Brandverzekering

De brandverzekering staat erom bekend één van de belangrijkste verzekeringen te zijn voor niet alleen huurders, maar ook voor mensen die eigenaar zijn van een woning. Dat hoeft op zich zeker niet te verbazen. Brandschade staat er namelijk om bekend gigantische kosten met zich mee te kunnen brengen.

brandverzekering vergelijken

Alleen wanneer je over een passende verzekering beschikt zal je er dan ook op kunnen rekenen dat je financiële situatie hier niet te erg door zal worden beïnvloed.

Sta jij ook op het punt om een verzekering tegen brandschade af te sluiten, maar wil je daar graag eerst alles over te weten komen? Dan is het doornemen van de onderstaande informatie zeer interessant. 

Wat is een brandverzekering?

Voor heel wat mensen geldt dat ze vermoeden dat de brandverzekering enkel en alleen brandschade verzekert. Dat is echter niet correct. Voor dit type van verzekering geldt dat ze verschillende vormen van schade indekt. Buiten brandschade kan je hierbij ook denken aan:

 • Schade als gevolg van een blikseminslag;
 • Schade als gevolg van een storm; 

In principe is het zo dat de verzekeraar zelf kan bepalen hoe de inhoud van haar brandverzekering eruit komt te zien. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat zij zich dient te houden aan de opname van verschillende (verplichte) basisdekkingen. Het gaat hierbij meer concreet om de dekkingen die je hieronder aantreft:

 • Brand;
 • Een inslag door bliksem;
 • Een ontploffing;
 • Een implosie; 
 • Stormschade; 

Buiten de bovenstaande schadegevallen is het zo dat ook schade veroorzaakt door een aanslag of een arbeidsconflict is ingedekt. Dat geldt ook voor het getroffen worden door enig ander voertuig of door bijvoorbeeld een dier. Ook het neerstorten van een luchtvaartuig of het geraakt worden door voorwerpen die eraf- of eruit vallen is standaard ingedekt door de brandverzekering. 

Wil je graag een concreet beeld krijgen van de exacte dekkingen die worden verstrekt door de (potentiële) brandverzekering van je keuze? Neem dan zeker de polisvoorwaarden grondig door.

Welke optionele dekkingen bestaan er?

Door het afsluiten van een standaard brandverzekering kan je in de praktijk doorgaans reeds rekenen op een meer dan prima dekking in tal van verschillende situaties en voor diverse schadegevallen. Dit gezegd hebbende is het zo dat er op de markt ook nog bepaalde, optionele dekkingen zijn terug te vinden. Deze zijn niet standaard in een brandverzekering inbegrepen. 

De belangrijkste optionele dekking is de zogenaamde diefstalverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze je beschermt tegen niet alleen diefstal, maar ook tegen (poging tot) inbraak evenals vandalisme. Ondanks het feit dat deze optimale dekking afsluiten zeker een belangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen spreekt het voor zich dat er hier ook extra kosten aan verbonden zijn. Het afsluiten van deze optimale dekking zal de totale premie van je brandverzekering dan ook als vanzelfsprekend verhogen. Zoveel spreekt voor zich. 

Wanneer ben je niet ingedekt door een brandverzekering?

Zoals we hierboven al hebben aangehaald voorziet een brandverzekering in zeer veel verschillende (schade)gevallen een passende dekking. Dit gezegd hebbende is het echter eveneens zo dat er verschillende situaties zijn waarin je niet zal kunnen rekenen op een tussenkomst van de verzekeraar. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de volgende:

 • Schade die opzettelijk werd veroorzaakt door de verzekeringnemer; 
 • Schade die het gevolg is van de slijtage van goederen;
 • Schade die het gevolg is van een slechte bescherming van goederen;
 • Schade die is ontstaan als gevolg van een oorlog of een bezetting;

Doet er zich een schadegeval voor welke staat opgenomen in de hierboven aangehaalde lijst? Dan zal je dus ondanks het feit dat je beschikt over een brandverzekering toch de financiële gevolgen van deze schade zelf moeten dragen. Hier moet je uiteraard wel rekening mee houden.

Is een brandverzekering verplicht?

Er bestaat in de praktijk de nodige onduidelijkheid over of een brandverzekering verplicht moet worden afgesloten of niet. Het probleem dat zich op dit vlak stelt heeft specifiek te maken met het feit dat er sprake is van een verschil tussen de verschillende gewesten in België. Er wordt met andere woorden een onderscheid gemaakt in regelgeving tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien is het ook nog eens zo dat de wetgeving niet eenduidig dezelfde is voor zowel huurder als verhuurders. 

Brandverzekering verplicht af te sluiten in het Vlaams Gewest

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de situatie in het Vlaams Gewest. Op het ogenblik dat je een huis gaat huren in Vlaanderen ben je verplicht om een zogenaamde huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor deze verzekering geldt dat ze minstens brand- evenals waterschade moet indekken. Ook als verhuurder van een woning ben je wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Gedeeltelijke verplichting in het Waals Gewest 

Vergelijkbaar met de situatie in het Vlaams Gewest geldt ook in Wallonië dat je als huurder altijd verplicht bent om een huurdersverzekering af te sluiten. Voor verhuurders geldt deze verplichting echter niet. Let wel, als verhuurder neem je op die manier uiteraard wel een zeer groot risico. 

Geen verplichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een duidelijk verschil tussen de situatie in het Vlaams en in het Waals Gewest. De situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op haar beurt echter opnieuw anders. Zowel voor de huurder als voor de verhuurder van een woning geldt dat het hier niet verplicht is om een brandverzekering af te sluiten. Dit uiteraard wel met alle risico’s van dien. Zoveel spreekt voor zich. 

Hoeveel kost een brandverzekering?

Sta je op het punt om een brandverzekering af te sluiten? Dan spreekt het voor zich dat je graag een glashelder beeld zal willen hebben van de verzekeringspremie die daarvoor zal worden aangerekend. Er zijn tal van verschillende factoren die een invloed uit zullen oefenen op de hoogte van die premie. Het betreft hier dan meer concreet de onderstaande:

 • Het type woning waarover je beschikt;
 • Het aantal kamers die deel uitmaken van de woning;
 • De huurprijs waar (eventueel) sprake van is; 
 • De waarde van de inboedel in de woning;

De precieze manier waarop de verzekeringspremie tot stand komt van een brandverzekering kan afhankelijk zijn van de verzekeraar in kwestie. Wil je er zeker van zijn dat je kan rekenen op de meest optimale dekkingen tegen brandschade tegen de meest interessante premie? Dan is het altijd een aanrader om ervoor te kiezen om de verschillende brandverzekeringen op de markt te gaan vergelijken. Zo haal je er de voor jou meest interessante optie al snel tussenuit. 

Brandverzekering vergelijken, hoe doe je dat? 

De brandverzekering is een ontzettend belangrijke verzekering. Omwille van deze reden is het van cruciaal belang om er zeker van te zijn dat je altijd kan rekenen op het voor jouw situatie meest optimale exemplaar. Het uitvoeren van een brandverzekering vergelijking kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze niet precies weten waar bij een brandverzekering vergelijken allemaal rekening mee te moeten houden. Geldt dat ook voor jou? Wij hebben de voornaamste aandachtspunten hieronder voor je opgelijst. 

 • Welke dekkingen biedt de brandverzekering in kwestie precies aan? 
 • Wat is de verzekerde waarde en welke vergoedingen worden er aangeboden?
 • Hoeveel bedraagt de verzekeringspremie van de brandverzekering?
 • Met welke vrijstelling dien je (eventueel) rekening te houden? 
 • Let goed op extra voorwaarden zoals bijvoorbeeld de contractduur en flexibiliteit; 

Een brandverzekering vergelijken zorgt er in de praktijk voor dat je bent verzekerd van twee concrete voordelen. In eerste instantie kan je op deze manier bijvoorbeeld dat ene exemplaar vinden welke beschikt over de voor jou meest interessante polisvoorwaarden. Daarnaast is het echter ook zo dat je op deze manier kan rekenen op de laagste verzekeringspremie. De combinatie van deze beide voordelen maakt een vergelijking uitvoeren uiteraard erg interessant.

Wat dekt een brandverzekering huurder? 

De brandverzekering huurder is een type verzekering waar in de praktijk verschillende benamingen voor bestaan. Zo wordt er bijvoorbeeld ook vaak naar verwezen als zijnde een zogenaamde huurdersverzekering. Voor dit type verzekering geldt dan ook dat ze niet alleen maar brandschade indekt. De exacte dekkingen waar je op zou moeten kunnen rekenen zijn:

 • Brandschade;
 • Waterschade;
 • Huurdersaansprakelijkheid; 

Veel mensen die ervoor kiezen om een bepaald type woning te gaan huren vermoeden dat het de eigenaar is die verantwoordelijk is voor het afsluiten van een brandverzekering. Op zich is dat ook niet geheel onterecht. De eigenaar van een woning is immers verantwoordelijk voor het afsluiten van een brandverzekering die de zogenaamde opstal of de constructie verzekert. Op het ogenblik dat de woning wordt verhuurd is het echter de huurder die verantwoordelijk is voor het afsluiten van een brandverzekering die onder meer brandschade aan de inboedel indekt. Dit is zeker en vast een belangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan. 

Wat moet je weten over de brandverzekering vrijstelling?

Sluit je een brandverzekering af? Dan zal je vast kunnen stellen dat er daarbij doorgaans altijd ook een brandverzekering vrijstelling van toepassing is. Voor deze vrijstelling of franchise geldt dat ze het bedrag vertegenwoordigt dat de verzekeraar niet voor diens rekening neemt. Dit betekent dat je dit bedrag als verzekeringnemer zelf zal moeten betalen wanneer er zich een schadegeval voordoet. Het bedrag van de vrijstelling zal dus worden afgetrokken van de schadevergoeding die door jouw verzekeraar zal worden uitbetaald. Hoeveel deze vrijstelling precies bedraagt is afhankelijk van de zogenaamde ABEX-index.

Voor deze index geldt dat ze de evolutie van de prijzen volgt binnen de bouwsector. Er wordt gebruik gemaakt van deze index om een reële heropbouwwaarde te kunnen bepalen voor het pand dat schade heeft geleden.

Drie verschillende soorten vrijstellingen

De ene brandverzekering vrijstelling is absoluut de andere niet. In de praktijk is het dan ook zo dat we een onderscheid maken tussen drie verschillende vormen van vrijstellingen. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de onderstaande: 

 • Een vast bedrag;
 • Een bepaald percentage;
 • Een Engelse vrijstelling; 

In eerste instantie kan de verzekeraar een vast bedrag afspreken als brandverzekering vrijstelling. Indien er zich dan een schadegeval voordoet is het zo dat het afgesproken, vaste bedrag in mindering zal worden gebracht. 

Steeds vaker wordt er echter ook gebruik gemaakt van een vrijstelling die een bepaald percentage bedraagt van het schadegeval. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een vrijstelling van 10 procent. Is er dan sprake van een schadegeval van 10.000 euro? Dan bedraagt de vrijstelling 1.000 euro waardoor de uitbetaling 10.000 – 1.000 = 9.000 euro zal bedragen.

Tot slot is het zo dat er ook sprake kan zijn van een zogenaamde Engelse vrijstelling. Bij dit type van vrijstelling betaalt de brandverzekeraar de volledige waarde van de schade uit van zodra deze boven de bepaalde vrijstelling uitkomt. Ligt de waarde van de schade lager dan die vrijstelling? Dan zal er door de verzekeraar helemaal niets worden uitbetaald. Een brandverzekering met Engelse vrijstelling kan dus interessant zijn, maar dat is ze zeker niet altijd.

Hoe sluit je de goedkoopste brandverzekering af? 

De verzekeringspremie die verbonden is aan het afsluiten van een brandverzekering kan in de praktijk behoorlijk oplopen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat potentiële verzekeringnemers zich de vraag stellen hoe ze nu precies verzekerd kunnen zijn van de goedkoopste brandverzekering op de markt. Om de meest goedkope brandverzekering af te kunnen sluiten is het hoe dan ook een vereiste om een vergelijking uit te voeren. 

Deze vergelijking zal dan concreet het verschil in premie tussen verschillende verzekeraars in kaart brengen. Let op, de brandverzekering is zoals reeds aangehaald een absoluut ontzettend belangrijke verzekering. Ondanks het feit dat je zeker aandacht mag besteden aan de premie die ervoor verschuldigd is, is het echter zo dat het uiteindelijk toch vooral de dekkingen zullen moeten zijn die van doorslaggevend belang zullen zijn. Focus dus zeker niet louter en alleen op het afsluiten van de goedkoopste brandverzekering die er wordt aangeboden. 

Conclusie, een brandverzekering afsluiten is altijd belangrijk

Brandschade wordt algemeen bestempeld als één van de meest ernstige vormen van schade die er bestaan. Dat is het gevolg van het feit dat vuur eigenlijk maar weinig (tot haast niets) ontziet. Zowat alle kostbaarheden die in je woning aanwezig zijn kunnen erdoor worden verzwolgen en dat geldt ook voor de constructie van het pand. Het hoeft dan ook beslist niet gezegd dat de financiële gevolgen van brandschade ronduit imposant kunnen zijn. Wanneer je deze dan zelf dient te betalen spreekt het voor zich dat de impact op je financiële situatie aanzienlijk is. 

Het afsluiten van een passende brandverzekering zorgt er in de praktijk in ieder geval voor dat je dit significante risico danig kan reduceren. Hou er zoals door ons aangegeven op deze pagina ook rekening mee dat je in bepaalde gevallen verplicht bent om een dergelijke verzekering af te sluiten. Zelfs wanneer er van een dergelijke verplichting geen sprake is kunnen we in ieder geval niets anders dan stellen dat het afsluiten van een brandverzekering ontzettend interessant is. 

Verder lezen