KBC

KBC
KBC.

KBC is sinds jaar en dag één van de grootste en tevens ook belangrijkste kredietverstrekkers van België. Het is een bank welke is ontstaan door de fusie van drie andere Belgische, financiële instellingen. Het ging hierbij meer concreet om de Kredietbank, ABB Verzekeringen en CERA Bank. Voor de KBC Groep geldt uiteraard dat ze niet alleen actief is in België.

Daarnaast biedt ze immers ook financiële diensten aan in Oost-Europese landen waaronder Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Buiten het aanbieden van leningen is het zo dat je bij KBC tevens kan kiezen voor het afsluiten van zicht- en spaarrekeningen en kan ze ook optreden als verzekeraar. 

Welke leningen worden door KBC aangeboden?

Geld lenen komt vandaag de dag heel wat vaker voor dan in het verleden het geval was. KBC tracht daar op in te spelen door het aanbieden van een uitgebreid en divers aanbod aan leningen. Enkele mogelijkheden waar je bij deze kredietverstrekker op kan rekenen zijn dan ook de volgende:

Bij het afsluiten van een lening op afbetaling kan het in de praktijk altijd een goede keuze zijn om op z’n minst te overwegen om deze te laten verzekeren. Dit is bij KBC mogelijk door het afsluiten van een speciale ‘Verzekering Financiële Bescherming’. Deze verzekering komt tussen wanneer er zich een onverwachte situatie voordoet welke als gevolg heeft dat de afgesloten lening niet langer (volgens de geldende kredietvoorwaarden) verder kan worden afbetaald. Op deze manier kan je heel wat vervelende gevolgen voor jezelf, maar ook voor eventueel je nabestaanden voorkomen. 

KBC autolening

De KBC autolening maakt het uiteraard mogelijk om geld te lenen voor de aankoop van je nieuwe auto. Het afsluiten van deze lening kan op drie verschillende manieren gebeuren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande mogelijkheden:

 • Een autolening voor een nieuwe auto (tot aan de leeftijd van 3 jaar);
 • Een autolening voor een tweedehandse auto (vanaf de leeftijd van 3 jaar);
 • Een lening voor een elektrische wagen;

Door het afsluiten van de autolening van KBC zorg je ervoor dat het voertuig van je keuze in één keer kan worden betaald door de financiële instelling waarna je vervolgens het kredietbedrag in maandelijkse schijven zal terugbetalen. Het uitvoeren van een KBC autolening simulatie zorgt er in de praktijk bovendien voor dat meteen duidelijk wordt hoeveel je maandelijks zal moeten aflossen en vooral hoeveel de kosten zullen bedragen die in totaal in rekening gebracht zullen worden.

Ben je van plan om een elektrische auto aan te kopen en ga je daarvoor lenen bij KBC? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je daarbij kan rekenen op de laagste intrest. Wil je de autolening van KBC niet afsluiten voor het aankopen van een standaard personenwagen, maar ben je van plan om bijvoorbeeld een mobilhome of een caravan of boot aan te schaffen? Ook in dat geval kan deze bekende kredietverstrekker jou uiteraard uitstekend van dienst zijn. 

KBC hypothecaire lening

Eén van de voornaamste investeringen die je als persoon tijdens je leven kan doen is het aankopen van een eigen woning. Het spreekt voor zich dat het merendeel van de mensen ervoor kiezen om voor het financieren van deze aankoop een hypothecaire lening af te sluiten. De KBC hypothecaire lening maakt het mogelijk om op een veilige en bovendien ook voordelige manier geld te lenen voor de aankoop van jouw droomwoning. In eerste instantie is het zo dat je op de website van deze kredietverstrekker meteen te weten kan komen of je in aanmerking komt voor een woonkrediet of niet. Het uitvoeren van de KBC simulatie zorgt ervoor dat je een antwoord krijgt op vragen als:

 • Is het afsluiten van een woonkrediet voor jou haalbaar of niet?
 • Hoeveel kan je precies lenen voor het aankopen van je (nieuwe) woning?

Naast bovenstaande is het zo dat de simulatie uitvoeren je ook duidelijk maakt wat de meest aangewezen looptijd is voor jouw hypothecaire lening van KBC evenals of je het best kan kiezen voor een vaste of voor een variabele rentevoet. Het uitvoeren van een dergelijke, eenvoudige simulatie zorgt er dus in de praktijk voor dat je altijd kan rekenen op de finaal meest interessante voorwaarden voor wat het afsluiten van jouw hypothecaire lening bij KBC betreft. 

Extra korting op de hypothecaire lening van KBC

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening van KBC is het mogelijk om verschillende kortingen te krijgen op de standaard intrest. Zo kan je bijvoorbeeld een korting krijgen wanneer je ervoor kiest om ook een brand– en schuldsaldoverzekering bij KBC af te sluiten. Daarnaast helpt het ook altijd wanneer je over een zichtrekening bij deze bank beschikt waar je loon op wordt gestort. Heb je ervoor gekozen om een (zeer) energiezuinige woning aan te kopen waar je graag een hypothecair krediet voor wenst af te sluiten bij KBC? Dan zal je kunnen vaststellen dat je ook in dat geval zal kunnen rekenen op een extra voordelige intrest. 

Groene lening van KBC

Het spreekt voor zich dat je als (potentiële) kredietnemer bij KBC niet alleen maar over de mogelijkheid beschikt om een hypothecair krediet af te sluiten voor de aankoop van een bepaald type vastgoed. Het spreekt immers voor zich dat de kans eveneens bestaat dat je de aangekochte woning nog zal moeten gaan renoveren. Hiervoor is het mogelijk om een renovatielening af te sluiten bij deze kredietverstrekker. Hebben de verbouwingen die je van plan bent om te doen een groen of duurzaam karakter? Dan kan je opteren voor het afsluiten van een groene lening bij KBC. 

De groene lening die door KBC wordt aangeboden gaat door het leven als de ‘KBC Energielening’. Het betreft hier een groene lening die kan worden afgesloten voor verbouwingen of renovaties waarbij meer dan 50 procent van de aangevraagde gelden wordt gebruikt voor milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen. Denk hierbij onder meer aan de onderstaande zaken:

 • Verbeterde isolatie; 
 • Een nieuwe verwarmingsketel;
 • Een warmtepomp;
 • Zonnepanelen;
 • Een thuisbatterij;

Ben je wel van plan om je woning even onder handen te nemen, maar gaat het hierbij niet specifiek om milieuvriendelijke verbouwingen of renovaties? Dan is het nog altijd mogelijk om ervoor te kiezen om hiervoor de KBC renovatielening af te sluiten. Let wel, de intrest welke wordt gehanteerd op dit type krediet ligt merkelijk hoger in vergelijking met deze van de groene lening van KBC. 

Persoonlijke lening bij KBC aanvragen

De persoonlijke lening van KBC staat er algemeen om bekend één van de populairste te zijn op de Belgische kredietmarkt. Dat is het gevolg van verschillende kenmerken waar deze lening over beschikt. Enkele niet tegensprekelijke voordelen waar je op kan rekenen bij deze lening zijn:

 • Het is mogelijk om deze lening reeds af te sluiten vanaf een bedrag van 500 euro;
 • Het afsluiten van de KBC persoonlijke lening is mogelijk tegen een voordelige intrest;
 • Je hoeft geen bewijzen voor te leggen van het doel waarvoor je geld wenst te lenen; 
 • Het aanvragen van de lening kan meteen gebeuren na de simulatie bij KBC uit te voeren;

De KBC persoonlijke lening is uiteraard een traditionele lening op afbetaling die kan voorkomen dat je genoodzaakt bent om aan je aangelegde financiële reserve te raken. Het afsluiten van dit type krediet is mogelijk voor tal van verschillende doeleinden. Denk hierbij niet alleen aan het lenen van geld voor een vakantie, wat bovendien ook te denken van het lenen van geld voor je hobby, voor de inrichting of verfraaiing van je huis en zelfs voor het betalen van de studiekosten? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Voor heel wat mensen geldt bovendien dat ze ook op een zeker ogenblik gewoon nood kunnen hebben aan wat extra financiële ademruimte. Ook hiervoor kan je lenen bij KBC. 

Een fiets leasen als particulier bij KBC

Het spreekt voor zich dat KBC een kredietverstrekker is welke leningen aanbiedt aan zowel particulieren als aan bedrijven. Voor deze laatste geldt dat ze ook over de mogelijkheid beschikken om te kiezen voor de KBC fietsleasing. De vraag weerklinkt in de praktijk ook niet zelden of een fiets leasen als particulier bij KBC eveneens tot de mogelijkheden behoort of niet. Dat is niet het geval. Wel is het zo dat KBC hiervoor een alternatief aanbiedt onder de vorm van een fietslening.

Zou je dus met andere woorden graag een nieuwe (elektrische) fiets willen aankopen of ben je van plan om een step aan te schaffen? Dan kan je daarvoor kijken in de richting van de KBC fietslening. Het betreft hier een standaard lening op afbetaling die af kan worden gesloten tegen een interessante intrestvoet.

Hoeveel kan ik lenen bij KBC?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald beschikt KBC op diens website over een uitstekend simulatiesysteem. Op basis van bepaalde vragen die door jou moeten worden beantwoord tracht het systeem een duidelijk beeld te schetsen van de aflossingsmogelijkheden waarover je beschikt. Bovendien spreekt het voor zich dat ook altijd het verloop van het krediet in kaart zal worden gebracht. Op deze manier kom je nooit voor vervelende verrassingen te staan. Hoeveel je exact kan lenen bij KBC is uiteraard voor een groot deel afhankelijk van je persoonlijke, financiële situatie.