs een overlijden? Om deze potentiële risico’s in te kunnen perken is het mogelijk om een Cetelem Protection-verzekering af te sluiten. Let wel, hier zijn uiteraard bepaalde kosten aan verbonden. 

Beobank persoonlijke lening

Beobank persoonlijke lening
Beobank.

De Beobank persoonlijke lening bestaat in verschillende vormen. In eerste instantie is er de standaard lening die is bestemd voor reeds bestaande klanten. Voor nieuwe klanten van Beobank geldt dat ze echter ook over de mogelijkheid beschikken om te kiezen voor de zogenaamde ‘Comfortlening Plus’. Hierbij kan men rekenen op een nog lager gelegen intrest. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het afsluiten van dit krediet slechts mogelijk is voor een bedrag gelegen tussen 1.250 & 8.000 euro. Heb je dus met andere woorden nood aan een groter kredietbedrag? Dan zal je toch moeten kijken naar de andere leningen op afbetaling die door Beobank worden aangeboden. 

Ben je reeds een bestaande klant waardoor het afsluiten van de Comfortlening Plus voor jou niet tot de mogelijkheden behoort? Of heb je gewoon nood aan een groter geldbedrag? Dat is geen probleem. Beobank biedt ook grotere persoonlijke leningen aan voor bedragen oplopend tot wel 85.000 euro. Je dient er wat dit betreft wel rekening mee te houden dat de looptijd van de kredietovereenkomst tussen 12 en maximaal 84 maanden dient te zijn gelegen. De Beobank persoonlijke lening is verder altijd een lineair krediet op afbetaling waarbij je aldus precies weet hoe het volledige verloop van het krediet eruit zal zien. 

Santander persoonlijke lening

Santander persoonlijke lening
Santander.

De Santander persoonlijke lening is een lineair krediet dat kan worden afgesloten voor bedragen oplopend tot 50.000 euro. Bij het afsluiten van deze lening ontvang je het aangevraagde bedrag in één keer op je bankrekening waarna je vanaf de volgende maand begint met het uitvoeren van maandelijkse terugbetalingen. Voor deze lening geldt dat ze kan worden afgesloten voor tal van uiteenlopende doeleinden. Zo kan je er de aankoop van je nieuwe auto mee financieren, is het mogelijk om ze aan te vragen voor een andere grote aankoop naar wens of kan je er ook je bestaande kredieten door laten herfinancieren. De mogelijkheden zijn dus behoorlijk uitgebreid. 

Het afsluiten van de Santander persoonlijke lening is mogelijk vanaf een bedrag van 5.000 euro. De rente waarvan sprake is op de lening is vastgesteld waardoor je niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan. Ondanks het feit dat de Santander persoonlijke lening zich uiteraard kenmerkt door zeer lineaire kredietvoorwaarden is het zo dat deze kredietverstrekker extra afbetalingen mogelijk maakt. Dat is iets wat bij tal van andere kredietverstrekkers minder voor de hand liggend is.  

De Santander persoonlijke lening staat erom bekend een voordelig, betrouwbaar krediet te zijn welke op een vrij eenvoudige manier kan worden aangevraagd. De aanvraagprocedure voor het verkrijgen van deze lening kan bovendien volledig online doorlopen worden. Ook dat is mooi meegenomen. 

Mozzeno persoonlijke lening

Mozzeno persoonlijke lening
Mozzeno

De Mozzeno persoonlijke lening is een zogenaamd collaboratief krediet. Het betreft hier dus met andere woorden een krediet waarbij de gelden die worden geleend onrechtstreeks verstrekt worden door particulieren, ondernemingen evenals zelfstandigen. Voor de persoonlijke lening van Mozzeno geldt dat de kredietaanvraag voor de volle 100 procent online kan worden uitgevoerd. Omwille van deze reden kan je er doorgaans op rekenen dat het aangevraagde kredietbedrag binnen de termijn van slechts 48 uur op jouw bankrekening zal staan. Ook geld lenen is op deze manier dus mogelijk. 

Voor de Mozzeno persoonlijke lening geldt dat ze op verschillende manieren kan worden afgesloten. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen een persoonlijke lening met bestemming en een persoonlijke lening zonder bestemming. In het eerste geval wordt het krediet afgesloten voor een specifiek doel. Dit betekent dat je het doel van de lening ook moet kunnen staven. Om dit voor mekaar te krijgen kan er een factuur worden gevraagd of een ondertekende bestelbon. Is er sprake van een persoonlijke lening zonder concrete bestemming? Dan is dat uiteraard niet vereist. Let wel, de voorwaarden hiervoor kunnen strenger zijn en ook de kosten kunnen verschillen. 

Het feit dat de Mozzeno persoonlijke lening een collaboratief krediet is zorgt er niet voor dat de kredietvoorwaarden aanzienlijk verschillen ten opzichte van andere persoonlijke leningen op de markt. Je krijgt het bedrag ook hierbij dus gewoon in één keer uitbetaald waarna er vervolgens wordt gewerkt met maandelijkse terugbetalingen. De eerste terugbetaling dient in principe altijd te gebeuren in de eerste maand volgend op degene waarin het kredietbedrag werd ontvangen. 

KBC persoonlijke lening

KBC persoonlijke lening
KBC.

De KBC persoonlijke lening is een krediet welke door de jaren heen heel wat mensen heeft geholpen met het realiseren van één van hun dromen. Dit krediet kan dan ook bekomen worden voor het financieren van tal van uiteenlopende zaken. Hierbij kan concreet gedacht worden aan:

• Plotse, onvoorziene kosten;

• Die ene vakantie waar je altijd al van hebt gedroomd;

• Het aankopen van bijvoorbeeld hobbymaterialen;

• Zaken met betrekking tot de inrichting of verfraaiing van je woning;

• Mogelijke studiekosten of de kosten voor het behalen van je rijbewijs;

De KBC persoonlijke lening afsluiten kan in de praktijk gebeuren voor een kredietbedrag variërend van 500 tot 50.000 euro. Dit geldt althans voor leningen die via de website van de kredietverstrekker worden aangevraagd. Heb je nood aan een groter kredietbedrag? Dan zal je daarvoor een afspraak moeten maken bij een fysieke vestiging van deze bank. 

Zoals je kan verwachten van een persoonlijke lening geldt ook voor het exemplaar van KBC dat ze altijd wordt afgesloten op basis van zeer lineaire kredietvoorwaarden. Dit betekent dat je van bij de start exact weet hoe de lening zal verlopen. Hierdoor kan je dus niet geconfronteerd worden met vervelende verrassingen. Ben je nog geen bestaande klant bij KBC? Dan is dat geen enkel probleem. Je hoeft dus ook niet over een KBC-zichtrekening te beschikken. 

Veelgestelde Vragen

Wat is de goedkoopste persoonlijke lening?

De goedkoopste persoonlijke lening is diegene die je op basis van jouw persoonlijke, financiële situatie het voordeligste aanbod kan doen. Het uitvoeren van een vergelijking tussen de diverse persoonlijke leningen bij verschillende kredietverstrekkers zal duidelijk maken waar je kan rekenen op de laagste intresten. 

Waar wordt naar gekeken bij een persoonlijke lening?

Zoals bij eender welke kredietvorm het geval is geldt ook voor de persoonlijke lening dat ze wordt toegekend op basis van een solvabiliteitsonderzoek. Zo zal je moeten aangeven over welke inkomsten je beschikt en welke vaste lasten daar tegenover staan.

Kan iedereen een persoonlijke lening krijgen?

In principe kan iedereen een persoonlijke lening krijgen. Dit uiteraard wel op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de vooropgestelde kredietvoorwaarden. Hou er bovendien ook rekening mee dat een persoonlijke lening aanvragen slechts mogelijk is vanaf 18 jaar.

Hoe snel krijg je een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening kan in principe vrij eenvoudig en snel worden toegekend. Veel is op dit vlak afhankelijk van de snelheid en correctheid waarmee je zelf de gevraagde stukken aanlevert. Denk hierbij niet alleen aan het ondertekende kredietvoorstel, maar ook aan de gevraagde documenten ter staving van je financiële situatie. 

Wat zijn de nadelen van een persoonlijke lening?

De persoonlijke lening is de meest lineaire kredietvorm die er bestaat. Dit zorgt ervoor dat er in principe op geen enkele mogelijke manier van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken. Gebeurt dat wel? Dan brengt dat doorgaans altijd extra kosten met zich mee.