Mozzeno

Mozzeno
Mozzeno.

Mozzeno profileert zich als een innovatief platform welke het mogelijk maakt om eenvoudig en bovendien ook volledig online een lening aan te vragen. Er wordt door deze kredietverstrekker gebruik gemaakt van een collaboratief model. Deze maakt het zowel voor ondernemingen als voor particulieren mogelijk om andere ondernemingen en / of particulieren onrechtstreeks te financieren.

Mozzeno biedt op die manier een alternatief voor het traditionele banksysteem. Het afsluiten van een lening kan bij deze partij op verschillende manieren gebeuren. Op deze pagina laten we je graag kennismaken met de verschillende manieren om geld te lenen bij Mozzeno. 

Wat is Mozzeno?

Vooraleer we dieper ingaan op de verschillende leningen die aangevraagd kunnen worden bij Mozzeno kan het een goed idee zijn om even de vraag ‘wat is Mozzeno’ te beantwoorden. Het betreft hier in de praktijk een financiële instelling die op een andere manier te werk gaat ten opzichte van traditionele banken. Meer concreet is het dan ook zo dat deze onderneming erin gespecialiseerd is om investeerders samen te brengen met potentiële kredietnemers. 

Mozzeno kenmerkt zich onder meer door een sterk reactieve service. Haar systeem van voorfinanciering maakt het in de praktijk dan ook mogelijk om het bedrag van een goedgekeurde lening te ontvangen binnen de 48 uur na goedkeuring. Dit zorgt ervoor dat partijen die snel nood hebben aan (extra) financiële middelen door deze partij op een efficiënte manier geholpen kunnen worden.

Het doorlopen van alle vereiste stappen die deel uitmaken van de kredietaanvraag is volledig online mogelijk. Dit gezegd hebbende staat Mozzeno erom bekend over een uitstekende klantenservice te beschikken die je zeer graag van dienst is.

Mozzeno persoonlijke lening

De eerste mogelijkheid waarover je beschikt is het afsluiten van de Mozzeno persoonlijke lening. Het betreft hier een krediet dat omwille van verschillende redenen kan worden afgesloten. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande opties:

 • Cash en liquide middelen;
 • Renovatie en werkzaamheden;
 • Studie en opleiding;
 • Familie en gezondheid;
 • Interieur;
 • Vakantie;

Doordat de persoonlijke lening van Mozzeno wordt aangeboden voor tal van uiteenlopende doeleinden dient er in de praktijk rekening mee te worden gehouden dat de voorwaarden waaraan je moet zien te voldoen afhankelijk kunnen zijn van het gekozen doel. Ben je bijvoorbeeld van plan om het geld te lenen voor renovaties of andere werkzaamheden? Dan zal deze partij je altijd vragen of je de eigenaar bent van het pand waar deze werken aan zullen worden uitgevoerd of niet. Eventueel is het ook mogelijk dat er om bepaalde bewijsstukken zal worden gevraagd van de geplande werken. 

Het afsluiten van een persoonlijke lening kan gebeuren voor een bedrag gelegen tussen de 1.250 en 50.000 euro. Er moet verder rekening mee worden gehouden dat de daadwerkelijke looptijd van het krediet is beperkt tot maximaal 84 maanden afhankelijk van het exacte bedrag dat je wenst te lenen. Verder kan je er op rekenen dat deze persoonlijke lening een zeer lineair krediet is.

Dit betekent dat het aangevraagde kredietbedrag in één keer op je bankrekening zal worden uitbetaald van zodra het krediet is goedgekeurd. Vervolgens zal je vanaf de daarop volgende maand beginnen met het terugbetalen. Dit gebeurt in maandelijkse schijven bestaande uit enerzijds een stukje aflossing en anderzijds ook de intrest die in rekening wordt gebracht op het krediet. 

Hergroeperen van kredieten

Indien je kiest voor het aanvragen van een persoonlijke lening bij Mozzeno zal meteen duidelijk worden dat deze lening ook kan worden aangewend voor het hergroeperen van je bestaande kredieten. Voor heel wat mensen geldt dat ze op een bepaald ogenblik in hun leven beschikken over verschillende doelen waar ze graag geld voor willen lenen. Indien je hebt gekozen voor het afsluiten van meerdere, kleine kredieten zal je tot de vaststelling komen dat deze allemaal een vrij aanzienlijke intrest met zich meebrengen. Het hergroeperen van je kredieten tot één enkele lening kan in de praktijk niet alleen een interessant praktisch, maar bovendien ook een financieel voordeel opleveren.

Het hergroeperen van je kredieten zorgt ervoor dat je in eerste instantie geen meerdere betalingen meer hoeft uit te voeren elke maand. In plaats daarvan worden alle kredietbedragen samengevoegd tot één enkel bedrag. Bovendien is het zo dat dit bedrag vaak ook merkelijk lager uitvalt dan wanneer je de diverse kredieten aan zou houden. Dat is het gevolg van het feit dat de verschillende, relatief hoge kredietrentes worden vervangen door één voordeliger tarief. Voor mensen die verschillende leningen hebben lopen kan het dus zeker de moeite waard zijn om het hergroeperen van hun kredieten te gaan overwegen.

Mozzeno investeringskrediet

Er worden door dit bedrijf niet één, maar wel twee verschillende soorten kredieten aangeboden. We maken hierbij een onderscheid tussen enerzijds de persoonlijke lening en anderzijds het zogenaamde investeringskrediet. Ook voor deze laatste geldt dat ze aangevraagd kan worden voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Voor het financieren van een voertuig;
 • Voor een investering in materieel;
 • Voor het afsluiten van bepaalde diensten;
 • Voor het voorzien van extra werkkapitaal;

Afhankelijk van de reden waarom je het investeringskrediet wenst af te sluiten zal je tot de conclusie komen dat een kredietbedrag kan worden geleend oplopend tot 50.000 of tot 100.000 euro. In tegenstelling tot de persoonlijke lening geldt voor het investeringskrediet van deze kredietverstrekker dat je, zeker in het geval van een concrete investering, altijd de nodige bewijsstukken voor zal moeten leggen die het doel van de lening staven. Beschik je niet over die mogelijkheid? Dan is de kans zeer groot dat je jouw aangevraagde investeringskrediet door Mozzeno geweigerd zal zien worden.

Hoe verloopt een Mozzeno lening?

De Mozzeno leningen zijn altijd leningen op afbetaling. Dit betekent dat je het aangevraagde kredietbedrag in één keer op je bankrekening zal ontvangen. Vanaf de maand die volgt op het ontvangen van het bedrag starten dan vervolgens de terugbetalingen. De maandelijkse bedragen die je moet betalen bestaan altijd uit twee verschillende delen. Het betreft hier de volgende:

 • Het bedrag dat daadwerkelijk wordt afgelost van het initiële kredietbedrag;
 • De intrest die is verschuldigd conform de afgesloten kredietovereenkomst;

Bij het afsluiten van een krediet is het van bij de start altijd duidelijk hoeveel je precies leent, over welke termijn de aflossingen dienen te gebeuren en hoeveel de exacte kosten zullen bedragen. Op deze manier kan je dus niet voor vervelende verrassingen komen te staan. 

Beloning voor correcte terugbetalingen

Het uitgebreide voorafgaandelijke solvabiliteitsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Mozzeno zorgt ervoor dat er een goede inschatting kan worden gemaakt van de kredietwaardigheid van de (potentiële) kredietnemers. Dit gezegd hebbende is het zo dat Mozzeno haar betrouwbare kredietnemers graag extra tegemoet wil komen. Slaag je er namelijk in om alle terugbetalingen van je lening op een correcte manier en aldus conform de overeengekomen afspraken uit te voeren? Dan is het zo dat Mozzeno een deel van de betaalde dossierkosten zal terugbetalen. Op deze manier kan het afsluiten van jouw lening bij deze partij nog net wat interessanter worden gemaakt. 

Lenen bij Mozzeno als je op de zwarte lijst staat

Indien je een krediet gaat aanvragen bij eender welke kredietverstrekker in België zal je tot de vaststelling komen dat er altijd een solvabiliteitscontrole zal worden uitgevoerd. Deze controle dient niet alleen duidelijk te maken of je op financieel vlak in staat bent om het aangevraagde krediet daadwerkelijk terug te betalen, daarnaast zal er ook worden gecontroleerd of er sprake is van reeds bestaande schulden of niet. Tegelijkertijd wordt er ook gecontroleerd of je al dan niet staat opgenomen op de zwarte lijst. Is dat het geval? Dan is dat nefast voor je kredietaanvraag.

Ondanks het feit dat Mozzeno geen traditionele bank is spreekt het voor zich dat ook zij controleren of een kredietaanvrager is opgenomen op de zwarte lijst. Is dat het geval? Dan zal de kredietaanvraag in principe altijd worden geweigerd. Het spreekt voor zich dat je hier rekening mee zal willen houden.

Veelgestelde Vragen

Is Mozzeno te vertrouwen? 

Mozzeno heeft door de jaren heen heel wat mensen geholpen met het afsluiten van een lening. Globaal gezien blijken kredietnemers zeer tevreden te zijn over het verloop van hun toegekende lening. Mozzeno blijkt dan ook een betrouwbare kredietpartner te zijn.

Hoe werkt Mozzeno?

Mozzeno is het eerste platform van België welke zogenaamde collaboratieve leningen verstrekt. Daarmee biedt ze een alternatief voor het traditionele banksysteem waarbij vooral het menselijke aspect centraal staat. Investeerders kunnen met Mozzeno onrechtstreeks tal van uiteenlopende projecten financieren.

Welke bank is Mozzeno?

Mozzeno werd opgericht in 2016 en is geen echte bank, maar een soort van alternatieve financiële instelling. Het platform van Mozzeno maakt het voor particulieren en zelfstandigen mogelijk om rechtstreeks geld te lenen van elkaar. Het is een innovatief platform welke een alternatief wil bieden voor het traditionele banksysteem.